Новини кафедри

          

У ПУЕТ відбулася інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» до Дня юриста

Із нагоди святкування Дня юриста в Полтавському університеті економіки і торгівлі 13 жовтня 2021 року відбулася інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?».

Участь в змаганнях узяли п’ять команд: «Viva Vox», «Алмаз», «Динамо», «Чорний Лебідь» (студенти 1 курсу спеціальності 081 «Право»), «Феміда» (студенти-юристи Полтавського кооперативного коледжу).

Організатори (проф. Лаврик Г.В., доц. Волошина Я.Л., ст. викл. Орел В.А.) ознайомили гравців із правилами гри.

Змагання відбулося в 3 тури, під час яких командам поставили по 15 запитань. Учасники демонстрували загальну ерудицію, миттєву концентрацію думок, вміння логічно мислити і працювати в команді. Пошуки відповідей на цікаві  питання дали можливість проявити і випробувати власний інтелект, увагу, зосередженість вцілому.

За результатами трьох турів перше місце виборола команда «Viva Vox» у такому складі: Шмирьов Богдан (капітан), Дем`яненко Діана, Бахарєва Поліна, Морозова Юлія, Таценко Єлизавета, Грінь Тетяна.


Друге місце посіла команда «Чорний Лебідь»: Римар Валерія (капітан), Богославець Оксана, Гагаріна Марія.


Третє місце – команда «Феміда»: Процай Євгеній (капітан), Мовчан Дмитро, Пуховська Анна, Котляр Анна, Будило Надія, Сіроштан Марія.


Четверте місце – команда «Алмаз»: Кириленко Валерія (капітан), Мазур Милана, Філіпова Єлизавета, Мокієнко Валерія.


П’яте місце – команда «Динамо»: Шишкін Олександр (капітан), Гришенко Максим, Запорожець Дмитро.

Капітани відзначили найкращих гравців своїх команд.

Кожна з команд отримала грамоту та призи.

Старший викладач Вікторія Орел

          

Про заходи до Всесвітнього дня психічного здоров’я

На початку жовтня 2021 року в Україні відбулися Національні заходи до Всесвітнього дня психічного здоров’я, який з 1992 року відзначають 10 жовтня за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Його запроваджено задля підвищення рівня обізнаності людей про проблеми психічного здоров'я та мобілізації зусиль суспільства на підтримку кращого психічного здоров'я.

В Полтавському університеті економіки і торгівлі 7 жовтня відбувся круглий стіл на тему: «Соціальні, правові, педагогічні та психологічні чинники підтримки та збереження психічного здоров’я» за участю магістрантів спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право». 

Студенти з особливою увагою та зацікавленністю слухали спікерів, які висвітлювали питання статистики психічного здоров’я в Україні, проблеми насильства, ставлення до психічного насильства в різні історичні епохи тощо.

Магістранти зробили вагомий внесок щодо всебічного розкриття тематики заходу, звернувши увагу на правові засади, міжнародне та вітчизняне законодавство щодо охорони психічного здоров’я, сучасні методи психологічної та психіатричної допомоги тощо.

На розгляд присутніх для обговорення було представлено таки теми:

1. Стан психічного здоров'я населення в Україні та в світі – спікери Бороденко Анна (ПР м-21); Сухозад Олег (ПР м-21).

2. Правові засади, міжнародне та вітчизняне законодавство щодо охорони психічного здоров’я населення – спікер Хмельницький Євген (ПР м-21).

3. Концепція Державної цільової програми охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 – спікерка Бриж Анна (ПР м-21).

4. Сучасні методи психологічної та психіатричної допомоги – спікер Цимбалюк Артем (ПР м-21) та інші.

Психолог Тодорова Ірина підвела підсумки круглого столу, нагадала учасникам про основні засоби психогігієни та наявні ресурси психологічної підтримки.

Тож необхідно повсякчас дотримуватися «психогігієни» - вміти керувати своїми емоціями, чергувати працю і відпочинок, створювати сприятливий психологічний клімат у колективі, сім’ї, систематично займатись фізичною культурою, додержуватись раціонального харчування, режиму дня, достатньо спати, позитивно мислити, бути оптимістичним, доброзичливим.

Психолог Ірина Тодорова,
студент групи ПРм-21 Артем Цимбалюк

 

          

          

ОНЛАЙН-ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування»

26 серпня 2021 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбувся онлайн-захист магістерських робіт студентами 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування»!

Працювала екзаменаційна комісія з допомогою системи веб-конференцій BigBlueButton у складі голови комісії Крутій Олени Миколаївни, професора кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктора наук з державного управління та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Крилової Ірини Іванівни, доцента кафедри правознавства, доцента, доктора наук з державного управління.

Магістерські роботи мають апробацію на наукових та науково-практичних конференціях. Складовою захисту магістерських робіт була наукова дискусія з проблематики дослідження з використанням онлайн-технологій.

Екзаменаційна комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентами спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування».

Кафедра правознавства бажає випускникам подальших звершень та міцного здоров’я!

          

ОНЛАЙН-ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 «ПРАВО» освітня програма «ПРАВО»

26 серпня 2021 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбувся захист магістерських робіт студентами 2 курсу спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право»!

Працювала екзаменаційна комісія з допомогою системи веб-конференцій BigBlueButton у складі голови комісії Захарченка Петра Павловича, професора, доктора юридичних наук, професора кафедри теорії та історії права та держави, Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Магістерські роботи мають апробацію на наукових та науково-практичних конференціях. Складовою захисту магістерських робіт була наукова дискусія з проблематики дослідження з використанням онлайн-технологій.

Екзаменаційна комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентами спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право».

Викладацький склад кафедри правознавства вітає випускників з успішним захистом магістерських робіт та бажає успішного втілення отриманих в університеті знань в  професійній діяльності!

Старший викладач Вікторія Орел

          

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ БАКАЛАВРІВ-ПРАВНИКІВ

26 серпня 2021 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» в дистанційному режимі відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен для студентів денної форми навчання ступеня бакалавра спеціальності «Право» освітня програма «Право».

У зв’язку із спеціальним режимом роботи закладів вищої освіти для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», підсумкова атестація відбувалась у дистанційному режимі з метою забезпечення дотримання карантинних заходів та для убезпечення усіх учасників цього процесу від ризику інфікування. Кафедрою правознавства було розроблено та надано студентам Інструкцію для підготовки до процесу підсумкової атестації.

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Плескача Олега Юрійовича, першого заступника прокурора Полтавської області, кандидата юридичних наук та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Екзаменаційна комісія констатувала, що студенти  спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право» (повний та скорочений терміни навчання) засвоїли теоретичні знання на належному рівні та рекомендувала випускникам продовжити навчання за освітнім рівнем магістра.

Бажаємо випускникам здоров’я та професійного зростання!

Старший викладач Вікторія Орел

          

УЧАСТЬ ПРАВНИКІВ У КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ ЕСЕ

У травні–червні 2021 року Громадська спілка “Українська Гельсінська Спілка з прав людини” у партнерстві з Громадською організацією “Асоціація юридичних клінік України”  провели конкурс студентських есе «Перехідне правосуддя: механізми переходу від війни до миру – дороговкази для України». До конкурсу долучилися студенти спеціальності 081 «Право» Бондаренко Ірина та Репов Сергій.

Мета конкурсу – виявлення творчо обдарованих молодих людей, зацікавлених у правозахисній діяльності, а також показати їх активну життєву позиції щодо актуальних викликів, пов’язаних із подоланням наслідків збройного конфлікту, формування в суспільстві розуміння механізмів переходу від війни до миру в Україні та інструментів соціального примирення.

Під час підведення підсумків конкурсу, студенти вели дискусії з членами журі на багато тем, а саме:

Члени журі висловили велику подяку за участь в Конкурсі та за ґрунтовні роздуми на тему майбутнього постконфліктного періоду України. Також журі наголосили на тому, що студенти мають високий рівень обізнаності, саме це дало їм можливість отримати високі результати у Конкурсі.

 За результатами Конкурсу студенти були нагороджені Дипломами Лауреатів та пам’ятними подарунками.  

Студентка групи ПРб-31 Ірина Бондаренко

 

          

Воркшоп «Залучення громадських організацій у життя територіальної громади»

6 серпня в рамках Освітнього фесту прав людини було проведено онлайн воркшоп «Залучення громадських організацій у життя територіальної громади».  Спікер воркшопу – Станіслав Клосовський, співзасновник та координатор Музейно-культурного центру «На Унтервалю», співзасновник та менеджер культурних проєктів ГО «Простір вільних ініціатив».

Модератор воркшопу - Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини» (Україна), член тренерського пулу Молодіжного департаменту Ради Європи, незалежний експерт Мережі з громадянської освіти у Східній Європі (EENCE).

Слід зазначити, що Освітній фест прав людини – це щорічний фестиваль, який організовує Освітній дім прав людини в Чернігові спільно з організаціями-учасницями спілки та партнерами задля розвитку громадянської мережі активістів, які просувають та захищають права людини.

До участі у воркшопі запрошувалися представники громадських організацій та ініціатив, працівники музеїв та інших закладів культури та всі, хто цікавиться темою ролі громадських організацій та їх взаємодії з громадами.

Під час вебінару були розглянуті такі питання:

Насамкінець спікер у зрозумілій формі пояснив як заснувати волонтерську організацію.

На заході були  присутні другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Найактуальніші питання організаторам заходу ставила студентка заочного відділення цієї спеціальності Анастасія Процедімова.

          

ЗАХИСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ-ПРАВНИКАМИ 1 КУРСУ

Практична підготовка студентів є невід’ємною складовою процесу здобуття вищої освіти та здійснюється з метою закріплення і поглиблення теоретичних знань, набуття та вдосконалення професійних навичок і вмінь, зміцнення мотивації до подальшої професійної діяльності.

5 липня 2021 року відбувся захист виробничої практики студентами 1 курсу спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право». Виробнича практика є важливою складовою професійної підготовки студентів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Порядок її проходження передбачається навчальними планами підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право». Студенти 1 курсу проходять виробничу практику на підставі укладених угод університету з відповідними органами, підприємствами, установами, організаціями.

Виробнича практика для студентів 1 курсу стала продовженням вивчення та закріплення набутих знань із загальних і спеціальних юридичних навчальних дисциплін. Студенти відвідали відповідні бази практики, ознайомилися з їх структурою, напрямами практичної роботи; усвідомили перспективи майбутньої співпраці і працевлаштування; набули уміння й навички правозастосовної діяльності.

Викладацький склад кафедри правознавства вітає студентів 1 курсу з успішним завершенням навчального року та бажає щасливого літнього відпочинку, успіхів у досягненні нових знань і міцного здоров’я!

Доцент кафедри правознавства Яна Волошина

          

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ПРЕЗЕНТАЦІЇ КУРСУ "ЕТИКА ТА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У ПРАВНИЧІЙ ПРОФЕСІЇ"

Студенти спеціальностей 081 «Право» - Бондаренко І.,  Осінська А., Рябченко В., 281 «Публічне управління та адміністрування» Глущенко М., Потеряйло В. 1 липня 2021 року долучилися до презентації курсу "Етика та доброчесність в правничій професії" від Фундації DEJURE спільно з Українського католицького університету (УКУ). 

Спікерами даного заходу була Світлана Хилюк (Академічна директорка Школи права УКУ), Михайло Жернаков (голова правління Фундації DEJURE, колишній суддя, член Громадської ради доброчесності), Катерина Грищенко (аналітикиня Фундації DEJURE, викладачка курсу «Етика та доброчесність в правничій професії»), Carsten Meyer-Wiefhausen (Head of Legal and Consular Department of the Embassy of the Federal Republic of Germany), а також слово надавалося студентам УКУ.

Курс "Етика та доброчесність у правничій професії" було розроблено з метою показати студентам приклади як практично застосовувати професійну етику та сформувати у студентів ставлення до професійної етики як до цінності, яка має значення для кожної людини та суспільства, яке базується на повазі і захисті прав людини, верховенстві права та демократії.

Курс побудований на вивчені практичних ситуацій, з якими довелось працювати Фундації DEJURE. Вивчення однієї теми цього курсу включає в себе опанування теоретичних засад професійної етики, робота з кейсами, спілкування з представниками професійного середовища ( судді, прокурори, адвокати, експерти).

На сайті Фундації DEJURE, у розділі "Аналітика" можна знайти курс "Етика та доброчесність у правничій професії". У цьому курсі зібрані всі напрацювання розробників курсу для правничих шкіл.

Захід минув цікаво та пізнавально! Дякуємо організаторам та учасникам!

Студентка групи ПР б -21 Бондаренко Ірина

          

ЗДОБУВАЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРАВО ВІДВІДАЛИ ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

24 червня 2021 року студентки 2 та 3 курсу спеціальності Право, під керівництвом доцента кафедри правознавства Білоконя Руслана Михайловича відвідали Полтавський Окружний Адміністративний Суд.

У ході екскурсії студентів було ознайомлено з історією утворення Полтавського окружного адміністративного суду, реставрації самої історичної будівлі, а також з порядком звернення до суду, юрисдикцією адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ.

Прес-секретар суду провела екскурсію приміщенням суду, що включала відвідування робочих кабінетів, залів судових засідань, ознайомлення з інноваційними технологіями, які сприяють роботі суду і громадян та упрощують роботу суду і дають можливість працювати безперервно, на відміну від інших судів в Україні, що були змушені призупинити роботу у зв’язку з запровадженням карантину.

Також, студенти мали можливість бути присутніми на судовому засіданні.

По завершенню судового засідання студентам випала нагода поспілкуватися із заступником голови суду Ігорем Шевяковим та керівником апарату Євгенієм Зіненко, який поділився своїм досвідом та надав практичні поради та настанови майбутнім правознавцям.

Було дуже цікаво та інформативно, дякуємо університету за таку можливість!

Студентки групи Пр б- 21 Осінська Анастасія, Рябченко Вероніка

          

ВПЕРШЕ ВІДБУЛАСЯ ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ-ПРАВНИКІВ

22 червня 2021 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» вперше відбувся атестаційний екзамен для студентів денної форми навчання ступеня молодшого бакалавра спеціальності «Право» освітня програма «Право».

У зв’язку із спеціальним режимом роботи закладів вищої освіти для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», підсумкова атестація відбувалась у дистанційному режимі з метою забезпечення дотримання карантинних заходів та для убезпечення усіх учасників цього процесу від ризику інфікування. Кафедрою правознавства було розроблено та надано студентам Інструкцію для підготовки до процесу підсумкової атестації.

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Лемешка Олександра Миколайовича, першого заступника голови Полтавської обласної ради, кандидата юридичних наук, доцента та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Екзаменаційна комісія констатувала, що здобувачі вищої освіти  спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право» ступеня молодшого бакалавра засвоїли теоретичні знання на належному рівні та рекомендувала випускникам продовжити навчання за освітнім рівнем бакалавра.

Бажаємо випускникам здоров’я та подальших успіхів у навчанні!

Старший викладач Вікторія Орел

          

ДИСТАНЦІЙНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ БАКАЛАВРІВ-ПРАВНИКІВ

22 червня 2021 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» в дистанційному режимі відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен для студентів денної та заочної форм навчання ступеня бакалавра спеціальності «Право» освітня програма «Право».

У зв’язку із спеціальним режимом роботи закладів вищої освіти для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», підсумкова атестація відбувалась у дистанційному режимі з метою забезпечення дотримання карантинних заходів та для убезпечення усіх учасників цього процесу від ризику інфікування. Кафедрою правознавства було розроблено та надано студентам Інструкцію для підготовки до процесу підсумкової атестації.

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Плескача Олега Юрійовича, першого заступника прокурора Полтавської області, кандидата юридичних наук та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Екзаменаційна комісія констатувала, що студенти  спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право» (повний та скорочений терміни навчання) засвоїли теоретичні знання на належному рівні та рекомендувала випускникам продовжити навчання за освітнім рівнем магістра за умови успішного складання ЄФВВ та ЄВІ.

Бажаємо випускникам здоров’я та професійного зростання!

Старший викладач Вікторія Орел

          

ДИСТАНЦІЙНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ БАКАЛАВРІВ-ПРАВНИКІВ

10-12 червня 2021 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» в дистанційному режимі відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен для студентів заочної форм навчання ступеня бакалавра спеціальності «Право» освітня програма «Право».

У зв’язку із спеціальним режимом роботи закладів вищої освіти для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», підсумкова атестація відбувалась у дистанційному режимі з метою забезпечення дотримання карантинних заходів та для убезпечення усіх учасників цього процесу від ризику інфікування. Кафедрою правознавства було розроблено та надано студентам Інструкцію для підготовки до процесу підсумкової атестації.

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Плескача Олега Юрійовича, першого заступника прокурора Полтавської області, кандидата юридичних наук та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Екзаменаційна комісія констатувала, що студенти  спеціальності 081 «Право» (повний та скорочений терміни навчання) засвоїли теоретичні знання на належному рівні та рекомендувала випускникам продовжити навчання за освітнім рівнем магістра за умови успішного складання ЄФВВ та ЄВІ.

Бажаємо випускникам здоров’я та професійного зростання!

Старший викладач Вікторія Орел

          

Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» проведена в дистанційному режимі

08 червня 2021 року кафедрою правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» було проведено Х Ювілейну Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір», присвячену 60-річниці університету. Захід було проведено в дистанційному режимі за допомогою університетського сервісу відеоконференцій PuetMeet.

Співорганізаторами конференції виступили:

У роботі конференції взяли участь науковці, викладачі, аспіранти, магістранти, здобувачі із закладів вищої освіти та інших організацій України, зокрема: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя та інші.

З привітальними словами до учасників та гостей конференції звернулися Лаврик Галина Володимирівна, доктор юридичних наук, завідувач кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та Манжура Олександр Васильович, д. е. н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

За ініціативою кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» учасники конференції працювали за такими тематичними напрямами:

За результатами плідної роботи конференції розроблені рекомендації, планується видання збірника тез, розрахованого на фахівців з права та інших гуманітарних наук.

Старший викладач Вікторія Орел

          

ПРАКТИКАНТИ НАВЧАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО ЦЕНТРУ «ПРАВОВА СТУДІЯ» ПУЕТ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ПРЕЗЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ

Студент спеціальності 081 Право – Сергій Репов 7 червня 2021 року долучився до презентації Міжнародної комунікаційної платформи «Prototype KyivLePP» для студентів, викладачів та клієнтів юридичних клінік Асоціації юридичних клінік України спільно з Польською фундацією юридичних клінік.

Основна мета даної платформи полягає у тому, що студенти матимуть більше можливостей співпраці, ставатимуть розумнішими і набиратимуться практичного досвіду з надання безоплатної первинної правової допомоги, використовуючи досвід європейської країни – Республіки Польщі.

«Prototype KyivLePP» дозволить українцям, які живуть в Польщі, і полякам, які живуть в Україні, отримувати юридичну допомогу в питаннях оподаткування, сімейних спорах, проблемах, які можуть виникати при перетині кордону тощо. З іншого боку – це дозволить студентам обмінюватися досвідом, практикуватися під керівництвом кураторів юридичних клінік. Також платформа включатиме найкращі приклади роботи it-платформ від юридичних клінік України та Польщі, а також додаткові опції.

Станом на 07.06.2021 до платформи під’єднано 6 юридичних клінік (3 з України та 3 з Польщі). Участь у заході взяли близько 20-ти осіб, як з нашої держави, так і країни-партнера.

Це було дуже цікаво та пізнавально!

Студент групи ПРб-21 Сергій Репов

          

ОНЛАЙН-ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 «ПРАВО» освітня програма «ПРАВО»

07 червня 2021 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбувся захист магістерських робіт студентами групи ПРмПВ-21 спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право»!

Працювала екзаменаційна комісія з допомогою системи веб-конференцій BigBlueButton у складі голови комісії Захарченка Петра Павловича, професора, доктора юридичних наук, професора кафедри теорії та історії права та держави, Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Магістерські роботи мають апробацію на наукових та науково-практичних конференціях. Складовою захисту магістерських робіт була наукова дискусія з проблематики дослідження з використанням онлайн-технологій.

Екзаменаційна комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентами спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право».

Викладацький склад кафедри правознавства вітає випускників з успішним захистом магістерських робіт та бажає успішного втілення отриманих в університеті знань в  професійній діяльності!

Старший викладач Вікторія Орел

          

СТУДЕНТИ-ПРАВНИКИ 2 курсу ЗУСТРІЛИСЬ ІЗ ПОСЛОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УКРАЇНІ

Студенти-правники Сергій Репов і Дарина Докукіна 27 травня 2021 року відвідали  відкриту лекцію для студентів Полтавського університету економіки і торгівлі Надзвичайного і Повноважного Посла Європейського Союзу в Україні, Глави Представництва Європейського Союзу в Україні, естонського дипломата пана Матті Маасікаса в рамках офіційного візиту до Полтавської області на тему «Відносини між Україною та ЄС: сучасний стан та перспективи розвитку», яка викликала жваве обговорення серед слухачів.

Лекція пройшла англійською мовою, студенти мали змогу поставити питання пану Послові державною мовою.

Студентів зацікавили перспективи входження України до Європейського Союзу, визнання «паспортів вакцинації» в ЄС та результати 65-го пісенного конкурсу «Євробачення-2021», що відбувся в Роттердамі, Нідерланди. На останок пан Посол побажав всім успіхів у навчанні та процвітання для України.

Студент групи ПРб-21 Сергій Репов

          

Шановні колеги та студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Х Всеукраїнської  науково-практичної конференції
«ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ:
 ОСВІТНІЙ ВИМІР»,

(з дистанційною участю)

яка відбудеться у Вищому навчальному закладі Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

8 червня 2021 року

Робочі  мови конференції:

Тематичні напрями конференції:

Для участі у конференції необхідно до 01 червня 2021 року (включно) направити заявку (зразок додається) на участь у конференції, до якої додати тези доповіді, а також копію квитанції про сплату оргвнеску на адресу оргкомітету для поштової кореспонденції, або на e-mail: law.puet@gmail.com  

Інформаційний лист

          

Результати анкетування квітень 2021

Результати опитування молодший бакалавр

Результати анонімного опитування здобувачів ПРм-11

Результати анонімного опитування здобувачів ПАм-11

Результати анкетування 1 курс, ОП Право, бакалавр

Результати анкетування 1 курс, ОП Право, молодший бакалавр

Результати анкетування 2і,4 курс, ОП Право

          

Студенти-правники взяли участь у вебінарі, присвяченому еволюції прав людини

10 квітня 2021 року відбувся вебінар «Права людини та верховенство права в історичних подіях та постатях», організований ГО «Вектор прав людини» (Україна) у партнерстві з ГО «Світ толерантності» (Грузія) та ГО «Простір вільних ініціатив» (Україна) в межах проекту «У пошуках прав людини» за підтримки Фундації Будинків прав людини та фінансової підтримки Європейського Союзу. Зазначений вебінар став частиною серії онлайнових заходів, присвячених історії та сучасному стану прав людини та руху за рівноправ’я як у світі загалом, так і в Україні та Грузії зокрема.

Спікером цього заходу був Олександр Войтенко – історик, фаховий тренер з прав людини, толерантності та методики викладання суспільних дисциплін, який за роки активної роботи в громадянському суспільстві координував проведення молодіжних шкіл з прав людини, методично забезпечував діяльність таборів з толерантності та недискримінації. Учений є автором чисельних методичних посібників з прав людини, історії Голокосту, громадянської освіти.

Під час вебінару учасники дізналися про історію становлення прав людини від найдавніших часів до сьогодення, зрозуміли, як відбувалося формування ідеї верховенства права, а також прослідкували історичний рух України на шляху становлення демократії та поваги до прав людини.

У вебінарі взяли участь понад 200 представників громадських організацій та ініціатив, працівників музеїв та інших закладів культури, істориків, представників ЗМІ, студентів і викладачів українських закладів вищої освіти. Серед них – студенти усіх курсів спеціальності 081 «Право» та викладачі Полтавського університету економіки і торгівлі. Всі учасники заходу отримали сертифікати.

Викладач Вікторія Опанасенко

          

Участь студентів-правників у ХLІV Міжнародній науковій студентській конференції

30 березня 2021 року розпочалася робота ХLІV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік, присвяченої 60-річчю Полтавського університету економіки і торгівлі.

У рамках конференції відбулося засідання секції «Право і суспільство: історія та сучасність», в якому взяли участь студенти, які навчаються за освітніми програмами кафедри правознавства, та викладачі кафедри. З основними доповідями виступили: Ярмолаєва Д. (ПРб-11) – 1 місце за підсумковим рейтингом учасників секційного засідання, Бриж А. (ПРм-11) – 2 місце, Кондратьєва Є. (ПРб-11) – 3 місце, а також Потерайло В. (ПАм-11) і Сухозад О. (ПРм-11). Всім учасникам засідання секції надано можливість опублікувати тези доповіді у збірнику матеріалів конференції.

Професор Сергій Гладкий

          

ДИСТАНЦІЙНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ ПРАВНИКІВ-БАКАЛАВРІВ

23-26 березня 2021 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» в дистанційному режимі відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен для студентів заочної форм навчання ступеня бакалавра спеціальності «Право» освітня програма «Право».

У зв’язку із спеціальним режимом роботи закладів вищої освіти для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», підсумкова атестація відбувалась у дистанційному режимі з метою забезпечення дотримання карантинних заходів та для убезпечення усіх учасників цього процесу від ризику інфікування. Кафедрою правознавства було розроблено та надано студентам Інструкцію для підготовки до процесу підсумкової атестації.

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Плескача Олега Юрійовича, заступника прокурора Полтавської області, кандидата юридичних наук та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Екзаменаційна комісія констатувала, що студенти  спеціальності 081 «Право» (повний та скорочений терміни навчання) засвоїли теоретичні знання на належному рівні та рекомендувала випускникам продовжити навчання за освітнім рівнем магістра за умови успішного складання ЄФВВ та ЄВІ.

Бажаємо випускникам здоров’я та професійного зростання!

          

Тренінг для консультантів та кураторів юридичних клінік та участь у ньому студентів ПУЕТ

27 березня 2021 року студенти IV курсу ПУЕТ - майбутні юристи взяли участь у тренінгу для консультантів та кураторів юридичних клінік “Практика консультування щодо захисту прав споживачів фінансових послуг”, який відбувся на базі Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету в рамках реалізації проекту 619998-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг» за програмою Еразмус+ напрям Жана Моне.

Студенти Гук Ірина, Батицький Владислав, Бойко Вадим, Бугаєвський Андрій, Піднебесна Юлія, Тимошенко Крістіна, Фещенко Карина, Чорнобай Вікторія, Ященко Микола під керівництвом професора кафедри правознавства О. Солдатенко ознайомилися з судовою практикою у сфері фінансових послуг, забезпечення виконання кредитних зобов’язань, особливостями розрахунку платежів, штрафних санкцій за кредитними зобов’язаннями та захисту прав споживачів фінансових послуг через платформу «ФінСкарга». Крім того, команда ПУЕТ долучилася до обговорення результатів роботи з кейсами онлайн - консультування команд -учасників.

За результатами тренінгу учасники отримали сертифікати про участь у тренінгу “Практика консультування щодо захисту прав споживачів фінансових послуг” (4 академічні години).

Професор Оксана Солдатенко

          

Участь Весняному Форумі Асоціації юридичних клінік України 2021: презентація розробок юридичних клінік для споживачів фінансових послуг

19-20 березня 2021 року у Києві відбувся Весняний Форум Асоціаіцї юридичних клінік України 2021. Тема цьогорічного Форуму: “Розробки юридичних клінік у сфері захисту споживачів фінансових послуг”. У ньому взяв участь заступник керівника навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» «Правова СТУДіЯ» студент спеціальності 081 «Право» Вадим Бойко.

Під час Форуму відбулося обговорення результатів роботи юридичного клінічного руху України, актуальних питань функціонування юридичних клінік та їх участі у суспільних процесах, презентація навчального посібника “Основи правничої клінічної практики”, 7 нових посібників з консультування та методичного посібника для проведення занять Street Law, огляд настільних та комп’ютерних ігор з фінансової грамотності, представлення прототипу ІТ платформи для спільної роботи юридичних клінік України та Польщі, а також цікаві воркшопи та конкурси.

Варто зазначити, що шляхом голосування відбулося приєднання  5 юридичних клінік до АЮКУ.

Студент групи ПРб-31 Вадим Бойко

          

          

Продовження онлайн-марафону освітньо-професійних програм: освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування» для студентів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

В продовження онлайн-марафону освітньо-професійних програм відбулося обговорення освітньо-професійної програми «Публічне адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти. На засідання кафедри правознавства завітали добре знайомі представники органів державної влади та місцевого самоврядування, випускники та здобувачі цієї освітньо-професійної програми.

Перший заступник голови Полтавської обласної ради О.М. Лемешко, висловив свою думку щодо пропонованої освітньо-професійної програми та поділився досвідом участі в проходженні акредитації освітньо-професійних програм. Він звернув увагу на практичні аспекти, проблему конкретизації циклу дисциплін практичної і професійної підготовки.

Випускник-магістр освітньої програми Право спеціальності 081 Право, начальник управління позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та правового забезпечення Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації С.В. Рибалко зазначив, що програма відповідає вимогам і нормам чинного законодавства, стандарту в галузі, затвердженом Міністерством освіти і науки України. Водночас, висловив декілька слушних пропозицій для подальшого її вдосконалення.

До обговорення освітньої програми «Публічне адміністрування» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування долучилася Т. М. Кліндухова - головний спеціаліст Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Полтавській та Кіровоградській областях. Вона люб’язно поділилася практичними аспектами проходження випускниками конкурсу на посаду державної служби і надала чимало слушних порад, які варто врахувати здобувачам освітньої-професійної програми вже під час навчання.

Колектив кафедри правознавства висловлює вдячність за зауваження та пропозиції, висловлені під час онлайн-обговорення освітньо-професійної програми Публічне адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Ст. викладач кафедри правознавства Вікторія Орел

          

Інтелектуальним іграм на карантині - бути!

23 березня 2021 року  відбулася онлайн-гра «Що? Де? Коли? для юристів» за участі випускників спеціальності «Право» Кіровоградського кооперативного фахового коледжу економіки і права імені М.П. Сая (ККФКПЕіП імені М.П. Сая).

Гравці демонстрували навички логічного мислення, вміння працювати в команді та прийняття раціональних рішень.

Було сформовано 2  команди:

З привітальним словом виступила і відкрила захід Терела Г.В. – к.і.н., доц., заступник завідувача кафедри правознавства.

Ведуча гри ст. викл. Орел В.А. ознайомила присутніх  з правилами гри і представила учасникам інтелектуальної гри журі, до складу якого увійшли доцент кафедри правознавства Терела Г.В., голова циклової комісії правовознавчих дисциплін ККФКПЕіП імені М.П. Сая Коваленко Т.В.

Інтелектуальна гра проводилася в 2 тури. Питання першого туру були присвячені загальновідомим фактам, подіям та явищам, а другого – правовій тематиці. Також відбувся бліц-турнір для капітанів.

Звучали питання «13 сектору» від професорського складу кафедри правознавства.

Команди продемонстрували ґрунтовні знання, мобільність та кмітливість. Члени журі відзначали високий рівень знань, широку ерудицію учасників гри.

У нелегкому поєдинку з відривом в один бал перемогу виборола команда «Олди».

Усі учасники «Що? Де? Коли? для юристів» залишилися задоволені цікавою грою та затишною атмосферою. За результатами інтелектуальної гри всі учасники були нагороджені грамотами.

Старший викладач Вікторія Орел

          

Відбулося модельне судове засідання

16 березня 2021 року в межах вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне процесуальне право» під керівництвом проф. О. В. Солдатенко студентами груп ПР б-21 та ПР мб-21 проведено модельні судові засідання щодо розгляду справи по суті в адміністративному суді першої інстанції та щодо апеляційного розгляду справи в апеляційному адміністративному суді.

Студенти творчо застосували здобуті знання, вміння, навички та на високому рівні продемонстрували всі ролі учасників судового процесу, що переконливо свідчить про належну професійну підготовку в Полтавському університеті економіки і торгівлі майбутніх фахівців у галузі юриспруденції.

Закріплення теоретичних знань на практиці через вирішення конкретних проблемних ситуацій - це не тільки демонстрація досконалого засвоєння студентами чинного законодавства України, а й важлива складова активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Професор кафедри правознавства Оксана Солдатенко

          

Онлайн-марафон освітньо-професійних програм
для студентів спеціальності 081 «Право»: магістр

В продовження онлайн-марафону освітньо-професійних програм для студентів спеціальності 081 «Право» відбулося обговорення освітньо-професійної програми «Право» спеціальності 081 «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти. На засідання кафедри правознавства завітали представники потенційних роботодавців, випускники та здобувачі цієї освітньо-професійної програми.

Першим слово взяв випускник Назар Іванченко, який висловив пропозиції щодо вдосконалення освітньої програми, наголосивши на її сильних сторонах.

Наступною свої міркування з приводу обсягу та змісту освітньо-професійної програми «Право» в цілому, а також магістерської програми (спеціалізації) «Судова і правоохоронна діяльність» висловила старший оперуповноважений в особливо важливих справах відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції в Полтавській області Тетяна Іщенко.

До обговорення долучилася Тамара Воротінцева – голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області.

Слушними виявили пропозиції щодо викладання навчальної дисципліни «Поліцейська діяльність у кіберсфері» від випускника, провідного спеціаліста з технічного захисту інформації відділу режиму та технічного захисту інформації ГУНП у Полтавській області – Павла Шпирука.

Обговорення освітньо-професійної програми «Право» спеціальності 081 «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти засвідчує, що випускники і студенти, які у навчаються на цій освітньо-професійній програмі є найактивнішими і найбільш мотивованими учасниками процесу її обговорення та покращення.

Викладачі кафедри правознавства висловлюють щиру вдячність усім, хто прийняв участь у обговоренні освітньо-професійної програми «Право» ступеня вищої освіти магістр.

Ст. викладач кафедри правознавства Вікторія Орел

          

«Чи потрібна Україні нова Конституція?»

В стінах нашого Університету відбулася надзвичайно цікава доповідь, яку презентував Геннадій Друзенко - український правник, конституціоналіст, публічний інтелектуал, громадський активіст, а також Голова правління Центру конституційного моделювання. Тема доповіді була присвячена актуальному питанню, яке зацікавило б кожного пересічного громадянина нашої країни – «Чи потрібна Україні нова Конституція?».

Виступ доповідача був розділений на два основних сегменти: Під час першого присутні згадували історичну складову розвитку конституціоналізму в усьому світі в загальному, був проведений аналіз Конституцій зарубіжних країн, а також наведено статистичні дані. Під час другої частини, відбулася жвава дискусія, під час якої було критично та об’єктивно проаналізовано конкретні положення Конституції України, а також запропоновано редакційні зміни.

З-поміж інших присутніх, захід відвідали не лише студенти-правники 3го курсу, а й більш досвідчені студенти магістратури, які з плином часу вже не одноразово ознайомлювались із наукою Конституційного права.

Хочемо щиро подякувати Геннадію Друзенку за цікаву та змістовну доповідь!

Студент групи Пр м-11
Артем Цимбалюк

          

Майстер-клас від фахівців-криміналістів

З метою закріплення на практиці знань з навчальної дисципліни «Криміналістика» 26 лютого 2021 року відбувся майстер-клас від фахівців-криміналістів Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Експертної служби МВС України (НДЕКЦ).

Студенти груп ПРб-31, ПРбінт-11 денної форми навчання спеціальності «Право» ознайомилися з короткою характеристикою роботи НДЕКЦ та напрямами діяльності, які він здійснює: судово-експертна діяльність, участь у досудовому розслідувані та судовому розгляді. Окрім того, в НДЕКЦ проводять психологічні експертизи за експертною спеціальністю 14.1 «Психологічні дослідження» по заявах від фізичних та юридичних осіб.

Студенти мали змогу детальніше ознайомитися з методикою проведення різних видів експертиз, отримали змогу поспілкуватися з експертом відділу криміналістичних видів досліджень, набути практичних навичок проведення дактилоскопічної експертизи.

«Родзинкою» зустрічі став тренінг із основ дактилоскопії, під час якого учні навчилися знімати відбитки пальців з допомогою криміналістичної техніки. Майбутнім юристам було продемонстровано методику знімання відбитків за допомогою різних типів порошку та магнітного пензля. Кожен присутній мав змогу не лише на власному прикладі ознайомитись з технікою зняття відбитків за допомогою типографської фарби, валеку та скотчу, але й потренуватися з колегами.

На завершення, студенти висловили слова вдячності Полтавському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру Експертної служби МВС України за цікавий і корисний захід.

Автор д.ю.н., Руслан Білокінь

          

Онлайн-марафон освітньо-професійних програм для студентів спеціальності 081 «Право»: бакалавр

Для забезпечення якості освітньої діяльності важливим є постійний процес актуалізації освітньо-професійних програм для забезпечення їх відповідності вимогам часу. Кафедра правознавства щорічно проводить обговорення цих програм. З 26 січня 2021 року розпочався своєрідний марафон з обговорення освітньо-професійних програм за участі стейкголдерів. З огляду на завантаженість представників роботодавців зустрічі-засідання відбуваються у зручний для більшості із них час – обідні перерви.

Відкрито цикл засідань було з обговорення освітньо-професійної програми «Право» ступеня вищої освіти бакалавр. Зокрема участь в обговоренні з викладачами кафедри правознавства освітньої програми взяли: Любов Піхотіна, директор Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права ім. С. В. Литвиненка; Сергій Жувака – детектив Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, к.ю.н.; Дар’я Усенко – магістр-випускник, юрисконсульт ІІ категорії Полтавського обласного центру з гідрометеорології Українського гідрометцентру ДСНС.

Любов Піхотіна висловила побажання приділити більше уваги пошуку можливих варіантів міжнародного співробітництва, подала рекомендації щодо конкретизації назв окремих пунктів навчального плану (деталізувати структуру підсумкової атестації).

Сергій Жувака наголосив на першочерговому значенні практичної підготовки студентів-правників, оскільки саме це дозволить майбутнім випускникам упевнено почувати себе під час працевлаштування, висловив готовність сприяти організації проходження практики студентами ПУЕТ у Національного антикорупційного бюро України.

Окремої уваги викладачів кафедри заслуговує вивчення досвіду випускників освітньої програми, які одразу зі студентської лави поповнили ряди правників-практиків. Адже вони, як ніхто, відчувають усі переваги і недоліки навчальної програми безпосередньо на своєму досвіді. Дарія Усенко поділилася своїм досвідом та думками стосовно знань та навичок, яких може бракувати молодому юристу державної чи комунальної установи, закладу (зокрема, щодо ведення діловодства).

Викладачі кафедри правознавства висловлюють щиру вдячність усім, хто прийняв участь у обговоренні освітньо-професійної програми «Право» ступеня вищої освіти бакалавр.

Доцент кафедри правознавства Олег Кульчій

          

Online-День відкритих дверей для випускників технікумів та коледжів за спеціальністю Право

 17 грудня 2020 року за допомогою платформи ZOOM відбувсяOnline-День відкритих дверей для випускників технікумів та коледжів за спеціальністю Право.

До зустрічі долучилися студенти з кількох областей України і отримали найактуальнішу інформацію про:

          

Відбулася настановча конференція з виробничої бакалаврської практики

14 грудня 2020 року відбулася настановча конференція з виробничої бакалаврської практики для студентів 4 курсу спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право». Виробнича бакалаврська практика є важливою складовою професійної підготовки студентів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Порядок її проходження передбачається навчальними планами підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право».

Виробнича бакалаврська практика студентів є важливим етапом наскрізної практичної підготовки фахівців, яка орієнтована на самостійне пізнання студентом юридичних процесів і правових явищ. Вона забезпечує тісний зв’язок між теоретичною підготовкою майбутніх правознавців та їх практичним професійним становленням. При проходженні виробничої практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані в процесі вивчення загальних та спеціальних юридичних навчальних дисциплін, а й набувають уміння й навички правозастосовної діяльності.

