Науково-дослідна робота

          

Принципи науково дослідної роботи кафедри правознавства:

Із Концепції діяльності кафедри правознавства

Тема науково-дослідної роботи кафедри
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА  В УКРАЇНІ:
ОСВІТНІЙ ВИМІР

Метою науково-дослідної роботи кафедри є узагальнення, поглиблення й конкретизація наукових поглядів і уявлень щодо генези приватного права в Україні, його сутності, цінності, структури, місця в системі права, ролі у формуванні інститутів громадянського суспільства, особливостей відображення у правосвідомості українського суспільства та змісті юридичної освіти, а також вироблення рекомендацій, спрямованих на актуалізацію зазначених поглядів і уявлень у педагогічному процесі.

Тематичні напрями науково-дослідної роботи викладачів кафедри:

Дослідження в розробці напрямів науково-дослідної роботи кафедри втілені в публікаціях, виступах та повідомленнях на наукових і науково-практичних конференціях:

Лаврик Г.В.:

Гладкий С. О.:

Терела Г.В.

  Харченко Т.О.:

Коросташов О.М.:

Кульчій О.О.:

Ляхівненко С.М.:

 Боберська К.Г.:

Наукове співробітництво

Викладачі кафедри беруть участь у наукових і науково-практичних конференціях. Налагоджені тісні зв’язки з  відділом проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України, відділом Європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України, кафедрою історії держави і права України, кафедрою теорії держави і права, кафедрою конституційного та міжнародного права Національної академії внутрішніх справ, кафедрами аналогічного профілю ВНЗ Полтави, інших міст України.