Навчально-методичне забезпечення спеціальності 081 "Право" ступеня молодшого бакалавра

          

Освітньо-професійна програма