          

          

ОНЛАЙН-ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 «ПРАВО» освітня програма «ПРАВО»

24 грудня 2020 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбувся захист магістерських робіт студентами 2 курсу спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право»!

Працювала екзаменаційна комісія з допомогою системи веб-конференцій BigBlueButton у складі голови комісії Захарченка Петра Павловича професора кафедри історії права та держави Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професора, доктора юридичних наук та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Магістерські роботи мають апробацію на наукових та науково-практичних конференціях. Складовою захисту магістерських робіт була наукова дискусія з проблематики дослідження з використанням онлайн-технологій.

Екзаменаційна комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентами спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право».

Викладацький склад кафедри правознавства вітає випускників з успішним захистом магістерських робіт та бажає успішного втілення отриманих в університеті знань в  професійній діяльності!

          

ОНЛАЙН-ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування»

24 грудня 2020 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбувся онлайн-захист магістерських робіт студентами 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування»!

Працювала екзаменаційна комісія з допомогою системи веб-конференцій BigBlueButton у складі голови комісії Крутій Олени Миколаївни, професора кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктора наук з державного управління та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Магістерські роботи мають апробацію на наукових та науково-практичних конференціях. Складовою захисту магістерських робіт була наукова дискусія з проблематики дослідження з використанням онлайн-технологій.

Екзаменаційна комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентами спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування».

Кафедра правознавства бажає випускникам подальших звершень та міцного здоров’я!

          

Майстер-клас від магістранта спеціальності 081 «Право» (група ПРм-11) з навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн»

Заключне заняття з навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» стало незвичним для студентів-юристів денної форми навчання. 11 грудня 2020 року відбувся майстер-клас від магістранта спеціальності 081 «Право» Артема Сергійовича Цимбалюка (група ПРм-11) з навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн».

Учасники заходу обговорили не тільки питання, що виносилися на заняття програмою навчальної дисципліни, а й дискутували про деякі проблемні теми. 

Студенти зацікавлено віднеслися до участі в дні студентського самоврядування.  

Старший викладач Вікторія Орел

          

Участь студентів-юристів і викладачів у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів»

10 грудня 2020 року професор кафедри правознавства О. Солдатенко зі студентами заочної форми навчання А.  Костичевою  та О. Єфімовою взяли участь у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів», проведеною КНУ ім. Т. Шевченка.

Актуальні питання, які обговорювалися учасниками конференції, а також напрацьовані за її результатами рекомендації мають важливе значення для вивчення та кращого засвоєння навчальної дисципліни "Медичне право".

Професор Оксана Солдатенко

          

Інтелектуальні ігри для юристів продовжуються: цього разу долучилася нова команда (команда «Знавці» Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права ім. С.В.Литвиненка)

10 грудня 2020 року в рамках Тижня права та з нагоди річниці прийняття Загальної декларації прав людини відбулася інтелектуальна гра “Що? Де? Коли? для юристів”. Ігри такого формату стали традиційними для учасників освітнього процесу за спеціальністю 081 “Право”.

Цьогоріч вкотре такі “батли” перенеслися у віртуальне середовище, проводилися на платформі Головного центру дистанційного навчання ПУЕТ. Це дало можливість територіального розширення для запрошених учасників. Так, змагалися дві команди “Знавці” (студенти 4 курсу Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права ім. С.В.Литвиненка) і “Слуги Феміди” (студенти груп ПРмб-21, ПРб-21 Полтавського університету економіки і торвгівлі). Формат ігор з використанням інтернет-технологій студентам подобається, адже для кожного члена команди є можливість проявитися і зіграти на загальний результат.

Організатори гри (викладачі кафедри правознавства ст.викл. Орел В.А., доц. Терела Г.В., проф. Лаврик Г.В.) виступили з вітальним словом та ознайомили учасників з умовами гри, правилами академічної доброчесності. Гра проводилася в два етапи, кожен з яких містив 15 питань і бліц для капітанів (Чередник Анастасія і Черкасов Данило).

У результаті запеклого інтелектуального бою перемогу здобула команда “Слуги Феміди”. яка стала володаркою перехідного кубку “Сови”.

Гра виявилася досить жвавою та цікавою. Дякую всім інтелектуалам і чекаємо наступних зустрічей!

Старший викладач Вікторія Орел

          

Академічна мобільність студентів спеціальності “Право” ПУЕТ

Відбулася онлайн зустріч щодо можливостей академічної мобільності студентів спеціальності 081 “Право” Полтавського університету економіки і торгівлі з іншими закладами вищої освіти, зокрема Полтавськими національним педагогічним університетом ім. В.Г. Короленка, Сумським державним університетом, Полтавською державною аграрною академією.

          

Онлайн-зустріч магістрантів з Антоном Олексійовичом Монаєнком

2 грудня 2020 року відбулася онлайн-зустріч студентів магістратури, які навчаються на освітніх програмах "Право" та "Публічне адміністрування", з учасником Робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування щодо підготовки до другого читання законопроекту №3475 "Про адміністративну процедуру", д.ю.н.,  професором, заслуженим юристом України Антоном Олексійовичом Монаєнком.

Майбуні магістри дізналися про стан розгляду законопроекту, прогнози його ухвалення Верховною Радою України, основні положення та проблемні аспекти. А. О. Монаєнко відповів на числені актуальні питання учасників зустрічі.

Професор Оксана Солдатенко

          

Відбулась  лекція-конференція на тему "Фінансово-правова відповідальність" з участю д.ю.н., професора, заслуженого юриста України, заступника начальника Північного офісу Державної аудиторської служби України А. Й. Іванського

01 грудня 2020 року в межах вивчення навчальної дисципліни  "Фінансове право" відбулась  лекція-конференція на тему "Фінансово-правова відповідальність" для здобувачів освітнього рівня "бакалавр" спеціальності "Право" гр. ПРб-41, ПРб інт-21.

Лекція розпочалася з постановки професором О. В. Солдатенко проблемних питань, наявних на сьогодні в Україні у цій сфері (чи вважається фінансовою відповідальністю,  передбачена Митним кодексом України, законодавством про валюту та валютні операції, а також актами у сфері грошового обігу і безготівкових розрахунків).

До відповіді на дискусійні питання долучився д.ю.н., професор, заслужений юрист України, заступник начальника Північного офісу Державної аудиторської служби України А. Й. Іванський, наукова праця якого "Фінансово-правова відповідальність: теоретичний аналіз" і на сьогодні залишається єдиним комплексним дослідженням проблем такої відповідальності у фінансовому праві. Крім того, А. Й. Іванський поділився інформацією про практичні аспекти роботи Державної аудиторської служби України, про фінансові правопорушення, які найчастіше допускаються підконтрольними суб’єктами, та заходи відповідальності, що застосовуються до порушників фінансового законодавства.

З доповідями виступили  студентки: Юлія Піднебесна "Правовий механізм податку на доходи фізичних осіб» та Ірина Гук  "Фінансово-правова відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності".

Захід пройшов на високому науково-прикладному рівні.

Професор Оксана Солдатенко

          

План заходів кафедри правознавства 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
з проведення Тижня права в ПУЕТ у 2020 році

№ з/п

Дата заходу, місце проведення / режим доступу

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

1.

01 грудня 2020 року (14.10 - 15.30)

Лекція-конференція на тему "Фінансово-правова відповідальність"
Доповіді студентів:
1) Юлії Піднебесної "Правовий механізм податку на доходи фізичних осіб»;
2) Карини Фещенко "Валютний контроль"
3) Ірини Гук на тему "Фінансово-правова відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності" (основна співдоповідач).

Солдатенко О.В., студенти групи ПРб-41, ПРбінт-21

2.

3 грудня 2020 р., (11.00 - 12.20 год.)

Ігрове судове засідання з навчальної дисципліни "Кримінальне процесуальне право"

Білокінь Р.М., студенти груп ПРб-31, ПРбінт-11

3.

3 грудня 2020 року Реєстрація за посиланням

Участь у Міжнародному податковому конгресі «Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки» (Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь). Доповідь "Спрощена система оподаткування в Україні у контексті сучасних викликів".

Солдатенко О.В., студенти груп ПРб-41, ПРбінт-21

4.

3 грудня 2020 р.

Участь в онлайн-засіданні комітету з трудового права Асоціації правників України: «Больові точки» у застосуванні трудового законодавства: погляд практики.

Терела Г.В.

5.

09 грудня 2020 р., (11.00 - 12.20 год.)

Майстер-клас від магістрів спеціальності 081 «Право» (група ПРм-11) з навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» на тему: «Держава і право країн Європи в Новітню епоху»

Орел В.А., студенти групи ПРмб-11, ПРб-11, ПРм-11

6.

10 грудня 2020 року Реєстрація за посиланням

Участь професора кафедри правознавства О. Солдатенко зі студентами групи ПРб-21 (заочна) (Костичева Анастасія) та ПРб-31 (заочна) (Єфімова Ольга) у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів».

Солдатенко О.В., студенка групи ПРб-21 (заочна) (Костичева Анастасія) та ПРб-31 (заочна) (Єфімова Ольга)

7.

10 грудня 2020 р., (14.10 - 15.30 год.)

Інтелектуальна гра "Що? Де? Коли?"

Орел В.А., Терела Г.В., студенти групи ПРмб-21, ПРб-21, Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права ім. С.В.Литвиненка

8.

11 грудня 2020 року

Презентація звіту роботи З’їзду юридичних клінік України з обговоренням результатів роботи юридичного клінічного руху України, актуальних питань функціонування юридичних клінік та їх участі у суспільних процесах для студентів ІІ курсу спеціальності «Право»

Керівник навчального юридичного центру Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» Піднебесна Ю.Ю.

9.

У період з 07 до 11 грудня 2020 року, тривалість заходу - 40 хвилин

Майстер-клас на тему «Електронні правочини в цивільному праві» для учнів Комунального закладу "Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П.Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області"

Кульчій О.О., учні 10 класу Комунального закладу "Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П.Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" (представник ліцею - Фісун Е. Г.)

10.

12.12.2020 (відбір команд до фінального етапу)

Хакатон  з реформи юридичної освіти – формат, запозичений в ІТ-сфері, під час якого команди в інтенсивному форматі разом працюють над розв’язанням певної проблеми.

Кульчій О.О., студенти Піднебесна Ю.Ю., Репов С.Д., Чередник А.С.

Викладачі та студенти спеціальності «ПРАВО» поділяться своїми знаннями та професійним досвідом з питань, пов’язаних із захистом прав людини, нададуть  роз’яснення чинного законодавства України.

          

Анкетування студентів спеціальності 081 «Право» щодо оцінювання якості освітньої програми «Право»

У період з 23 по 27 листопада 2020 року було проведено анонімне анкетування студентів ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра спеціальності 081 «Право» денної форми навчання щодо оцінювання якості відповідних освітніх програм.

Результати анкетування молодший бакалавр

Результати анонімного опитування здобувачів ПРм-11

Результати анонімного опитування здобувачів 1 курс

Результати анонімного опитування здобувачів 2 курс

Результати анонімного опитування здобувачів 3 курс

          

Участь другокурсників-юристів у онлайн-презентації «Надання правових послуг в Україні та можливості їх цифровізації»

25 листопада 2020 року з використанням платформи Zoom відбулася онлайн-презентація «Надання правових послуг в Україні та можливості їх цифровізації», в якій взяли участь студенти груп ПРмб-21, ПРб-21.

В процесі проведення онлайн-презентації були висвітлені результати дослідження даної теми її представниками, а також відбулося  обговорення подальших кроків щодо розробки/вдосконалення цифрових рішень у сфері надання правової допомоги в Україні. У результаті були висвітленні такі пропозиції щодо вдосконалення надання правових послуг:

Наприкінці було представлено додатки: «Безоплатна правова допомога» та «standards Just».

Автор Неля Голобородько

          

Участь студентів-бакалаврів у міжнародній інформаційній онлайн-зустрічі «Жінки і регіональні конфлікти: досвід громадянських ініціатив»

24 листопада 2020 року студенти групи ПРбінт-11 Світлана Білера, Ярослав Бондаренко, Віталій Герасименко, Ірина Сороченко, Олександр Шурай долучилися до міжнародної інформаційної онлайн-зустрічі «Жінки і регіональні конфлікти: досвід громадянських ініціатив», організованої правозахисною громадською організацією «Вектор прав людини» в рамках проекту «Громадянська освіта в зоні регіональних конфліктів». Під час зустрічі обговорювалися питання про вплив військових конфліктів на жінок, про їх потреби в громадянській освіті для захисту власних прав та інтересів, про жіночі ініціативи сприяння миротворчості.

З тематичною доповіддю під час зустрічі виступила Ніна Потарська − національна координаторка по Україні Міжнародної жіночої ліги за мир і свободу. Спікерка поділилася результатами моніторингу ситуації з соціально-економічними правами жінок у прифронтовій зоні, висловила бачення шляхів пошуку примирення, надання допомоги під лозунгом «Не нашкодь». Студенти разом з іншими учасниками задавали питання та отримували відповіді щодо ролі громадських ініціатив, гуманітарних організацій у врегулюванні ситуації в зонах регіональних конфліктів.

          

Юристи спеціальності «Право» ПУЕТ взяли участь у представленні результатів проекту юридичної клініки Школи права Українського католицького університету

20 листопада 2020 року студенти та викладачі спеціальності «Право» взяли участь представленні результатів проекту юридичної клініки Школи права Українського католицького університету "Захист прав споживачів та безкоштовна правова допомога споживачам фінансових послуг", що впроваджувався за підтримки Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору». 

Організатори презентації: Юлія Ломжець, голова Асоціації Юридичних клінік України; Світлана Хилюк, академічний директор Школи права УКУ; Христина Ковцун, менеджерка Юридичної клініки Школи права УКУ; Ганна Карачевська, менеджерка проекту "Захист прав споживачів та безкоштовна правова допомога споживачам фінансових послуг"; представники адміністрації УКУ.

Учасники події дізналися про результати діяльності юридичної клініки УКУ, зокрема:

Також організатори поділилися неочевидними проблемами, з якими зіткнулися в процесі роботи над таким проектом, та як їх вдалося вирішити. Учасникам з ПУЕТ було цікаво перейняти досвід колег.

Старший викладач Вікторія Орел

          

Студенти «Правової СТУДІЇ» взяли участь у вебінарі «Порядок набуття статусу адвоката в Португалії»

17 листопада 2020 року Академія адвокатури України спільно з Адвокатським об’єднанням «Адвокатська компанія «Арцео» провела вебінар на тему: «Порядок набуття статусу адвоката в Португалії». До заходу залюбки долучився практикант і керівник навчального юридичного центру Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» Гаврильєв Сергій і Піднебесна Юлія.

Модератором заходу виступив адвокат, старший партнер АО «АК «Арцео» Дмитро Сакалюк. Доповідачем заходу стала член Ордена Португальських Адвокатів - Катерина Ілечко.

Під час вебінару було обговорено, питання щодо правового регулювання діяльності адвокатів в Португалії, зазначено умови для реєстрації в Ордені Адвокатів Португалії та вимоги до адвокатів у Португалії.

По завершенню доповіді учасники мали змогу задавати запитання щодо можливості отримання статусу адвоката в Португалії після закінчення закладів вищої освіти в Україні.

Під час дискусії, адвокат, Ігор Світличний здійснив порівняння порядку набуття статусу адвоката в Португалії та в Україні.

У заході взяли участь представники студентської спільноти, практикуючі юристи, адвокати, представники судової влади України.

Автор Юлія Піднебесна

          

          

Вітаємо з перемогою студента-юриста Сергія Репова у в онлайн-конкурсі «Світ фінансів»

Сергій Репов, студент спеціальності 081 «Право»: «30 жовтня 2020 року з метою розвитку фінансової грамотності, виявлення актуальних проблем сучасного стану фінансово-грошової системи України в умовах карантинних обмежень та визначення фінансового IQ, я дистанційно долучився до участі в онлайн-конкурсі «Світ фінансів», присвяченому Всесвітньому дню заощаджень, який був організований кафедрою фінансів та банківської справи.

Конкурс  проводився  у два етапи. На І етапі було проведено тестування на визначення фінансового IQ, за результатами якого у мене було  виявлено високу обізнаність в сфері фінансів – набрав 105 балів зі 120.

На II етапі за результатами тестування я, як переможець був запрошений до написання есе на тему «Як заробляти та заощаджувати в умовах карантинних обмежень?».

Робота, яку я написав, продемонструвала креативний підхід до можливих варіантів заробітку в умовах сьогодення та заощаджень».

Есе

Презентація

          

І Всеукраїнський Форум для викладачів/кураторів юридичних клінік

12 жовтня відбувся І Всеукраїнський Форум для викладачів/кураторів юридичних клінік з використанням платформи Zoom. У ньому брала участь керівник навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» «Правова СТУДіЯ» студентка групи ПРб-41 Піднебесна Юлія.

Форум проведено під слоганом «Юридичні клініки – провайдери безоплатної правової допомоги». Він розпочався з вітального слова Юлії Ломжець - голови Асоціацїї юридичних клінік України та Петра Пацурківського - професора, декана юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Під час Форуму відбулась презентація звіту про результати реалізації проєкту «ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ-ПРОВАЙДЕРИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ». Голова АЮКУ разом із представниками Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» висвітлили перспективи співпраці з донорами.

Варто зауважити, в процесі проведення Форуму, відбулась презентація посібника «Захист прав споживачів фінансових послуг», автором якої  є Петро Пацурківський. Були отриманні знання щодо запровадження викладання дисципліни «Захист прав споживачів фінансових послуг» та її методик. Відбувся інтенсив на тему: «Якщо не суд, тоді ХТО? Запрошення до фінансової медіації».

Наприкінці Форуму відбулось обговорення питань, зокрема, щодо проблем врегулювання роботи юридичних клінік під час карантину та інших.

Автор Юлія Піднебесна

          

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності – 2020

9 листопада студенти і викладачі Полтавського університету економіки і торгівлі, зокрема й кафедри правознавства, долучилися до щорічної акції у День української писемності та мови – Ювілейного XX Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Узяти участь у традиційному флешмобі, який щороку єднає українців «в Україні і не в Україні», могли всі охочі з різних куточків світу. 

Прикметно, що правознавці писали диктант уп’яте, тому теж святкували – хай і невеликий – ювілей дистанційно, на платформі el.puet.edu.ua. Готуючись до роботи, говорили і мислили про роль української мови у становленні держави і формуванні національної ідентичності її громадян, згадували мудрі вислови про мову видатних представників світової культури, звикали до змін у правописі (2019).

У прямому ефірі зі студії «Суспільного» диктант читала популярна українська акторка Римма Зюбіна. Цього року він мав назву «Виклики книжкової ери». Особливостями тексту стали використання норм нового українського правопису та посилений акцент на розділових знаках. Тож диктант спонукав удосконалювати і примножувати знання з мови.  А автор тексту диктанту «Виклики книжкової ери» – відомий український письменник та видавець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Іван Малкович  змусив ще ледь не добу сперечатися в соціальних мережах і наживо, що ж означає і як пишеться те загадкове слово – «еленятко», а також чи замінить електронна книжка паперову?

Загалом же було цікаво, повчально й корисно. Участь у такій національного масштабу багатотисячній акції дозволяє усвідомити себе причетним до великої духовної спадщини – рідної мови. Тож чекаємо на результати і диктант-2021.

          

Молодші бакалаври та бакалаври спеціальності «Право» завершили вивчення курсу «Університетська освіта»

Завершилося вивчення курсу «Університетська освіта» студентами-юристами ступенів молодшого бакалавра, бакалавра. В ході вивчення курсу студенти познайомилися із ректором ПУЕТ д.іст.н., проф. Нестулею О.О.; першим проректором, д.е.н., проф. Педченко Н.С.; проректором з науково-педагогічної роботи, д.е.н., доц. Манжурою О.В., директором ННІ ЗДН к.е.н., доц. Івановим Ю.В., директор ННІБСТ, к.т.н., доц. Ткаченко А.С.; директором ННІЛ, д.пед.н., доц. Нестулею С.І., завідувачем науково-організаційного відділу ПУЕТ, доц., к.філ.н. Сарапин В.В., головою студентської ради Негодою М., викладачами кафедри правознавства. Фахівці ознайомили студентів зі структурою вищої освіти України, правами та обов’язками здобувачів вищої освіти, різноманітними аспектами студентського життя, особливостям навчання за спеціальністю, науковими та виховними заходами, що проводяться в ПУЕТ.

Формою контролю знань став перший в їхньому студентському житті залік, який здобувачі ступеня молодшого бакалавра та бакалавра успішно склали в дистанційному режимі.

Бажаємо Вам невичерпної енергії та жаги до знань!

Колектив кафедри правознавства

          

На гостину до Олександра Івановича …

Студенти 5 листопада цього року завітали до директора Регіонального центру з надання вторинної правової допомоги в Полтавській області, доктора наук з державного управління Олександра Івановича Черчатого, котрий є активним учасником розробки освітньо-професійної програми «Право» ступеня вищої освіти молодший бакалавр спеціальності 081 «Право» освітня программа «Право».

Під час онлайн зустрічі молодші бакалаври детальніше ознайомилися з діяльністю Регіонального центру з надання вторинної правової допомоги на території області, дізналися про його основні завдання та майбутню співпрацю.

Онлайн зустріч розпочався з презентації про ключові напрями діяльності, етапи розвитку та функціонування центру, перелік категорій громадян, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги тощо. Під час розповіді директор звернув увагу на те, що Центр постійно розвивається, удосконалюється. В ньому діє  довідково-інформаційна платформа правових консультацій «WikiLegalAid», спрямована на підвищення правової свідомості та освіченості населення. На цій платформі можна знайти необхідну інформацію з тих чи інших актуальних правових питань.

На завершення Олександр Іванович подякував аудиторії, запросив до співпраці та побажав студентам міцного здоров’я. Студенти з цікавістю ставили йому питання за питанням …

Завідувач кафедри Галина Лаврик

          

Участь магістрантів у міжнародній інформаційній зустрічі
«Ситуація з освітою і громадянською освітою на Донбасі»

Студенти-магістри спеціальностей «Право» та «Публічне адміністрування» Полтавського університету економіки і торгівлі Анна Бриж, Анна Бороденко, Олег Сухозад, Артем Цимбалюк, Маргарита Глущенко 5 листопада 2020 року взяли участь в міжнародній інформаційній зустрічі на тему «Ситуація з освітою і громадянською освітою на Донбасі».

Заслухавши тематичні доповіді Ю. Петрушенка, професора, завідувача кафедри Сумського державного університету та С. Чорногора, голови ГО «Фонд розвитку громади» (місто Краматорськ, Донецька область, Україна), майбутні магістри долучилися до дискусії щодо ситуації у зв’язку зі збройним конфліктом на Сході України у контексті отримання жителями регіону освітніх послуг.

Учасники онлайн зустрічі, організованої ГО «Вектор прав людини» та робочою групою Мережі EENCE «Громадянська освіта в зоні регіональних конфліктів», за підтримки Федерального агентства з громадянської освіти (Bundeszentrale fur politische Bildung), дійшли висновку про позитивні результати діяльності Освітнього центру «Донбас?Україна», основним завданням якого є супровід і допомога абітурієнтам, які проживають на території, непідконтрольній Україні, в отриманні атестата про повну загальну середню освіту та вступі їх до закладів вищої освіти України, що дозволило удвічі (порівняно з 2016 роком) збільшити кількість студентів, які тепер навчаються на території України.

Надалі залишається актуальною проблема визначення переліку освітніх послуг, яких потребують мешканці Донбасу, що стане предметом обговорення наступних зустрічей.

Професор Оксана Солдатенко

          

Юристи переглянули фільм в рамках 17-го Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA та поділилися відгуками

Асоціація юридичних клінік України, членом якої є навчальний юридичний центр Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ», 28 жовтня 2020 року продемонструвала документальний фільм «Хороша смерть».

У рамках 17-го Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA у Львівській області до перегляду фільму долучилися студенти груп ПРмб-11, ПРмб-21, практиканти «Правової СТУДіЇ» з подальшим обговоренням фільму з експертками Боженою Будько, Іриною Радюк, Йош на платформі Zoom.

Організаторами кінофестивалю виступили Громадська організація «Докудейз», Українська Гельсінська спілка з прав людини, Благодійна організація «Фонд милосердя та здоров’я», ГО «Центр сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв».

Під час дискусії порушувалися питання про право людини на життя, медичну допомогу, право померти на основі самовизначення, обговорювалося неоднозначне ставлення у світі до евтаназії, акцентувалася увага на цілях і завданнях паліативної медичної допомоги.

Гаврильєв Сергій, практикант «Правової СТУДіЇ», поділився відгуком про фільм «Хороша смерть»: «Хочу сказати, що я був дуже задоволений переглядом даного фільму. В ньому постає досить актуальна проблема — самогубство. З одного боку, головна героїня даним способом (тобто асистованою смертю)  позбувається страждань, а з іншого… а чи має вона на це право? Цей фільм змушує замислитися над життям і надовго залишає гарне враження про нього. Саме тому я рекомендую фільм до перегляду».

Старшй викладач кафедри правознавства Вікторія Орел

          

During quarantine Law students from PUET have worked with Law students from WSZOP

During quarantine, junior Law Bachelors together with Polish students, future lawyers, have studied the concept of Dermatoscopy in forensics. The lecture was delivered in English language and was called ‘Dermatoscopy in criminology- the chosen aspects’, which took place on October 22, 2020 in the Univerity of Occupational Safety Management (WSZOP).

This online-event was held on one of the distance learning platforms of WSZOP. It began with the foreword of one of the members of international cooperation at WSZOP – Olena Koschenko. Mrs Olena Koschenko has shared with us some information regarding the courses, specialities, programmes of international cooperation and double diploma programmes available in WSZOP.

The greeting speech of Mrs Olena Koschenko was followed by Mr Arkadiusz P. Szajn, a holder of a PhD degree in Law, a criminalist, a criminologist and a Professor in WSZOP. Mr Arkadiusz P. Szajn greeted the audience in both English and Ukrainian languages, demonstrated the photos of forensic laboratory in WSZOP where we could clearly see the students of WSZOP including some Ukrainian students studying at WSZOP.

Mr Arkadiusz asked students a series of questions, specifically about the course that the students are currently studying at the university. Most of the students replied: “Law”.

The lecture was dedicated to particular aspects of Dermatoscopy such as its meaning and definition, peculiarities of Cheiloscopy (human identification based on lip traces) and Otoscopy (examination of the ear) and the methods of detecting and protecting relevant traces. During the lecture the audience was able to witness different types of brushes in forensic Otoscopy. The lecturer also described different types of auricles, points located on the ears that may be important for human identification, ways of taking ear imprints and many other important aspects.

Mr Szajn moved to the next part of the lecture which was dedicated to Cheiloscopy. Mr Szajn revealed the classification of types of lip shapes, described the methods and special substances which are used to take lip traces and demonstrated specialised brushes.

Mr Arkadiusz finished off the lecture by thanking the audience and wishing everyone good health in Ukrainian language.

Mrs Olena Koschenko ended an event and notified the audience about the future plans of these types of events. The next online-lecture from WSZOP will take place in mid November and it will be dedicated to the topic of psychology in business industry.

          

ДИСТАНЦІЙНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ ПРАВНИКІВ

27 жовтня 2020 року у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» в дистанційному режимі відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен для студентів денної та заочної форм навчання ступеня бакалавра спеціальності «Право».

У зв’язку із спеціальним режимом роботи закладів вищої освіти (відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 211 від 11 березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами та доповненнями) підсумкова атестація відбувалась у дистанційному режимі з метою забезпечення дотримання карантинних заходів та для убезпечення усіх учасників цього процесу від ризику інфікування. Кафедрою правознавства було розроблено та надано студентам Інструкцію для підготовки до процесу підсумкової атестації.

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Плескача Олега Юрійовича, заступника прокурора Полтавської області, кандидата юридичних наук та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Екзаменаційна комісія констатувала, що студенти  спеціальності 081 «Право» (скорочений термін навчання) засвоїли теоретичні знання на належному рівні та рекомендувала випускникам продовжити навчання за освітнім рівнем магістра за умови успішного складання ЄФВВ та ЄВІ.
Бажаємо випускникам здоров’я та професійного зростання!

          

Під час карантину студенти-юристи ПУЕТ працювали зі студентами-юристами WSZOP

Під час карантину молодші бакалаври, бакалаври спеціальності 081 «Право» спільно з польськими студентами-юристами вивчали досвід дерматоскопії в криміналістиці. Під час лекційного заняття «Дерматоскопія у криміналістиці – вибрані аспекти», яке відбувалося 22 жовтня 2020 року у Вищій школі управління охороною праці в Катовіцах (ВШУОП або WSZOP) англійською мовою.

Онлайн-захід  розпочався на дистанційній платформі WSZOP зі вступного слова спеціаліста з міжнародної співпраці WSZOP Олени Кощенко українською мовою. Пані Олена розповіла про програми навчання, спеціальності, програми міжнародної співпраці та програму подвійних дипломів (за спеціальністю «Дослідження в криміналістиці») у WSZOP.

Потім слово взяв пан Аркадіуш П. Шайна (Arkadiusz P. Szajna), доктор юридичних наук, криміналіст, кримінолог та викладач WSZOP. Він привітався зі слухачами англійською та українською мовами, продемонстрував фотографії криміналістичної лабораторії WSZOP зі студентами, в тому числі, із України.

Пан Аркадіуш поставив ряд запитань, зокрема, що вивчають студенти. Більшість присутніх відповіли: “Law” («Право»).

Лекція була присвячена окремим аспектам дерматоскопії у криміналістиці, зокрема, поняттю дерматоскопії, особливостям хейлоскопії (ототожненню людини за губами) та отоскопії (за вушними раковинами), методам для виявлення та захисту відповідних слідів. Так, у ході лекції доповідач показав різні види щіток у криміналістичній отоскопії, охарактеризував різні види вушних раковин, точки на вухах, які можуть мати значення для ідентифікації особи, способи зняття відбитків вух тощо.

Пан Шайна перейшов до наступної частини лекції, присвяченій хейлоскопії. Він розкрив класифікацію типів форм губ, описав методи та спеціальні речовини для зняття слідів губ у осіб, продемонстрував спеціалізовані щітки.

Завершуючи лекцію, пан Аркадіуш подякував уважній аудиторії та побажав всім міцного здоров’я українською мовою.

Пані Олена Кощенко завершила захід і повідомила про майбутні плани продовжувати даний формат заходів з різних тематик. Наступна онлайн-лекція від Вищої школи управління охороною праці в Катовіцах має відбутися в середині листопада, вона буде присвячена питанням психології в бізнесі.

          

Студенти-юристи вивчали польський досвід дерматоскопії у криміналістиці

20 жовтня 2020 року на дистанційній платформі WSZOP (ВШУОП – Вища школа управління охороною праці, м. Катовице) студенти груп ПР б-21, ПР мб-21, ПР б інт-11 Полтавського університету економіки і торгівлі і студенти Полтавського кооперативного коледжу, викладачі Балтрушитє А. О. та Стрілець Б. В. взяли участь в онлайн-лекції «Дерматоскопія у криміналістиці – вибрані аспекти» польською мовою.

Лекційне заняття проводив пан Аркадіуш П. Шайна (Arkadiusz P. Szajna), доктор юридичних наук, криміналіст, кримінолог та викладач ВШУОП.

Заняття супроводжувалося презентацією, де були висвітлені окремі аспекти дерматоскопії у криміналістиці, зокрема, поняття дерматоскопії, особливості хейлоскопії (ототожнення людини за губами) та отоскопії (за вушними раковинами), методи для виявлення та захисту хейлоскопічних та отоскопічних слідів, характеристики спеціалізованих валиків у хейлоскопії та отоскопії.

В ході лекції демонструвалося спеціалізоване обладнання з криміналістичної лабораторії Вищої школи управління охороною праці в Катовіце.

Пан Аркадіуш П. Шайна і пані Олена Кощенко, спеціаліст з питань міжнародної співпраці ВШУОП, щиро відповіли на питання присутніх, які стосувалися, зокрема, теми лекції та особливостей навчання в Польщі, як на бакалавраті, так і на магістратурі.

          

Інтелектуальні ігри з нагоди Дня юриста

19 жовтня 2020 року з нагоди Дня юриста  відбулася інтелектуальна гра «Що? Де? Коли? для юристів» за участі команд студентів 1 курсу спеціальності «Право» та 4  курсу Полтавського кооперативного коледжу.

Гравці демонстрували навички логічного мислення, вміння працювати в команді та прийняття раціональних рішень.

Було сформовано 2  команди:

 «Феміда» (Колесніченко Вікторія – капітан);

«Себек» (Таран Олег – капітан);

З привітальним словом виступила і відкрила захід Лаврик Г.В. – д.ю.н., проф., завідувач кафедри правознавства.

Ведуча гри ст. викл. Орел В.А. ознайомила присутніх  з правилами гри і представила учасникам інтелектуальної гри журі, до складу якого увійшли викладачі кафедри правознавства: д.ю.н., проф. Лаврик Г.В., к.ю.н., ст.викл. Стрілець Б.В.

Інтелектуальна гра проводилася у 2 тури. Питання першого туру були присвячені загальновідомим фактам, подіям та явищам, а другого – правовій тематиці. Також відбувся бліц-турнір для капітанів.

Звучали питання «13 сектору» від професорського складу кафедри правознавства.

Команди продемонстрували ґрунтовні знання, мобільність та кмітливість. Члени журі відзначали високий рівень знань, широку ерудицію учасників гри.

У нелегкому поєдинку перемогу виборола команда «Себек»

Усі учасники «Що? Де? Коли? для юристів» залишилися задоволені цікавою грою та затишною атмосферою, що панувала в аудиторії. За результатами інтелектуальної гри всі учасники були нагороджені грамотами, цінними подарунками та солодкими заохочувальними призами.

          

          

          

          

ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування»

25 серпня 2020 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбувся онлайн захист магістерських робіт студентами 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування»!

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Гбур Зоряни Володимирівни, професора кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, начальника відділу магістратури, доктора наук з державного управління, Солдатенко Оксани Володимирівни, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Магістерські роботи мають апробацію результатів досліджень на науково-практичних конференціях. Складовою захисту магістерських робіт була наукова дискусія з проблематики дослідження з використанням онлайн технологій.

Екзаменаційна комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентами спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування».

Вітаємо випускників з довгоочікуваним захистом та бажаємо професійної самореалізації!

          

ВИПУСКНИЙ
БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 «ПРАВО»

9 та 10 липня 2020 року відбувся випускний бакалаврів та магістрів в Полтавському університеті економіки і торгівлі.

Цього року він пройшов у незвичайному форматі та став ще більш особливим для наших випускників. В умовах загальнонаціонального карантину, студенти успішно складали онлайн підсумкові екзамени та дистанційно захищали магістерські роботи.

Їхня наполеглива праця протягом років навчання тепер вміщується в одному документі, який засвідчує їхні знання та  професіоналізм.

Цьогорічне вручення дипломів було не типовим, адже для його отримання потрібно було завчасно зареєструватися та підійти на вказаний час, де ректор ПУЕТ -  Олексій Нестуля, особисто їх привітав та офіційно вручив такий довгоочікуваний документ. 

Від усього серця вітаємо випускників-2020! Бажаємо випускникам здоров’я, натхнення  та досягнення професійних вершин!

          

До Вашої уваги щомісячна юридично-просвітницька газета «Правовий вісник» (червень 2020) від наших партнерів:

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/shhomisyachna-yurydychno-prosvitnytska-gazeta-pravovyj-visnyk/

          

Анкетування студентів спеціальності 081 «Право» щодо оцінювання якості освітньої програми «Право»

У період з 13 по 15 червня 2020 року було проведено анонімне анкетування студентів спеціальності 081 «Право» першого курсу денної форми навчання щодо оцінювання якості освітньої програми «Право» (анкета додається). У опитуванні взяли участь 20 респондентів - студентів (академічні групи ПРб-11, ПРмб-11).

Анкета

Анкета. Відповіді

Результати анонімного анкетування студентів 1 курсу, ОП Право

          

ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування»

27 червня 2020 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбувся вперше онлайн захист магістерських робіт студентами 6 курсу денної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування»!

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Клочка Івана Олексійовича, начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області, кандидата юридичних наук, Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Магістерські роботи мають апробацію результатів досліджень на науково-практичних конференціях. Складовою захисту магістерських робіт була наукова дискусія з проблематики дослідження з використанням онлайн технологій.

Екзаменаційна комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентами спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування».

Вітаємо випускників з довгоочікуваним захистом та бажаємо професійної самореалізації!

          

ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 «ПРАВО» освітня програма «ПРАВО»

25-26 червня 2020 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбувся захист магістерських робіт студентами 6 курсу спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право»!

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Плескача Олега Юрійовича, заступника прокурора Полтавської області, кандидата юридичних наук та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Магістерські роботи мають апробацію на наукових та науково-практичних конференціях. Складовою захисту магістерських робіт була наукова дискусія з проблематики дослідження з використанням онлайн технологій.

Екзаменаційна комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентами спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право».

Вітаємо випускників з успішним захистом та бажаємо успіхів на професійній ниві!

          

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
БАКАЛАВРІВ-ВИПУСКНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 «ПРАВО»

23-25 червня 2020 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбулася підсумкова атестація у студентів ступеня бакалавра спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право» (повний та скорочений термін навчання).

У зв’язку зі спеціальним режимом роботи закладів вищої освіти (відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 211 від 11 березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами та доповненнями) підсумкова атестація відбувалась у дистанційному режимі з метою забезпечення дотримання карантинних заходів та для убезпечення усіх учасників цього процесу від ризику інфікування. Кафедрою правознавства було розроблено та надано студентам Інструкцію для підготовки до процесу підсумкової атестації.


Довгоочікуване оголошення результатів підсумкової атестації

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Плескача Олега Юрійовича, заступника прокурора Полтавської області, кандидата юридичних наук та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Екзаменаційна комісія констатувала, що студенти спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право» засвоїли теоретичні знання на належному рівні та рекомендувала випускникам продовжити навчання за ступенем магістра.

Бажаємо випускникам здоров’я, натхнення  та досягнення професійних вершин!

          

Студенти-правознавці висловили свою думку стосовно якості освітньої програми і навчання в цілому

У період з 13 по 19 червня 2020 року було проведено анонімне анкетування студентів спеціальності 081 «Право» першого-третього курсу денної форми навчання щодо оцінювання якості освітньої програми «Право» (анкета додається). У опитуванні взяли участь 52 респонденти:

Студентам було запропоновано відповісти на питання, що стосувалися вдоволеності вибором освітньої програми та її наповненості, відвідуваності навчальних занять, академічної доброчесності, навчального навантаження та практики, поєднання навчання з роботою, захисту своїх прав тощо.

Згідно з результатами анкетування, більшість респондентів задоволені або дуже задоволені навчанням за обраною освітньою програмою. Свою відвідуваність студенти здебільшого оцінюють як високу: 95% на першому курсі, 76,5% – на другому і 66,7% – на третьому.

Формування індивідуальної освітньої траєкторії, на думку близько 75% опитуваних, забезпечується за допомогою вибору навчальних дисциплін, також були відзначені вибір форми і темпу здобуття освіти (27%), вибір засобів і методів навчання (28%).

71 відсоток учасників анкетування вважають, що пропоновані до вибору дисципліни повною мірою забезпечують формування компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності. Переважна більшість студентів позитивно оцінюють співвідношення теоретичної і практичної частин індивідуального навчального плану. Проте близько 25 відсотків вважають, що практичну частину індивідуального навчального плану необхідно збільшити. Майже всі (крім 10%) вважають навчальне навантаження (кількість годин та ін.) обґрунтованим.

Для сімдесяти відсотків студентів форми контрольних заходів та критерії оцінювання знань викладачами є зрозумілими, а оцінювання викладачів є чесним, прозорим та об’єктивним.

