Історія кафедри

          

Вже в 70–80 рр. минулого століття студенти ПКІ вивчали правознавчі дисципліни. Проте окремої кафедри правознавства в інституті не було − викладачі правознавчих дисциплін мали свою секцію, яка входила до того чи іншого науково-викладацького підрозділу. Як самостійний підрозділ, кафедра правознавства була створена у червні 1998 р. Своїм зростанням кафедра правознавства має завдячувати викладачам правових дисциплін доцентам С.В.Куцепал, М.І.Лахижі, С.В.Машкіній, ст. викладачам С.В.Бражнік, В.М.Глазкову, А.М.Рябковій, О.С.Якушиній, асистентам К.І.Клочко, А.В.Мироновій, В.П.Пікулю, М.М.Посоховій, М.Е.Пушкіній, В. М.Селегенєву, Т.Р.Федотовій, старшим лаборантам Т.А.Більській, О.О.Гнаток,   В.О.Ніколаєнко та С.М.Рускевич, усім тим, хто за останнє десятиліття долучався до її розбудови. Вагомий внесок у цю справу зробили завідувачі кафедри доценти Раїса Семенівна Балакірєва (1998-1999), Сергій Олександрович Гладкий (1999-2002) і Олександр Михайлович Коросташов (2002-2008).

Для кафедри правознавства характерне поєднання традицій, закладених старшими поколінням викладачів, та сучасного потужного наукового потенціалу. Поряд з досвідченими науковцями – кандидатами юридичних  та історичних наук, доцентами С.О. Гладким, М.І. Лахижею, А.С. Соколом, Г.В. Терелою, Т.О. Харченко – плідно трудяться молоді члени кафедрального колективу: старші викладачі О.О. Кульчій, С.М Ляхівненко, К.Г. Боберська.

У 2008 році кафедру очолила доктор юридичних наук, доцент Галина Володимирівна  Лаврик.

Balakireva

Р.С.Балакірєва
 завідувач кафедри
 у 1998–1999 рр.

С.О.Гладкий
завідувач кафедри
у 1999–2002 рр.

Korostashov

О.М.Коросташов
завідувач кафедри
у 2002–2008 рр.

Lavryk

Г.В.Лаврик
завідувач кафедри
з 2008 р.