За необхідності запобігання та врегулювання конфліктів із викладачами, 57% респондентів звернулися б до студентського омбудсмана, 56% – до куратора, 27% – до декана, 29% – до завідувача випускової кафедри. В плані способів дотримання академічної доброчесності левова частка опитуваних відзначили відсутність хабарництва.

Опитування показало, що значна кількість студентів поєднує навчання з роботою: 20% на першому курсі та 57% на третьому. Приблизно 90% вважає достатньою кількість тижнів для проходження практики.

Що стосується побажань опитуваних, студенти хотіли б бачити в університеті такі додаткові освітні послуги, як вивчення іноземних мов, спортивні секції, відвідування судових засідань, медичне право. Всі опитані третьокурсники вважають, що в університеті всього достатньо. Також респонденти висловили бажання вивчати такі фахові вибіркові дисципліни, як комерційне право, право ЄС (третій курс), спадкове право, юридичну аргументацію (другий курс), земельне право та ін. (перший курс).

За результатами анкетування на розширеному засіданні кафедри за участі роботодавців та студентів було прийнято рішення звернути увагу на вибір здобувачами освітніх послуг із переліку вибіркових блоків за професійним, гуманітарним та спеціальним спрямуванням. Зокрема доповнити навчальний план спеціальності 081мб «Право» освітня програма «Право» (2019/2020 – 2020/2021 навч. років) та навчальний план спеціальності 081б «Право» освітня програма «Право» (2019/2020 – 2020/2021 навч. років) такими вибірковими блоками як житлове право/ виборче право і виборчі технології, медичне право/медіа-право, аграрне право/земельне право та іншими.

          

ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» в дистанційному режимі

5 червня 2020 року кафедрою правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» було проведено ІХ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір». Вперше даний захід було проведено в дистанційному режимі за допомогою сервісу відеоконференцій Zoom.

Співорганізаторами конференції виступили:

В роботі конференції взяли участь науковці, викладачі, аспіранти, магістранти, студенти з вищих навчальних закладів та інших організацій України, зокрема: Донецький юридичний інститут МВС України (м. Кривий Ріг); Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України, (м. Сєвєродонецьк, Україна) та інші.

З привітальними словами до учасників та гостей конференції звернулися Лаврик Галина Володимирівна, доктор юридичних наук, завідувач кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та Манжура Олександр Васильович, д. е. н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

На пленарному засіданні виступали доктори юридичних наук Лаврик Г.В., Гладкий С.О., Білокінь Р.М. та Солдатенко О.В.

За ініціативою кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» учасники конференції працювали за такими тематичними напрямами:

За результатами плідної роботи конференції розроблені рекомендації, планується видання збірника тез, розрахованого на фахівців з права та інших гуманітарних наук.

          

УЧАСТЬ студентів-практикантів навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» У ВЕБІНАРІ «Практичні аспекти отримання фінансових послуг»

29 травня 2020 року, продовжуючи традицію поглиблення юридичних знань під час навчальної практики за допомогою Інтернет-технологій, студентка спеціальності 081 «Право» Бут Вероніка  дистанційно долучилась до участі у вебінарі на тему «Практичні аспекти отримання фінансових послуг» на сервісі відеоконференцій Zoom.

Online-зустріч зібрала понад 20 представників юридичних клінік, була організована Правничою клінікою НаУКМА за сприяння Асоціації юридичних клінік України та Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору». Модераторами вебінару стали Анна Ворисова, Яна Гембаровська, Ольга Лобач, Юрій Колос та інші.  

Для зручності тематично оnline-зустріч розподілили на дві частини. Під час першої («Фінансові послуги online») обговорювали отримання електронного цифрового підпису; оплату комунальних платежів в режимі онлайн; дистанційне відкриття рахунок в банку; здійснення платежів з використанням QR-коду (прикладами слугували послуги Ощадбанку, Приватбанку, Монобанку та Укргазбанку).

Друга частина «Допомога фізичній особі у відкритті провадження про її неплатоспроможність» була присвячена етапам підготовки заяви до суду; переліку додатків долучених до заяви; витратам на ведення такої справи. Не оминули увагою учасники боротьбу з колекторами та особливості застосування Кодексу України з процедур банкрутства.

          

ПЕРША ДИСТАНЦІЙНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ ПРАВОВИКІВ СКОРОЧЕНОГО ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ

27 травня 2020 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» вперше в дистанційному режимі відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен для студентів заочної форми навчання ступеня бакалавра спеціальності «Право» (скорочений термін навчання)!

У зв’язку із спеціальним режимом роботи закладів вищої освіти (відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 211 від 11 березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами та доповненнями) підсумкова атестація відбувалась у дистанційному режимі з метою забезпечення дотримання карантинних заходів та для убезпечення усіх учасників цього процесу від ризику інфікування. Кафедрою правознавства було розроблено та надано студентам Інструкцію для підготовки до процесу підсумкової атестації.

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Плескача Олега Юрійовича, заступника прокурора Полтавської області, кандидата юридичних наук та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Екзаменаційна комісія констатувала, що студенти  спеціальності 081 «Право» (скорочений термін навчання) засвоїли теоретичні знання на належному рівні та рекомендувала випускникам продовжити навчання за освітнім рівнем магістра за умови успішного складання ЄФВВ та ЄВІ.

Бажаємо випускникам щастя, здоров’я та професійного зростання!

          

ПЕРША ДИСТАНЦІЙНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ ПРАВОВИКІВ

26 травня 2020 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен для студентів заочної форми навчання ступеня бакалавра напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» (повний термін навчання)!

У зв’язку із спеціальним режимом роботи закладів вищої освіти (відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 211 від 11 березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами та доповненнями) підсумкова атестація відбувалась у дистанційному режимі з метою забезпечення дотримання карантинних заходів та для убезпечення усіх учасників цього процесу від ризику інфікування. Кафедрою правознавства було розроблено та надано студентам Інструкцію для підготовки до процесу підсумкової атестації.

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Плескача Олега Юрійовича, заступника прокурора Полтавської області, кандидата юридичних наук та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Екзаменаційна комісія констатувала, що студенти  напряму підготовки  6.030401 «Правознавство» (повний термін навчання) засвоїли теоретичні знання на належному рівні та рекомендувала випускникам продовжити навчання за освітнім рівнем магістра.

Бажаємо випускникам здоров’я, натхнення  та досягнення професійних вершин!

          

ДИСТАНЦІЙНА УЧАСТЬ майбутніх юристів У ВЕБІНАРІ «Як відкриті дані можуть допомогти створити безпечне середовище у громаді»

21 травня 2020 року студентка спеціальності 081 «Право» Геворкян Рузана з метою формування цілісного бачення діяльності з консультування та ознайомлення із особливостями застосування Інтернет - ресурсів в юридичній діяльності під час навчальної практики у навчальному юридичному центрі ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» «Правова СТУДіЯ» дистанційно долучилась до участі у антикризовому вебінарі «Як відкриті дані можуть допомогти створити безпечне середовище у громаді» на сервісі відеоконференцій Zoom. Online-зустріч зібрала понад 40 представників юридичних клінік та була організована Ресурсним центром ГУРТ за сприяння  Асоціації юридичних клінік України, в якій юридична клініка є учасником.

Модераторами вебінару стали Павло Худ (Український католицький університет) та Яків Рогалін (Донецький міський благодійний фонд «Доброта»).

Під час вебінару учасники обговорили певні життєві ситуації, спричинені поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України. Були проаналізовані статистичні дані впливу даного явища на ведення підприємницької діяльності в Україні та певні особливості організації роботи працівників в умовах карантину. Модераторам були запропоновані ефективні способи використання відкритих даних для проведення інформаційних кампаній та роз’яснювальної роботи серед населення для формування безпечного середовища у громаді.

          

ДИСТАНЦІЙНА УЧАСТЬ ПРАВОВИКІВ У СЕРІЇ ВЕБІНАРІВ

«Захист прав споживачів в фінансовій сфері» 

4 травня 2020 року студенти спеціальності 081 «Право» Геворкян Рузана та Піднебесна Юліяразом зі ст.викл. кафедри правознавства Боберською К.Г. дистанційно долучились до участі у двох вебінарах юридичного спрямування, перший з яких був присвячений захисту прав споживачів в фінансовій та страховій сфері на сервісі відеоконференцій Google Meet. Online-зустріч зібрала понад 60 представників юридичничних клінік та була організована юридичною клінікою Академії адвокатури України спільно з юридичною консультацією «Юридична клініка» Національного авіаційного університету за сприяння   Асоціації юридичних клінік України, в якій навчальний юридичний центр ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» «Правова СТУДіЯ» є учасником.

Модераторами обох вебінарів стали Наталія Хоцянівська (Національний авіаційний університет) та Марина Цимбал (Академія адвокатури України).

Головним спікером першого вебінару був Дмитро Сакалюк – адвокат, постійний лектор на заходах з підвищення кваліфікації адвокатів (м.Київ), який, маючи 10-річний досвід у сфері страхових послуг, протягом години пояснював алгоритм дій під час захисту порушених прав, особливості перепрофілювання під час карантину, страхові спори, страхове шахрайство, міжнародні страхові накопичувальні системи та їх перспективи в Україні тощо.

Другий вебінар стосувався різних аспектів сфери кредитування. Ключовим лектором виступив адвокат Андрій Трофімов, який надав цінні поради, активно використовуючи приклади з практики. Зокрема, дотично обговорювались питання належних доказів, прогалин у правовому регулюванні діяльності колекторів та електронного цифрового підпису тощо.

Вищевказані заходи здійснювались за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Асоціації юридичних клінік України Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».

Насамкінець зустрічі організаторами були анонсовані майбутні онлайн-зустрічі, а учасники з новими знаннями та корисними контактами продовжили реалізацію власних проектів!

          

УЧАСТЬ ПРАВОВИКІВ У ВЕБІНАРІ

«Громадянська участь у час фізичного дистанціювання» 

2 квітня 2020 року студенти 2 курсу спеціальності 081 «Право» Міхальова Альбіна та Пономаренко Альона разом зі ст.викл. кафедри правознавства Боберською К.Г. долучились до участі у  антикризовому вебінарі «Громадянська участь у час фізичного дистанціювання». Даний захід зібрав понад 100 учасників та був організований Громадською організацією «Ресурсний центр ГУРТ» за сприяння  Асоціації юридичних клінік України, в якій навчальний юридичний центр ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» «Правова СТУДіЯ». є учасником.

Головним спікером вебінару був Джо Тьопфер (Jo Toepfer) – соціальний педагог, консультант з розвитку організацій та менеджменту (Берлін, Німеччина). Модератором став виконавчий директор  організації-ініціатора Маслич Богдан. Активними доповідачами стали Фоменко Ірина (ГО «Фонд «Професійний розвиток Харкова») та Харченко Іван (ГО "ПРОЛІСОК-БЕРДЯНСЬК").

Протягом години учасники активно дискутували щодо  поточних викликів про забезпечення принципу участі громадськості у суспільних процесах в Україні та світі та випрацьовували рекомендації стосовно посилення соціальної згуртованості на рівні організації, громади та суспільства в цілому. Паралельно в чаті всі бажаючі могли підняти та обговорити регіональні проблеми (нечесна економічна конкуренція, цифрова трансформація, sharing economy, безкоштовні транспортні перевезення медиків, прогнози ОБСЄ тощо). Головний спікер активно підтримував розмову та відповідав на запитання партисипантів. Зокрема, щодо німецьких реалій та діяльності органів державної влади.

Після підбиття підсумків організатори окреслили тему та проблематику наступного семінару, а учасники з новими знаннями та корисними контактами повернулися до втілення власних проектів!

          

Передзахист курсових робіт дистанційно

Викладачі кафедри Правознавства проводять передзахист курсових робіт з навчальної дисципліни « Теорія держави і права» онлайн.  Студенти презентували свої дослідження та отримали поради для доопрацювання. Бажаємо студентам вдалого захисту на відмінно.

          

Шановні вступники!

Полтавський університет економіки і торгівлі оголошує додатковий набір для вступників на заочну форму навчання у період з  06 по 12 квітня 2020 року  у за  другим (магістерським)  освітнім рівнем за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування».

У зв’язку з загальнонаціональним карантином, відповідно до рекомендацій МОН України та Правил прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2020 рік, вступ до ПУЕТ на навчання за ступенем магістра (друга вища освіта) в період з 06 по 12 квітня 2020 року здійснюється за дистанційними технологіями.

Більш детально

Описание: Про ПУЕТ | PUETДеталі за телефонами приймальної комісії:
(066) 225-12-37 

(067) 154-26-43
primcom.puet@gmail.com


          

Шановні колеги та студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
ІХ Всеукраїнської  науково-практичної конференції
«ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ:
 ОСВІТНІЙ ВИМІР»,

яка відбудеться у Вищому навчальному закладі Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

5 червня 2020 року

Робочі  мови конференції:

Тематичні напрями конференції:

Для участі у конференції необхідно до 01 червня 2020 року (включно) направити заявку (зразок додається) на участь у конференції, до якої додати тези доповіді, а також копію квитанції про сплату оргвнеску на адресу оргкомітету для поштової кореспонденції, або на e-mail: law.puet@gmail.com  

Інформаційний лист 

          

Участь студентів спеціальності «Право» у «Форумі Асоціації юридичних клінік України 2020: Відповідальний бізнес та права людини»

 13-14 березня 2020 року  у ІТ-Hub Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (м. Кривий Ріг) відбувся «Форум Асоціації юридичних клінік України 2020: Відповідальний бізнес та права людини». Студентка спеціальності 081 «Право» Піднебесна Юлія була представлена як керівник навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» «Правова СТУДіЯ».

Під час Форуму відбулося проведення виборів Голови та членів правління Асоціації юридичних клінік України, обговорення результатів роботи юридичного клінічного руху України, актуальних питань функціонування юридичних клінік та їх участі у суспільних процесах. Також було проведено майстер-класи, котрі відбувались блоками від українських та іноземних експертів з питань відповідального ведення бізнесу по відношенню до прав людини. Варто зазначити, що шляхом голосування відбулося приєднання 8 юридичних клінік до АЮКУ.


Під час другого дня було проведено онлайн воркшоп на тему «Ведення бізнесу в аспекті прав людини». Закінчився захід проведенням оглядової ексурсії по Криворізькому економічному інституту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»  та музею найбільшого виробника сталі в світі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

З новими вміннями та незабутніми враженнями всі учасники Форуму повернулися до рідних alma mater!

          

ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»

27 лютого 2020 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбувся захист магістерських робіт студентами 6 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування»!

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Гбур Зоряни Володимирівни, професора кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, головного спеціаліста Департаменту видатків виробничої сфери Міністерства фінансів України, доктор наук з державного управління, Солдатенко Оксани Володимирівни, професора кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Магістерські роботи мають апробацію результатів досліджень на науково-практичних конференціях. Складовою захисту магістерських робіт була наукова дискусія з проблематики дослідження з використанням мультимедійне обладнання.

Екзаменаційна комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентами спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування».

Бажаємо випускникам успіхів та досягнення професійних вершин!

          

Завідувача кафедри правознавства ПУЕТ нагороджено Орденом Святого Архистратига Михаїла

Вітаємо Лаврик Галину Володимирівну, завідувача кафедри правознавства, доктора юридичних наук, професора, з нагородженням орденом святого Архистратига Михаїла І ступеня.

          

23 грудня 2019 року студенти 6 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право» захищали магістерські роботи.

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії - Захарченка Петра Павловича, професора кафедри історії права та держави Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професора, доктора юридичних наук та членів комісії - Педченко Наталії Сергіївни, першого проректора, професора кафедри фінансів та банківської справи, доктора економічних наук, професора; Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, доктора юридичних наук, професора; Гладкого Сергія Олександровича, професора кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук; Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук; Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, кандидата юридичних наук, доцента.

Студенти обрали теми магістерських робіт за власними науковими вподобаннями та з урахуванням потреб своєї професійної діяльності.

Магістри спеціальності «Право» виконували магістерські роботи за проблематикою: правова експертиза нормативно-правових актів як складова нормотворчого процесу; місце та роль прокуратури в системі органів державної та судової влади; правовий статус акціонерних товариств; відбування покарання особами, засудженими до довічного позбавлення волі; тактика проведення слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх; кримінальна відповідальність за шахрайство; принцип змагальності в кримінальному процесі; правовий режим іноземних інвестицій тощо.

Магістерські роботи мають апробацію результатів досліджень на науково-практичних конференціях. Наукові доробки, подані в магістерських роботах, можуть бути використані у практичній діяльності юристів та державних службовців, у навчальному процесі закладів вищої освіти, зокрема при викладанні дисциплін, які формують підготовку фахівців спеціальності «Право» освітня програма «Право».

Комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентами спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право». Усім випускникам присвоєна кваліфікація магістра з права.

Бажаємо студентам творчого успіху та професійного зростання!

          

ПЕРШИЙ ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»

24 грудня 2019 року вперше у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбувся захист магістерських робіт студентами 6 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування»!

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Клочка Івана Олексійовича, начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області, кандидата юридичних наук та членів комісії Педченко Наталії Сергіївни, першого проректора, професора кафедри фінансів та банківської справи, доктора економічних наук, професора, Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Магістерські роботи мають апробацію результатів досліджень на науково-практичних конференціях. Складовою захисту магістерських робіт була наукова дискусія з проблематики дослідження з використанням мультимедійне обладнання.

Екзаменаційна комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентами спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування».

Бажаємо випускникам невичерпної творчої енергії та професійної самореалізації!

          

Правоосвітня лекція про засади діяльності юридичних клінік в Україні

Продовжуючи знайомство майбутніх правників з особливостями надання правової допомоги  в рамках проведення Всеукраїнського тижня права 12 грудня 2019 року старший викладач кафедри правознавства Боберська К.Г.  провела відкриту лекцію на тему «Поняття та організаційно-правові засади діяльності юридичних клінік в Україні (на прикладі навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ»)» українською та англійською мовами.

Студенти 2-3 курсу спеціальності 081 «Право» мали можливість поглибили свої знання про витоки та зарубіжні відповідники поняття «юридична клініка», перші історичні приклади даних закладів на території України та США, законодавче регулювання їх діяльності та організаційно-правові форми.

Особливу увагу було приділено  статистичному аналізу результатів за попередній рік, структурі та пропозиціям щодо покращення роботи юридичної клініки ПУЕТ(навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ»).

          

Презентація звіту роботи З’їзду юридичних клінік України 2019 року

11 грудня 2019 року у приміщеннях навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» в рамках проведення Всеукраїнського тижня права студентки спеціальності 081 «Право» Піднебесна Юлія та Гук Ірина представили звіт роботи З’їзду юридичних клінік України (4-5 жовтня 2019 року, Білоцерківський аграрний університет), який було започатковано в новому форматі конференції та розпочато з вітального слова Голови Асоціації –  Андрія Галая, представника ректора Білоцерківського аграрного університету – Ольги Настіної і декана факультету права та лінгвістики Валентини Боршевської. Під час З’їзду відбулось обговорення питань стосовно роботи Правління Асоціації у 2019 році, проведено та затверджено голосуванням оновлену редакції  Статуту  АЮКУ та Стандартів діяльності юридичних клінік України, також було прийнято Положення про дорадчі органи АЮКУ.

Учасники З’їзду мали можливість прийняти участь у панельних дискусіях, зокрема, «Про захист прав споживачів фінансових послуг», котра проводилась представниками Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» та іншими. Також серед спікерів крім України, були представники з Польщі, Німеччини та Великої Британії, котрі поділились досвідом розвитку юридичних клінік.  

Під час презентації до обговорення результатів роботи юридичного клінічного руху України, актуальних питань функціонування юридичних клінік та їх участі у суспільних процесах долучились студенти академічної групи ПРб-21 та старший викладач кафедри правознавства Боберська К.Г.

Особливими гостями заходу стали англомовні студенти ІІ курсу спеціальності «Бізнес-адміністрування», які озвучили деякі проблемні аспекти надання безоплатної правової допомоги іноземним студентам в м. Полтава та провели паралелі з досвідом африканських країн.

          

Участь студентів спеціальності «Право» у семінарі-конференції
«Загальнотеоретичні та практичні проблеми фінансового права та напрями їх подолання»

03 грудня 2019 року в рамках проведення Всеукраїнського тижня права студенти спеціальності 081 «Право» та професор кафедри правознавства, д.ю.н. Солдатенко О.В.  провели  семінар-конференції  на тему «Загальнотеоретичні та практичні проблеми фінансового права та напрями їх подолання».

За результатами переможцями-доповідачами стали у групі
ПР б-41:
1-ше місце - Бороденко Анна;
2-ге місце - Гомбаш Тетяна;
3-тє місце - Семигаленко Богдан, який став і переможцем у номінації «Приз глядацьких симпатій»;

У групах ПР б-42 та 21-інт:
1-ше місце - Артюх Анна;
2-ге місце - Гущенко Олена;
3-тє місце - Бриж Анна.

Усі переможці нагороджені відзнакою директора Інституту економіки, управління, інформаційних технологій К. Ю. Вергал.

          

План заходів кафедри правознавства 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
з проведення Всеукраїнського тижня права у 2019 році

№ з/п

Дата заходу, місце проведення

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

1.

03 грудня 2019 року,
11.00, ауд. 331

Семінар-конференція на тему «Загальнотеоретичні та практичні проблеми фінансового права і напрями їх подолання»

проф. Солдатенко О.В.,
ПРб-41,42,21інт

2.

09 грудня 2019 року,
08.00, ауд. 313

Проведення відкритої лекції на тему «Нагляд та контроль за додержанням трудового законодавства»

доц. Терела Г.В.

3.

11 грудня 2019 року
14.00,
ТРЦ «Київ», 4 поверх

Презентація звіту роботи З’їзду юридичних клінік України з обговоренням результатів роботи юридичного клінічного руху України, актуальних питань функціонування юридичних клінік та їх участі у суспільних процесах для студентів                    ІІ курсу спеціальності «Право»

Керівник навчального юридичногоцентру Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ»
Піднебесна Ю.Ю., Гук І.І,
ПРб-21,31

4.

12 грудня 2019 року,
10.55,
Полтавський міський багатопрофільний ліцей              № 1 ім.
І.П. Котляревського

Лекція для учнів 9-х класів Полтавського міського багатопрофільного ліцею № 1 ім. І. П. Котляревського з елементами бесіди на тему: «Захист авторських прав в Україні»

доц. Кульчій О.О.

5.

12 грудня 2019 року,              12.40, ауд. 331

Проведення відкритої лекції на тему «Поняття та організаційно-правові засади діяльності юридичних клінік в Україні (на прикладі навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ»)»

ст.викл. Боберська К.Г., ПРб-21,31

6.

09-13 грудня 2019 року

Тематична виставка в бібліотеці, присвячену захисту прав людини

директор бібліотеки

7.

18 грудня 2019 року,
11.00, ауд. 331

Круглий стіл на тему: «Підходи до праворозуміння: проблема вибору» для студентів І курсу спеціальності «Право»

проф. Гладкий С.О., ПРб-11, ПРмб-11

Викладачі та студенти спеціальності «ПРАВО» поділяться своїми знаннями та професійним досвідом з питань, пов’язаних із захистом прав людини, нададуть  роз’яснення чинного законодавства України.

          

Відвідини Музею історії органів внутрішніх справ Полтавщини

Історія – скарбниця наших діянь, свідок минулого, приклад і повчання для сьогодення, застереження для майбутнього.
М. Сервантес

З метою поглиблення знань про історію рідного краю, в тому числі органів внутрішніх справ, студенти академічної групи ПРб-21 разом з куратором ст.викл. Боберською К.Г. вирушили з візитом до Музею історії органів внутрішніх справ Полтавщини, який розпочав свою діяльність з кімнати-музею при обласному управлінні внутрішніх справ у 1967 році.

З експозицією музею, що  розміщується в чотирьох залах загальною площею 198 м2, гостей ознайомив Пирогов Володимир Олексійович.

Перший зал музею охоплює період з 1917 по 1941рр. Тут можна побачити важкі гвинтівки і шаблі, фото і перші накази першого начальника губернської міліції брили, діораму бою невеликої групи міліціонерів із сотнями бандитів на Церковній горі Глобинського району. Крім того, студентам представили виготовлений у зменшеному вигляді кабінет начальника міліції того часу.

Другий зал музею охоплює період Великої Вітчизняної війни. У ньому на стовпі закріплений старий репродуктор, з якого 22 червня 1941 прозвучали страшні слова про початок війни. Також виставлені зразки зброї, з якої захищали наше сьогоднішнє життя колишні партизани і підпільники, основу яких в роки війни становили працівники міліції. Нещодавно до цього відділу музею було включено виставку, присвячену подіям в зоні АТО.

У третьому залі приносять присягу на вірність своєму народові молоді правоохоронці.

У четвертому залі Музею історії органів внутрішніх справ Полтавщини другокурсники ознайомилися з напрямками діяльності обласної міліції: міліція громадської безпеки, карний розшук, слідство та інші. Тут вони мали можливість на власні очі побачити вилучені у злочинців предмети, холодної та вогнепальної зброї.

З гарними враженнями від інформативної зустрічі студенти повернулися до університету!

Автор тексту – ст.викл. Боберська К.Г.

          

Навчальна екскурсія студентів-юристів до митниці

23 жовтня 2019 року  з метою практичного засвоєння навчальної дисципліни «Митне право» студенти 4 курсу відвідали відділ митного оформлення № 1 Полтавської митниці ДФС.

Екскурсію провів заступник начальника відділу Коломоєць Андрій Анатолійович.

Студентам показали всю територію відділу митного оформлення. Після чого відвідали митний склад відкритого типу та розповіли про умови зберігання товару на таких складах. 

На прикладах обговорювали, що буде з товаром,  який підлягає знищенню.

Також майбутнім юристам стали в нагоді отримані знання про етапи розмитнення легкових автомобілів. 

Наостанок гості відвідали робоче місце інспектора, де разом заповнили електронну декларацію. По завершенню екскурсії мали змогу обговорити питання, які у них з’явилися. 

Загалом екскурсія для студентів була цікавою і інформативною, адже це чудова можливість закріпити теоретичні знання і дізнатися про роботу на митниці.

Автор тексту – студентка 4 курсу Гомбаш Т.

          

Участь студентів спеціальності «Право» у дев’ятій Правничій школі для юрклінік

25 жовтня 2019 року студенти спеціальності 081 «Право» Метлушенко Валерій та  Патьома Владислав вперше представили навчальний юридичний центр ВНЗ Укоопспілки "ПУЕТ" "Правова СТУДіЯ"  у дев’ятій Правничій школі для юрклінік, організатором якої став Центр розвитку професійних компетентностей Академії адвокатури України (м.Київ).

Спікерами заходу на тему «Дії особи при ДТП. Правові аспекти» стали Дмитро Сакалюк – старший партнер АО “Адвокатська компанія “АРЦЕО” та Дмитро Євдокимов – заступник начальника Управління патрульної поліції у м. Києві Департамента патрульної поліції. Учасників ознайомили зі статистикою ДТП за останнє півріччя, видами відповідальності за вчинення ДТП, випадками оформлення Європротоколу, правилами взаємодії зі страховиком тощо.

По закінченню правничої школи всі учасники отримали сертифікати.

                                                                 Автор тексту – ст.викл. Боберська К.Г.

          

Інтелектуальні ігри в рамках Всеукраїнського дня юриста

8 жовтня 2019 року в рамках Всеукраїнського дня юриста  відбулася інтелектуальна гра «Що? Де? Коли? для юристів» за участі команд студентів 1 курсу спеціальності «Право», 4  курсу Полтавського кооперативного коледжу, 11 класу Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 імені Панаса Мирного Полтавської міської ради Полтавської області.

Було сформовано 5  команд:

1. «Юристи в перспективі» (Білокінь Юлія – капітан, Чередник Анастасія, Суханова Альона, Сєрова Дар’я, Білецька Дарія, Аверіна Альона);

2. «Просто новатори» (Лозицький Валерій – капітан, Гаврильєв Сергій, Докукіна Дарина,Масльоха Юлія, Голобородько Неля, Гроза Віталій, Христенко Аліна);

3. «Прецедент» (Олексієнко Артем – капітан, Шадько Ольга, Петренко Вікторія, Ященко Микола, Батицький Владислав, Колпак Олександр).

4. «Фортуна» (Співак Владислав – капітан, Байрамов Тимур, Дергашок Олег, Власенко Денис, Одарюк Олександр).

5. «Феміда» (Мурай Олександр, Зайцева Анастасія, Білера Світлана, Пашко Карина, Бондаренко Ярослав, Герасименко Віталій).

З привітальним словом виступила і відкрила захід Лаврик Г.В. – д.ю.н., проф., завідувач кафедри правознавства. Ведуча гри ст. викл. Сало В.А. ознайомила присутніх  з правилами гри і представила учасникам інтелектуальної гри поважне журі, до складу якого увійшли викладачі кафедри правознавства: д.ю.н., проф. Лаврик Г.В., к.ю.н., доц. Терела Г.В., ст.викл. Стрілець Б.В., проф. Білокінь Р.М., ст. викл. Боберська К.Г. та вчитель-методист ЗОШ № 8 Рева І.А.

Асистентом голови рахувальної комісії виступила студентка 2 курсу Кавун Ірина. Також на заході були присутня група підтримки від Полтавського кооперативного коледжу.

Інтелектуальна гра проводилася у 3 тури. Питання першого туру були присвячені правовій тематиці, інших двох – загальновідомим фактам, подіям та явищам. Метою гри є розвиток логічного мислення, вміння працювати в команді та прийняття раціональних рішень.

Усі команди продемонстрували ґрунтовні знання, мобільність та кмітливість. Члени журі відзначали високий рівень знань, широку ерудицію учасників гри.

У нелегкому поєдинку перемогу виборола команда «Просто новатори».

Друге місце виборола команда «Фортуна».

Третє місце зайняли команди «Юристи в перспективі» та «Прецедент».

Четверте місце зайняла команда  «Феміда».

Усі учасники «Що? Де? Коли? для юристів» були задоволені цікавою грою та затишною атмосферою, що панувала в аудиторії. За результатами інтелектуальної гри всі учасники були нагороджені грамотами, цінними подарунками та солодкими заохочувальними призами.

Автор тексту – ст.викл. Боберська К.Г.

          

Урочисте вручення дипломів магістрам і бакалаврам

08 липня 2019 року відбулося вручення дипломів магістрам і бакалаврам напряму підготовки «Правознавство» / спеціальності «Право».

З привітальним словом зі сцени університету виступили випускники Богдана Тилюк, яка, від імені групи, подякувала університету, деканату та кафедрі правознавства за знання вміння та навички, які вони здобули в університеті та Іван Рябко, який подарував присутнім музичну композицію.

Прийшли привітати студентів представники випускової кафедри правознавства на чолі з д.ю.н., професором, завідувачем кафедри Лаврик Г.В.


Щиро бажаємо нашим випускникам успіхів на професійній ниві, творчої енергії та натхнення для нових починань!

          

Юристи на гостині в музейників

27 червня 2019 року  у Державному історико-культурному заповіднику «Поле Полтавської битви» відбувся тематичний захід, присвячений 310-річчю подій Великої Північної війни на Полтавщині та Полтавської битви.

Модератором заходу виступила директор музея Білан Наталія Володимирівна.   

На початку дійства всім охочим було запропоновано переодягтися у військову форму та освоїти декілька команд.

Даним навчання керували представники реконструкторського руху України з м. Одеса та м.Київ – Шаменков С., Сичевський С. та       Папакін А. 

Глядачі на власні очі могли оцінити боєздатність мортир та іншої зброї тих часів.


Далі гості перемістилися від братської могили до самого приміщення музею.

Були продемонстровані старовинні фото самої будівлі музею та його внутрішнього інтер’єру від заснування до сьогодення.

В експозиції другої зали відвідувачам старшими науковими співробітниками музею було представлено результат спільної роботи музейників та Лабораторії історичного одягу – манекен сердюка – козака-піхотинця, представника професійного війська, що приймало участь у Полтавській битві, а також планшет, за допомогою якого кожен бажаючий може ознайомитись з договорами та угодами України того періоду.

Особливою урочистою подією заходу став виступ заступника Полтавського міського голови з гуманітарних питань Людмили Бойченко та нагородження партнерів заповідника, одним з яких став колектив навчального юридичного центру  «Правова СТУДіЯ» ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ». Від імені кафедри правознавства ПУЕТ почесну грамоту виконавчого комітету Полтавської міської ради за сумлінну працю, активну громадянську позицію, відданість територіальній громаді міста, значний особливий внесок у розвиток Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви», підтримку його головних освітньо-культурних та просвітницьких проектів отримала ст.викл.Боберська К.Г.  Даний музей став першою юридичною особою-клієнтом навчального юридичного центру  «Правова СТУДіЯ» ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» за час його існування.


       Гості ознайомились з оновленим картографічним матеріалом, нумізматикою та іншими новими експозиційними доповненнями музею.

Насамкінець учасники ознайомились з довгоочікуваною новинкою – створеним в 3D форматі фільмом «Полтавська битва». Цікавим сюрпризом для гостей стали «живі скульптури», що символізували всі сторони конфлікту.

Закінчився захід ушануванням пам'яті загиблих воїнів та покладанням квітів.

Автор тексту – ст.викл. Боберська К.Г.

          

          

Захист магістерських робіт студентами заочної форми навчання спеціальності 081 «Право»

27 червня 2019 року студенти 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право» захищали магістерські роботи.

Працювала екзаменаційна комісія у складі:

Голова комісії: Зайцев Леонід Олександрович, доцент кафедри загальноправових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

Члени комісії:

Студенти обирали теми магістерських робіт за власними науковими вподобаннями та з урахуванням потреб своєї професійної діяльності, роботи мають апробацію результатів досліджень на науково-практичних конференціях.

Складовою захисту магістерських робіт була наукова дискусія з проблематики правового регулювання захисту об’єктів права інтелектуальної власності в Україні; класифікації посад у системі публічної служби в Україні; тимчасового вилучення майна як заходу забезпечення кримінального провадження; організаційні, психологічні, тактичні основи слідчого експерименту; домашнього арешту як запобіжного заходу; правового регулювання медичного страхування; адаптація національного трудового законодавства до законодавства Європейського Союзу; кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Під час захисту магістерських робіт використовувалося мультимедійне обладнання.

Екзаменаційна комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентами спеціальності «Право». Усім випускникам присвоєна кваліфікація магістра з права, також рекомендовано розглянути на засіданні Вченої Ради університету питання про навчання в аспірантурі, ад’юнктурі всіх студентів випускників.


Бажаємо випускникам творчого успіху та професійного зростання!

          

Успішне складання підсумкової атестації випускниками

25.06.2019 ? 27.06.2019 рр. у Полтавському університеті економіки і торгівлі працювала екзаменаційна комісія з приймання підсумкової атестації у формі комплексного кваліфікаційного екзамену зі студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» (академічна група ПР-41) / спеціальності 081 «Право» (академічна група ПРбінт-21)! Головою екзаменаційної комісії працював доцент кафедри загальноправових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук Зайцев Леонід Олександрович.

Розпочалася підсумкова атестація з тестування в електронному читальному залі.

Відповідно до програми підсумкової атестації студенти виконували комплексні контрольні кваліфікаційні завдання з восьми правничих дисциплін: «Конституційне право України», «Адміністративне право», «Цивільне право», «Цивільне процесуальне право», «Кримінальне право», «Кримінальне процесуальне право», «Міжнародне право», «Міжнародний захист прав людини».

Під час складання комплексного кваліфікаційного екзамену студенти продемонстрували належний рівень теоретичних знань і практичних умінь, показали позитивні результати  та були рекомендовані до вступу в магістратуру.

За результатами складання підсумкової атестації Екзаменаційною комісією студентам присвоєно кваліфікацію бакалавра з правознавства / бакалавра з права.

          

26 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ «КОНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ»

26 червня 2019 року  Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області у рамках відзначення Дня Конституції України проводився круглий стіл на тему «Конституційні механізми захисту прав людини в Україні».

До участі в заході долучилися студенти першого курсу спеціальності  «Право» старший викладач Боберська К.Г. а також доцент кафедри правознавства Харченко Т.О.

Урочисто відкрив круглий стіл директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області Черчатий О.І. Далі з короткими доповідями виступали представники системи безоплатної правової допомоги, патрульної поліції, Головного управління Національної поліції в Полтавській області, Територіального управління державної судової адміністрації у Полтавській області, філії Державної установи «Центр пробації» у Полтавській області та громадських організацій.

Кожна доповідь на конституційну тематику викликала жваву дискусію між учасниками та спікерами круглого столу.

Майбутні правники з неабияким інтересом слухали всіх доповідачів, поглиблюючи свої знання про конституційну складову захисту прав людини та особливості безоплатної правової допомоги в Україні, адже вже з вересня 2019 року кожен з них спробує себе в ролі консультанта в одному з центрів надання безоплатної правової допомоги  під час проходження навчальної практики.

Автор тексту – ст.викл. Боберська К.Г.

          

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір»

8 червня 2019 року кафедра правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  провела VІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір».

Співорганізаторами конференції виступили:

У роботі конференції взяли участь науковці, викладачі, аспіранти, магістранти, студенти та учні з 8 закладів вищої, середньої освіти та інших організацій України, зокрема:

 1. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 2. Донецький юридичний інститут МВС України (м. Кривий Ріг);
 3. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка;
 4. Міжрегіональне управління Нацдержслужби  у Полтавській та Кіровоградській областях;
 5. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
 6. ННІ права Сумського державного університету;
 7. Полтавський національний технічний університет імені Ю.Кондратюка;
 8. Полтавська гімназія № 17.

З привітальними словами до учасників та гостей конференції звернулися Лаврик Галина Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та Гладкий Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

Особливою подією VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» став виступ головного спеціаліста Міжрегіонального управління Нацдержслужби  у Полтавській та Кіровоградській областях Т.М. Кліндухової з доповіддю «Запобігання та протидія корупції на публічній службі».

З ініціативи кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» учасники конференції працювали за такими тематичними напрямами:

За результатами плідної роботи конференції розроблені рекомендації, планується видання збірника тез, розрахованого на фахівців з права та інших гуманітарних наук.

          

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У II ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО (ПУБЛІЧНЕ, ПРИВАТНЕ)».

15-16 травня 2019 року студенти спеціальності 081 «Право» Загреба Інна та Куліш Діана вперше взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародне право (публічне, приватне)», організатором якої став Університет «КРОК».

В олімпіаді взяли участь 48 учасників з 19 ЗВО України.

У першому турі учасники олімпіади виконували фахові комп’ютерні тестові завдання.

У другому турі головним завдання для учасників стало вирішення кейсів з ситуаційними завданнями та практичним матеріалом. Де учасникам була запропонована можливість перевірити свої знання в використанні міжнародних конвенцій на практиці.

Під час закриття олімпіади нагородження переможців урочисто відбувалося в бібліотеці Університету «КРОК» проректором з наукової роботи Університету «КРОК», доктором економічних наук, професором Мігус Іриною Петрівною та головою журі олімпіади Сироїд Тетяною Леонідівною, доктором юридичних наук, професором, очільницею кафедри міжнародного та європейського права Харківського національного університету ім. В. Каразіна.

Автор тексту – студентка 4-го курсу Куліш Д.А.

          

УЧАСТЬ ПЕРШОКУРСНИКІВ-ПРАВНИКІВ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ БРЕЙН-РИНЗІ «ЗНАВЦІ КОНСТИТУЦІЇ»

Незнання закону не звільняє від відповідальності. А от знання нерідко звільняє…

Станіслав Єжи Лец

16-19 травня 2019 року студенти 1 курсу спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право» взяли участь у ХІ всеукраїнському брейн-ринзі «Знавці Конституції».

Прибули до мальовничого міста Одеси першокурсники заздалегідь і тому радо ознайомились з місцевими культурно-історичними родзинками.

Організатором та місцем проведення брейн-рингу виступив Національний університет «Одеська юридична академія», де 18 травня 2019 року 9 команд та 54 учасники зі всіх куточків України боролись за кубок президента.

Від Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» було делеговано команду з 6 студентів академічної групи ПРб-11 (Белкіну Діану, Бреус Валерію, Геворкян Рузану, Іващенко Валерію, Кавун Ірину та Міхальову Альбіну).

На початку під час урочистого відкриття заходу з вітальним словом до учасників звернувся президент Національного університету «Одеська юридична академія», академік НАПрН України, академік НАПН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України - Ківалов Сергій Васильович та інші члени жюрі.

Брейн-ринг традиційно проводився у два тури – груповий та фінальний. На початку капітани команд тягнули жереб, за яким визначалась послідовність відповідей команд. Команда першокурсників ПУЕТ відповідала за номером 1.

Далі брейн-ринг проводився у формі «запитання - відповідь» за допомогою натискання на кнопки та отриманням турнірних очок за правильну відповідь.  

Особливо приємною несподіванкою став той факт, що капітан команди ПУЕТ стала однією з трьох студентів, запрошених для створення спеціального відеосюжету про даний захід (повністю ознайомитись з інтерв’ю Бреус Валерії можна за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=wpjPNZ5lk4g).

За результатами брейн-рингу команда ПУЕТ посіла 8 місце.

З отриманим першим «виїздним» досвідом участі у всеукраїнських юридичних заходах та вмотивовані до подальшого навчання наші студенти вирушили назад до рідної alma mater!

Автор тексту – ст.викл. Боберська К.Г.  

          

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ОЛІМПІАДІ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

15-17 травня 2019 року студенти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування» Котов Євгеній та Кулик Владислав вперше взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», організатором якої став КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Олімпіада проводилась у 2 тури, в яких змагались 60 студентів з 28 вишів України.

У першому турі учасники олімпіади виконували фахові комп’ютерні тестові завдання.

У другому турі головним завдання для учасників стало вирішення ситуаційного завдання в межах таких тематичних блоків: теоретичні та прикладні засади реалізації публічної політики, публічні фінанси, основи і технології прийняття управлінських рішень, управління ресурсами, сучасні підходи до дослідження публічного управління та адміністрування тощо.

За результатами проведення олімпіади кращий результат показав Котов Євгеній, посівши 25 місце в загальному рейтингу.

Після виконання практичних завдань для всіх  учасників була проведена екскурсія та  відкрита лекція «Самореалізація сучасної людини в умовах Четвертої індустріальної революції» (спікер: д-р Богдан Будзан, професійний коуч та бізнес-консультант власників та керівників бізнесу).

З позитивними враженнями та неоціненним досвідом студенти повернулися додому.

Автор тексту – ст.викл. Боберська К.Г.

          

ВПЕРЕД У МИНУЛЕ

Нація, яка не ознайомлена з історією, приречена на її повторення
Сантаяна

В теперішню епоху новітній інформаційних технологій жоден успішний студент не зможе впевнено зробити крок вперед на зустріч майбутній юридичній професії, не відступивши два кроки назад та не зазирнувши у минуле рідного alma mater, місцевості чи всієї держави.

Цій меті були присвячені весняні кураторські години для студентів першого курсу спеціальності «Право».

Після відвідання  Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського першокурсники 10 квітня 2019 року завітали до Музею історії ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі», де їх зустрів завідувач музею Аліман Мирослав Васильович.

У невимушеному діалозі першокурсники дізналися про історію започаткування та сьогодення університету, зокрема кафедри правознавства.

«Першачки» отримали змогу зазирнути за лаштунки читальної зали та оцінити на власні очі «скарби» паперового бібліотечного фонду університету, який налічує 416359 примірників українською, російською, англійською, німецькою, французькою мовами, серед них: 362028 книг, 14763 періодичних та інформаційних видань, 8204 зарубіжних видань!

Продовживши започатковану традицію знайомства з навколишнім світом, 24 квітня  2019 року майбутні правники відвідали Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви».

На початку екскурсії студенти ознайомилися з історією створення та організаційною структурою музею: для деяких першокурсників дана установа стала місцем проходження першої вузівської практики.

Під час екскурсії студенти оглянули дев’ять залів музею, дізнавшись про доленосне Поле європейської історії та український чинник у геополітичному вимірі XVII століття, Козацьку державу до подій Великої Північної війни (1648-1700 рр.), передумови та причини Великої Північної війни (1700-1721 рр.), перший період Великої Північної війни (1700-1708 рр.), воєнну кампанію в Україні (жовтень 1708 - червень 1709 рр.), виступ І. Мазепи, державну та військову еліту країн - учасниць Полтавської битви, Полтавську битву, другий період Великої Північної війни (1709-1721 рр.) та наслідки Полтавської битви для України.

Закінчилася подорож до Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви» оглядом території Самсоніївської церкви, яка була побудована за зразком старослов’янських візантійських храмів.

З чудовим настроєм, незабутніми враженнями  та переповнені позитивними емоціями студенти повернулися додому.

          

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ-ПРАВНИКІВ 3 КУРСУ У ПРОГРАМІ З МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ КАТОЛИЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

14-16 квітня 2019 року студентки 3 курсу спеціальності «Право» Бородeнко Анна, Гомбаш Тeтяна, Нeмчeнко Оксана, Посєва Анна, Юрчeнко Руслана відвідали магістерську програму з медіакомунікацій Українського католицького університету МА УКУ: DEMO 2019 у Львові.

Впродовж трьох днів вони відвідували лекції, майстер-класи та тренінги, а саме: 

Під час МА УКУ: DEMO 2019  детальніше познайомилися із Магістерською програмою з медіакомунікацій УКУ (про що отримали  сертифікати), а також мали змогу ознайомитися з містом Лева.

Такі програми, як МА УКУ: Demo 2019 - це чудова нагода познайомитися з «кухнею  навчання» у вузі західноєвропейського зразка зсередини, а також познайомитися з людьми, які надихають до подальших дій та змін на краще.

Автор тексту - студентка групи ПР-31 Гомбаш Тетяна

          

ЗАВЕРШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАМПАНІЇ «МОЛОДЬ НЕ ЛАЙКАЄ. МОЛОДЬ ГОЛОСУЄ!» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПРАВНИКІВ

Напередодні другого туру виборів Президента України 16 квітня 2019 року студенти третьокурсники спеціальності 081 «Право» прослухали інтерактивну лекцію, яка надала їм політично нейтральну інформацію про виборчий процес та процедуру права виборців, систему голосування та іншу інформацію, необхідну для того, аби реалізувати своє право голосу.

Захід проведено інформаційною кампанією "Молодь не лайкає. Молодь голосує!" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Британської допомоги від уряду Великої Британії.

Однією з особливостей лекції було те, що студенти могли не тільки засвоювати корисну, незаангажовану інформацію про виборчий процес, але й брати участь в обговореннях різних важливих питань. Найактивніші отримали подарунки у вигляді еко-сумок, стікерів та позитивних емоцій.

Безперечно, що саме такі заходи стимулюють молодіжний електорат голосувати. Участь у політичному процесі дисциплінує молодих людей, формує в них почуття політичної і громадянської відповідальності, сприяє розвитку постматеріальних цінностей.

          

МАЙБУТНІМ ЛІДЕРАМ ВІД ЛІДЕРА

04 квітня 2019 року з лекційним заняттям до студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування» завітав ректор, д.і.н, професор Нестуля О.О.

Ректор поділився управлінським досвідом та дослідницьким надбанням. Олексій Олексійович відомий не тільки як керівник вишу нової формації, але як один із перших в Україні авторитетних дослідників і популяризаторів лідерської парадигми в управлінні.

Студенти надихнулися прикладом справжнього лідера, котрий повною мірою реалізує гасло: «Роби, як я!».  Глибокі знання, любов до своєї справи, комунікативна майстерність, почуття гумору - про такі якості харизматичного лідера говорив і такі якості продемонстрував Олексій Олексійович.

Майбутні управлінці з нетерпінням чекають на зустріч із наставником наступного семестру в межах навчальної дисципліни «Лідерство та керівництво».

Автор тексту - студентка групи ПАм-51 Сарапин В.В.

          

ПРОДОВЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАМПАНІЇ «МОЛОДЬ НЕ ЛАЙКАЄ. МОЛОДЬ ГОЛОСУЄ!»

Центральна Виборча Комісія оголосила про другий тур виборів Президента України: студенти 4 курсу спеціальності «Право» долучились до його інтерактивного моделювання.

02 квітня 2019 р. проведено інформаційну кампанію "Молодь не лайкає. Молодь голосує!" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Британської допомоги від уряду Великої Британії.

Процедурі обрання глави держави особливу увагу приділяють виборці, котрі вперше беруть участь у голосуванні.

Під час зустрічі студенти порушували питання про те, як знайти себе у списку виборців, як правильно поводитися на виборчій дільниці, як проконтролювати перебіг виборів та інші.

Захід проходив динамічно: вдавалися до моделювання складних ситуацій, які можуть виникати під час голосування на виборчій дільниці. Як підсумок – зацікавленість студентів у виборах та численні запитання щодо голосування.

Майбутні випускники усвідомлюють високий рівень відповідальності правника перед суспільством, виконують громадянський обов’язок, користуються своїми виборчими правами та самостійно обирають майбутнє.

Автор тексту – ст.викл. Сало В.А.

          

У Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 28 березня 2019 р. відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен зі студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» та спеціальності 081 «Право»!

Розпочалася підсумкова атестація традиційно з тестування в електронному читальному залі.

Відповідно до програми підсумкової атестації студенти виконували комплексні контрольні кваліфікаційні завдання з шести навчальних дисциплін: «Конституційне право України», «Адміністративне право», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», а також нововедених навчальних дисциплін «Міжнародне публічне право» та «Міжнародний захист прав людини».

Головою екзаменаційної комісії виступив Клочко Іван Олексійович – начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області.

Під час складання комплексного кваліфікаційного екзамену студенти продемонстрували належний рівень теоретичних знань і практичних умінь, показали позитивні результати  та були рекомендовані до вступу в магістратуру.

Автор тексту – ст.викл. Боберська К.Г.

          

ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ «МОЛОДЬ НЕ ЛАЙКАЄ. МОЛОДЬ ГОЛОСУЄ!» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО»

Просвітництво у Полтавському університеті економіки і торгівлі щодо участі у президентських виборах продовжується.

29 березня 2019 р. було проведено інформаційну кампанію "Молодь не лайкає. Молодь голосує!" за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) та Британської допомоги від уряду Великої Британії.


Студенти першокурсники спеціальності 081 «Право» взяли участь у брейн-ринзі, який продемонстрував готовність нашої молоді до чергових виборів Президента України. 3 команди змагалися між собою, відповідали на різні питання, які були своєрідним міксом із історії, права та логіки. Найактивніші отримали подарунки у вигляді еко-сумок, стікерів та солодощів.

Така форма навчання є практично необхідною серед молоді, сприяє підвищенню рівня правової свідомості громадян України.

Автор тексту – ст.викл. Сало В.А.

          

ХLІI Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»

26-27 березня 2019 року у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулась XLІІ Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства».

У роботі секції «Право і суспільство: історія і сучасність» на цій конференції взяло участь над 20 студентів (групи ПРб-11, ПРб-21, ПРб інт-11, ПР-31, ПР-41, ПР м -51, ПА м-51). Секційне засідання  складалося з 3-х підсекцій відповідно до галузей права.

Секція 1: Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції
(керівник Гладкий С.О., секретар – Бреус В. (ПР б-11)

В цій секції дипломами І-ІІІ ступенів були нагороджені такі студенти:

І місце
Кавун Ірина Олегівна, ПРб-11
(Тема доповіді:
Принципи права як об’єкт загальнотеоретичного правопізнання)

ІІ місце
Піднебесна Юлія Ігорівна, ПРб-21
(Тема доповіді:
Правова допомога в юридичних клініках України (на прикладі навчального юридичного центру Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ»)

ІІІ місце
Бреус Валерія Олександрівна, ПРб-11
(Тема доповіді: Форми державного устрою: теоретико-правові аспекти)

Секція 2: Актуальні проблеми приватного права
(керівник Кульчій О.О., секретар –Гук І. (ПР б-21))

В цій секції дипломами І-ІІІ ступенів були нагороджені такі студенти:

І місце
Гук Ірина Ігорівна, ПР б-21
(Тема доповіді: Правове регулювання емфітевзису відповідно до законодавства України

ІІ місце
Бороденко Анна Олексіївна, ПРб-31
(Тема доповіді: Ліквідація суб’єкта господарювання: підстави та порядок здійснення

ІІІ місце
Зеленська Марина Олегівна, ПРб-31
(Тема доповіді: Правові засади рекламної діяльності)

Секція 3: Актуальні проблеми кримінально-правових наук
(керівник – Білокінь Р.М., секретар – Піднебесна Ю. (ПР б-21)

В цій секції дипломами І-ІІІ ступенів були нагороджені такі студенти:

І місце
Піднебесна Юлія Ігорівна, ПРб-21
(Тема доповіді: Суспільно-небезпечні наслідки в системі ознак складу злочину)

ІІ місце
Рибась Валентина Вадимівна, ПР м-51
(Тема доповіді: Актуальність дослідження криміналістичної характеристики грабежів вчинених неповнолітніми)

ІІІ місце
Ященко Інна Віталіївна, ПР м-51
(Тема доповіді: Створення та діяльність надконституційних, позасудових карально-репресивних органів в Україні в 30-40 роках XX століття)

Студенти-юристи взяли активну участь і стали переможцями в роботі інших секцій.

Доповіді переможців, оформлені у вигляді тез, будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції.

Бажаємо всім учасникам подальших наукових звершень!

Автор тексту – студентка групи ПР м-51 Журавльова Катерина

          

УЧАСТЬ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ПРАВОЗНАВСТВА В ТРЕНІНГУ «ЯК ЗРОБИТИ НАВЧАННЯ ПРАВУ ІНТЕРАКТИВНИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ?»

Два дні (25-26 березня 2019 року) викладачі та викладачки зі всієї України дізнавались і спробували використовувати інтерактивні методи у викладанні права. Участь в тренінгу «Як зробити навчання праву інтерактивним та ефективним?» взяла завідувач кафедри правознавства, д.ю.н., проф. Лаврик Г.В.

Тренінг «Як зробити навчання праву інтерактивним та ефективним?» організований ГО «Вектор прав людини» в рамках грантового проекту «Використання судових трансляцій під час навчання права», який здійснюється за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя».

Учасники програми дізналися про судові трансляції за допомогою Войтенко Олександра, методиста освітніх проектів Програми «Розуміємо права людини», який за останні роки координував освітню частину у проектах Дому Анни Франк в Україні з питань недискримінації та толерантності, ОБСЄ – з прав людини, протидії антисемітизму, ксенофобії.

Цікавими виявилися рекомендації про інтерактивні методи та сучасні підходи до навчання від Назарія Боярського, правозахисника та тренера неформальної освіти, члена групи тренерів молодіжного департаменту Ради Європи, автора низки посібників щодо використання інтерактивних методик навчання.

За результатами прослуховування тренінгу, участі роботи в групах учасники сформували рекомендації щодо імплементація судових трансляцій у навчальні заняття для майбутніх юристів. По завершенню тренінгу учасники отримали сертифікати про участь.

Автор тексту – ст.викл. Сало В.А.

          

СТУДЕНТИ-ПРАВНИКИ ПРЕДСТАВИТИ ПУЕТ В БРЕЙН-РИНЗІ НА ТЕМУ «СВІТ ПРОФЕСІЙ»

25 березня в Resto-club «Podium» зібралися представники полтавських закладів вищої освіти аби позмагатися в інтелектуальному турнірі брейн-ринг. Цього разу тема гри – «Світ професій».

Змагання проходять за ініціативи управління у справах сім'ї, молоді та спорту міськвиконкому спільно з Полтавським обласним клубом інтелектуальної творчості «Що? Де? Коли?» та Студентською радою міста.

У змаганні взяла участь команда ерудованих, розумних і кмітливих гравців Полтавського університету економіки і торгівлі. Команду «Логос» представили студенти спеціальності «Право»: Пасько Денис – капітан, Гущенко Олена, Бороденко Анна, Карпенко Анна, Посєва Анна, Ткаченко Тетяна.

Команда ПУЕТ отримала почесний диплом про участь та солодкі подарунки від організаторів заходу.

Автор тексту – ст.викл. Сало В.А.

          

Вебінар «Викладання дисциплін історично-правового циклу: як зробити його цікавим?»

13  березня магістранти спеціальності «Право» взяли участь у безоплатному вебінарі «Викладання дисциплін історично-правового циклу: як зробити його цікавим?».

Ведучими заходу були:

Під час вебінару студенти дізналися про:

Автор тексту – студентка групи ПР м-51 Журавльова Катерина

          

В рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» Головним територіальним управлінням юстиції у Полтавській області було проведено роз`яснювальння з виборчого законодавства зі студентами-правознавцями

З метою  підвищення правової культури молоді 13.03.2019 в рамках кампанії «Я маю право голосу!» працівники відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти  спільно з начальником відділу адміністрування державного реєстру виборців апарату Полтавської обласної державної адміністрації Юрієм Северином провели правороз’яснювальну лекцію зі студентами Полтавського університету економіки і торгівлі.

Під час заходу майбутні виборці отримали відповідь на ряд актуальних питань, які виникають на практиці: як перевірити себе у списку виборців; як змінити місце голосування; які документи потрібні для тимчасової зміни  місця голосування; як дізнатися про зміну місця голосування та ін.

Для покращення сприйняття інформації, працівники юстиції поширили інформаційні матеріали Міністерства юстиції України: «Вибори без порушень», «Пам’ятка виборця», «Як змінити місце голосування», «Як проголосувати за місцем перебування», «Дорожня карта виборця» та інформаційне видання «Юстиція відкрита для людей».

Детальніше можна ознайомитися за посиланням: https://www.just.gov.ua/news/11739/

Автор тексту – студентка групи ПР м-51 Журавльова Катерина

          

Зустріч з командою #дійзнами

05 березня 2019 року відбулася зустріч з народним депутатом України, членом Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції - Сергієм Лещенко та його командою  #дійзнами.

Студентам розповіли міфи про політику, необхідність її наповнення новими людьми, орієнтування на цінності, політичну історію успіху та служіння громаді. Також закликали всіх студентів йти на вибори не тільки голосувати, але й балотуватися, робити свідомий вибір на виборах, керуючись своїм внутрішнім переконанням, а не вірити обіцянкам кандидатів.

Автор тексту – студентка групи ПР м-51 Журавльова Катерина

          

СТУДЕНТИ-ПРАВОЗНАВЦІ ВІДКРИЛИ ДЛЯ СЕБЕ ПОЛТАВСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ ІМ. ВАСИЛЯ КРИЧЕВСЬКОГО

З метою ознайомлення з історією краю 4 березня 2019 року студенти спеціальності «Право» Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» разом з куратором академічної групи ПРб-11 ст.викл. Боберською К.Г. відвідали Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, який функціонує з 1891 року та налічує близько 300 000 експонатів.

Екскурсанти та гості міста кожного першого понеліка кожного місяця можуть безкоштовно відвідувати цей музей.

11 відділів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.

Перед початком оглядової екскурсії студентам запропонували ознайомитись з виставкою, присвяченою історії одного із найстаріших музеїв України. 

Будівля Полтавського краєзнавчого музею внесена до Списку пам’яток архітектури національного значення.

Музей розташований на місці садиби козака Павла Руденка, де 1872 року був побудований новий будинок Полтавського губернського земства.

Його було засновано за ініціативою професора Василя Докучаєва, який 1890 року запропонував створити у Полтаві природничий музей, чиї колекції та зібрання і лягли в основу перших експозицій. Музей був заснований як Природничо-історичний музей Полтавського губернського земства.

Далі студенти попрямували до відділу новітньої історії, експозиція якого присвячена історичному розвитку Полтавщини перших десятиліть ХХ століття. 

Тут представлені тематичні виставки «Єдина родина — моя Україна. Національні меншини Полтавщини», «Техногенна катастрофа ХХ століття. Полтавці — учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції», «Ми пам'ятаємо тебе, Афганістан», «Полтавщина за роки незалежності України (1991–2011 роки)».

З новими враженнями від екскурсії студенти вирушили знайомитися з навколишніми пам’ятками та історичними місцями!

Автор тексту ­– ст.викл. Боберська К.Г.

 

          

Участь студентів ПУЕТ у програмі про права людини в Українському католицькому університеті

Студенти Полтавського університету економіки і торгівлі зустрічали представників Українського католицького університету Матвія та Ганнусю з розповідями про можливості навчання в цьому закладі вищої освіти та запрошеннями долучитися до його життєдіяльності, написавши мотиваційні листи.

На пропозицію пристали студенти старших курсів спеціальностей «Право», «Публічне управління та адміністрування».

17-19 лютого 2019 року Гущенко Олена та Котов Євгеній відвідали магістерську програму Школи права Українського католицького університету МА УКУ: DEMO 2019 у Львові.

Впродовж трьох днів вони відвідували майстер-класи від провідних юристів України, а саме: майстер-клас з Legal Writing від Олега Кірієвського та майстер-клас з лідерства від Наталі Пилат. Також обговорювали проблематику прав людини з Андрієм Костюком.

Зустрілися зі студентами Школи права, детальніше познайомилися із магістерською програмою Школи права (про що отримали  сертифікати), а також мали змогу ознайомитися із західноєвропейською культурою Львова.

Такі програми є невичерпним джерелом натхнення для майбутніх юристів, чудовою можливістю знайти однодумців з різних куточків України!

Автор тексту – Гущенко Олена
Тел. 4-58

          

І возвеличимо на диво
І розум наш, і наш язик…

Т.Г. Шевченко

Не лише знання законів є показником успішного юриста. Ключовим елементом у правничій професії є вміння компетентно володіти рідною та іноземною мовами. 21 лютого 2019 року в рамках відзначення Міжнародного дня рідної мови кафедрою правознавства ПУЕТ було започатковано проведення мовознавчої інтелектуальної гри «Linguabattle» за участю команд студентів 1-2 курсу спеціальності «Право».

Ведучі гри ст. викл. Сало В.А. та ст.викл. Боберська К.Г. ознайомили присутніх  з правилами гри і представили учасникам інтелектуальної гри поважне журі, до складу якого увійшли викладачі кафедри правознавства: к.ю.н., доц. Кузнєцова Л.В. та ст.викл. Стрілець Б.В. Головою суддівського корпусу стала Сарапин В.В., доцент кафедри педагогіки та суспільних наук.

У грі взяло участь 4 команди:

 1. Група ПРб-11 - команда «Justice» (Бреус Валерія, Іващенко Валерія, Кавун Ірина, Бєлкіна Діана, Ластовина Яна);
 2. Група ПРб-11 - команда «Legal land» (Геворкян Рузанна, Метлушенко Валерій, Мамон Анастасія, Мамишева Альбіна, Пономаренко Альона, Філоненко Людмила);
 3. Група ПРб-21 - команда «LeaderLawyer» (Піднебесна Юлія, Гук Ірина, Біляченко Марина, Чорнобай Вікторія, Шахматова Тетяна, Світлак Юлія);
 4. Група ПРб-12і - команда «Experts» (Пасько Денис, Михайліченко Андрій, Гущенко Олена, Сухозад Олег).

Мовознавча інтелектуальна гра «Linguabattle» проводилася у 3 тури: Warming-up, Wordquiz та Country challenge, кожен з яких містив 10 питань українською мовою та 10 запитань англійською мовою. Під час першого туру студентам були запропоновані запитання про загальні характеристики української та англійської мови. Другий тур містив завдання з ребусами, прислів’ями, граматичними загадками, ідіомами тощо. Запитання третього туру були пов’язані з країнознавчими знаннями учасників гри.

У нелегкому протистоянні перемогу виборола команда «Experts».

Друге місце виборола команда «Legal land».

Третє місце зайняла команда «Justice».

Четверте місце посіла команда «LeaderLawyer».

Усі учасники «LinguaBattle» були задоволені напруженими змаганнями та веселою, невимушеною атмосферою, що панувала в аудиторії.

За результатами інтелектуальної гри всі учасники були нагороджені грамотами, цінними подарунками з символікою університету та солодкими заохочувальними призами.

          

Зустріч випускників з поліцейськими

19 лютого 2019 року відбулася зустріч студентів ІV курсу спеціальності 081 «Право» з представниками Патрульної поліції України Вадимом Горбанем та Мариною Зінюхою, які  завітали на захист звітів з виробничої бакалаврської практики.

Гості розповіли про будні полтавських поліцейських, про найпоширеніші види правопорушень полтавців, практичний досвід втілення Закону України «Про Національну поліцію» (від 02.07.2015 № 580-VIII).

Працівники Управління патрульної поліції (УПП) поділилися зі студентами особистими переживаннями, що супроводжують їхню службу: мешканці нашого міста потребують психологічного захисту і комфорту, тому поліцейські нерідко стають психологами та порадниками для людей.

Студенти активно долучалися до діалогу з правоохоронцями, активно ставили запитання.

          

Вебінар «Методологія використання судових трансляцій у викладанні права на прикладі цивільного процесу»

8 лютого магістранти спеціальності «Право» взяли участь у безоплатному вебінарі «Методологія використання судових трансляцій у викладанні права на прикладі цивільного процесу».

Ведучими заходу були:

Назарій Боярський - модератор вебінару; правозахисник, член Правління ГО «Вектор прав людини»; автор посібника «Використання судових трансляцій під час навчання права: методичні рекомендації».

Віталія Лебідь - експертка вебінару; викладачка кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університету права НАН України, юристка Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини.

Під час вебінару студенти дізналися про:

          

УРОЧИСТИЙ ВИПУСК МАГІСТРІВ ПУЕТ

25 січня 2019 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі  відбулися урочистості з нагоди випуску магістрів денної та заочної форм навчання нашого університету. Дипломи ступеня магістр отримали 270 найкращих студентів  денної  форми навчання та 150 заочної. Серед них – випускники спеціальності 081 «Право».

Випускників привітав ректор університету, професор Нестуля Олексій Олексійович, декани факультетів та директори інститутів, завідувачі кафедр.

До святкування долучилися студенти першого курсу спеціальності 081 «Право», які виступили на великій сцені актової зали, щоб побажати старшим товаришам щасливої дороги у доросле життя.

За успіхи в навчанні, наукові здобутки, активну громадську позицію, вагомий внесок у розвиток студентського самоврядування були нагороджені  подяками кращі студенти спеціальності «Право»: Усенко Д., Бовкун М., Гречківська Ю.

Щиро бажаємо нашим випускникам успіхів на професійній ниві, творчої енергії та натхнення для нових починань!

          

Практико-орієнтоване навчання студентів спеціальності «Право»

З метою закріплення на практиці знань з навчальної дисципліни «Криміналістика» 24 січня 2018 року студенти груп ПРб-31, ПРб-32, ПРбінт-11 денної форми навчання спеціальності «Право» вкотре відвідали Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Експертної служби МВС України (НДЕКЦ), що знаходиться за адресою пров. Рибальський, 8.

НДЕКЦ здійснює судово-експертну діяльність, бере участь у досудовому розслідувані та судовому розгляді. Окрім того, в НДЕКЦ проводять психологічні експертизи за експертною спеціальністю 14.1 «Психологічні дослідження» по заявах від фізичних та юридичних осіб.

Студенти мали змогу детальніше ознайомитися з методикою проведення різних видів експертиз, тому отримали змогу поспілкуватися з експертами відділів криміналістичних видів досліджень, а також досліджень у сфері інформаційних технологій, які здійснюють свої повноваження за відповідними секторами:

Студенти познайомилися із завідувачами секторів із різних напрямів: Рудик Ігорем Миколайовичем, Болдирєвим Сергієм Миколайовичем, Турченко Михайлом Олександровичем, Непийпою Ігорем Васильовичем та іншими експертами, які залюбки провели тематичний огляд.

Екскурсанти дізналися, що фахівцями НДЕКЦ виконуються всі види криміналістичної експертизи та могли оглянути матеріали, зібрані співробітниками, зокрема об’єкти трасологічного походження, об’єкти судово-балістичної експертизи (бойові припаси, вогнепальна зброя) тощо.

Надзвичайну цікавість гості проявили під час ознайомлення зі специфікою виконання балістичних, трасологічних, дактилоскопічних, біологічних та психологічних експертиз.

На завершення, студенти висловили слова вдячності за проведений захід та зацікавилися можливістю майбутнього працевлаштування.

          

22 грудня 2018 року відбувся передноворічний у 2018 році День відкритих дверей у Полтавському університеті економіки і торгівлі, на який завітали учні загальноосвітніх навчальних закладів міста Полтави.

На початку заходу під час перегляду експозицій випускових кафедр з рекламно-роздатковими матеріалами старший викладач кафедри правознавства Сало В.А. та магістрант спеціальності 081 «Право» Журавльова К.В. ознайомили гостей університету з перевагами навчання на спеціальності 081 «Право».

Згодом майбутніх абітурієнтів було запрошено на екскурсію університетом, зокрема до аудиторії 313, де старший викладач кафедри правознавства Боберська К.Г. презентувала учням Полтавської гімназії № 17 оновлену матеріально-технічну базу Лабораторії криміналістики, до складу якої нещодавно було включено валізу криміналіста ВК-1М.

Шановні абітурієнти! З нетерпінням чекаємо вас у нашому вищому навчальному закладі!

          

22 грудня 2018 року відбувся захист магістерських робіт студентами 6 курсу спеціальності 081 «Право».

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Захарченка Петра Павловича, професора кафедри історії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Магістерські роботи мають апробацію результатів досліджень на науково-практичних конференціях. Складовою захисту магістерських робіт була наукова дискусія з проблематики дослідження з використанням мультимедійне обладнання.

Екзаменаційна комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентами спеціальності «Право». Усім випускникам присвоєна кваліфікація магістра з права.

Бажаємо випускникам невичерпної творчої енергії та професійної самореалізації!

          

Відбувся круглий стіл на тему «Підходи до праворозуміння: проблема вибору» за участю студентів І курсу спеціальності «Право»

14 грудня 2018 року відбувся круглий стіл на тему «Підходи до праворозуміння: проблема вибору» за участю студентів І курсу спеціальності «Право». Гостями заходу були студенти 3 курсу цієї ж спеціальності. Долучилися і викладачі кафедри правознавства проф. Гладкий С. О., доц. Кузнецова .Л.В., ст. викл. Сало В.А.

Предметом обговорення стали 2 підходи до розуміння права: нормативний та юснатуралістський.

Учасники круглого столу обговорювали переваги і недоліки кожного з цих підходів, деякі проблемні аспекти викликали гостру дискусію.

Учасники заходу продемонстрували здатність до поглибленого аналізу теоретичного матеріалу і толерантного академічного спілкування.

          

Презентація звіту роботи З’їзду юридичних клінік України

13 грудня 2018 року у приміщенні навчального юридичного центру Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» магістрант спеціальності 281м2 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування» Котов Євгеній та магістрант спеціальності 081 «Право» Петренко Максим представили звіт роботи З’їзду юридичних клінік України.

До обговорення результатів роботи юридичного клінічного руху України, актуальних питань функціонування юридичних клінік та їх участі у суспільних процесах долучились студенти ІІ курсу спеціальності «Право», а також магістрант спеціальності 081 «Право» Малига Ігор. Під час зустрічі були проаналізовані вдалі та неефективні практики, тренди в організації діяльності юридичних клінік в Україні, факти з моніторингу 2018 року тощо. Також старший викладач кафедри правознавства Боберська Крістіна Григорівна окреслила основні положення Інструменту оцінювання стандартної якості діяльності юридичних клінік України та Стандартів діяльності юридичних клінік України, затверджених Асоціацією юридичних клінік України (https://legalclinics.in.ua), серед яких особлива увага була спрямована на Критерії та показники системи оцінювання юридичної клініки. Насамкінець заходу всі учасники спробували змоделювати «уявний моніторинг» навчального юридичного центру Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» з метою виявлення слабких та сильних сторін в його діяльності.

          

Інтелектуальні ігри в рамках Всеукраїнського тижня права

12 грудня 2018 року в рамках Всеукраїнського тижня права  відбулася інтелектуальна гра «Що? Де? Коли? для юристів» за участі команд студентів 1 курсу спеціальності «Право», 4  курсу Полтавського кооперативного коледжу, 10 класу Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 імені Панаса Мирного Полтавської міської ради Полтавської області.

Було сформовано 3  команди:

1. «Прецедент» (Олексієнко Артем – капітан, Коваленко Артур, Біленко Наталія, Шадько Ольга, Мовчан Вероніка);

2. «Парадокс» (Бреус Валерія – капітан, Кавун Ірина, Мамишева Альбіна, Бойко Вадим, Геворкян Рузана, Мамон Анастасія);

3. «Фортуна» (Радкевич Богдан – капітан, Одарюк Олександр, Співак Владислав, Хохуля Аліна, Дергалюк Олег, Власенко Денис).

З привітальним словом виступила і відкрила захід Лаврик Г.В. – д.ю.н., проф., завідувач кафедри правознавства.

Ведуча гри ст. викл. Сало В.А. ознайомила присутніх  з правилами гри і представила учасникам інтелектуальної гри поважне журі, до складу якого увійшли викладачі кафедри правознавства: д.ю.н., проф. Лаврик Г.В., к.ю.н., доц. Кузнецова Л.В., ст. викл. Боберська К.Г. та вчитель-методист ЗОШ № 8 Рева І.А.

Інтелектуальна гра проводилася у 3 тури. Питання першого туру були присвячені правовій тематиці, інших двох – загальновідомим фактам, подіям та явищам. Метою гри є розвиток логічного мислення, вміння працювати в команді та прийняття раціональних рішень.

Усі команди продемонстрували ґрунтовні знання, мобільність та кмітливість. Члени журі відзначали високий рівень знань, широку ерудицію учасників гри.

У нелегкому поєдинку перемогу виборола команда «Фортуна»

Друге місце виборола команда «Прецедент».

Третє місце зайняла команда «Парадокс».

Усі учасники «Що? Де? Коли? для юристів» були задоволені цікавою грою та затишною атмосферою, що панувала в аудиторії. За результатами інтелектуальної гри всі учасники були нагороджені грамотами, цінними подарунками та солодкими заохочувальними призами.

          

Лекція з елементами бесіди для школярів з питань захисту авторського права

12 грудня 2018 року в рамках Всеукраїнського тижня права к.ю.н., доцент кафедри правознавства Кульчій О.О. провів для учнів 9-х класів Полтавського міського багатопрофільного ліцею № 1 ім. І. П. Котляревського лекцію з елементами бесіди.

Розмова була присвячена захисту авторських прав в Україні і відбувалася за участю вчителів правознавства Полтавського міського багатопрофільного ліцею № 1 ім. І. П. Котляревського.

          

Зустріч юристів 4 курсу з представниками Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

Свобода означає абсолютне верховенство прав людини.
Франклін Рузвельт

Щорічно 10 грудня відзначають Міжнародний день прав людини, який було засновано 4 грудня 1950 року на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. 

Двома роками раніше ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини, яка стала першим міжнародним документом, в якому були чітко сформульовані положення про права людини.

Головна мета Міжнародного дня прав людини – торжество в усьому світі понять свободи, безпеки й чесності людей по відношенню одне до одного.

В рамках Всеукраїнського тижня права студенти спеціальності «Право» мали змогу познайомитися і провести продуктивну дискусію з представником Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Тарасом Михальчиком.

Учасники обговорювали важливість дотримання прав людини, вели активну пропаганду ідей рівноправності, соціальної відповідальності та взаємодопомоги. 

У Міжнародний день прав людини згадували про механізми досягнення безпеки в суспільстві й акцентували на зусиллях світового співтовариства щодо виховання підростаючих поколінь у дусі дотримання прав людини.

          

План заходів кафедри правознавства 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
з проведення Всеукраїнського тижня права у 2018 році (10-14 грудня)

№ з/п

Дата заходу, місце проведення

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

1.

12 грудня 2018 року, 9 год. 55 хв

Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І. П. Котляревського

Лекція для учнів 9-х класів Полтавського міського багатопрофільного ліцею № 1 ім. І. П. Котляревського з елементами бесіди на тему: «Захист авторських прав в Україні»

доц. Кульчій О.О.

2.

12 грудня 2018 року, 11 год. 00 хв., ауд. 331

Зустріч з представниками Головного територіального управління юстиції у Полтавській області для студентів 4 курсу спеціальності «Право»

проф. Гладкий С.О.

3.

12 грудня 2018 року, 14.00 ауд. 331

«Що? Де? Коли? для юристів» за участі команд студентів І курсів спеціальності «Право», інших напрямів підготовки/спеціальностей університету та вступників

ст.викл. Боберська К.Г.,
ст.викл. Сало В.А.

4.

13 грудня 2018 року 14 год. 10 хв.
ТРЦ «Київ», 4 поверх

Презентація звіту роботи З’їзду юридичних клінік України з обговоренням результатів роботи юридичного клінічного руху України, актуальних питань функціонування юридичних клінік та їх участі у суспільних процесах для студентів ІІ курсу спеціальності «Право»

Керівник навчального юридичногоцентру Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ», магістрант V курсу спеціальності 281м2 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування» Котов Є.О.

5.

14 грудня 2018 року, 11 год. 00 хв., ауд. 322

Круглий стіл на тему: «Підходи до праворозуміння: проблема вибору» для студентів І курсу спеціальності «Право»

проф. Гладкий С.О.

6.

10-14 грудня 2018 року

тематична виставка в бібліотеці, присвячену захисту прав людини

директор бібліотеки

Викладачі та студенти спеціальності «ПРАВО» поділяться своїми знаннями та професійним досвідом з питань, пов’язаних із захистом прав людини, нададуть  роз’яснення чинного законодавства України.

          

Довгоочікуване поповнення лабораторії криміналістики

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» має розвинену сучасну матеріально-технічну базу, що забезпечує високу якість навчально-виховного процесу та створює передумови для формування необхідного рівня фахової підготовки студентів.

Матеріально-технічне оснащення навчальних кабінетів і спеціалізованих  лабораторій, що використовуються у підготовці фахівців з права, покликане забезпечити ознайомлення студентів із особливостями застосування науково-технічних засобів, криміналістичної і комп’ютерної техніки у правозастосовній діяльності.

Техніко-криміналістичні засоби, призначені для збирання, комплектуються у відповідні набори (комплекти) за певними принципами. Матеріально-технічна база лабораторії криміналістики (аудиторія 313) поповнилася новою валізою криміналіста ВК-1М.

Сформований комплект зразка 1995 року - "Валіза криміналіста ВК-1М", призначений для використання, насамперед, під час огляду місця події, а також обшуку, відтворення обстановки і обставин події. Засоби, що зосереджені у ВК-1М, за конкретним цільовим призначенням вміщують засоби виявлення (магнітні, немагнітні порошки, магнітні та волосяні щіточки тощо), фіксації (фотокамера, рулетка, гіпс та ін.), вилучення (набір інструментів) та забезпечення схоронності слідів злочину, об'єктів (пробірки тощо), допоміжні (засоби гігієни).

Нове обладнання є цінним інструментом для забезпечення практико-орієнтованого навчання та набуття практичних вмінь і навичок майбутніми фахівцями в сфері права.

          

Зустріч магістрантів із представником Полтавської обласної державної адміністрації з питань зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції

5 грудня 2018 року магістранти спеціальностей 081 «Право» та 281м2 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування» зустрілися із Паськом Юрієм Володимировичем – начальником відділу зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Департаменту економіки Полтавської обласної державної адміністрації.

Представник ОДА повідав слухачам про євроінтеграцію загалом та її перебіг на Полтавщині зокрема. Він ознайомив із проектами міжнародної технічної допомоги (МТД) і закликав брати участь у конкурсі проектів «Горизонти Полтавщини», що відкривають багато можливостей для малого та середнього бізнесу.

До участі в конкурсі «Горизонти Полтавщини» запрошуються усі охочі, які мають бізнес-ідею, реалізація або розвиток якої потребує залучення інвестиційних ресурсів; забезпечить створення нових робочих місць та досягнення економічного ефекту. Проект має бути реалізований на території Полтавської області та відповідати вимогам Положення про конкурс та належати одному із пріоритетних напрямів:

«Молодіжний старт-ап»;
«ІТ-технології»;
«Освіта, наука»;
«Культура»;
«Туризм»;
«Спорт, розваги, дозвілля»;
«Інфраструктура»;
«Альтернативна енергетика та енергоефективні технології»;
«Агропромисловасфера»;
«Промислове виробництво».

Участь є відкритою та безкоштовною, а конкурс передбачає два етапи (детальніше тут).

Зустріч виявилася продуктивною та корисною для майбутніх фахівців у сфері права та публічного адміністрування, сприяла засвоєнню практичних вмінь і навичок.

          

ВІДБУВСЯ ЧЕРГОВИЙ З’ЇЗД АСОЦІАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК УКРАЇНИ

30 листопада 2018 р. відбувся черговий З’їзд Асоціації юридичних клінік України, який зібрав представників 37-ми юридичних клінік України. Організатором цього заходу виступив юридичний факультет Тернопільнького національного економічного університету.

Юридична клініка «Правова студія» Полтавського університету економіки і торгівлі на З’їзді була представлена керівником – Котовим Є.О. та його заступником – Петренком М.О.

На зібранні розглядалася низка важливих питань для подальшої роботи та розвитку Асоціації юридичних клінік України, а саме:

1. Про прийняття в члени Асоціації.          
2. Про звіт Голови Асоціації щодо результатів діяльності Правління Асоціації за звітний період.
3. Про обрання членів Правління Асоціації.         
4. Про затвердження Положення про Раду Старійшин Асоціації.           
5. Інші питання:

При розгляді першого питання – про прийняття в члени Асоціації юридичних клінік України – учасники проголосували за включення до складу організації трьох юридичних клінік таких університетів, як: Український католицький університетНаціональний університет водного господарства та природокористування та Волинський інститут імені В’ячеслава Липинського Міжрегіональної академії управління персоналом.

Окрім питання про членство, учасники З’їзду заслухали Голову Асоціації Віктора Янишена, який звітував про роботу Правління АЮКУ за попередній рік. Після його виступу кожен член Правління презентував результати власної роботи. У цілому звіт було затверджено з певними рекомендаціями.

Головною подією З’їзду стало обрання членів Правління та переобрання Голови Асоціації юридичних клінік України. Після напруженого обговорення Головою обрано Галая Андрія. До складу Правління обрано:

Заключним питанням було  затвердження Положення про Раду Старійшин, однак  через його складність та брак часу обговорення положення відкладено до наступного з‘їзду.

Автори тексту – студенти групи ПР-51 Петренко Максим, Котов Євгеній.

 

          

          

14 листопада, в рамках XLIII Міжнародної науково-методичної конференції «Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця» разом з деканами, випусковими кафедрами та  Центром зв’язків з виробництвом була проведена традиційна «Ярмарка вакансій».

Студентам Ярмарок вакансій надає прекрасну можливість отримати максимум інформації з перших рук, познайомитися з компаніями, в яких вони можуть надалі отримати роботу, оцінити свої можливості та зрозуміти, яких зусиль їм необхідно докласти, щоб претендувати на ту чи іншу вакансію.

На заході були присутні студенти спеціальності «Право». 81 представник 50 підприємств, організацій, установ різних форм власності не тільки  міста Полтави запропонували близько 290 робочих місць, зокрема великий попит на ринку праці мають правники.  

Студенти спеціальності «Право» найбільше зацікавились працевлаштуванням в органах Юстиції, Поліції, Міграційної служби та ДФС України.

З метою розширення співпраці та створення ефективної платформи для розвитку успішної кар’єри студентської молоді було урочисто підписано угоду про співробітництво Полтавського обласного центру зайнятості та Полтавського університету економіки і торгівлі.

Участь студентів у Ярмарку сприяє кращій орієнтації на ринку праці і полегшує їхнє подальше працевлаштування.

          

Студенти спеціальності «Право» долучилися до написання щорічного Всеукраїнського  радіодиктанту національної єдності

До написання щорічного Всеукраїнського  радіодиктанту національної єдності, який проходить в рамках Дня української писемності та мови, долучилися студенти спеціальності 081 «Право» разом із доцентом  кафедри педагогіки і суспільних наук Сарапин  Віти Василівни.

Цьогоріч автор тексту, Олександр Авраменко, обрав тему – «Крила України». І сам текст, до речі, не з простих.  Студенти крізь хвилювання уважно вслухалися в кожне слово автора тексту та старанно записували за ним. Усі, хто написав радіодиктант, мали змогу  надіслати його на перевірку до редакції Українського радіо або дочекатися, поки текст з’явиться на сайті й перевірити власноруч.

Бажаємо студентам творчого натхнення та успіхів!

          

МАЙБУТНІ ПРАВНИКИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В ОСІННЬОМУ БРЕЙН-РИНЗІ-2018

30 жовтня 2018 року в рамках проекту «Я маю право» відбувся турнір з інтелектуальної гри «Осінній брейн-ринг» серед команд закладів вищої освіти Полтави.

Організатори – Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради, Студентська рада м. Полтава, Ліга українських клубів інтелектуальних ігор та Полтавський обласний клуб інтелектуальної творчості «Що? Де? Коли?».

У змаганні взяла участь команда ерудованих, обізнаних і кмітливих гравців Полтавського університету економіки і торгівлі. Команду «Логос» представили студенти спеціальності «Право»: Бормотов Артур, Бороденко Анна, Гомбаш Тетяна, Пасько Денис, Посєва Анна, Шалун Катерина.

Хоча перемогу здобути не вдалося, учасники ПУЕТ отримали почесний диплом про участь.

          

Студенти спеціальності «Право»відвідали Музей історії органів внутрішніх справ

Музей історії органів внутрішніх справ Полтавщини розпочав свою діяльність з кімнати-музею при обласному управлінні внутрішніх справ у 1967 році. Експозиція музею розміщується в чотирьох залах загальною площею 198 м2.

У першій залі музею охоплено період з 1917 по 1941рр. Тут можна побачити важкі гвинтівки і шаблі, фото і накази першого начальника губернської міліції, брили, діораму бою невеликої групи міліціонерів із сотнями бандитів на Церковній горі Глобинського району. Крім того, можна відвідати кабінет начальника міліції того часу.

Друга зала музею охоплює період радянсько-нацистської війни. У ньому виставлені зразки зброї, з якої захищали народ колишні партизани і підпільники, основу яких в роки війни становили працівники міліції.

Третя зала - загальна. У ньому складають присягу на вірність своєму народові молоді правоохоронці. Тут розміщені портрети всіх тих, хто зробив внесок у розвиток Полтавської поліції. Незабаром у цій залі відбудеться відкриття діорами, присвяченої загиблим під час виконання службових обов’язків правоохоронцям.

У четвертій залі Музею історії органів внутрішніх справ Полтавщини третьокурсники ознайомилися з напрямами діяльності обласної поліції. Тут вони мали можливість на власні очі побачити вилучені у злочинців предмети, холодної та вогнепальної зброї.

Цікавий факт: сама будівля музею відноситься до модерної історії Полтави, має форму пляшки.

          

Відбулася інтелектуальна гра між студентами І-ІІ курсів спеціальності «Право» ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та студентами Полтавського кооперативного коледжу

Щосеместру кафедрою правознавства ПУЕТ щосеместру проводяться різноманітні інтелектуальні батли.

8 жовтня 2018 року відбулася інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?», присвячена Дню юриста, серед студентів І-ІІ курсів спеціальності «Право» ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та студентів-випускників Полтавського кооперативного коледжу.

На початку змагання учасників команд привітали зі святом та побажали майбутньої успішної самореалізації в юридичній сфері. Після уточнення правил гри та вирішення всіх організаційних питань розпочався І  тур змагань.

Організаторами гри виступили викладачі кафедри правознавства ПУЕТ:

Почесними гостями стали Віта Василівна Сарапин, Валерій Іванович Довгань та студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа».

Помічниками у проведенні заходу стали студенти-магістранти спеціальності 081 «Право» Олійник Аліна та Петренко Максим.

Цього року зустрілися найсміливіші та найкмітливіші представники І-ІІ курсу спеціальності «Право», а також студенти Полтавського кооперативного коледжу (команда «Прецедент»).

Шість новостворених команд вирізнялися завзяттям та креативністю. Серед них:

Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» відбувалася в три етапи. Питання першого та другого туру мали на меті активізувати знання з різних наук. Третій етап мав юридичний характер та включав конкурс капітанів.

Перед оголошенням результатів та переможців студентка-магістрантка Усенко Дар'я презентувала майбутнім юристам Кодекс академічної доброчесності викладачів та студентів спеціальності «Право».

За результатами гри команди посіли такі місця:


І місце – Телепузики

ІІ місце –  Белла Мафія

IІІ місце – Спілка юристів; Експерти

ІV місце – Інкогніто

V місце – Прецедент

Окрім грамот за призові місця в кожній команді цінними подарунками було відзначено найактивніших гравців та капітанів.

Насамкінець відбулася фотосесія учасників та переможців.

          

Студентів-правників ознайомили з роботою державних виконавців Полтавщини

Студенти спеціальності «Право» Полтавського університету економіки і торгівлі 27 вересня 2018 року відвідали Управління державної виконавчої служби ГТУЮ у Полтавській області в рамках Дня відкритих дверей.

Начальник Управління державної виконавчої служби Віталій Коноз розповів майбутнім правникам про особливості роботи державних і приватних виконавців.

Детально про роботу студентам розповідали працівники управління. Ознайомили їх з Автоматизованою системою виконавчого провадження та Єдиним реєстром боржників.

Майбутніх юристів цікавили питання про кількість виконавчих проваджень в одного працівника, методикою розподілу справ, вимоги до державних та приватних виконавців.

Чимало молодих людей виявили бажання працювати державними виконавцями.

Більше інформації тут: https://www.just.gov.ua/news/10951/

          

Студенти спеціальності «Право» взяли участь у патріотичному арт-проекті «Полтава вишивана»

Арт-проект «Полтава Вишивана» вже давно стала візитівкою міста, відомою не лише в Україні, а й далеко за її межами. Йому вдається зібрати на урочисту ходу десятки тисяч мешканців міста.

В рамках відзначення Дня  міста студенти І курсу спеціальності «Право» 22 вересня 2018 року взяли участь в цьому заході.

Дякуємо учасникам за незабутні враження і яскраві емоції!

          

Шановні вступники!

Полтавський університет економіки і торгівлі оголошує додатковий набір для вступників на заочну форму навчання у період з 29 жовтня по 30 жовтня 2018 року за першим (бакалаврським) освітнім рівнем за спеціальністю 081 «Право».

До 30 листопада 2018 року триває дозарахування за другим (магістерським) освітнім рівнем за спеціальністю 081 «Право» за умови наявності сертифікатів про складання ЄФВВ та ЄВІ.

У період з 5 по 8 листопада 2018 року – додатковий набір за другим (магістерським) освітнім рівнем за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування».

За інформацією звертатись:

м. Полтава, приймальна комісія ПУЕТ, вул. Коваля, 3; (05322)50-25-62, 0662251237, 0671542643

          

Вивчення практики Європейського суду з прав людини майбутніми фахівцями з права

18 вересня 2018 року студенти спеціальності 081 «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти зустрілися з регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Представник органів юстиції в Полтавській області ознайомив студентів із порядком звернення до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), оформленням позову тощо.

В ході розповіді студенти могли поставити гостю «гострі» питання, як-то: чи часто звертаються полтавці до ЄСПЛ, який термін розгляду справ і т.д.

З’ясовано, що громадяни Полтавської області в поточному році звернулися до омбудсмена в середньому 10 разів на рік.

Зустріч стала конструктивним доповненням до аудиторного вивчення навчальних дисциплін магістерського рівня підготовки.

          

Навчальний рік Полтавський університет економіки і торгівлі розпочав урочистою посвятою у студенти

1 вересня 2018 року в університеті відбулося свято з нагоди Дня знань,  кооперативна родина поповнилася молодим поколінням.

«Ми радо вітаємо першокурсників нашого університету з початком навчального року! Ми вдячні вам за ваш вибір, вибір на користь Полтавського університету економіки і торгівлі, бо наш університет – це унікальне освітнє середовище, в якому ви може виявляти, розвивати, удосконалювати свої особистісні та професійні навики й компетенції», – привітав ректор ПУЕТ, Олексій Олексійович Нестуля.

Поважними гостями на заході були Полтавський міський голова Олександр Федорович Мамай, директор Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Олена Вікторівна Харченко, які долучилися до привітань та найкращих побажань молодому поколінню.

Першокурсників спеціальності 081 «Право» з нагоди свята вітали: директор інституту економіки, управління та інформаційних технологій, доцент
К. Ю. Вергал, завідувач кафедри правознавства, професор Г.В. Лаврик, куратори академічних груп ПРб-11, ПРбінт-11.

Бажаємо нашим першокурсникам успіхів у навчанні, оптимізму, непохитної віри в добро, миру та злагоди!

          

27 червня 2018 року студенти 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» захищали магістерські роботи.

Працювала екзаменаційна комісія у складі:

Голова комісії: Зайцев Леонід Олександрович, доцент кафедри загальноправових дисциплін № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

Члени комісії:

Студенти обрали теми магістерських робіт за власними науковими вподобаннями та з урахуванням потреб своєї професійної діяльності.

Магістри спеціальності «Право» виконували магістерські роботи за проблематикою: структура, функції правової свідомості особи; профспілка як суб’єкт трудового права.

Магістерські роботи мають апробацію результатів досліджень на науково-практичних конференціях. Складовою захисту магістерських робіт була наукова дискусія з проблематики дослідження. Використовувалося мультимедійне обладнання.

Екзаменаційна комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентами спеціальності «Право». Усім випускникам присвоєна кваліфікація магістра з права.

Бажаємо випускникам творчого успіху та професійного зростання!

          

У Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 27 червня 2018 р. відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен зі студентами денної форми навчання спеціальності 081 «Право» (академічна група ПР-21і)!

Розпочалася підсумкова атестація традиційно з тестування в аудиторії 131.

Відповідно до програми підсумкової атестації студенти виконували комплексні контрольні кваліфікаційні завдання з шести навчальних дисциплін: «Конституційне право України», «Адміністративне право», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Кримінальне право», «Кримінальний процес»; а також «Міжнародне публічне право», «Міжнародний захист прав людини», які було вперше включено до програми кваліфікаційного екзамену за фахом.

Під час складання комплексного кваліфікаційного екзамену студенти продемонстрували належний рівень теоретичних знань і практичних умінь, показали позитивні результати  та були рекомендовані до вступу в магістратуру.

Головою екзаменаційної комісії працював доцент кафедри загальноправових дисциплін №6 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук Зайцев Леонід Олександрович.

          

У Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 26 червня 2018 р. відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен зі студентами денноїї форми навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» (академічна група ПР-41)!
Розпочалася підсумкова атестація традиційно з тестування в електронному читальному залі.

Відповідно до програми підсумкової атестації студенти виконували комплексні контрольні кваліфікаційні завдання з шести навчальних дисциплін: «Конституційне право України», «Адміністративне право», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Кримінальне право», «Кримінальний процес»; а також «Міжнародне публічне право», «Міжнародний захист прав людини», які було вперше включено до програми кваліфікаційного екзамену за фахом.

Під час складання комплексного кваліфікаційного екзамену студенти продемонстрували належний рівень теоретичних знань і практичних умінь, показали позитивні результати  та були рекомендовані до вступу в магістратуру.

Подія мала особливе значення, адже екзамен складали студенти першого набору 2014 року напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», нині спеціальності 081 «Право», з яких і розпочалася підготовка правників у даному виші!

Головою екзаменаційної комісії працював доцент кафедри загальноправових дисциплін №6 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук Зайцев Леонід Олександрович.

          

7 червня 2018 року кафедрою правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» було проведено VІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір».

Співорганізаторами конференції виступили:

В роботі конференції взяли участь науковці, викладачі, аспіранти, магістранти, студенти та учні з 14 вищих, середніх навчальних закладів та інших організацій України, зокрема:

З привітальними словами до учасників та гостей конференції звернулися Лаврик Галина Володимирівна, доктор юридичних наук, завідувач кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та Гаркуша Сергій Володимирович, д. т. н., проф., проректор з наукової роботи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

На пленарному засіданні виступали доктори юридичних наук Лаврик Г.В., Гладкий С.О., Білокінь Р.М. та Деревянко Б.В.

Особливою подією VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» стало те, що вперше було запрошено до участі учнів шкіл Полтави. Так, під час пленарного засідання слово було надано учениці 9-Б класу Полтавської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 Полтавського територіального відділення МАН України  Дем’яновій П. В. з доповіддю «Право на інформаційну безпеку: правове забезпечення в Україні».

За ініціативою кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» учасники конференції працювали за такими тематичними напрямами:

За результатами плідної роботи конференції розроблені рекомендації, планується видання збірника тез, розрахованого на фахівців з права та інших гуманітарних наук.

          

          

Зустріч студентів спеціальності «Право» із професором
В.В. Костицьким

3 травня 2018  студенти спеціальності «Право» познайомилися із доктором юридичних наук, професором, заслуженим юристом України, членом-кореспондентом Національної академії правових наук України, народним депутатом України I, II, III скликань Костицьким Василем Васильовичем.

Зустріч відбулася у форматі бесіди щодо проблем теорії права, а саме співвідношення гілок влади в Україні.

Співавтор Конституції України, професор В.В. Костицький зазначив, що механізм держави вже не вкладається в модель 3-х гілок влади, адже крім законодавчої, виконавчої та судової, в Україні функціонує контрольно-наглядова та атестаційна влада.

Вчений зазначив, що народ має бути не джерелом влади, а повноцінним суб’єктом, делегувавши повноваження органам державної влади і місцевого самоврядування.

Завершуючи доповідь, В.В. Костицький зазначив, що в моделюванні влади в Україні «незаспівана остання пісня», тому в майбутніх юристів попереду багато роботи.

          

25 квітня 2018 року вперше в Полтаві у стінах Полтавського університету економіки і торгівлі проведено Всеукраїнський правовий диктант.

Організаторами заходу виступило Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області за ініціативи Експертної юридичної служби.

Представники ПУЕТ у різних ролях долучилися до участі у цій масштабній події.

Волонтерами у підготовці Всеукраїнського правового диктанту стали студенти-магістранти спеціальності «Право» Полтавського університету економіки і торгівлі.

Загалом в диктанті було 50 тестових завдань. Учасники обирали одну правильну відповідь з-поміж трьох наявних варіантів.  Питання сформовані за принципом практичної актуальності та значущості і поділені на 5 блоків, що охопили особисту та соціальну сферу, безпеку, фінанси та здоров’я людини.

Тестові завдання до аудиторії надиктовував Білокінь Руслан Михайлович - кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі.

Перевірити свої правові знання вирішили понад 200 осіб різного віку та професій. Тести на правову тематику складали студенти, викладачі, вчителі, медики, держслужбовці та ін.

Заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Дар’я Бриндак на знак вдячності вручила подяку доц. Білоконю Р.М.

Кожен, хто брав участь у написанні диктанту, на свою електронну адресу отримає Сертифікат учасника проекту.

За підсумками диктанту будуть сформовані пропозиції для державних органів влади, що дадуть можливість суттєво підвищити рівень правової грамотності громадян України. За результатами проекту буде створена загальна карта правового населення України.

#правовийдиктант #els

          

25 квітня 2018 року в ПУЕТ відбулася зустріч з  українським письменником, мовознавцем, просвітянином Різників Олексою Сергійовичем

Захід з вітальним словом відкрила провідний бібліотекар Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва ім. О.Гончара Піскова Вікторія.

Відомий громадський діяч представив відвідувачам уривки власної поезії та поділився сторінками власного минулого - був засуджений за проведення «антирадянської агітації і пропаганди» на 1,5 року концтабору ( ЖХ-385/11, сел. Явас, Мордовія).

Насамкінець Олекса Сергійович передав у подарунок кафедрі правознавства сьоме видання «Одеської хвилі» та продекламував декілька гуморесок.

Після обговорень всі охочі мали змогу зробити фото на пам'ять.

          

Відкрита лекція для студентів на тему «Про вибори піци і демократію»

З метою залучення студентів до демократичних перетворень на регіональному та державному рівнях, розробки та впровадження реформ, ознайомлення з діяльністю ГО «Центр UA» в Полтавському університеті економіки і торгівлі студентів спеціальності «Право» було проведено лекцію на тему «Про вибори піци і демократію».

Спікер: Андрій Андрушків – керівник проекту в ГО «Центр UA», ведучий авторських програм на громадському телебаченні та UA Суспільне, доповідач TedX Київ.

Метою зустрічі стало чесне обговорення реформ і представлення інтересів студентства Полтавщини при розробці подальших змін.

          

Шановні колеги та студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
VІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції
«ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ:
 ОСВІТНІЙ ВИМІР»,

яка відбудеться у Вищому навчальному закладі Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

7 червня 2018 року.

Робочі  мови конференції:

Тематичні напрями конференції:

Для участі у конференції необхідно до 01 червня 2018 року (включно) направити заявку (зразок додається) на участь у конференції, до якої додати тези доповіді, а також копію квитанції про сплату оргвнеску на адресу оргкомітету для поштової кореспонденції, або на e-mail: puetpravo@ukr.net

Інформаційний лист

          

17-18 квітня 2018 рокуу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулась XLІ Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2017 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства».

У роботі секції «Право і суспільство: історія і сучасність» на цій конференції взяло участь 37 студентів (групи ПРб-11, ПРб-21, ПРб-22, ПР-31, ПРбінт-11). Секційне засідання було розділене на підсекції відповідно до особливостей українського права.

КЕРІВНИК СЕКЦІЇ: Гладкий С.О., д. ю. н., професор
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: Кульчій О.О., к.ю.н., доцент; Терела Г.В., к.і.н., доцент; Харченко Т.О., к.і.н., доцент
СЕКРЕТАР: Гук Ірина Ігорівна, студентка групи ПРб-11

Дипломами І-ІІІ ступенів нагороджені:

І місце
Піднебесна Юлія Юріївна, ПРб-11
(Тема доповіді: Правове регулювання: поняття, способи, методи, типи і види)

ІІ місце
Юрченко Руслана Юріївна, ПРб-21
(Тема доповіді: Правовий звичай як джерело цивільного права. Звичай ділового обороту)

ІІІ місце
Посєва Анна Сергіївна, ПРб-21
(Тема доповіді: Екологічні наслідки військових дій: правовий аспект)

Грамотами за найкращі доповіді відзначені:

1.      Юридична відповідальність: поняття, ознаки, стадії, принципи, функції, види

Гук Ірина Ігорівна, ПРб-11
(керівник – Гладкий С.О., д. ю. н., професор)

2.      Поняття, склад і види правопорушень

Фещенко Карина Юріївна, ПРб-11
(керівник – Гладкий С.О., д. ю. н., професор)

3.      Теорія та практика визнання недійсності правочинів

Бороденко Анна Олексіївна ПРб-21
(керівник – Кульчій О.О., к.ю.н., доцент)

4.      Особливості правового регулювання забезпечення екологічної безпеки населення

Гомбаш Тетяна Василівна, ПРб-21
(керівник – Харченко Т.О., к.і.н., доцент)

5.      Правосуб’єктність іноземних громадян та осіб без громадянства у сфері цивільного права

Тесля Юлія Анатоліївна ПРб-22
(керівник – Кульчій О.О., к.ю.н., доцент)

6.      Інститут безпідставного збагачення у цивільому праві

Ткаченко Тетяна Сергіївна ПРб-22
(керівник – Кульчій О.О., к.ю.н., доцент)

Студенти-юристи взяли активну участь і стали переможцями в роботі інших секцій.

Доповіді переможців, оформлені у вигляді тез, будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції.

 

Бажаємо всім учасникам подальших наукових звершень!

 

          

Практико-орієнтоване навчання: студенти відвідали експертно-криміналістичний центр в Полтаві

З метою закріплення на практиці знань з навчальних дисциплін «Криміналістика», «Судова експертиза», 03 квітня 2018 року студенти спеціальності «Право» відвідали Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Експертної служби МВС України (НДЕКЦ), що знаходиться за адресою пров. Рибальський, 8.

НДЕКЦ здійснює судово-експертну діяльність, бере участь у досудовому розслідувані та судовому розгляді.

Фахівцями Центру виконуються всі види криміналістичної експертизи.

Студенти відвідали відділи балістичної,  документознавчої, хімічної експертиз, трасологічних і дактилоскопічних досліджень.

Студенти мали змогу оглянути матеріали, зібрані співробітниками Центру, зокрема об’єкти трасологічного походження, об’єкти судово-балістичної експертизи (бойові припаси, вогнепальна зброя) тощо.

          

На запрошення кафедри правознавства 29 березня 2018 року на базі ПУЕТ було проведено засідання науково-методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін міста Полтава (керівник - методист міського методичного кабінету Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради Горпинченко Н.А.).

У рамках заходу за участю викладачів кафедри доц. Терели Г.В., доц. Харченко Т.О. обговорювалися зміни законодавства про освіту й особливості трудових правовідносин освітян

          

          

23 лютого 2018 року студенти 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 081 «ПРАВО» захищали магістерські роботи.

Працювала екзаменаційна комісія у складі:

Голова комісії:

Члени комісії:

Студенти обрали теми магістерських робіт за власними науковими вподобаннями та з урахуванням потреб своєї професійної діяльності.

Магістри спеціальності «Право» виконували магістерські роботи за проблематикою: кримінологічна характеристика та запобігання рецидивній злочинності в Україні; кримінологічна політика у сфері боротьби з тероризмом; віктимологічна профілактика насильницьких злочинів; норми кримінального права в системі соціального контролю; становлення і розвиток законодавства про споживчу кооперацію в Україні (перша третина ХХ ст.).

Магістерські роботи мають апробацію результатів досліджень на науково-практичних конференціях. Наукові доробки, подані в магістерських роботах, можуть бути використані у практичній діяльності юристів та державних службовців, у навчальному процесі закладів вищої освіти, зокрема при викладанні дисциплін, які формують підготовку фахівців спеціальності «Право».

Комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентами спеціальності «Право». Усім випускникам присвоєна кваліфікація магістра з права.

Бажаємо студентам творчого успіху та професійного зростання!

          

22 лютого 2018 року студенти 6 курсу денної форми навчання спеціальності 081 «ПРАВО» вперше захищали магістерські роботи.

Працювала екзаменаційна комісія у складі:

Голова комісії:

Члени комісії:

Магістри спеціальності «Право» виконували магістерські роботи за проблематикою: правове становище арбітражного керуючого під час провадження у справах про банкрутство; судовий порядок розгляду індивідуальних трудових спорів; європейська кримінологія ХIХ століття; кримінологічне вчення про особу злочинця; злочинність у сфері економіки: кримінологічна характеристика та запобігання.

Складовою захисту магістерських робіт була наукова дискусія з проблематики дослідження, членами комісії були поставлені додаткові запитання. Відповіді магістрантів були зваженими, обґрунтованими та вичерпними. Оцінка роботам, виходячи з їх змісту, оформлення, доповіді автора та відповідей на запитання, надавалась екзаменаційною комісією по завершенню захисту.

Усім випускникам присвоєна кваліфікація магістра з права.

Комісією відзначено високий рівень підготовки студентів спеціальності «Право» за ступенем магістра.

Бажаємо Вам енергійного творчого життя, здоров’я, радості, вірних друзів, гарної долі! Нехай щастить вам на всіх життєвих дорогах!

          

Проект «Я МАЮ ПРАВО!» обговорили зі студентами ІІ курсу спеціальності 081 «ПРАВО» Полтавського університету економіки і торгівлі

У рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту  "Я МАЮ ПРАВО!" 21 лютого 2018 року перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Дар’я Бриндак та заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби Віталій Коноз провели інформаційну годину для студентів ІІ курсу Полтавського університету економіки і торгівлі з метою підвищення правової свідомості молодого покоління.

Під час зустрічі Дар’я Бриндак розповіла про напрямки роботи Головного територіального управління юстиції у Полтавській області  в рамках реалізації проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та ознайомила молодь з веб-сайтом проекту.

Віталій Коноз розповів про виконання судових рішень та особливості впровадження норм Закону про посилення відповідальності за несплату аліментів та процедури встановлення заборони виїзду за кордон, обмеження права керування транспортними засобами та можливості полювання для злісних неплатників аліментів.

Студенти спеціальності «ПРАВО» активно ставили питання доповідачам, долучилися до дискусії з пропонованої тематики заходу.

Усі учасники заходу отримали інформаційні матеріали Міністерства юстиції України та Головного територіального управління юстиції у Полтавській області.

Детальніше тут: https://www.just.gov.ua/news/9621/

          

Кафедрою правознавства 20 лютого 2018 року було проведено науково-методичний семінар для вчителів правознавства - слухачів курсів підвищення кваліфікації Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського. Темою заходу стало реформування судової гілки влади й органів прокуратури в Україні.

Учасниками семінару зроблено порівняльний аналіз щодо змін у законах України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя», «Про прокуратуру» та ін.; обговорено роль Громадської ради доброчесності у формуванні суддівського корпусу.

Окремо увагу було приділено окремим аспектам методики викладання у загальноосвітніх навчальних закладах положень VІІІ, ХІІ розділів Конституції України, законів України.

          

          

Завідувач кафедри правознавства, доктор юридичних наук, професор Лаврик Галину Володимирівна з 3 по 9 грудня 2017 року взяла участь у проекті «Стажування для юристів + фахова англійська мова».

Проект відбувся у Фінляндії, організований та проведений Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці та Західно-Фінляндським Коледжем.

Метою проекту є розвиток міжнародного світогляду та професійних навичок юристів-практиків та правників-науковців у поєднанні з інтенсивним вивченням фахової англійської мови юридичного спрямування у Західно-Фінляндському Коледжі в міжнаціональному мультикультурному середовищі з використанням активних комунікаційних методик та пізнанням культури Фінляндії.

За результатами участі у проекті проф. Г.В. Лаврик отримала сертифікат про знання англійської мови.

Окрім того, учасники проекту побачили видатні місця, відчули національні та культурні особливості Фінляндії. Саме на час подорожі припало святкування фінами 100-річчя державної незалежності.

          

          

13 грудня 2017 року кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних та фундаментальних юридичних дисциплін Харківського економіко-правового університету Зайцев Леонід Олександрович презентував студентам юридичного факультету Інституту ЕУІТ власні збірки з боністики.

Тематика заходу: «Грошовий обіг на українських землях напередодні 1917 року», «Грошові знаки Української Народної Республіки доби Центральної Ради (грудень 1917 – квітень 1918 років)».

Дослідник ознайомив слухачів із відображенням історичних державотворчих подій на розвитку паперових грошових знаків.
Захід став ефектним завершенням Всеукраїнського Тижня права!

          

Відбулася правова вікторина для студентів І курсу спеціальності «Право»

Кожна родина має свої традиції. От і дружня сім'я правників ПУЕТ вже традиційно відзначає День студента інтелектуальним «батлом».

12 грудня 2017 року в рамках Всеукраїнського Тижня права відбулася правова вікторина.

Організаторами гри виступили викладачі кафедри правознавства:

Почесною гостею стала В.В. Сарапин.

Цього року зустрілися найсміливіші та найкмітливіші представники І курсу спеціальності «Право».

Чотири новостворені команди вирізнялися завзяттям та креативністю. Серед них:

Гра відбувалася в чотири етапи. Студенти мали змогу показати свої знання історико-юридичної термінології, історичних персоналій, професій юриста, символіки різних держав.

Студенти І, ІІІ, ІV курсів змогли себе реалізувати і отримати наступні місця:

Шановні студенти, бажаємо вам натхнення та вдалого складання екзаменаційної сесії! 

          

Всеукраїнський тиждень права студенти відзначають в бібліотеці ПУЕТ

Студенти-юристи частенько відвідують бібліотеку Полтавського університету економіки і торгівлі, працівники якої долучилися до відзначення Всеукраїнського Тижня Права. З нагоди річниці прийняття ООН Загальної декларації прав людини (10 грудня 1948 р.) бібліотека ПУЕТ організувала цикл заходів «На допомогу навчальному процесу з правознавства».

До такої "акції" охоче долучилися студенти різних курсів спеціальності "Право". Студенти мали змогу ознайомитися з такими виставками: «Закони України: Вивчайте! Знайте! Поважайте! (Загальний читальний зал); книжкова виставка «Державні символи України (Фойє загального читального залу); тематична полиця «Сучасний вимір науки про державу» (Читальний зал для науковців»).

Окрім того, в медіатеці студенти переглянули відеострічку «Stop корупція: У всьому винен менталітет» з коментарями викладача. 

Усі книги можна отримати на абонементах навчальної і наукової літератури і в читальних залах бібліотеки ПУЕТ.

          

 «Університет - будь він для хіміків, фізиків, математиків, юристів - вчить завжди багатомірності життя і творчості, терплячості до незрозумілого і спроби осягнути безмежне і різноманітне».

Академік Д.С. Ліхачов

– таким був ключовий меседж на Дні відкритих дверей, що відбувся 8 грудня 2017 року в  Полтавському університеті економіки і торгівлі.

На захід завітали учні загальноосвітніх навчальних закладів міста Полтави.

Зі спеціальністю 081 «Право» та професією юриста ознайомили учнів 11 класу Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 імені Панаса Мирного» викладачі кафедри правознавства старші викладачі Сало В.А., Стрілець Б.В.

Також для майбутніх абітурієнтів було проведено тренінг з психографологічної експертизи. Учні, вивчаючи власні підписи та автографи друзів, мали змогу «прочитати» характер людини.

Серед учнів є ті, які впевнено планують вступати до Полтавського університету економіки і торгівлі.

З нетерпінням чекаємо Вас у нашому вищому навчальному закладі!

          

8 грудня 2017 року в рамках Всеукраїнського Тижня права відбувся круглий стіл на тему «Підходи до праворозуміння: проблема вибору» за участю студентів І курсу спеціальності «Право». Гостями заходу були студенти напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа». Долучилися і викладачі кафедри правознавства проф. Гладкий С. О., ст. викл. Боберська К.Г.

Предметом обговорення стали 4 підходи до розуміння права: нормативний, юснатуралістський, соціальний, психологічний.

Учасники круглого столу обговорювали переваги і недоліки кожного з цих підходів, деякі проблемні аспекти викликали гостру дискусію.

Учасники заходу продемонстрували здатність до поглибленого аналізу теоретичного матеріалу і толерантного академічного спілкування.

          

Участь ПУЕТ у З’їзді юридичних клінік України 2017

У стінах Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича 1-2 грудня 2017 року проведено З’їзд юридичних клінік України, в якому взяли участь представники 56 юридичних клінік. Відкривали захід ректор університету Степан Мельничук та декан юридичного факультету Петро Пацурківський, виконавчий директор Асоціації юридичних клінік України – Андрій Галай та Директор Української Фундації правової допомоги – Микола Сіома. Щорічний З’їзд проводився за ініціативи Асоціації юридичних клінік України за підтримки Української фундації правової допомоги та Міжнародного фонду «Відродження».

У з’їзді Асоціації юридичних клік взяв участь студент 4-го курсу напряму підготовки «Правознавство» (група ПР-41) Котов Євгеній Олександрович, який представив асоціації юридичну клініку Полтавського університету економіки і торгівлі "Правова СТУДіЯ". Зокрема, він прозвітував про діяльність юридичної клініки за 2016 рік.

За результатами звіту юридичну клініку "Правова СТУДіЯ" було прийнято до Асоціації юридичних клінік України!

Детальніше тут.

          

Результативні відвідини столиці України студентами-правниками

Студенти напряму підготовки «Правознавство» / спеціальності «Право» ведуть активний спосіб життя! Взявши активну участь у заходах до Міжнародного дня студента, майбутні юристи встигають відвідати інші цікаві заходи.

Серед них – участь студентки 3 курсу напряму підготовки «Правознавство» Юлії Лебідь у 7-й Всеукраїнській правничій школі з альтернативних методів вирішення спорів. Захід відбувся 18.11.2017 року в Європейському університеті міста Києва, приніс учасниці професійний досвід та багато позитивних емоцій (про що отримала відповідний сертифікат).

Як зазначає сама учасниця: «Зрештою таке відрядження було цікавим і змістовним, лекції були проведені не лише українською, але й англійською мовою. Я мала змогу поспілкуватися із своїми колегами-юристами з різних куточків України, котрі охоче ділились своїм досвідом, а саме це і є в правничій діяльності важливим фактором для досягнення успіху».

Тож бажаємо кожному студенту знайти ту правову стезю, яка б припала йому до душі!


Також серед проведених заходів варто відзначити інформаційно-пізнавальну екскурсію до Верховної Ради України студентів 2 курсу спеціальності «Право». 24 листопада 2017 року Марина Зеленська, Анатолій Рись та Богдан Семигаленко (ПР-21).

Це особливий захід для студентів, адже вони мали змогу практично перевірити здобуті теоретичні знання, побувавши в епіцентрі української законотворчості.

Студенти відвідали сесійну залу, прес-центр, ознайомились з історичними експозиціями. Учасники отримали неймовірне задоволення, їх переповнювали емоції від унікальної можливості на власні очі побачити парламент Батьківщини.

Відвідання українського парламенту поглибило одвічне прагнення до знань та змін. Тож студенти відчули всю відповідальність за майбутнє Української держави, яке належить саме їм та залежить від високого рівня знань і професіоналізму юриста!

          

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА КАМПАНІЯ НАБУ ТА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ООН В УКРАЇНІ «СТУДЕНТИ ПРОТИ КОРУПЦІЇ»

З метою підвищення обізнаності молоді щодо основних положень антикорупційної реформи, а також ознайомлення із системою роботи та взаємодії антикорупційних органів Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у партнерстві із проектом «Прозорість і доброчесність публічного сектора» Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН) проводять інформаційно-просвітницьку кампанію «Студенти проти корупції».

На лекції були присутні студенти-юристи, які виявили не аби яку зацікавленість до даної теми.  Найактивніші були нагороджені подарунками.

У рамках заходу для студентів були проведені інтерактивні, оглядові лекції, в ході яких було висвітлено основні досягнення антикорупційної реформи та особливості діяльності НАБУ, ознайомлено з резонансними розслідуваннями детективів.

Висловлюємо подяку за співпрацю та інформативність Юлії Івахніній начальнику відкритого офісу НАБУ, Тетяні Гриценко представнику ПРООН, директору Харківського територіального управління НАБУ Юрію Кравченку.

          

9 листопада всі українці, як писав Кобзар, «в Украйні й не в Украйні» єднаються рідним словом. Як і тисячі співвітчизників на всіх континентах, студенти-правознавці Полтавського університету економіки і торгівлі відзначили День української писемності і мови, написавши Всеукраїнський радіо диктант національної єдності.

Цьогоріч кількість локацій зросла. На першій з них диктант писали старшокурсники – студенти груп ПР-31 та ПР-41. Разом з ними ретельно перевіряли свою грамотність і просто отримували насолоду від спільної справи завідувач кафедри правознавства, доктор юридичних наук, професор Лаврик Галина Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент Кульчій Олег Олександрович, старші викладачі Сало Вікторія Анатоліївна та Боберська Крістіна Григорівна.

На другій локації зібралися студенти груп ПР-11інт, ПР-21,22 з викладачами – кандидатом історичних наук, доцентом Терелою Галиною Василівною та кандидатом філологічних наук, доцентом Сарапин Вітою Василівною. До акції долучилися гості – студенти-правознавці Полтавського кооперативного коледжу та їхній педагог-словесник, кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист, завідувач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Полтавського кооперативного коледжу Ісакова Валентина Сергіївна.

Тут же по закінченні диктанту відбулася вже традиційна мовна гра, цього разу присвячена нормам мови права. Її талановито провела студентка 4 курсу Катерина Журавльова.

Команди «Тисяча й одна ніч» (ПР-21), «Діти Феміди» (ПКІ), «Жіноча логіка» (ПР-22), «Ерудит» (ПР-11 інт) продемонстрували ґрунтовні знання  юридичної термінології, мовних норм у діяльності юриста, добрі вміння редагувати професійні тести, а також оригінальність і дотепність мислення та артистичні здібності.

          

Представники кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі - студент четвертого курсу Курило Віталій та доктор юридичних наук, професор Гладкий Сергій Олександрович 25 жовтня 2017 року  відвідали Новомосковський кооперативний коледж економіки та права ім. С.В. Литвиненка.

Вони проінформували студентів щодо умов вступу до ВНЗ на спеціальність «Право».

Зацікавлені слухачі були ознайомлені з перебігом навчання та перспективами, які відкриває отримана спеціальність. Під час виступу представників кафедри студенти мали можливість поставити запитання, на які отримали вичерпні відповіді. Багатьох зацікавила військова кафедра та пов'язані з нею перспективи професійного розвитку. Студентська аудиторія взяла активну участь в бесіді.

Наостанок, студенти з'ясували незрозумілі моменти щодо організаційного процесу навчання та якості освітніх. Студентам був продемонстрований відеоролик про університет. Кожен отримав буклет з інформацією про кафедру правознавства.

Автор тексту - Курило Віталій

          

Полтавський університет економіки і торгівлі 5 жовтня 2017 року гостинно відкрив свої двері майбутнім абітурієнтам.

У заході кафедри правознавства презентували освітні здобутки, наукові досягнення, грантові перемоги.

У Лабораторії криміналістики (ауд. 313) відбувся тренінг з основ дактилоскопії.

Майбутні студенти ознайомилися із наукою криміналістикою, навчилися знімати відбитки пальців за допомогою «таємниць» криміналістичної техніки. Тренінг проводив к.ю.н., доц. кафедри правознавства Четвертак Д.Ю.

Кожному гостеві було запропоновано ознайомитись з технікою зняття відбитків за допомогою типографської фарби, валеку та скотчу, типів порошку та магнітного пензля потренуватися на сусідові чи бажаючому.

Дякуємо всім гостям нашого заходу! До наступних зустрічей!

          

Студенти-юристи Полтавського університету економіки і торгівлі – свідомі громадяни та палкі патріоти, які шанують українські традиції. У вересні 2017 року майбутні правники взяли участь у арт-проекті «Полтава Вишивана», що вже давно став візитівкою міста, відомою не лише в Україні, а далеко за її межами.

          

          

Навчальний юридичний центр
ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ»
«Правова СТУДіЯ»
Надання безоплатних
Юридичних консультацій

Громадянам

У разі якщо Ви бажаєте урегулювати будь-яку форму суспільних відносин на перспективу свого майбутнього, встановлення та з’ясування форми прав і обов’язків, що у Вас виникли під час урегулювання проблем у реалізації своїх прав та інтересів, то першим кроком у їх вирішенні має бути звернення до юридичної консультації!

Ми обіцяємо:

У трихотомії до викладеного вище, ми можемо:

 1. Допомогти вжити заходів щодо оформлення субсидій, спадкування, звільнення з роботи та невиплата заробітної плати, та неповернення коштів кредитними установами, та інших актуальних питань;
 2. Проконсультувати щодо реалізації права на звернення та отримання відповіді відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 3. Роз’яснити суть та змісті правових документів (позовних заяв, виконавчих листів) та специфіки судового процесу.

А у агрегації до викладеного вище, у разі потреби напишемо статтю на правову тематику.

За безоплатною юридичною допомогою
Ви можете звернутися до

Навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ «Правова СТУДіЯ»

За адресою:36000, м. Полтава, Вул. Зіньківська 6/1А
(ТРЦ «Київ», 4 поверх)

Працюємо з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00

          

Німеччина, як вона є: враження від магістрантки Усенко Даші

15/08/2017 – 22/08/2017 Німеччиною подорожували представники родини ПУЕТ:

Магістр права Полтавського університету економіки і торгівлі, ініціатор проекту Усенко Дар’я; завідувач кафедри правознавства Лаврик Галина Володимирівна; керівник Центру німецької мови і культури ПУЕТ, перекладач Кобзар Олена.

Поїздка до Німеччини в рамках проекту «MEET UP! Deutsch- Ukrainische Jugendbegegnungen» запам’яталася цікавими зустрічами зі студентами Гамбурзького університету, обміном досвідом і корисною інформацією щодо роботи правової клініки, знайомством із життям німецьких студентів-юристів, захоплюючими подорожами німецькими землями, налагодженням контактів із міжнародним відділом та юридичним факультетом Гамбурзького університету, а також іншими установами задля організації сумісного міжнародного проекту «Активна молодь за правове суспільство для всіх верств населення».

Ступивши на німецьку землю, ніби потрапляєш в інший світ, іншу цивілізацію, навіть більше – іншу планету. У Гамбурзькому університеті, незважаючи на літні канікули, ми зустріли безліч студентів. Згодом нам пояснили, що для німецьких студентів не існує поняття «канікули», у них є «Freizeit   aus Lektion» («вільний від лекцій час»). Вони самостійно навчаються, розвиваються, а в жовтні повертаються до занять.

Особливої уваги заслуговує архітектура. Велич і краса пам’яток захоплює дух. Окрім Гамбурзького порту, який ще називають «Ворота  Німеччини до світу», вражає Ратуша – витвір мистецтва, вхід до неї вільний для звичайних туристів.

Кассель – місто незвичних модерних пам’яток. До 17  вересня цього року  відкрита «Документа» – виставка сучасного мистецтва. Візитівкою, на мою думку, є «Книжний Парфенон» - 100 тис. книг, які в давнину спалювалися і заборонювалися владою.

Надзвичайно вражає, як цінують  німці історичні, архітектурні пам’ятки. Палаци, замки  – реставруються, а  музеї – доглядаються, як рідні домівки (опалюється кожна зала), fl;t там зберігаються цінності народу.

Відвідавши Гамбурзький музей мистецтва й ремесла, досі згадую момент, коли побачила музичні інструменти , яких торкалися руки таких видатних митців, як Бетховен, Бах.

Окрема розмова – міське життя, транспорт. Скрізь панує порядок, чистота. Розвинена інфраструктура міста, окремої уваги заслуговують  доріжки для пішоходів, іншого кольору – для велосипедистів. Усі дотримуються правил руху, А якщо порушуєш, то  швидко нагадають, що існує порядок, який установлений для всіх. Часто зустрінеш працівників офісу або професорів університету в костюмі на велосипеді. І звичайно біля офісних центрів, банків, закладів освіти, вокзалів стоянки не  тільки для автомобілів.

Перед виборами не побачиш величезних бігбордів, листівок і буклетів. Лише невеликий плакат формату  А4, який знайомить виборця з кандидатом.

Декілька разів, коли ми з картою в руках намагалися віднайти потрібну адресу, нам пропонували допомогу місцеві мешканці, ввічливо посміхаючись. Люди вражають тактовністю, вихованістю та рівнем культури.

Українській молоді потрібно подорожувати. Набиратися знань, досвіду, повертатися на рідну землю і змінювати своє життя і країну. Адже ми можемо й будемо жити краще!

          

ПУЕТ проводить набір бакалаврів УСІХ напрямів підготовки на навчання ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 «ПРАВО» (СТУПІНЬ МАГІСТРА)

Полтавський університет економіки і торгівлі проводить набір бакалаврів УСІХ напрямів підготовки на навчання за спеціальністю 081 «Право».

Форми навчання – денна, заочна.

УМОВИ ВСТУПУ

Вступ до магістратури за спеціальністю 081 «Право» відбуватиметься за результата­ми єдиного фахового іспиту в форматі ЗНО. Зазначене випробування має такі складові:

• тест з права;
• тест загальної навчальної правничої компетентності;
• тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська мова).

Особи, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), проходять додаткові вступні випробування.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загально-європейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

СТРОКИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

З 12 по 25 липня 2017 року триває прийом документів до приймальних комісій вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році.

З 12 по 17 липня 2017 року триває прийом документів до приймальних комісій вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

З 18 по 20 липня 2017 року вступники, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), проходять додаткові вступні випробування у вищому навчальному закладі.

КУРСИ ПІДГОТОВКИ

Для створення належних умов для підготовки до складання ЗНО та додаткових вступних випробувань (для абітурієнтів, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) колектив кафедри правознавства пропонує курси підготовки для абітурієнтів. Орієнтовний час початку занять – 15 червня 2017 року.

З додатковою інформацією можна ознайомитись тут

          

У Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 22 червня 2017 р. відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен зі студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»!

Відповідно до програми підсумкової атестації студенти виконували комплексні контрольні кваліфікаційні завдання з шести навчальних дисциплін: «Конституційне право України», «Адміністративне право», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Кримінальне право», «Кримінальний процес».

Головою екзаменаційної комісії працював Захарченко Петро Павлович, д.ю.н., професор, професор кафедри історії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Під час складання комплексного кваліфікаційного екзамену студенти продемонстрували належний рівень теоретичних знань і практичних умінь, показали позитивні результати  та були рекомендовані до вступу в магістратуру.

Нагадуємо, що вступна кампанія стартує 12 липня 2017 року!

          

2 червня 2017 року кафедрою правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» було проведено VІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір».

Співорганізаторами конференції виступили:

В роботі конференції взяли участь науковці, викладачі, аспіранти та студенти з 9 вищих, середніх навчальних закладів та інших організацій України, зокрема:

VІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» урочисто відкрили та виступили з цікавими доповідями засновники та ідейні натхненники конференції д.ю.н., проф. Г. В. Лаврик і д.ю.н., проф. С. О. Гладкий.

На пленарному засіданні виступили кандидати юридичних наук, доценти кафедри правознавства, студенти.

За ініціативою кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» учасники конференції працювали за такими тематичними напрямами:

Примітно, що до участі у конференції долучилися студенти І-ІV курсів спеціальності «Право» / напряму підготовки «Правознавство», а також напряму підготовки «Фінанси».

За результатами плідної роботи конференції розроблені рекомендації, планується видання збірника тез, розрахованого на фахівців з права та інших гуманітарних наук.

          

День 25 травня 2017 року запам’ятався полтавцям особливою подією – офіційним візитом до Полтавщини Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич та гучним святкуванням Дня науки, в якому взяли участь представники Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, навчальні заклади м. Полтави, мешканці та гості нашого славного міста.

До цього дійства долучилися студенти-юристи ПУЕТ - І. Костюченко та В. Гордієнко на чолі з доцентом кафедри правознавства Д.Ю. Четвертаком.

Студенти вражали знаннями з дактилоскопії, проводили майстер-клас з дактилоскопічної експертизи. Кожен охочий зміг зробити власні відбитки на пам'ять.

Нинішні та майбутні науковці, прийміть найщиріші вітання із професійним святом – Днем науки та побажання здоров'я, щастя, нових наукових досягнень. Вже зовсім поруч той день, коли саме Ви зробите життя на цій планеті кращим!

#ПУЕТ Ekonomics Poltava

          

У підготовці майбутніх юристів викладачі кафедри правознавства поряд з класичними педагогічними технологіями використовують новітні методики!

Студенти І курсу спеціальності 081 «Право» 6 травня 2017 року складали іспити просто неба! Видатний педагог В.О. Сухомлинський навчав, що «саме в природі – «джерело слова і розуму».

Юні правники завітали на відкриття Бузкового Гаю поблизу Диканьки.  Тут вони мали змогу продемонструвати власні знання, які отримували впродовж семестру в аудиторіях.

Не оминули вони і святкове дійство, насолодилися українськими піснями.

Диканьщина славиться цікавими історичними подіями. Тому, дорогою додому відвідали пам’ятки минувшини. Серед них – Миколаївська церква (1794 р.), Дзвіниця Миколаївської церкви (1810 – 1827 рр.), Тріумфальна арка (1810 р.).

Ніхто не в змозі відірватися від барв природи цього краю. Насамкінець, вирішили відвідати Кочубеївсі дуби (чотири велетні віком 600-800 років). Спудеї зарядилися мудрістю старих і силою молодих дубів.

На згадку про себе правники замовили напис на штахетині, що охороняє величні дуби.

Студентам дуже сподобалася форма контролю, яка дозволила їм повчитися і відпочити водночас.

          

19-20 квітня 2017 року у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулась XL Ювілейна міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2016 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства».

У роботі секції «Право і суспільство: історія і сучасність» на цій конференції взяло участь 11 студентів.

КЕРІВНИК: Гладкий С.О., д. ю. н., професор
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: Кульчій О.О., к.ю.н., доцент; Липій Є.А., к.ю.н., ст.викладач
СЕКРЕТАР: Юрченко Р.Ю., студентка групи ПРб-11

Найкращі доповіді:

1. Акти правозастосування: поняття, властивості, види

Юрченко Руслана Юріївна, ПРб-11
 (керівник – Гладкий С.О., д. ю. н., професор)

2. Правові аспекти реформування міжбюджетних відносин

Усенко Дар’я Володимирівна, ПРі-21
(керівник – Терела Г.В., к.і.н., доцент)

3. Загальнотеоретична характеристика громадянського суспільства

Ткаченко Тетяна Сергіївна, ПРб-12
(керівник – Лаврик Г. В., д. ю. н., професор)

4. Суб’єктивне юридичне право та юридичний обов’язок

Артюх Анна Вікторівна, ПРб-12
(керівник – Гладкий С.О., д. ю. н., професор)

5. Правопорушення: загальнотеоретична характеристика, причини виникнення та шляхи усунення

Тесля Юлія Анатоліївна, ПРб-12
(керівник – Гладкий С.О., д. ю. н., професор)

6. Суб’єкти та об’єкти правових відносин

Лисенко Тетяна Олександрівна, ПРб-11
(керівник – Гладкий С.О., д. ю. н., професор)

7. Поняття, ознаки, сутність і різні прояви права

Гарагонич Оксана Іллівна, ПРб-11
(керівник – Гладкий С.О., д. ю. н., професор)

8. Загальнотеоретична характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влади

Пипко Олександра Володимирівна, ПРб-11
(керівник – Гладкий С.О., д. ю. н., професор)

9. Історичні аспекти розвитку інституту банкрутства

Курило Віталій Володимирович, ПРб1інт-11
(керівник – Терела Г.В., к.і.н., доцент)

10. Деякі аспекти правового регулювання державної підтримки підприємництва в Україні

Мйошина Анастасія Сергіївна, ПРб1інт-11
(керівник – Липій Є.А., к.ю.н., ст.викл.)

11. Майнові права акціонерів. Правовий режим дивідендів

Горюн Марина Сергіївна, ПР-31
(керівник – Кульчій О.О., к.ю.н., доцент)

Дипломами І-ІІІ ступенів нагороджені:

І місце
Курило Віталій Володимирович, ПРб1інт-11

ІІ місце
Усенко Дар’я Володимирівна, ПРі-21

ІІІ місце
Юрченко Руслана Юріївна, ПРб-11

В роботі інших секцій взяли активну участь і стали переможцями студенти-юристи:

Доповіді переможців, оформлені у вигляді тез, будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції.

Бажаємо всім учасникам подальших наукових звершень!

          

Шановні колеги та студенти!

Запрошуємо Вас узяти участь

у роботі

VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

«ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА В
УКРАЇНІ: ОСВІТНІЙ ВИМІР»,

яка відбудеться у Вищому навчальному закладі Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

2 червня 2017 року.

Робочі мови конференції:

Тематичні напрями конференції:

 1. Приватне право в Україні: загальнотеоретичні та історичні аспекти.
 2. Розвиток приватного права в сучасній Україні: галузевий (цивілістичний) ракурс.
 3. Взаємодія та взаємопроникнення приватного та публічного права.
 4. Вивчення (викладання) приватного права у ВНЗ України.

Для участі в конференції необхідно до 29 травня 201року (включно) направити заявку (зразок додається) на участь у конференції, до якої додати тези доповіді, а також копію квитанції про сплату оргвнеску на адресу оргкомітету для поштової кореспонденції, або на e-mail: law.puet@gmail.com

Інформаційний лист

          

30 березня 2017 р. о 14:00 в Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  відбувся круглий стіл, присвячений 100-річчю початку Української революції та створення Української Центральної Ради.

Модератором заходу виступив доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, професор Василь Васильович Стрілець.

До роботи круглого столу долучилися і викладачі Полтавського університету економіки і торгівлі:

Зустріч була цікавою і корисною. Учасники говорили про історико-правову спадщину діяльності Української Центральної Ради, зачіпали питання, які століттями не дають українцям спокою (наприклад, «коли припиниться війна?», «як зупинити агресора?», «чи перемогла Українська революція»та ін.).

          

У Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 24 березня 2017 р. вперше відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен зі студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»!

Відповідно до програми підсумкової атестації студенти виконували комплексні контрольні кваліфікаційні завдання з шести навчальних дисциплін: «Конституційне право України», «Адміністративне право», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Кримінальне право», «Кримінальний процес».

Головою екзаменаційної комісії виступив Клочко Іван Олексійович – начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області.

Під час складання комплексного кваліфікаційного екзамену студенти продемонстрували належний рівень теоретичних знань і практичних умінь, показали позитивні результати  та були рекомендовані до вступу в магістратуру.

          

17 березня 2017 року студенти груп ПР-21, ПРб1інт-11 денної форми навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / спеціальності «Право», задля закріплення на практиці знань з навчальної дисципліни «Криміналістика», відвідали Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Експертної служби МВС України, що знаходиться за адресою пров. Рибальський, 8.

Студенти познайомилися із заступником начальника НДЕКЦ Сахненко Оленою Володимирівною, яка провела для них екскурсію.

Фахівцями Центру виконуються всі види криміналістичної експертизи.

Студенти відвідали відділи балістичної експертизи, трасологічних досліджень, криміналістичної експертизи, документознавчої експертизи, хімічної експертизи, дактолоскопічних досліджень,

Студенти мали змогу оглянути матеріали, зібрані співробітниками Центру, зокрема об’єкти трасологічного походження, об’єкти судово-балістичної експертизи (бойові припаси, вогнепальна зброя) тощо.

          

          

16 березня 2017 р. відбулася зустріч студентів напряму підготовки «Правознавство» / спеціальності «Право» з Безпалою Аллою Миколаївною, представником Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Полтавській області. Вона запросила майбутніх випускників на стажування з можливістю подальшого працевлаштування до Державної виконавчої служби, ознайомила їх з правовими засадами діяльності цього державного органу та вимогами до осіб, які претендують на посаду державного виконавця.

Роботу Державної виконавчої служби регулюється

Корисною виявилася інформація щодо новел законодавства у сфері виконавчого провадження, адже нині державою розмежовано державних і приватних виконавців, запроваджено автоматизовану систему виконавчого провадження.

Студентів запросили до співпраці та поділилися контактними даними:

          

10 березня 2017 року студентів 4-го курсу, майбутніх бакалаврів з правознавства, відвідав випускник, магістрант спеціальності «Право»  Сергій Заливадний, щоб поділитися досвідом працевлаштування за фахом. Сергій працює на посаді провідного спеціаліста відділу реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Полтавській області.

Сергій повідомив, що угледів вакансію сидячи вдома за комп’ютером, і поділився зі студентами корисними порадами та посиланнями, як то:

Випускник надав цікаві поради щодо проходження конкурсу на зайняття посади державного службовця, розповів яким чином готуватися, які питання (їх 400 (!)) ставитимуть. Сергій наголосив, що правник повинен бути в курсі змін у законодавстві, його новел. Перш за все, варто звернути увагу на Закони України «Про державну службу» від 10.12.2015 р., «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р.

Він розповів також про робочі моменти, складність та відповідальність посади державного службовця. Зустріч була змістовною та корисною. Студенти вкотре мали можливість осмислити значущість професії, яку вони обрали.

          

4 березня 2017 року в ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» відбувся День відкритих дверей, на який завітали майбутні випускники шкіл та технікумів міста.

Викладачі кафедри правознавства та студенти напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» гостинно зустріли учнів шкіл Полтави та Полтавського кооперативного технікуму. З умовами вступу та навчання на  військовій кафедрі університету ознайомили майбутніх абітурієнтів студенти академічної групи ПР-41і та ПР-31 напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»  Назарова Анна та Палюх Владислав.

До гостей звернувся ректор університету проф. О.О. Нестуля.  Завідувач сектору організації набору іноземних студентів та роботи підготовчого відділення Міжнароджного науково-освітнього центру університету К. Лавренюк ознайомила відвідувачів з можливостями міжнародних стажувань для студентів університету, а цьогорічні випускники розповіли про особливості навчання, відпочинку та особистісного росту в стінах університету. Тонкощі вступної кампанії 2017 року пояснила відповідальний секретар приймальної комісії ПУЕТ О.С. Куцевол.

          

У Черкаському кооперативному економіко-правовому коледжі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 3 березня 2017 р. вперше відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен зі студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030401і «Правознавство»!

Відповідно до програми підсумкової атестації студенти виконували комплексні контрольні кваліфікаційні завдання з шести навчальних дисциплін: «Конституційне право України», «Адміністративне право», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Кримінальне право», «Кримінальний процес».

Головою екзаменаційної комісії працював завідувач кафедри державно-правових дисциплін навчально-наукового інституту економіки і права Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького Волошкевич Геннадій Андрійович.

Під час складання комплексного кваліфікаційного екзамену студенти продемонстрували належний рівень теоретичних знань і практичних умінь, показали позитивні результати  та були рекомендовані до вступу в магістратуру.

          

Наприкінці зими, 27 лютого 2017 року, студенти напряму підготовки «Правознавство» відвідали презентацію роману «Волковиці», що відбувся у обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара.

Авторкою книги стала студентки з Херсону Марина Смагіна. Її робота отримала премію у номінації «Сучасне українське фентезі» літературного конкурсу «Коронація слова» минулого року. Книга, за визначенням авторки, містично-фантазійна, тому має зацікавити тих, хто любить фентезі, містику і подібні речі.


На фото - Марина Смагіна

Студентам було цікаво послухати молоду авторку.

See more at: http://kolo.news/category/dozvillia/2598#sthash.J7jB3uvP.dpuf

          

20 лютого 2017 року в ПУЕТ відбулася зустріч з  лікарем-психіатром, колишнім дисидентом, політв'язнем, президентом Асоціації психіатрів України, директором Українсько-американського бюро захисту прав людини, членом Американського товариства психіатрів, членом Королівського коледжу психіатрів Великобританії, членом  Канадської психіатричної асоціації, Товариства психіатрів і неврологів Німеччини, співголовою Комітету «Бабин Яр» Глузманом Семеном Фішельовичем. Відомий правозахисникпредставив відвідувачам свою книгу «Рисунки по памяти или воспоминания отсидента» (2012), поділився сторінками власного трагічного минулого (у 1972 році був засуджений на 7 років концтаборів (у Пермській області) та 3 років заслання (у Тюменській області), враженнями від зустрічі з Василем Стусом, поглядами на майбутнє України і т.д.

Серед гостей заходу було чимало відомих особистостей. Так, своїми враженнями від книги Глузмана С. Ф.прийшли поділитись директор Приватного підприємства «Виробничо-торгівельної компанії «ЛУКАС» Лукацький О.С., Архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір,  випускник ПУЕТ Онищенко В. В., головний психіатр Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Закладний В. П., президент Полтавської торгово-промислової палати Олійник В. Є., полтавський краєзнавець, громадський і культурний діяч Григор’єв В. М. та ін.

          

9 лютого  2017 року студенти  ІІІ курсу напряму підготовки «Правознавство» ПУЕТ відвідали Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області, основним завданням якого є створення рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги, а саме забезпечення надання таких видів правових послуг: захист; здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складання документів процесуального характеру.

Під час зустрічі перший заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області д.н. держ. упр., проф. Лахижа М.І. ознайомив студентів-правників із результатами діяльності Центру за 2016 рік, пояснив різницю між наданням первинної та вторинної правової допомоги в Україні, особливостями функціонування довідково-інформаційної on-line платформи типових правових консультацій системи безоплатної правової допомоги “WikiLegalAid” тощо.

          

16 грудня 2016 року студенти групи ПР-21 Інституту економіки, управління та інформаційних технологій ПУЕТ відвідали Полтавську спеціалізовану школу-інтернат №2 І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради.

Студенти прийшли щоб привітати дітей з прийдешніми новорічними святами та подарувати їм чудовий настрій.

Діти привітно зустріли гостей та подарували незабутні емоції майбутнім юристам. Участь у даній програмі сприяє вихованню в майбутніх юристів гуманності, почуття милосердя та доброти до тих, хто потребує тепла.

Студенти потурбувалися про інтелектуальний розвиток дітей і привезли їм настільні ігри, книжки, а також допомогли малечі розібратися з правилами.

Час, проведений у дитячому будинку, сплив непомітно. Доброзичливість дітей не мала меж. Студентам приємно було бачити їхні радісні обличчя та щирі посмішки, зацікавленість у спілкуванні. Другокурсники йшли від дітей обіцянкою обов`язково повернутися ще.

Автор тексту - Анастасія Солоп

          

09 грудня 2016 року в рамках Всеукраїнського Тижня права відбувся Юридичний Brain-ринг.

Організатори гри:

 1. Крістіна Григорівна Боберська, Вікторія Анатоліївна Сало – автори запитань, ведучі;
 2. Євгенія Анатоліївна Липій –  голова рахувальної  комісії;
 3. Галина Володимирівна Лаврик – голова суддівського корпусу.

Гра відбувалася в чотири етапи. Студенти мали змогу показати свої знання історико-юридичної термінології, історичних персоналій, професій юриста, символіки різних держав.

Цього разу в змаганні взяли участь наступні команди:

Студенти І, ІІІ, ІV курсів змогли себе реалізувати і отримати наступні місця:

Дякуємо всім командам за участь! Бажаємо студентам успіхів і подальших звершень!

          

У рамках Всеукраїнського ТИЖНЯ ПРАВА 07 грудня 2016 року відбулося ігрове судове засідання в адміністративній справі за участю студентів ІІІ курсу напряму підготовки «Правознавство».

У ролі головуючого судді виступив Євгеній Котов; суддів - Марина Горюн і Аліна Олійник.

Сторону позивача представляли Катерина Мудрак і Алла Кізина, сторону відповідача - органа державної реєстрації актів цивільного стану – Марине Грігорян, Марина Борисенко.

Свідком у справі виступив Владислав Кулик, секретарем судового засідання – Катерина Журавльова, судовим розпорядником – Владислав Палюх.

Варто відзначити високий рівень знань студентів, адже вони опанували стадії та етапи адміністративного процесу у ході підготовки до проведення судового засідання в адміністративній справі. Студенти вчилися писати позовні заяви, заперечення до позову, клопотання, і навіть судові рішення.

Майбутні правники професійно зіграли свої ролі.

До речі, цього дня навчальна зала судових засідань була заповнена вщент! Гостями судового засідання були студенти І курсу спеціальності 081 «Право» (зі скороченим терміном навчання).

Тож, велика подяка організаторам цього дійства!

          

Кожна родина має свої традиції. От і дружня сім'я правників ПУЕТ вже традиційно відзначає День студента інтелектуальним «батлом».

Цього року зустрілися найсміливіші та найкмітливіші представники І та ІІ курсів напряму підготовки «Правознавство» / спеціальності «Право».

Студенти вирішили перевірити свої здібності в ході гри «Що? Де? Коли? Для юристів».

Чотири новостворені команди вирізнялися завзяттям та креативністю. Серед них:

Організаторами гри виступили викладачі кафедри правознавства:

На захід завітали Є.А. Липій (отримала почесну посаду – очільника апеляційної комісії) та В.В. Сарапин, яка також спробувала позмагатися.

Результати виявилися неочікуваними. Цьогоріч ми позбулися всіх стереотипів! Перемога може бути рішучою, незважаючи на кількість гравців у команді.

Так, від 17 листопада 2016 року перехідний кубок «Мудра Сова» буде належати чудовій команді «Федеральне Бюро Юристів» (нагадаємо, що від 17 листопада 2015 року він знаходився у команди «Елогім», збірної команди груп ПР-21, ПР-22)!

Саме ця команда виявилася найерудованішою, хоча складалася лише з двох учасників!

Друге місце зайняла енергійна команда «Мозковий штурм»!

Третє місце належить команді «Діти Феміди».

І, нарешті, четверте місце. Його посіла команда «Демократи».

Шановні студенти, бажаємо вам натхнення, ніколи не здаватись і продовжувати свій творчий та інтелектуальний розвиток! Зі святом!

          

Стильно, пізнавально і весело відзначили майбутні правознавці День української писемності та мови! Святу передувала ретельна підготовча робота. Під керівництвом викладача навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» доцента кафедри педагогіки і суспільних наук Сарапин Віти Василівни студенти ґрунтовно повторювали український правопис, добирали яскравий матеріал з історії рідної мови й культури, обговорювали формат проведення циклу заходів. Діяльну творчу участь у підготовці свята взяли студентки  Катерина Журавльова, Аліна Олійник та Маріне Грігорян (ПР-31).

І от 9 листопада, як і мільйони співвітчизників, юнаки й дівчата з груп ПР-21, ПР-31, ПР-32 разом із викладачами кафедри правознавства проф. Лаврик Г. В., доц. Кульчієм О. О., ст. викл. Боберською К. Г. написали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Цілком зрозуміле хвилювання («А що, як помилюся?..») нівелювалося насолодою від спільної роботи, відчуттям непафосної урочистості моменту духовного єднання мовою.

А далі почалася мовна гра «Юридична термінологія», яку провели В.В.Сарапин та К.Журавльова. П’ять команд («Елогім», «Маски-шоу, «Жіноча логіка», «ФБЮ» та «Біг брейн») виконали завдання з правопису юридичних термінів та номенклатурних назв, відредагували професійні тексти тощо. Жваво й дотепно студенти виступили у змаганнях «Крокодил» і «Хто я?», продемонструвавши непереможний командний дух і творчу оригінальність.

Доки судді перевіряли виконані завдання і підраховували бали,  учасники гри на інтелектуальних перервах («Інтермедіях») розмірковували про реалізацію чинного з 8 листопада законопроекту №3822-д «Про внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах)». Усі дійшли висновку, що українська пісня, заснована на потужній традиції, гідна пошанування. В.В.Сарапин розповіла про пісні «Їхав козак за Дунай» (вірші Семена Климовського) та «Щедрик» (обробка композитора Миколи Леонтовича), які належать до скарбниці світового музичного мистецтва.  

У мовній грі перемогла команда «ФБЮ».

Сьогодні студенти вкотре довели: мова об’єднує українців, сприяє досягненню професійного успіху!

          

18 жовтня 2016 року відбулася зустріч студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці” із представниками Національної поліції.

На відкриту лекцію з навчальної дисципліни «Адміністративне право» завітали інспектор роти № 2, лейтенант поліції Марина Зінюха, інспектор роти № 4, лейтенант поліції Анатолій Михайлюк.

Діалог відбувся в рамках правової освіти та виховання молоді. Патрульні поліцейські поділилися зі студентами практичним досвідом втілення Закону України «Про Національну поліцію» (від 02.07.2015 № 580-VIII)

Зокрема, гості розповіли про будні полтавських поліцейських, перспективи реформування законодавства про Національну поліцію.

Студенти активно долучалися до діалогу з правоохоронцями, задавали запитання і радісно запросили «копів» на наступну зустріч.

          

БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА ДЛЯ МЕШКАНЦІВ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ

17 жовтня 2016 року на базі Територіального центру соціального обслуговування виконкому Київської районної в м. Полтаві ради в рамках Меморандуму про співпрацю працював виїзний дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги. В роботі мобільної групи взяли участь фахівці Другого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та студентка-практикантка навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» Віталія Холостова.

Громадяни зверталися з питань зняття з реєстрації місця проживання та розірвання договору надання комунальних послуг, на які фахівцями надано консультації та роз’яснення відповідно до чинного законодавства.

В подальшому виїзний дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги проводитиме прийом громадян кожного третього понеділка місяця (21.11.16, 19.12.16) з 13:30 до 14:30 за адресою: м. Полтава, вул. М.Бірюзова,76.

Також реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни можуть звернувшись до навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» за адресою: вул. Зінківська 6/1а, ТРЦ «Київ», 4 поверх;

е-mail: pravo.studiapuet@ukr.net, офіційна сторінка на facebook: https://www.facebook.com/groups/1726112490988230/.

          

До дня свята Покрови Пречистої Богородиці – День українського козацтва (14 жовтня 2014 р.) за ініціативою відділу у справах сім’ї та молоді Полтавської Державної адміністрації та Полтавської обласної дитячої організації «Військово-спортивний центр «Воїн» 14 жовтня 2016 року проводилась молодіжна військово-патріотична гра «Заграва» серед студентів ВНЗ ІІІ – ІV р.а., в якій команда нашого університету здобула перемогу. Наші студенти вибороли перше місце серед команд міста!

Найбільшого успіху ми досягли у:

Імена наших переможців:

          

До Дня захисника України відбувся конкурс есеїв на патріотичну тематику «Україна – це ми» серед студентів полтавських вишів.

Вже вдруге організатором цього конкурсу виступає Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. У порівнянні з минулим роком було подано більше творчих робіт – шістнадцять у 2016 р. проти восьми у 2015 р.

У конкурсі взяли участь студенти не тільки ПНПУ імені В.Г. Короленка і ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», а й Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка і Полтавського юридичного коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

За результатами роботи журі, були визначені переможці й дипломанти в номінаціях.

1 місце – Катерина Кібенко (ПНПУ імені В.Г. Короленка), Катерина Ніколенко (ПНПУ імені В.Г. Короленка).

2 місце – Софія Бут (ПУЕТ), Віта Кривошея (ПНПУ імені В.Г. Короленка), Катерина Журавльова (ПУЕТ, студентка групи ПР-31).

3 місце – Софія Абрамова (Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого), Ірина Давва (ПНПУ імені В.Г. Короленка), Вероніка Рогова (ПолНТУ імені Юрія Кондратюка), Катерина Горда (ПНПУ імені В.Г. Короленка).

В окремих номінаціях відзначені:

Сергій Чередніченко (ПУЕТ, студент групи ПР-31) – «За оригінальність образів».

Артур Бормотов (ПУЕТ, студент групи ПР-11) – «За оригінальність авторського стилю».
  
Анна Посєва (ПУЕТ, студентка групи ПР-11) – «За популяризацію національних символів».

Анастасія Процедімова (ПУЕТ, студентка групи ПР-13і)– «За формування національної гідності».

Аліна Станіславська (ПУЕТ, студентка групи ПР-11) – «Громадянська позиція».

Усі твори переможців і дипломантів будуть опубліковані на сторінках медіапартнера конкурсу – сайту «ВПолтаві.інфо» (vpoltave.info). Дякуємо всім за активність і зичимо нових творчих успіхів!

          

Нещодавно студенти-правники ПУЕТ долучилися до першої з наймасштабніших подій прийдешнього року! Так, 10 жовтня 2016 року відбулося урочисте відкриття року Права в Україні.

З цієї нагоди, першою акцією, до якої активно долучилися студенти, стала історико-правова вікторина, організована викладацьким складом кафедри правознавства:

Участь у цьому заході взяли студенти ІІІ, ІV курсів напряму підготовки «Правознавство». Серед них були представлені наступні команди інтелектуалів:

Гостями заходу стали директор інституту економіки, управління та інформаційних технологій Наталія Сергіївна Педченко, студенти ІІ і ІV курсів, які вболівали за своїх колег.

У ході вікторини студенти відповідали на питання, що гармонійно поєднували в собі факти з історичної та юридичної наук, впізнавали видатних діячів та їх учення (деякі з них - Сенека, Тацит, Цицерон, Дізраелі та інші навіть самі «задавали» запитання студентам!).

Цікавим етапом заходу стала «Пантоміма»: капітани команд продемонстрували своїм однодумцям  загадані ведучою слова, не промовивши жодного слова! А ті – відгадати зашифровані правові дефініції  (як-то: держава, гетьман, Конституція, державний гімн, юридична особа, кодекс, юрист, диктатор тощо).

Результ гри став приголомшливим, адже усі команди виявили неабиякі інтелектуальні здібності. Отож, маємо наступні результати:

Капітани команд та учасники отримали дипломи про участь в історико-правовій вікторині з нагоди відкриття року права, а також солодкі призи.

Окремою подякою була нагороджена Олійник Аліна – староста групи ПР-31 за відмінні організаторські здібності.

Ми ж дякуємо всім, хто вирішив перевірити свою інтелектуальну потугу, повеселитися і відпочити разом з нами! Бажаємо майбутнім правникам натхнення, успіхів у навчанні, миру і злагоди вашим родинам!

Чекаємо наступних зустрічей!

          

18 вересня 2016 р. студенти 2-4 курсів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» разом з доцентом кафедри педагогіки та суспільних наук Сарапин Вітою Василівною, доцентом кафедри правознавства Терелою Галиною Василівною та старшим викладачем  кафедри правознавства Боберською Крістіною Григорівною помандрували мальовничими місцями Полтавщини.

Найперше завітали до Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, який радо знайомить відвідувачів з найбільшою в Україні керамологічною колекцією з 1986 р. Студенти мали змогу ознайомитись з основними експонатами, які знаходяться на території Національної галереї монументальної садово-паркової керамічної скульптури просто неба та в приміщенні («Козаки співають», «Гончарному роду нема переводу» і т.д.).

Також правники разом з екскурсоводом згадали всі назви глиняного посуду (макітра, тиква, близнята і т.д.), почули історії про найдавніші дитячі іграшки «монетки», оглянули

виставки з глиняного посуду та панно. На другому поверсі музею гостям було запропоновано переглянути сюжет про створення найвідомішого та найунікальнішого експонату музею-заповідника «Лев при двох головах»» Василем Онуфрійовичем Омеляненком – найвідомішим та найстарішим (йому зараз 91 рік!) гончарем Полтавщини, членом Наглядової ради музею.

Після закінчення основної екскурсії всі учасники отримали на згадку півники-свистунці та вирушили на прогулянку рештою величезної території заповідника.

Студенти оглянули цікавинки верхньої та нижньої частини зони відпочинку, спробували давню українську забаву – гойдалку, в окремій стилізованій під хату альтанці разом з майстринями познайомилися з роботою справжнього гончарного круга, погончарували та створили свої малесенькі гончарні шедеври та потренувалися у розписі глиною.

На завершення відвідування Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному студенти та викладачі влаштували змагання зі складання справжніх глиняних художніх пазлів, створених місцевими опішнянськими майстрами.

Після напруженої боротьби пазли були складені, а результати сфотографовані та розміщені на офіційній сторінці музею на facebook.

Далі екскурсанти поїхала до козацького сотенного містечка Велика Будища.  У 2008 р. у сільському будинку культури тут було відкрито сільський музей українського весілля – перший та єдиний в Україні!

Перед початком екскурсії кожному з відвідувачів дісталися ролі у весільному дійстві (молодята, світилки, гості і т.д.) та відбулися приготування.

Далі у формі театральної постановки відбулася сама церемонія весілля від початку до кінця, яка супроводжувалася поясненнями ведучої та стародавніми весільними піснями у живому виконанні під звуки народних інструментів.

Також під час екскурсії – постановки студенти та викладачі мали змогу оглянути багаті експозиції музею: весільне вбрання того часу (більше 50 років тому назад), меблі та предмети побуту, безліч вишитих рушників, сорочок та навіть скриню нареченої.

Наостанок не оминув екскурсійний автобус селище міського типу Диканьку.

До 1917 р. Диканькою володіли нащадки Кочубеїв, після яких до нас дійшло небагато – дзвіниця Миколаївської церкви, Тріумфальна арка та кілька дубів-велетнів, що охороняються як пам'ятки природи та яким понад 800 років!

Саме ці та інші окраси нашого краю оглянули студенти та викладачі та з незабутніми враженнями попрямували додому!

          

Зміцнення ринкових відносин і реформування судово-правової системи держави зумовлює потребу у фахівцях-правознавцях.

У приміщенні Полтавського міського Будинку культури 31 серпня 2016 р. о 12.00 відбулася урочиста посвята у студенти першокурсників ВНЗ  Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», у тому числі зі спеціальності 081 «Право».

Майбутніх юристів, їх батьків та близьких щиро привітали ректор університету, Нестуля Олексій Олексійович  та почесні гості урочистої церемонії – директор Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА Харченко Олена Вікторівна, міський голова Мамай Олександр Федорович, начальник міського управління освіти Дорохова Наталія Григорівна та інші.

Гостям були представлені декани факультетів та директори інститутів університету. Першокурсниками  було урочисто виголошено «Клятву студента», представниками студентської ради університету вручено символічний студентський квиток та залікову книжку з побажанням успіхів у навчанні.

Після завершення святкової урочистої програми першокурсники попрямували до стін університету. В актовій залі студенти познайомились з директором Інституту економіки, управління та інформаційних технологій Педченко Наталією Сергіївною та поділилися на потоки за напрямами підготовки та спеціальностями.

У  лекційній аудиторії 336 завідувач кафедри правознавства д.ю.н., проф. Лаврик  Галина Володимирівна представила першокурсникам-правникам кураторів їх академічних груп (к.ю.н., доц. Кульчій Олег Олександрович – став куратором академічної групи ПР-13і,  к.ю.н., доц. Яковенко Микола Олексійович – ПР-12, к.ю.н., ст.викл. Тимошенко Дмитро Володимирович – ПР-11), які після оголошення списків академічних груп видали студентам залікові книжки та перепустки.

Насамкінець зустрічі куратори академічних груп  познайомили студентів з розкладом занять та дзвінків, провели оглядову екскурсію університетом та побажали вдалого першого навчального року!

          

          

Цьогоріч український народ відзначав 25-у річницю проголошення незалежності рідної неньки України! В урочистостях з нагоди цього надзвичайно важливого свята традиційно взяли участь представники Полтавського університету економіки і торгівлі, у тому числі – кафедри правознавства.

З нагоди Дня Незалежності у Свято-Успенському кафедральному соборі пройшла Божественна літургія та молебень за Українську державу та народ.

Також цього дня студенти та викладачі Полтавського університету економіки і торгівлі взяли участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Тарасові Шевченку та до пам’ятного знака “Загиблим Українським козакам”.

День проголошення Незалежності України – це втілення мрій і прагнень наших предків до свободи та гідності. Проголошення Незалежності – перемога тисяч борців за волю України, які поклали за це своє життя. Й, безперечно, відновлення української державності – це фундаментальна подія у тисячолітній історії українського державотворення.

Тому, ми маємо бути рішучими і наполегливими у кожній справі, яку робимо, щоб бути гідними громадянами величної Української держави.

Цікаву інфографіку про найвизначніші соціально-культурні події за період незалежності можна переглянути за посиланням.

          

23 серпня 2016 року в Полтаві було проведено флешмоб із нагоди відзначення дня Державного прапора України. У заході взяли участь співробітники Полтавського університету економіки і торгівлі.

Кількасот полтавців зібралися на площі біля театру ім. М.В. Гоголя, де розгорнули величезний український прапор та несли його до пам’ятника Тарасу Шевченку, передаючи його із рук у руки «живим» ланцюгом.

На площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку в Полтаві відбулось урочисте підняття синьо-жовтого стяга.

З цієї нагоди зібралися десятки полтавців з прапорами, представники державної влади, працівники державних установ, закладів культури.

Довідка. Стаття 20 Конституції України від 28.06.1996 р. офіційно закріпила державну символіку України. Серед державних символів – Державний Прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Примітно, що наш стяг має давню історію, адже ці кольори використовувалися ще у символіці українських козаків, Української Народної Республіки, вояків УПА тощо. З еволюцією українського прапора можна ознайомитися тут (інфографіка). >>

          

Вітаємо випускників напряму підготовки «Правознавство» із присвоєнням звання офіцера запасу!

30 липня 2016 року відбувся  випуск офіцерів запасу. Сорок шість студентів  Полтавського університету економіки і торгівлі (ПУЕТ) пройшли військові збори, склали державні іспити та урочисто присягнули на вірність Україні.

Вітаємо дипломованих бакаларів з правознавства Долю В'ячеслава, Мосенцева Максима, Цушка Василя, Шаля Дмитра, Ющишина Владислава із присвоєнням звання офіцера запасу!

Здобуваючи вищу юридичну освіту в ПУЕТ, юнаки два роки проходили військову підготовку, і вже нині дехто з них планує пов’язати своє життя зі службою в силових структурах і Збройних Силах України.

Із промовами виступили ректор Полтавського університету економіки і торгівлі Олексій Олексійович Нестуля, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Микола Іванович Степаненко, висловивши теплі та щирі слова привітання на адресу випускників.

Дружня родина ПУЕТ пишається випускниками, які готові стати на захист Батьківщини в нелегкий для неї час.

Колектив кафедри правознавства бажає подальших успіхів Вам у житті!

          

3 червня 2016 року кафедрою правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» було проведено V Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір».

Співорганізаторами конференції виступили:

В роботі конференції взяли участь науковці, викладачі, аспіранти та студенти з 9 вищих, середніх навчальних закладів та інших організацій України, зокрема:

Окрім цього, до участі долучилися практичні працівники у сфері юриспруденції (судді, адвокати).

Ювілейну V Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» урочисто відкрив перший проректор, д.е.н., професор Микола Єгорович Рогоза.

До складу Президії увійшли:

За тим, із доповіддю виступили засновники та ідейні натхненники цієї конференції д.ю.н., проф. Г. В. Лаврик і д.ю.н., проф. С. О. Гладкий

На пленарному засіданні виступили кандидати юридичних наук, доценти кафедри правознавства, студенти. За ініціативою кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» учасники конференції працювали за такими тематичними напрямами:

Примітно, що до участі у конференції долучилися студенти І-ІV курсів напряму підготовки «Правознавство», а також напряму підготовки «Фінанси».


Студенти напряму підготовки «Правознавство»


Студент групи Ф-41 Ігор Пилипенко

Під час секційних засідань було заслухано  найкращі доповіді від студентів із вищезазначеної проблематики.

Загалом, з доповідями виступили: 6 докторів наук, 15 кандидатів наук. Усього – 42 учасник із 4 міст України. Серед учасників 1 ад’юнкт, 1 магістрант, 18 студентів.


За результатами плідної роботи конференції розроблені рекомендації, планується видання збірника тез, розрахованого на фахівців з права та інших гуманітарних наук.

          

20 травня 2016 року відбулася зустріч студентів ІІ курсу напряму підготовки «Правознавство» із представниками Національної поліції.

На відкриту лекцію з навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» завітали Пипенко Павло Сергійович, старший лейтенант поліції, заступник командира батальйону УПП; Клімова Ярослава Андріївна,  рядовий поліції, командир 3-ї роти УПП; Євтушенко Володимир Олександрович, рядовий поліції, інспектор 3-ї роти УПП в м. Полтава.

Діалог відбувся в рамках взаємодії суспільства з правоохоронними органами. Патрульні поліцейські поділилися з майбутніми юристами практичним досвідом у втіленні Закону України «Про Національну поліцію» (від 02.07.2015 № 580-VIII)

Зокрема, гості розповіли про найпоширеніші види правопорушень полтавців: перехід на червоне світло, паркування у забороненому місці; розпивання спиртних напоїв у громадських місцях тощо. Працівники Управління патрульної поліції (УПП) поділилися зі студентами і особистими переживаннями, що супроводжують їхню діяльність: мешканці нашого міста потребують психологічного захисту і комфорту, тому поліцейські нерідко стають психологами та порадниками для людей, які того потребують. Павло Пипенко, маючи досвід роботи у дореформеній міліції, зазначає, що раніше робота міліцейського зводилася до «паперових» звітів, а тепер поліція активно допомагає полтавцям як психологічно, так і юридично. Однак задля налагодженої командної роботи поліціянтам нерідко доводиться працювати у позаробочий час.

Студенти були вражені відвертістю поліцейських, цікавими історіями, гарним гумором та настановами, що їх дали патрульні студентам.

Поліція Полтави радить студентам поводити себе чемно, не прогулювати пари і бажає гарно закрити сесію :)

          

16 - 18 травня 2016 року доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правознавства ПУЕТ Лаврик Г. В. взяла участь у практичному семінарі на тему «Психометрія для розробників тестових завдань. Наступний рівень», який проходив на базі юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Даний захід відбувався в рамках проекту «Справедливе правосуддя» (за сприяння співорганізаторів - USAID, ОБСЄ, Universal Examination Network,  Універсальної екзаменаційної мережі, МОН Ураїни, Львівського національного університету ім. Івана Франка). Тренером виступав президент Міжнародної громадської організації «Універсальна екзаменаційна мережа», експерт з тестових технологій Проекту USAID «Справедливе правосуддя»  Сергій Мудрук.

Під час тренінгу удосконалювалися знання і навички викладачів провідних юридичних ВНЗ з розробки тестових  завдань, розглядалися технічні показники якості тестових завдань і тестувань в цілому; обговорювалися перші уроки кампанії з формування бази тестових завдань для магістерського правничого ЗНО; розгляд особливості роботи авторів і рецензентів тестових завдань.

У результаті тренінгу учасники отримали базові знання і навички розробників і рецензентів тестових завдань закріплені; розробники тестових завдань ознайомлені з різними форматами запитань множинного вибору та завдань з конструйованою відповіддю; поняття шкалювання та встановлення стандартів опановані; результати проведених апробацій розроблених і відрецензованих тестових завдань розглянуті (опціонально).

          

12-13 травня 2016 року в місті Харків у стінах  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відбулась Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «П’яті Харківські кримінально-правові читання». До числа 166 учасників заходу за результатами попереднього рецензування  поданих тез потрапили  представники 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Правознавство» та були запрошені до участі.

Журавльова Катерина під час засідання секції 5 «Теоретичні питання кримінальної відповідальності за злочини проти особи» виступала з доповіддю на тему «Кваліфікація розбою, пов’язаного з вбивством потерпілого».

Котов Євгеній презентував доповідь на тему «Відповідальність за незаконні дії з прекурсорами» в межах роботи секції «Теоретичні питання кримінальної відповідальності за злочини проти суспільства і власності».

Після активного обговорення та закінчення роботи секцій всі учасники конференції отримали сертифікати про участь. А на заключному пленарному засіданні було оголошено та вручено подарункові видання книг та медалі 10 найкращих доповідачам, одним з яких став студент групи ПР-21 Котов Євгеній!

Також учасники в рамках культурно-розважальної та екскурсійної програми ознайомились з найцікавішими куточками Харкова, відвідали театр та Музей криміналістики.

Щиро вітаємо Євгенія та Катерину з першими позауніверситетськими науковими досягненнями та бажаємо подальних успіхів  та інтелектуального росту!

          

          

7 травня 2016 року в Полтаві відбулася довгоочікувана подія національного значення - відкриття пам’ятника Гетьману Івану Мазепі.

Урочистості з приводу цієї історичної події відбувалися на Соборному майдані Полтави, адже ім'я і діяльність Гетьмана безпосередньо пов’язані з нашим містом.

На церемонію офіційного відкриття пам’ятника Івану Мазепі приїхали Президент України та Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Долучилися також науково-педагогічні працівники ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», серед яких викладачі і співробітники кафедри правознавства: Лаврик Г. В., Кульчій О. О., Боберська К. Г., Сало В. А.

Церемонія урочистого відкриття пам’ятника гетьману України Івану Мазепі почалася з виконання гімну України.

За тим взяв слово Глава держави – П. О. Порошенко, який наголосив на значущості події, що відбувається.

Президент подякував ініціатору встановлення монументу, громадському діячеві — Миколі Кульчинському.


Боберська К., Кульчинський М. (меценат), Сало В.

Гетьман Іван Мазепа – людина з блискучим розумом і палким серцем, один із найвидатніших діячів України, який прагнув перетворити її на незалежну державу західноєвропейського зразка.

Цікаво відзначити, що постать гетьмана Івана Мазепи привертала до себе увагу не тільки істориків і надихала не тільки поетів, а й музикантів, художників, скульпторів. Пам'ятник Мазепі мали встановити ще у 2009 році до 300-річчя Полтавської битви. Монумент створювали скульптор Микола Білик та архітектор Віктор Шевченко. Бронзовий Мазепа важить 2,5 тонни, "зріст" пам'ятника - 3,20 метра. Його вартість - майже 2 млн грн.

Офіційно його презентували полтавцям та гостям міста бронзового велетня близько третьої години дня і відтепер він став ще однією «родзинкою» нашого славного міста Полтави.

Варто цінувати нашу історичну пам'ять, Іван Мазепа в Бендерах у 1708 році писав, що докладав усіх зусиль "… задля визволення Батьківщини, Запорожського Війська і всього українського народу від страшного московського ярма неволі …". Він один із постатей, які боролися за незалежну Україну!


Представники ПУЕТ на фоні монумента І. Мазепі


Разом із представниками міжнародної громадської організації
 «Родина Мазеп»


На захід завітав і «сам Мазепа»

Довідка. На сьогодні в Україні, окрім Полтави, встановлено два пам'ятники керівнику Козацької держави XVII-XVIII сторіч, гетьману Війська Запорізького Івану Мазепі: в Чернігові біля будівлі колегіуму, фундатором якого був Мазепа, і перший в Україні пам'ятник гетьманові в його родовому селі Мазепинцях (Білоцерківський район Київської області). Існують також монументи Мазепі в Румунії, Австрії та США.

          

16–17 квітня 2016 р. студенти 2 курсу напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»  (Борисенко Марина, Горюн Марина, Мудрак Катерина, Ніколаєва Карина та  Петренко Максим) брали участь у VI Всеукраїнській школі з морського права, що працювала у Національному університеті «Одеська юридична академія». Ця школа була організована Лігою студентів асоціації правників України за сприяння юридичного бюро Сергеєвих, Spenser & Kauffmann, Юридичної фірми «Лавринович і партнери», громадської організації «Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу», IMG Partners та Міжнародної юридичної служби «Interlegal».

В рамках роботи першого дня заходу було проведено серію лекцій на тему «Експрес-курс морського права» (Ю.Сергеєв), «Конфлікти, що випливають з контрактів про найм моряків» (А.Волков), «Шахрайські схеми у морському бізнесі на території Чорного та Азовського морів» (А.Перепелиця), «Українські моряки на суднах під іноземним прапором: правові аспекти захисту» (К.Вершиніна-Запісна), «Договір фрахтування судна в практиці міжнародних вантажоперевезень» (О.Мільченко).

17 квітня 2016 р. в рамках другого дня проекту студентам запропонували потренувати свої юридичні вміння та навички за допомогою кейс-методу («Case study»). Всі учасники розподілились на декілька секцій (Цивільний процес, Кримінальний процес та Господарський процес), де вони за допомогою заздалегідь опрацьованих фабул та документів змагались з позицій відповідача та позивача. Кожна група працювала під патронажем адвокатів-фахівців з морського права.

Всього до роботи в VI Всеукраїнської школи з морського права долучилось 131 учасник. Після урочистого закриття Школи та нагородження учасників, отримання ними сертифікатів всі попрямували на екскурсію до Одеського морського порту.

          

19–20 квітня 2016 року у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулась XXXIХ наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2015 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства».

У роботі секції «Право і суспільство: Історія і сучасність» на цій конференції взяло участь 7 студентів.

КЕРІВНИК: Гладкий Сергій Олександрович, д.ю.н., проф.
СЕКРЕТАР: Усенко Дар’я Володимирівна, ПР-12і

Найкращі доповіді:

1. Напрями реформування законодавства та системи державного регулювання забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської продукції

Усенко Дар’я Володимирівна, ПР-12і
(керівник – Купченя Л.І., к. ю. н., доцент)

2. Міжнародно-правове регулювання в галузі туризму

Салов Олексій Олегович,  Т-23
(керівник – Харченко Т. О., к. і. н., доцент)

3. Закон: сутність та значення в умовах правової держави

Куліш Діана Юріївна, ПР-11
(керівник – Гладкий С.О., д. ю. н., професор)

4. Правові відносини: теоретична характеристика та практичне значення

Холостова Віталія Юріївна, ПР-11
(керівник – Гладкий С.О., д. ю. н., професор)

5. Гарантії прав людини в Україні

Заїка Інна Ігорівна, ПР-11
(керівник – Коросташов О. М., к. ю. н., доцент)

6. Проблеми провадження новітньої судово-правової реформи в Україні

Ніколаєва Карина Рустемівна, ПР-21
(керівник – Бова Є. Ю., к. ю. н., доцент)

7. Проблемні питання захисту права власності в Україні

Журавльова Катерина Володимирівна, ПР-21
(керівник – Кульчій О. О., к. ю. н., доцент)

Переможці:

І місце

Усенко Дар’я Володимирівна, ПР-12і

Тема доповіді: Напрями реформування законодавства та системи державного регулювання забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської продукції
(керівник – Купченя Л.І., к. ю. н., доцент)

ІІ місце

Журавльова Катерина Володимирівна, ПР-21
Тема доповіді: Проблемні питання захисту права власності в Україні
(керівник – Кульчій О. О., к. ю. н., доцент)

ІІІ місце

Заїка Інна Ігорівна, ПР-11
Тема доповіді: Гарантії прав людини в Україні
(керівник – Коросташов О. М., к. ю. н., доцент)

          

14 – 16 квітня 2016 року кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства ПУЕТ Кульчій О.О. брав участь у практичному семінарі на тему «Психометрія для розробників тестових завдань. Наступний рівень», який проходив на базі Полтавського юридичного інституту Національного юридичного універститету імені Ярослава Мудрого.

Даний захід відбувався в рамках проекту «Справедливе правосуддя» (за сприяння співорганізаторів - USAID, ОБСЄ, Universal Examination Network,  Універсальної екзаменаційної мережі, МОН Ураїни, Полтавського юридичного інституту Національного юридичного універститету імені Ярослава Мудрого). Тренером виступав президент Міжнародної громадської організації «Універсальна екзаменаційна мережа», експерт з тестових технологій Проекту USAID «Справедливе правосуддя»  Сергій Мудрук.

Під час тренінгу удосконалювалися знання і навички викладачів провідних юридичних ВНЗ з розробки тестових  завдань, розподілялися показники якості тестових завдань і тестувань в цілому, обговорювалися перші результати кампанії з формування бази тестових завдань для магістерського практичного ЗНО.

          

Шановні колеги та студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

V Всеукраїнської науково-практичної конференції

«ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ:
 ОСВІТНІЙ ВИМІР»,

яка відбудеться у Вищому навчальному закладі Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

3 червня 2016 року.

       Робочі  мови конференції:

Тематичні напрями конференції:

 1. Приватне право в Україні: загальнотеоретичні та історичні аспекти.
 2. Розвиток приватного права в сучасній Україні: галузевий (цивілістичний) ракурс.
 3. Взаємодія та взаємопроникнення приватного та публічного права.
 4. Вивчення (викладання) приватного права у ВНЗ України.

Для участі у конференції необхідно до 23 травня 2016 року направити заявку (зразок додається) на участь у конференції, до якої додати тези доповіді, а також копію квитанції про сплату оргвнеску на адресу оргкомітету для поштової кореспонденції, або на e-mail: pravo@uccu.org.ua

Інформаційний лист 

          

23 березня 2016 року у приміщенні Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області відбулося засідання круглого столу на тему: «Становлення та розвиток системи надання правової допомоги в Україні з урахуванням світового досвіду: 2016-2020 роки».

Метою круглого столу було обговорення проблемних питань щодо становлення й розвитку системи надання правової допомоги та вивчення і впровадження світового досвіду у відповідній сфері.

У заході взяли участь вчені полтавських вищих навчальних закладів, представники органів державної виконавчої влади, громадські активісти, адвокати, представники правоохоронних органів, директори та працівники Регіонального і місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також студенти ВНЗ.

ВНЗ Укоопспілки представили студентка групи ПР-21 Олійник Аліна, керівник практики студентів навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» Купченя Лідія Іванівна.

Під час обговорення стратегії реформування системи безоплатної правової допомоги директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Полтавській області Олександр Черчатий наголосив на актуальності проблематики круглого столу, відзначив високий професійний рівень його учасників та закликав до співпраці різних установ у процесі реалізації проекту. Було відзначено, що Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Полтавській області уже підписано низку угод з органами влади та навчальними закладами (зокрема й ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ»), що має сприяти реалізації проекту.

Ініціаторами та розробниками Плану реалізації проекту є Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області, Полтавське обласне відділення Української асоціації європейських студій та Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Під час засідання круглого столу перший заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області, доктор наук з державного управління, професор Микола Лахижа презентував План реалізації проекту «Становлення та розвиток системи надання правової допомоги в Україні з урахуванням світового досвіду: 2016-2020 роки», акцентував увагу на його основних етапах, ресурсах та учасниках. Було розкрито вузлові наукові напрями вивчення проблеми, наголошено на актуальності даної проблематики та практичній користі від впровадження результатів дослідження.

Автор тексту - студентка групи ПР-21 Аліна Олійник

 

          


«… Я серцем відчуваю – йде весна! Лунає звідусіль веселий щебет …» (зі збірки).

 

11 березня 2016 року в Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара відбулася презентація книги старшого викладача кафедри правознавства В. В. Сердюка «Іде любов – дихання затамуй».

Захід відвідали студенти І курсу напряму підготовки «Правознавство» на чолі з  доц. В. В. Сарапин.


Юрист, фінансист, психолог, літератор В.В. Сердюк


Студенти групи ПР-11 з В. В. Сердюком

Захід був наповненим весною, ніжністю та коханням! Чотири частини збірки «Іде любов – дихання затамуй» кристалізують духовний світ автора та його лізичного героя, залюбленого у життя і слово. Це була щира розмова про любов до жінки, матері, сім’ї, України, висловлена віршами. Приємно, що студенти-правознавці познайомилися зі своїм викладачем саме у такий спосіб: Віктор Володимирович репрезентував себе як особистість обдарована, глибока, чутлива. Його духовний досвід самопізнання, відкриття високого й прекрасного в житті послужили молодим людям уроком, а вірші подарували справжню насолоду.

          

10 березня відбулося спортивне змагання з волейболу між командами дівчат 1 та 2 курсів напряму підготовки «Правознавство». Гра була організована за ініціативою студентів та за підтримки викладачів кафедри правознавства, кафедри фізичного виховання. Капітаном команди 1 курсу була Кулик Юлія, капітаном команди 2 курсу – Грігорян Марине.

Суддею гри став старший викладач кафедри фізичного виховання і за сумісництвом тренер жіночої збірної ПУЕТ з волейболу Васецький Ігор Анатолійович. Тренерами і наставниками команд стали Крафт Володимир Андрійович та Кожуріна Ірина Євгеніївна. На грі також були присутні викладачі кафедри фізичного виховання Симоненко Н. О., Шарпанцов Є. В., куратор групи ПР-11 Коросташов О. М. та  куратор групи ПР-21 Боберська К.Г.

Змагання пройшло на високому рівні. Виносимо подяку учасникам та всім вболівальникам гри.

Де-факто, перемогла команда 1 курсу напряму підготовки «Правознавство».

Де-юре, перемогла ДРУЖБА!

Автор тексту – студентка групи ПР-11 ЗАІКА ІННА

          

3-4 березня 2016 року в Полтаві відбулася конференція «Забезпечення дотримання прав внутрішньо переміщених осіб в Полтавській області»

Захід відбувся за підтримки Полтавської обласної державної адміністрації, благодійної організації «Світло надії», програми Розвитку ООН в Україні проект «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми ВПО в Україні».

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» представили д.ю.н., професор, завідувач кафедри правознавства Лаврик Галина Володимирівна, керівник практики навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» Купченя Лідія Іванівна.

Лаврик Г. В. доповіла про надання освітніх та юридичних послуг в Полтавському університеті  економіки і торгівлі.

Купченя Л. І. представила роботу студентів навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» з питань надання первинної допомоги ВПО.

Учасники конференції обговорили стан дотримання прав ВПО, обмінялися досвідом та розробили варіант стратегії побудови ефективного партнерства та комунікації.

За словами координатор Проекту ПРООН Надії Тимошенко, починаючи із жовтня 2015 у п’яти містах області — Полтаві, Кременчуці, Комсомольську, Миргороді та Пирятині розпочав свою роботу Центр надання первинної безоплатної правової допомоги, послугами якого скористалися 1424 особи. Юристи, окрім представлення інтересів ВПО в державних органах в Полтавській області, складання документів, проводили право просвітницькі заходи та здійснили 10 мобільних виїздів у віддалені райони області.

Питання, підняті на конференції викликали жваву дискусію її учасників, робота виявилася плідною.

          

26 лютого 2016 року в ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» відбувся День відкритих дверей, на який завітали випускники шкіл міста.

До цього заходу активно долучилися викладачі, співробітники, гості  кафедри правознавства та студенти напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», які гостинно зустріли учнів ЗШ № 8, гімназії №16 та НВК № 14.

Виставку кафедри правознавства представляли, надавали консультації студенти академічних груп ПР-21,22 Журавльова Катерина, Музиченко Денис, Мудрак Катерина, Ніколаєва Карина.

З умовами вступу та навчання на  військовій кафедрі університету знайомили майбутніх абітурієнтів студенти академічної групи ПР-12і напряму ідготовки 6.030401 «Правознавство»  Костюкевич Ірина, Назарова Анна та Романенко Євгеній.

В межах дня відкритих дверей к.ю.н., доц. кафедри правознавства Кульчій О.О. в ауд. 519 провів тренінг «Елементи електронного урядування в контексті спрощення ведення бізнесу в Україні», під час якого ознайомив присутніх із основними законодавчими новелами у сфері регулювання господарської діяльності, передусім – у сфері державної реєстрації суб'єктів господарювання. Учні дізналися про основні електронні сервіси Міністерства юстиції України, які широко популяризуються останнім часом. Було продемонстровано їх основні переваги та недоліки, перспективи розвитку. Було з'ясовано, які з рекламованих сервісів працюють реально і можуть бути корисними, які – перебувають у стані розробки чи тестування, а які - узагалі не працюють.

На базі Лабораторії криміналістики (ауд.313) відбувся тренінг з психографологічної експертизи та основ дактилоскопії.

Майбутні студенти ознайомилися із основами криміналістики, дізналися, що графологія – напрям наукових знань про почерк і методи його дослідження з погляду психічних станів, які відображаються в ньому, і особливостей особистості. Під керівництвом Сало В.А., діти визначили за почерком особливості характеру своїх товаришів, вчителів та батьків.

Наступним етапом зустрічі став тренінг із основ дактилоскопії, під час якого учні навчилися знімати відбитки пальців з допомогою криміналістичної техніки. Тренінг проводили к.ю.н., доц. кафедри правознавства Бондаренко Є.В. та оперуповноважений Кременчуцького відділу поліції РУНП в Полтавській області Грак А.С.

Кожному гостеві заходу було запропоновано не тільки на власному прикладі ознайомитись з технікою зняття відбитків за допомогою типографської фарби, валеку та скотчу, але й потренуватися на сусідові чи бажаючому.

Відвідувачам було продемонстровано методику знімання відбитків за допомогою різних типів порошку та магнітного пензля.

Школярі ознайомилися з іншими напрямами підготовки студентів в ПУЕТі, а також відвідали святковий концерт.

          

Відповідно до Угоди між ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та Другим полтавським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги до роботи мобільної групи з правових питань було залучено Дениса Музиченка - студента-практиканта навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» (група ПР-22).

Зокрема, 21 січня 2016 року на базі Територіального центру соціального обслуговування виконкому Октябрської районної в м. Полтаві ради працював виїзний мобільний консультаційний пункт з правових питань.

Мобільною групою надано консультації мешканцям Октябрського району з питань пов’язаних зі спадковим та земельним правом.

Під час другого виїзду, 26 січня 2016 року, в приміщенні Полтавської обласної ради юристи  Другого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та студент напряму підготовки «Правознавство» надавали консультації та роз’яснення особам, які звернулися за допомогою.

Актуальними питаннями для полтавців були оформлення субсидій та порядок реєстрації місця проживання.

Виїзний мобільний консультаційний пункт з правових питань проводить прийом громадян кожного третього четверга місяця.

          

          

          

15 грудня 2015 року відбувся традиційний тренінг із психографографологічної експертизи і майстер-клас із основ дактилоскопії, проведений доктором юридичних наук, професором кафедри правознавства Озерським Ігорем Володимировичем спільно з учнями 11-го класу Полтавського міського багатопрофільного ліцею №1 ім. І. П. Котляревського.

Зустріч була проведена в рамках Всеукраїнського тижня права. Діти виявили неабиякий інтерес до події, адже вони навчаються в історико-правовому класі.

Проведений захід сподобався майбутнім випускникам і став практичним втіленням здобутих ними знань на уроках правознавства!

          

13 грудня 2015 р. в м. Харків відбувся навчальний семінар-симуляція для сучасного суспільства «Наше суспільство! Дебати та переговори для пошуку інтересів та компромісів», серед 23 учасників якого була старший викладач кафедри правознавства ПУЕТ Боберська Крістіна Григорівна.

У 2015 році дані семінари проводяться для учасників з України, Арменії та Грузії та надають змогу учасникам ознайомитися з інтерактивними методами навчання, що використовуються у сфері європейської освіти, та можливість більш глибоко зрозуміти сутність організації суспільства та різноманітних аспектів його розвитку, передбачають реальні дії учасників щодо формування власної позиції та захисту інтересів, з метою отримання більш глибокого розуміння особливостей європейських суспільно-політичних відносин.

Семінар «Наше суспільство! Дебати та переговори для пошуку інтересів та компромісів» організовано Інститутом міжнародної освіти CIVIC (The CIVIC-Institute) спільно з інститутом міжнародних відносин (The Institute for Foreign Cultural Relations, IFA) за фінансуванням Міністерства закордонних справ Німеччини.

Спеціальним гостем заходу був Генеральний консул Федеративної республіки Німеччина в Донецьку Вольфганг Месінгер, який поділився досвідом проведення схожих заходів у Дніпропетровську, де зараз знаходиться їх офіс.

Cемінар на англійській мові проводили професор Олександр Бурка (директор Інституту міжнародної освіти «CIVIC») та Рішар Високи (менеджер проектів Інституту міжнародної освіти «CIVIC»). Весь тренінг був поділений на декілька окремих етапів, під час яких використовувалися різні інтерактивні методи навчання («Simulation Game», «Silent Table Talk» і т.д.)


          

10 грудня 2015 року у рамках роботи Харківського університетського консорціуму у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця відбувся "Перший регіональний форму можливостей" для представників сфери освіти.

Організаторами форуму були Харківська обласна державна адміністрація, ХНЕУ імені С. Кузнеця та Національний офіс проектів ЄС «Еразмус+». У роботі форуму, на якому презентували проекти міжнародного співробітництва у сфері освіти, взяли участь представники 27 вищих навчальних закладів Харкова та Полтави, у тому числі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (старший викладач Козаченко Ю.А.).

У рамках форуму пройшли освітні сесії, присвячені конкретним програмам міжнародного співробітництва у сфері освіти, зокрема таким як проект ЄС «Еразмус+», проект ЄС «Жан Моне», програма «Горизонт - 2020». Крім того, з програмами міжнародного співробітництва у сфері освіти можна було ознайомитися на виставці.

          

10 грудня 2015 року о 14.00 у к. 219 облдержадміністрації  (м. Полтава) відбулася громадська зустріч на тему: «Конституційний процес в Україні: від договору політичний еліт до суспільного консенсусу», у якій прийняли участь студенти академічних груп ПР-21,22 напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» разом з к.ю.н., доц. кафедри правознавства Бовою Є.Ю.

В межах даного заходу обговорювались такі питання:

 1. Яка нова Конституція потрібна Україні?
 2. Як створити нову Конституцію на основі консенсусу навколо ключових цінностей?
 3. Хто та що блокує створення нової Конституції на основі суспільної згоди?
 4. Яка роль громадськості у процесі створення нової Конституції України?
 5. Яким чином новий Основний закон, розроблений за результатами широкої громадської участі, може сприяти збереженню України?
 6.   Міжнародна практика проведення інклюзивного процесу: що може бути корисним для України?

Захід дав змогу майбутнім юристам долучитися до вирішення актуальних питань законотворчості.

          

9 грудня 2015 року о 12.40 у рамках Всеукраїнського Тижня права було започатковано проведення ще одного виду інтелектуальних ігор - брейн-рингу -  між командами правників І-ІV курсів.

У захопливому інтелектуальному бою традиційно зійшлося 5 команд: команда 1 «Орден Стрільця», команда 2 «Жіноча логіка», команда 3 «Наукова зміна», команда 4 «Елогім», команда 5 «Big Brain».

Змагання проходилося в три етапи: 1 етап (основний, 40 питань), 2 етап (конкурс капітанів), 3 етап (заключний, 10 питань).

Організаторами інтелектуальної гри виступив колектив кафедри правознавства ПУЕТ у складі:

У запеклій боротьбі команди посіли такі місця:

І місце
Команда «Наукова зміна»
(Гордієнко Віктор, Захаренко Олег, Костюкевич Ірина, Назарова Аліна, Романенко Євгеній, Усенко Дар’я)

ІІ місце
Команда «Елогім»
(Горюн Марина, Грігорян Марине, Журавльова Катерина, Музиченко Денис, Олійник Аліна, Сенчук Владислав)

ІІІ місце
Команда «Орден Стрільця»
(Котов Євгеній, Палюх Владислав, Резнік Марина, Чередніченко Сергій)

ІV місце
Команда «Big Brain»
(Борисенко Марина, Качашвілі Катерина, Малига Ігор, Мітченок Денис, Петренко Максим, Цібезова Альона)

ІV місце
Команда «Жіноча логіка»
(Кулик Юлія, Лебідь Юлія, Скутарь Тетяна, Холостова Віталія, Цвітченко Аліна, Череднічок Ірина)

У конкурсі капітанів перемогу здобула
Скутарь Тетяна
(ПР-11, команда «Жіноча логіка»)

Багажаємо учасникам та переможцям подальших інтелектуальних перемог, особистого творчого росту!

          

7 грудня 2015 р. у ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" в рамках проведення тижня права відбулося відкрите засідання наукового гуртка "Ін Юре" (дискусія) під керівництвом проф. Гладкого С.О. на тему "Підходи до праворозуміння: переваги і недоліки".

Учасниками наукової дискусії, спрямованої на осягнення сутності та смислу права, стали 23 студенти академічних груп ПР-11 та ПР-12і.

Пять команд обстоювали у спілкуванні з опонентами переваги обраного ними підходу до розуміння права.

Найбільш активними та підготовленими до участі у дискусії виявились, за спільним висновком учасників, Д.Усенко (ПР-12і) та А.Цвітченко (ПР-11).

          

4 грудня 2015 року на базі навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» було проведено майстер-клас з питань захисту прав біженців «Біженці в Україні та за кордоном: права та можливості».

До ХІІ Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA долучилися студенти Полтавського університету економіки і торгівлі та Полтавського кооперативного технікуму. Одночасно з переглядом стрічки, у якій розповідається історія політичного біженця, правознавці отримали змогу обговорити із спеціально запрошеним експертом – юристом Ресурсного центру для допомоги вимушеним переселенцям Ольгою Куришко (м. Київ) питання правового статусу біженців в Україні.

Як слушно зауважила О. Ю. Марченко, проректор з науково-педагогічної роботи Полтавського університету економіки і торгівлі, зараз дуже багато українців змушені покинути рідні домівки, вимушені переїздити на іншу територію, і там починати нове життя. Які вони мають права? До кого вони можуть звертатись? Як їм можуть допомогти? Це все на сьогодні дуже актуальні питання.

Модератор заходу, викладач Полтавського університету економіки і торгівлі, регіональний координатор Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS в Полтавській області Тетяна Білоброва ознайомила учасників заходу із правоосвітніми заходами у рамках проведення фестивалю DOCUDAYS в Україні.

Відтепер майбутні юристи матимуть змогу долучатись до низки правоосвітніх заходів, які щороку проводяться в Полтаві у рамках фестивалю-показу документальних фільмів та завжди супроводжуються активним обговоренням правових питань важливих для світової спільноти загалом та українського суспільства зокрема. Дякуємо учасникам заходу за слушні питання та влучні коментарі.

          

План заходів кафедри правознавства 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
з проведення Всеукраїнського тижня права у 2015 році (4-12 грудня)

№ з/п

Дата заходу, місце проведення

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

1.

4 грудня 2015 р., 900 год.,  навчальний юридичний центр ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ», ТРЦ «Київ»

майстер-клас з питань захисту прав біженців «Біженці в Україні та за кордоном: права та можливості»;
показ документальної стрічки «Інша країна» режисера Ренато Боррайо Серрано.

доц. Купченя Л. І.,
доц. Білоброва Т. О., студенти ПР-41і, ПР-12і

2.

7 грудня 2015 р., 800 год., ПУЕТ, ауд. 322

Відкрите засідання наукового гуртка «Ін Юре» (дискусія) на тему: «Підходи до праворозуміння: переваги і недоліки»

проф. Гладкий С. О., студенти груп ПР-11, ПР-12і та ін.

3.

8 грудня 2015 р.,  Новомосковський кооперативний коледж економіки та права
ім. С. В. Литвиненка

Зустріч зі студентами випускних груп спеціальності «Правознавство» Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права ім. С. В. Литвиненка

доц. Терела Г. В., студентки групи ПР-12і Мазюра Л., Мазюра Ю.

4.

9 грудня 2015 р., 12.40 год., ПУЕТ, ауд. 336

Брейн-ринг для юристів

доц. Кульчій О. О.,
ст. викл. Боберська К. Г., ст. лаб. Сало В. А., студенти І-ІV курсів

5.

10 грудня 2015 року о 1400 год. у приміщенні Аграрного коледжу управління і права Полтавської державної аграрної академії за адресою просп. Першотравневий 10.

Тематична зустріч зі студентами Аграрного коледжу управління і права Полтавської державної аграрної академії, присвячена обговоренню практичних аспектів застосування законодавства про очищення та реформування влади

доц. Харченко Т. О.,
ст. викл. Козаченко Ю. А., студенти

6.

11 грудня 2015 р., 14.30 год. регіональний центр з надання  безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Фрунзе, 37/40

Круглий стіл з питань безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області

доц. Гуня І. І.,
ст. викл. Серга С. М., студенти групи ПР-12і

Викладачі та студенти напряму підготовки «Правознавство» поділяться своїми знаннями та професійним досвідом з питань, пов’язаних із захистом прав людини, нададуть роз’яснення чинного законодавства України.


          

Шановні майбутні юристи!

9 грудня 2015 року о 12.40 у рамках Всеукраїнського Тижня права 2015 року буде проведено брейн-ринг між командами правників І-ІV курсів.

Умови участі:

(* команда обов’язково повинна мати назву і капітана) 

Брейн-ринг — гра між двома (і більше) командами у відповіді на питання.

Правила гри в брейн-ринг:

Детальніше із правилами гри можна ознайомитися, завантаживши доданий файл .

          

День відкритих дверей у ПУЕТ

20 листопада 2015 року Полтавський університет економіки і торгівлі відкрив свої двері для майбутніх абітурієнтів, аби надати учням випускних класів якомога більше інформації про університет, спеціальності, а також допомогти у виборі майбутньої спеціальності.

До цього заходу активно долучилися викладачі кафедри правознавства, які гостинно зустріли учнів 11-го класу Полтавської гімназії № 21.

На базі криміналістичної лабораторії відбувся тренінг з психографографологічної експертизи і майстер-клас із основ дактилоскопії, який провів доктор юридичних наук, професор кафедри правознавства, радник юстиції Озерський Ігор Володимирович.

На першому етапі заходу ? психографографологічної експертизи, майбутні студенти ознайомилися із основами криміналістики, дізналися, що графологія – область знання про почерк і методи його дослідження з погляду психічних станів, які відображаються в ньому, і особливостей особистості пишучого.

Різні характеристики почерку дають в сукупності цінну інформацію про темперамент людини, її характер, стан у момент написання, відношення до предмету і змісту написаного.

Працюючи в парах, діти визначили по почерку особливості характеру своїх товаришів.

Цікаво, що графологічний аналіз корисний людям, які знаходяться в ситуації вибору професії, оскільки дозволяє запропонувати оптимальний напрям, відповідний схильностям і сильним сторонам особистості конкретної людини.

Наступним етапом зустрічі став майстер-клас із основ дактилоскопії, під час якого учні навчилися знімати відбитки пальців з допомогою криміналістичної техніки (сажі, скла, валика, антрацитних порошків, магнітного пензля тощо).

Потім учнів на кафедрі правознавства пригостили чаєм зі смаколиками. Далі вони ознайомилися з іншими напрямами підготовки в ПУЕТі, а також відвідали святковий концерт.

Проведений захід дуже сподобався нашим юним гостям!

До  наступних зустрічей!

          

З 7 по 13 листопада 2015 р. викладачі та науковці українських ВНЗ проходили закордонне стажування  у м. Лодзь (Польща), серед яких була старший викладач кафедри правознавства ПУЕТ Боберська К.Г.

Проект «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок» зібрав близько сорока учасників з усіх куточків України.

Під час стажування учасники дізналися про трирівневу систему вищої освіти та кваліфікаційні рівні європейського освітнього простору, рівні та засади визнання українських освітніх документів в європейському освітньому просторі, проектний підхід в організації навчального процесу в європейських університетах, формування навчальних планів з застосуванням проектного підходу, практичну реалізація в рамках організації навчального процесу принципу мобільності студентів та викладачів через використання спеціалізованих фондів ЄС, призначених для фінансування компоненту мобільності.

          

Шановні студенти!

19 листопада 2015 року о 15.00 у Полтавському академічному обласному музично-драматичному театрі імені М. В. Гоголя (м. Полтава, вул. Жовтнева, 23) відбудеться зустріч з режисером, актором театру і кіно, українцем кримськотатарського походження Ахтемом Сеітаблаєвим.

В рамках зустрічі відбудеться показ фільму «Хайтарма».

За безкоштовними запрошеннями звертатися на кафедру правознавства!

          

17 жовтня 2015 року відбувся IІ тур інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?», присвячений Дню студента, серед команд-переможців попереднього туру «Орден Стрільця» та «Елогім».

На початку фінального змагання студентів привітали зі святом директор Інституту економіки, управління та інформаційних технологій проф. Педченко Н.С. та колектив кафедри правознавства та побажали натхнення, творчих успіхів та подальшої самореалізації на юридичній ниві.

Д.ю.н, проф. Педченко Н.С. виступила головою ігрового журі.

К.ю.н., доц. Кульчій О.О. виконував обов’язки таймкіпера.

Експертом-оцінювачем відповідей стала ст.викл. Боберська К.Г.

Ведучою інтелектуальної гри виступила ст.лаб. Сало В.А.

За результатами напруженої боротьби команди посіли такі місця:

І місце
Команда «Елогім» стала володарями Сови  
(Борисенко Марина, Горюн Марина, Грігорян Марине, Музиченко Денис, Ніколаєва Карина, Олійник Аліна)

ІІ місце

Команда «Орден Стрільця» 
(Котов Євгеній, Палюх Владислав, Резнік Марина, Чередніченко Сергій)

          

Шановні майбутні юристи!

Колектив кафедри правознавства щиро вітає вас
із Днем студента!

Бажаємо наснаги, інтелектуального зростання та творчих успіхів.

З Днем студента вас вітаємо!
Щастя й радості бажаємо!
Щоб була у всьому вдача
І була легкою здача!
Щоб всі іспити здавались
І хвостів не залишалось,
Щоб не знали ви турботи
Курсові усі роботи
Написали на відмінно!
А роботу неодмінно,
Щоб знайшли собі хорошу
Й заробляли гарні гроші!

          

Зустріч студентів-юристів із представником Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

12 листопада 2015 року студентів групи ПР-12і напряму підготовки «Правознавство» відвідала начальник відділу організаційної роботи, документування та контролю Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Венера Ріттер.

Фахівець провела бесіду зі студентами щодо правової освіти молоді, ознайомила із реформами у сфері юстиції. Пані Венера розповіла про діяльність державних реєстраційних органів, виконавчої служби, нотаріату тощо в м. Полтаві та Полтавській області.

Цікавим виявилося розкриття правових аспектів розгляду звернення громадян, які неодмінно впливають на поліпшення роботи органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, для відстоювання своїх прав та законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Найбільше слухачів зацікавили питання щодо майбутнього працевлаштування на посаді державного службовця.

Інтригою заходу залишилося правове регулювання депутатського звернення і депутатського запиту, що стане основою діалогу на наступній зустрічі!

          

4 грудня 2015 р. відбудеться майстер-клас з питань захисту прав біженців на тему: «Біженці в Україні та за кордоном: права та можливості». Також відбудеться показ документальної стрічки «Інша країна» режисера Ренато Боррайо Серрано. Фільм розповідає історію політичного біженця із Демократичної республіки Конго, який виїхав до Росії, щоб урятувати своє життя від куль диктаторського режиму.

Місце проведення: Навчальний юридичний центр ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ТРЦ «Київ»).

Час проведення: 900

Мета майстер-класу: роз’яснення процедури отримання статусу біженця та шукача притулку в Україні та за кордоном; розгляд міжнародних стандартів та рекомендацій у вирішенні цього питання; з'ясування порядку надання квот іноземними держава для мігрантів.

Організатори заходу: XII МАНДРІВНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КІНО ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ DOCUDAYS UA та НАВЧАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПУЕТ».

Кафедра правознавства запрошує всіх бажаючих!

          

Вітаємо викладачів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» в складі тренерів нової патрульної поліції м. Полтава!

професора Лаврик Галину Володимирівну – завідувача кафедри правознавства;

старших викладачів:

доцента кафедри педагогіки і суспільних наук – Сарапин Віту Василівну!

 Бажаємо наснаги у підготовці нових поліцейських!

          

          

20 жовтня 2015 року в приміщенні Полтавського університету економіки і торгівлі відбулось виїзне засідання Мобільного Консультативного пункту з правової допомоги.

Участь в заході взяли Міністр юстиції України Павло Петренко, директор Координаційного центру з надання правової допомоги Андрій Вишневський, радник Міністра юстиції України, народний депутат України Андрій Помазанов, голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Головко, ректор Полтавського університету економіки і торгівлі Олексій Нестуля, завідувач кафедри правознавства ПУЕТ Галина Лаврик, директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у полтавській області Олександр Черчатий, директори та юристи місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, адвокати системи безоплатної вторинної правової допомоги, представники громадських організацій, внутрішньо переміщені особи – жителі  Донецької, Луганської областей та АР Крим, студенти та викладачі Луганського національного  університету імені Т.Г. Шевченка.

Під час зустрічі, з метою забезпечення відкритості інформації про діяльність органів влади з питань виконання Закону України «Про безоплатну правову допомогу», створення зручних і сприятливих умов для отримання мешканцями Полтавської області безоплатної правової допомоги, сприяння захисту соціально незахищених верств населення, учасників АТО та членів сімей загиблих, внутрішньо переміщених осіб,  розвитку співпраці суб’єктів надання правових послуг, між Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області та ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» підписано Меморандуму про співробітництво.

Цей договір сприятиме ефективному функціонуванню Навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ «Правова СТУДіЯ».

По закінченню виступів відбулись жваві обговорення питань поглиблення співпраці структур системи надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатського самоврядування, презентовано підходи до проблеми удосконалення надання безоплатної правової допомоги та її новий етап,  пов'язаний із розширенням представництва інтересів, поінформовано про проведену роботу в Полтавському регіоні та вироблено бачення шляхів створення системи надання первинної та вторинної правової допомоги, намічено шляхи вирішення питань організації допомоги учасникам АТО і внутрішньо переміщеним особам.

Адвокатами та юристами системи надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено консультації та надано правову допомогу внутрішньо переміщеним особам, які звернулись із проблемними питаннями.

          

Вітаємо збірну команду факультету фінансів та обліку з волейболу, в складі студентів групи ПР-12і Гагіна Віталія, Захаренка Олега, Романенка Євгенія та ін., яка виборола  І місце в змаганнях «Швидше, вище, сильніше» серед студентів  І курсу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі»!

          

Щоб бути успішним юристом потрібно не тільки володіти фундаментальними та спеціальними юридичними знаннями, а також мати високий інтелектуальний рівень. Уміння та навички швидко приймати вдалі рішення та працювати в колективі найкраще тренуються в конкурентному середовищі під час проведення конкурсів та ігор.

8 жовтня 2015 року відбувся І тур інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?», присвячений Дню юриста, серед студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство».

На початку змагання студентів привітали зі святом та побажали майбутньої успішної самореалізації в юридичній сфері. Після уточнення правил гри та вирішення всіх організаційних питань розпочався І  та  ІІ етап змагань.

К.і.н, доц.Терела Г.В. виступила головою ігрового журі.

К.ю.н., доц. Кульчій О.О. виконував обов’язки таймкіпера.

Експертом-оцінювачем відповідей стала ст.викл. Боберська К.Г.

Ведучою інтелектуальної гри виступила ст.лаб. Сало В.А.

За результатами напруженої боротьби команди посіли такі місця:

І місце
Команда «Орден Стрільця»
(Котов Євгеній, Палюх Владислав, Резнік Марина, Чередніченко Сергій)

ІІ місце
Команда «Елогім»
(Горюн Марина, Грігорян Марине, Журавльова Катерина, Музиченко Денис, Олійник Аліна, Сенчук Владислав)

ІІІ місце
Команда «Big Brain»
(Борисенко Марина, Качашвілі Катерина, Малига Ігор, Мітченок Денис, Петренко Максим, Цібезова Альона)

ІV місце
Команда «Жіноча логіка»
(Кулик Юлія, Лебідь Юлія, Скутарь Тетяна, Холостова Віталія, Цвітченко Аліна, Череднічок Ірина)

V місце
Команда «Наукова зміна»
(Гордієнко Віктор, Захаренко Олег, Костюкевич Ірина, Назарова Аліна, Романенко Євгеній, Усенко Дар’я)

Окрім грамот за призові місця в кожній команді подяками було відзначено найактивніших гравців.

ІІ тур інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?», присвячений Дню студента, між командами «Орден Стрільця» та «Елогім» відбудеться 17 листопада 2015 року.

          

          

          

28-29 серпня 2015 року до ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» завітали студенти-правники 3-4 курсів Білгород-Дністровського економіко-правового коледжу, викладачі вищої категорії Воловцева Ольга Ігорівна та Голубнич Ольга Володимирівна.

У рамках знайомства з університетом у супроводі к.філ.н., доц. Сарапин Віти Василівни гості відвідали Туркменський культурно-освітній центр, Грузинський освітньо-культурний центр, Азербайджанський культурно-освітній центр, кабінет історії України та української культури та ін.

Майбутні юристи завітали до Музею історії ПУЕТ, де к.е.н., доц. Корягін Олександр Васильович розповів про основні етапи становлення та розвитку нашого університету та сучасні здобутки наших студентів. На пам'ять про свій візит студенти та викладачі Білгород-Дністровського економіко-правового коледжу подарували Музею історії ПУЕТ картину з зображенням Білгород-Дністровської (Аккерманської) фортеці.

Про функціонування Лабораторії криміналістики та подальші перспективи розвитку напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» розповіла ст.викл. Боберська К.Г.

Після цього гості міста та нашого університету вирушили на оглядову екскурсію містом,  Державним історико-культурним заповідником «Поле Полтавської битви».

К.ю.н., доц. Купченя Лідія Іванівна ознайомила з цілями та особливостями діяльності навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» «Правова СТУДіЯ».

Наступного дня гості з Білгород-Дністровського економіко-правового коледжу в супроводі д.і.н. Оніпко Наталії Володимирівни та к.і.н. Харченко Тетяни Олексіївни вирушили до смт. Диканьки та Національного музею-заповідника українського гончарства в смт. Опішному.

Гостей та учасників екскурсії почастували вишуканими українськими стравами  у «Веселій садибі».

          

Зустріч студентів  з представником «Офіс Реформ»

24 вересня 2015 р. об 11.00 в ауд. 302 відбулася лекція-брейнстормінг з питань реформування місцевого самоврядування за участю представника ресурсного центру «Офіс Реформ» Ірини Дудки.

Студенти ознайомились з системою органів місцевого самоврядування Полтавської області та дізнались, що на даний момент  на Полтавщині функціонує 467 сільська рада, 21 селищна рада, 25 районна рада, 9 міст районного значення, 6 міст обласного значення, 5 районних у містах, 1 обласна рада.

Під час бесіди було репрезентовано особливості Проекту ЄС та програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», Обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Полтавської області та реалізовані проекти в Козельщинському та Семенівському районах Полтавщини.

          

Шановні студенти-юристи!

Для Вас є чудова нагода показати власний інтелектуальний потенціал! Вперше в ПУЕТ для студентів напряму підготовки «Правознавство» буде проведено І турнір гри «Що? Де? Коли?», присвячений Дню юриста (8 жовтня).

Умови участі:

 1. Команда має зареєструватися принаймні за тиждень до проведення турніру (до 1 жовтня 2015 р.).
 2. Для реєстрації команди треба заповнити заявку* і надіслати за адресою victoriya.salo@yandex.ua  або принести в паперовому варіанті до аудиторії 334 (кафедра правознавства) (до 1 жовтня 2015 р.)

(* команда обов’язково повинна мати назву і капітана)

Правила гри:

          

19 вересня 2015 року у Полтаві вже вкотре відбувся щорічний культурно-мистецький народний парад «Полтава вишивана», у якому прийняло участь понад 5 тисяч жителів та гостей міста.

Збір учасників параду розпочався об 11:30 на Соборному майдані.

В цей день до свята долучилися понад 80 студентів та викладачів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», в тому числі студенти напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», які під гаслом «Щаслива Україна – земля наших дітей» пройшли від Соборного майдану до Театральної площі.

На Театральній площі було презентовано провідні внз та інші навчальні заклади Полтави, які по черзі колонами презентували  власні здобутки та досягнення.

В рамках проекту також відбулися народна виставка-ярмарок, майстер-класи народних умільців, святкова торгівля, тематична концертна програма та багато сюрпризів.

          

          

4 вересня 2015 року у рамках святкування Дня підприємця України відбулося урочисте відкриття навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» «Правова СТУДіЯ».

Метою його діяльності буде надання юридичних консультацій людям, у яких є проблеми, однак недостатньо коштів на оплатні послуги адвоката.

Основними завданнями Юридичного центру є: надання усних роз’яснень з питань застосування права; правова допомога внутрішньо переміщеним особам; роз’яснення законодавства про вибори, внесення змін до Конституції України, оформлення субсидій, спадкування, звільнення з роботи та невиплати заробітної плати, неповернення коштів кредитними установами, звернення до Європейського суду з прав людини, з інших актуальних питань; консультування щодо реалізації права на звернення відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про доступ до публічної інформації»; роз’яснення суті правових документів (позовних заяв,  виконавчих листів) та специфіки судового процесу (порядку розгляду справи, строків оскарження рішень тощо); моніторинг законодавства; вивчення та аналіз судової практики, юридичної періодики; написання статей на правову тематику; співпраця з юристами-практиками та студентами інших вищих навчальних закладів, які бажають долучитись до такої важливої діяльності, особливо у контексті побудови правової держави та формування громадянського суспільства.

Основні форми роботи Юридичного центру – індивідуальне консультування відвідувачів, бесіди та обговорення актуальних правових питань, моніторинг законодавства та юридичної періодики, узагальнення та аналіз результатів діяльності Юридичного центру.

В межах роботи навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» «Правова СТУДіЯ» адвокатську контору очолить к.ю.н., доцент кафедри правознавства Бова Є.Ю.

Юридичною консультацією в навчальному юридичному центрі ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» «Правова СТУДіЯ» керуватиме к.ю.н., доцент кафедри правознавства Купченя Л.І.

Для Юридичного центру спеціально відведено офісне приміщення на четвертому поверсі престижного торгово-розважального центру «Київ», де майбутні юристи, нині студенти напряму підготовки «Правознавство» (під керівництвом кваліфікованих викладачів та фахівців у галузі права) з готовністю вислухають та проконсультують Вас із важливих правових питань.

          

Нещодавно у житті нашого університету відбулася значна подія!

З 28 по 31 травня 2015 року в Полтаві на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проходила XXXІІ Міжнародна історико-правова конференція «Сила права і право сили: історичний вимір та сучасне бачення проблеми», присвячена 70-річчю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Організаторами конференції виступили Міжнародна асоціація істориків права, Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України, комісія історії українського права при Президії НАН України, секція історії держави і права Наукової ради НАН України по координації фундаментальних правових досліджень.

До участі в обговоренні актуальних наукових питань долучилися не тільки члени Міжнародної асоціації істориків права, а й науковці провідних полтавських вишів. Активну участь у роботі конференції взяли викладачі кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ». Із доповідями виступили:

Лаврик Галина Володимирівна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Гладкий Сергій Олександрович, д.ю.н., професор, професор кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Кульчій Олег Олександрович, к.ю.н., доцент кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Терела Галина Василівна, к.і.н., доцент, доцент  кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Стрілець Василь Васильович, д.і.н., професор, професор кафедри теорії та історії держави і права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету  імені Ярослава Мудрого.

Козаченко Анатолій Іванович, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету  імені Ярослава Мудрого.


Члени МАІП в лабораторії криміналістики (ауд. 313)

Окрім плідної роботи на конференції, гості мали змогу побувати у мальовничих куточках Полтавщини. Зокрема, представники Міжнародної асоціації істориків права побачили Тріумфальні ворота, відвідали церкву імені св. Миколая (XVII століття) та церкву Святої Трійці (від 1780 року) на Диканщині.


Представники МАІП біля Тріумфальних воріт, побудованих у 1820 році


На фото: єпископ церкви Св. Трійці та Президент МАІП Ярмиш О. Н. (президент Міжнародної асоціації істориків права, д.ю.н., професор, член-кореспондент Академії правових наук України, заслужений юрист України, генерал-майор міліції)


Кочубеївський парк. На фото: І. Б. Усенко (завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАНУкраїни, кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки) та П. В. Рекотов (доцент кафедри українознавства Запорізької державної інженерної академії, кандидат юридичних наук, доцент)


Відвідання представниками МАІП Національного музею гончарства (с. Опішне)

Учасники конференції були задоволені плідною роботою XXXІІ Міжнародної історико-правової конференції, нашим навчальним закладом, а також залишилися вражені красою Полтавського краю.

          

У ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 4 червня 2015 року кафедрою правознавства було проведено ІV Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір».

Співорганізаторами конференції виступили:

В роботі конференції взяли участь науковці, викладачі, аспіранти та студенти з 9 вищих, середніх навчальних закладів та інших організацій України, зокрема:

З доповідями виступили: 4 доктори наук, 11 кандидатів наук. Усього – 26 учасників з 4 міст України. Серед учасників 2 аспіранта, 7 студентів, 1 магістрантка.

За ініціативою кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» учасники конференції працювали за такими напрямами:

Під час секційних засідань було проведено телеміст між ПУЕТ та Львівською комерційною академією, де науковці обох ВНЗ поділилсь ідеями та пропозиціями щодо вищезазначеної проблематики.

За результатами роботи конференції розроблені рекомендації, планується видання збірника тез, розрахованого на фахівців з правознавства та інших суспільних наук.

          

27 травня 2015 року студенти напряму підготовки 6.030401і «Правознавство» та співробітники кафедри правознавства  відвідали регіональний захід «Національний діалог: долаючи минуле, переживаючи теперішнє, будуючи майбутнє», що відбувся в приміщенні Полтавської ОДА. Круглий стіл проводився з метою фіксації бачення місцевими елітами майбутнього розвитку України.

Організаторами виступили Міжнародний Центр перспективних досліджень (МЦПД) та АЦ «Бюро економічних та соціальних досліджень» як партнер у Полтавській області за сприяння Полтавської обласної ради. 

Представив проект Вадим Штефан – очільник аналітичного центру «Бюро економічних та соціальних досліджень». У якості експерта виступила директор із аналітичної роботи МЦПД Олена Захарова, що представила присутнім результати соціологічного дослідження, проведеного у межах цього проекту.

Результати проведеного дослідження показали, що припинення війни, подолання корупції, а також зростання рівня життя населення – ті чинники, які першочергово об’єднають українців Сходу і Заходу.

Представники полтавської громади, у тому числі студенти і викладачі ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» методом брейнстормінгу виробили пропозиції щодо політики національної єдності та плану заходів щодо їх реалізації. Зокрема, звучали пропозиції, пов’язані з реформами в галузі економіки та освіти; не оминули увагою і мовне питання та його вплив на взаємовідносини громадян. Тому, головною метою кожного з нас має бути особистісне зростання, адже це запорука щасливого майбутнього!

          

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції

«ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ:
 ОСВІТНІЙ ВИМІР»

яка відбудеться у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

4 червня 2015 року

Робочі  мови конференції:

Тематичні напрями конференції:

Для участі у конференції необхідно до 01.06.2014 р. направити заявку (зразок додається) на участь у конференції, до якої додати тези доповіді, а також копію квитанції про сплату оргвнеску на адресу оргкомітету для поштової кореспонденції, або на e-mail: gladkiy3@rambler.ru

Інформаційний лист 

          

          

23 квітня 2015 року в ВНЗ Укоопспілки «Полтавський  університет економіки і торгівлі» відбулося підсумкове засідання студентського дискусійного клубу «Феміда» на тему «Подолання корупції в Україні: подолання реальної загрози національній безпеці»

Напрями обговорення:

У роботі студентського дискусійного клубу «Феміда» взяли участь студенти напрямів підготовки 6.030401 «Правознавство» та 6.030503 «Міжнародна економіка».

Найкращі доповіді:

1. Корупція і менталітет (Борисенко Марина, ПР-11);

2. Корупція і правова освіта населення (Грігорян Марине, ПР-11);

3. Наскільки важливим для реальної протидії корупції є розмежування бізнесу і влади (Музиченко Денис, ПР-12);

4. Роль органів прокуратури у запобіганні корупції (Галатов Павло, МЕ-31);

5. Пропозиції щодо реформування антикорупційних органів (Гороховатський Петро, МЕ-31);

5. Роль органів прокуратури у запобіганні корупції (Заливадний Сергій, ПР-13і);

6. Правовий статус Національного антикорупційного бюро (Олійник Аліна, Ніколаєва Карина, ПР-11);

 

7. Роль органів внутрішніх справ України у запобіганні корупції (Мудрак Катерина, ПР-11);

8. Правовий статус Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя України (Горюн Марина, ПР-11).

Також участь в обговоренні приймали Кульчій Олег Олексанрович – к.ю.н., доцент; Терела Галина Василівна– к.і.н., доцент; Боберська Крістіна Григорівна – старший викладач та Сало Вікторія Анатоліївна– старший лаборант.

Аналізував та рецензував доповіді студентів головний спеціаліст-юристконсульт Управління державної служби Головного управління державної служби в Полтавській області Клименко Ігор Володимирович

          

21 – 22 квітня 2015 року у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулась наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2014 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства».

У роботі секції «Право і суспільство: Історія і сучасність» на цій конференції взяло участь 25 студентів та було заслухано 18 доповідей.

КЕРІВНИК: Гладкий Сергій Олександрович, д.ю.н., проф.

СЕКРЕТАР: Грігорян Марине Алексанівна, ПР-11

Найкращі доповіді:

1. Юридичні факти: поняття, види, значення

Грігорян Марине Алексанівна, ПР-11
(керівник – Лаврик Г.В., д. ю. н., професор)

2. Юридична відповідальність: поняття, ознаки, стадії, принципи, функції  та різновиди

Малига Ігор Васильович, ПР-12
(керівник – Гладкий С.О., д. ю. н., професор)

3. Поняття, ознаки і структура норми права

Мудрак Катерина Романівна, ПР-11
(керівник – Гладкий С.О., д. ю. н., професор)

4. Політичний (державний) режим

Ніколаєва Карина Рустемівна , ПР-11
(керівник – Гладкий С.О., д. ю. н., професор)

6. Історичні аспекти трансформації форми державного устрою

Петренко Максим Олександрович, ПР-12
(керівник – Харченко Т. О., к. і. н., доцент)

8. Джерела господарського права

Ющишин Владислав Дмитрович, ПР-13і
(керівник – Кульчій О. О., к. ю. н., доцент)

9. Правове регулювання процедури банкрутства в Україні

Заливадний Сергій Вікторович, ПР-13і
(керівник – Ляхівненко С.М., старший викладач)

12. Правове регулювання придбання транспортного засобу за кордоном та його тимчасового ввезення на митну територію України

Чехова Аліна Владиславівна, МЗД-41
(керівник – Ляхівненко С.М., старший викладач)

13. Еволюція форми держави в аспекті деяких підходів до її типології

Музиченко Денис Миколайович, ПР-12
(керівник – Коросташов О.М., к.ю.н., доцент)

14. Генезис форми державного правління часів незалежності України

Журавльова Катерина Володимирівна, ПР-11
(керівник – Коросташов О.М., к.ю.н., доцент)

15. Регіональне об’єднання Регіональне об'єднання за участю Грузії,України, Азербайджанської республіки та республіки Молдова (ГУАМ)

Ковінько Аліна Ігорівна, МЕ-31
(керівник – Боберська К.Г., старший викладач)

16. Європейська валютна система (ЄВС) як запорука валютної стабільності в Європейському Союзі

Ноздрачова Катерина Романівна, МЕ-31
(керівник – Боберська К.Г., старший викладач)

17.Членство України в міжнародних організаціях ООН

Зіганшина Юлія Габбасовна, МЕ-31
(керівник – Боберська К.Г., старший викладач)

18. Митний союз – одна з форм співробітництва держав

Лук’яненко Марина Вікторівна, МЕ-31
(керівник – Боберська К.Г., старший викладач)

19. Особливості правосуб'єктності ТНК та їх роль у системі міжнародних економічних відносин

Ільїна Поліна Геннадіївна, МЕ-31
(керівник – Боберська К.Г., старший викладач)

20. Іноземні інвестиції в Україні

Зброя Анна Олегівна, МЕ-31
(керівник – Боберська К.Г., старший викладач)

21. Проблеми міжнародно-правового регулювання ТНК

Омелюх Наталія Вячеславівна, МЕ-31
(керівник – Боберська К.Г., старший викладач)

22. Діяльність ТНК на території України

Семіошина Тетяна Андріївна,  МЕ-31
(керівник – Боберська К.Г., старший викладач)

Переможці:

І місце

Омелюх Наталія Вячеславівна, МЕ-31 (науковий керівник –  Боберська К.Г., старший викладач)

Тема доповіді: Проблеми міжнародно-правового регулювання ТНК

ІІ місце

Заливадний Сергій Вікторович, ПР-13і  (науковий керівник – Ляхівненко С.М., ст.викладач)

Тема доповіді: Правове регулювання процедури банкрутства

ІІІ місце

Мудрак Катерина Романівна, ПР-11(керівник – Гладкий С.О., д. ю. н., професор)

Тема доповіді: Поняття, ознаки і структура норми права

          

23 квітня 2015 року  о 12.40 год.

відбудеться підсумкове засідання студентського дискусійного клубу «Феміда».

Кафедра правознавства запрошує студентів університету прийняти участь в обговоренні проблеми:

«Подолання корупції в Україні: подолання реальної загрози національній безпеці»

Напрями обговорення:

          

23 березня 2015 року студенти напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» (студенти груп ПР-11, ПР-12) разом з куратором групи ПР-11 ст.викл. Боберською К.Г. та доц. кафедри педагогіки, культурології та історії Сарапин В.В. відвідали Музей історії органів внутрішніх справ Полтавщини, який розпочав свою діяльність з кімнати-музею при обласному управлінні внутрішніх справ у 1967 році. Експозиція музею розміщується в чотирьох залах загальною площею 198 м2.

У першому залі музею охоплено період з 1917 по 1941рр. Тут можна побачити важкі гвинтівки і шаблі, фото і перші накази першого начальника губернської міліції брили, діораму бою невеликої групи міліціонерів із сотнями бандитів на Церковній горі Глобинського району. Крім того, можна відвідати виготовлений у зменшеному вигляді кабінет начальника міліції того часу.

Другий зал музею охоплює період Великої Вітчизняної війни. У ньому на стовпі закріплений старий репродуктор, з якого 22 червня 1941 прозвучали страшні слова про початок війни. Також виставлені зразки зброї, з якої захищали наше сьогоднішнє життя колишні партизани і підпільники, основу яких в роки війни становили працівники міліції. Нещодавно до цього відділу музею було включено виставку, присвячену подіям в зоні АТО.

Третій зал - загальний. У ньому приносять присягу на вірність своєму народові молоді правоохоронці. Тут розміщені портрети всіх тих, хто вніс значний внесок у розвиток Полтавської міліції.

У четвертому залі Музею історії органів внутрішніх справ Полтавщини першокурсники ознайомилися з напрямками діяльності обласної міліції: міліція громадської безпеки, карний розшук, слідство та інші. Тут вони мали можливість на власні очі побачити вилучені у злочинців предмети, холодної та вогнепальної зброї.

          

20 березня 2015 р. студенти групи ПР-13і напряму підготовки «Правознавство» вкотре відвідали Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України в Полтавській області. Майбутніх юристів люб’язно зустрів заступник начальника НДЕКЦ, начальник відділу криміналістичної експертизи Рой Валентин Петрович.

Цього разу зустріч була присвячена криміналістичному дослідженню документів.

Студенти спілкувалися із експертом по основах почеркознавства. З’ясували, що криміналістичне дослідження письма (судове почеркознавство) — це галузь криміналістичної техніки, що вивчає закономірності письма, процес його дослідження, можливість ідентифікації людини за почерком та вирiшує інші завдання почеркознавчої експертизи.

Потім студентів запросили до сектору технічного дослідження документів та почерку. Провідний експерт сектору ознайомила слухачів із ідентифікаційними та топографічними ознаками письма, а також із особливостями почерку кожної людини.

Цікавинкою для студентів став збірник з підробленими купюрами. Експерт НДЕКЦ розповіла, за допомогою яких засобів вони виробляються фальшивомонетниками, і за якими характеристиками криміналісти розпізнають підробки.

Зустріч була змістовною і цікавою для студентів. Вони радо відгукнулися на запрошення експертів знову відвідати Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

          

З метою кращого ознайомлення з історією, природознавством, етнографією та культурою краю, де навчаються, студенти напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» разом з куратором академічної групи ПР-11 ст.викл. Боберською К.Г. відвідали Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, який функціонує з 1891 року та налічує близько 300 000 експонатів.

Музей розташований на місці садиби козака Павла Руденка, де 1872 року був побудований новий будинок Полтавського губернського земства.

На даний момент екскурсанти та гості міста можуть ознайомитись з експонатами 10 відділів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.

Знайомство з музеєм студенти розпочали з відділу археології, що був створений у 1912 році. Екскурсовод Евгеній Геннадійович ознайомив студентів з моментами найдавнішої та стародавньої історії Полтавщини.

Далі першокурсники попрямували до відділу пізнього середньовіччя та нової історії, який почав формуватися з часу його заснування в 1891 році. Студентам розповіли про події в період литовсько-польського панування, козацько-селянських повстань кінця XVI—початку XVII століть, Періоду Запорозької Січі і Гетьманщини.

Також данний відділ містить матеріали, висвітлюють утворення Полтавської губернії, розбудову Полтави як губернського центру, соціально-економічний, політичний та культурний розвиток краю, участь полтавців у Франко-російській війні 1812–1914 років, російсько-японській війні 1904–1905 років, Першій світовій війні.

Відділ новітньої історії присвячений подіям початку ХХ  – ХХІ стст.

Експозиція містить тематичні виставки «Єдина родина — моя Україна. Національні меншини Полтавщини», «Техногенна катастрофа ХХ століття. Полтавці — учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції», «Ми пам'ятаємо тебе, Афганістан», «Полтавщина за роки незалежності України (1991–2011 роки)».

Далі першокурсники відвідали відділ природи, який знайомить із природними умовами та ресурсами Полтавщини, з історією дослідження природи краю, питаннями охорони навколишнього природного середовища. Студенти в рамках екскурсії оглянули відділ етнографії та  народознавства.


З приємними враженнями від екскурсії студенти вирушили знайомитися з навколишніми пам’ятками та історичними місцями!

          

6 березня 2015 року студенти групи ПР-13і денної форми навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» задля вивчення ряду тем з навчальної дисципліни «Криміналістика» відвідали Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України в Полтавській області, що знаходиться за адресою пров. Рибальський, 8.

Студенти познайомилися із начальником НДЕКЦ при УМВС України в Полтавській області, полковником міліції Проценком  Сергієм Миколайовичем.

Керівник розповів про основні напрями роботи Центру, до складу якого 5 відділів, як-то відділ техніко-криміналістичного забезпечення органів внутрішніх справ; відділ криміналістичної експертизи; відділ спеціальних видів експертизи; відділ інженерно-технічної, економічної та товарознавчої експертизи; відділ вибухотехнічної і пожежотехнічної експертизи.

Фахівцями Центру виконуються всі види криміналістичної експертизи.

Студенти мали змогу оглянути матеріали, зібрані співробітниками Центру, зокрема об’єкти трасологічного походження, об’єкти судово-балістичної експертизи (бойові припаси, вогнепальна зброя) тощо.

Наступна зустріч студентів з експертами відбудеться 20 березня 2015 року!

          

З метою поглиблення та систематизації знань, набутих під час вивчення навчальної дисципліни «Теорія держави і права» студенти напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» розпочинають роботу над своїми першими  курсовими дослідженнями. Для ознайомлення з класичними та найсучаснішими доробками провідних вчених студенти групи ПР-11 разом з куратором ст.викл. Боберською К.Г. вирушили до Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.П. Котляревського.

Першокурсники у відділі обліку користувачів пройшли процедуру реєстрації, заповнивши необхідні документи та дізналися, що термін дії читацького квитка – один рік з дати реєстрації читача. Наступним структурним підрозділом бібліотеки став відділ каталогізування, яким ведеться ціла система каталогів і картотек, як то генеральний службовий алфавітний каталог, генеральний систематичний каталог, читацький алфавітний каталог, картотека серій; картотека періодичних видань та ін. Окрім цього, працівники відділу ознайомили студентів з можливістю пошуку необхідної літератури через електронний каталог.

Далі першокурсники  ознайомилися з сучасними послугами  відділу документів іноземними мовами. Фонд відділу універсальний за змістом, становить близько 20 тис. примірників документів – книги, періодичні видання, аудіовізуальні матеріали з різних галузей знань 76 мовами.

Основне завдання відділу обслуговування читачів полягає в забезпеченні користувачам доступу до інформації завдяки наданню в користування документів з фонду бібліотеки. До послуг користувачів – читальний зал на 80 місць.

Окрім цього студенти академічної групи ПР-11 відвідали відділ документів із економічних та технічних наук, відділ абонемента, сектор періодичних видань, відділ краєзнавства та ін.

          

23 грудня 2014 року у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбувся День відкритих дверей.

Виставку кафедри правознавства на Дні відкритих дверей представляли студенти-першокурсники напряму підготовки «Правознавство» груп ПР-11, ПР-12 Журавльова Катерина, Музиченко Денис, Олійник Аліна, Грігорян Марине.

На свято завітали учні Полтавської гімназії № 21.

Після знайомства з напрямами підготовки та спеціальностями гості вирушили на екскурсію по університету. Спершу вони відвідали Музей історії ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі», де дізналися про історію споживчої кооперації України та формування кооперативної освіти країни, становлення вищого кооперативного закладу освіти в Полтаві, а також історію факультетів та кафедр, зовнішні зв’язки, нагороди університету, студентське життя та інше. Екскурсію проводив к.е.н., доц. Мирослав Васильович Аліман.

Також в рамках Дня відкритих дверей учні Полтавської гімназії №21 ознайомилися з загальним, електронним читальними залами, медіатекою та побували на концерті.

          

18 грудня 2014 р. відбулися юридичні дебати, присвячені обговоренню питання перебування «іноземного легіону» у складі уряду за участю студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» (груп ПР-11,  ПР-12, ПР-13і).

Першокурсники змагалися у складі таких команд: «Феміда» (Грігорян Марине, Музиченко Денис, Сенчук Владислав, Олійник Аліна), «Юстиція» (Котов Євгеній, Малига Ігор, Чередніченко Сергій, Петренко Максим) та «NАVІ» (Ющишин Владислав, Заливадний Сергій, Мітченок Денис, Цібезова Альона).

Секундантом на юридичних дебатах була Журавльова Катерина.

Визначали переможців жюрі – д.ю.н., проф., завідувач кафедри правознавства Лаврик Г.В., д.ю.н., проф. Гладкий С.О., к.і.н., доц. Терела Г.В., ст.викл. Боберська К.Г.

Гостями заходу були Сало Вікторія, Ніколаєва Карина, Мудрак Катерина та  Палюх Владислав.


Команда «Феміда»


Команда «NAVI»


Команда «Юстиція»

Після виснажливого протистояння перемогу здобула команда «Феміда».

Вітаємо переможців та учасників з успішним початком проведення інтелектуальних юридичних ігор для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», бажаємо подальшого зростання та здобутків у навчанні!

          

15 грудня 2014 року к.і.н., доцент кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Г.В. Терела провела відкрите лекційне заняття на тему «Трудові спори» для студентів напряму підготовки «Менеджмент».

Під час лекційного заняття студенти ознайомилися з поняттям, предметом та класифікацією трудових спорів, порядком розгляду індивідуальних трудових спорів, поняттям та видами, порядком розгляду колективних трудових спорів.

          

12 грудня 2014 року о 11.00 за участю студентів напряму підготовки «Правознавство» відбулося ігрове судове засідання «Справа Мосенцева М.О.» у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».


студенти групи ПР-13і під час судового засідання


Даний захід було проведено в рамках Всеукраїнського тижня права під керівництвом д.ю.н., проф., завідувача кафедри правознавства Лаврик Г.В. як спробу використання засвоєних теоретичних знань з навчальної дисципліни «Адміністративний процес» на практиці.

Під час судового засідання розглядалася адміністративна справа щодо порушення гр. Мосенцевим М.О. ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Головуючим на судовому засідання бувШаль Дмитро. В ролі секретаря суду спробувала себе Андрейченко Тетяна,  судового пристава – Цушко Василь. Інтереси сторін захищали Доля В’ячеслав та Заливадний Сергій. Карлаш Анна, Ющишин Владислав та Судник Юрій виступили в судовому засіданнісвідками.

Гостями заходу стали д.ю.н., проф., завідувач кафедри правознавства Лаврик Г.В., ст.викл. Боберська К.Г., директор Азербайджанського культурно-освітнього центру Алхасов Яшар Каміль оглу та студенти деканату по роботі з іноземними студентами.

          

12 грудня 2014 року д.ю.н., професор кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» С.О. Гладкий  провів міжкафедральне лекційне заняття  «Правосвідомість як правова культура» для студентів І курсу напряму підготовки «Правознавство».

Під час проведення лекційного заняття викладач переконував студентів у тому, тема, якій присвячена відкрита лекція сповнена  найбільш глибокими, складними теоретико-методологічними проблемами, глобальність розв’язання яких сьогодні є дуже високою.

          

5 грудня 2014 року к.ю.н., доцент кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» О. О. Кульчій  провів зустріч з учнями 11 класу Полтавського міського багатопрофільного ліцею № 1 ім. І. П. Котляревського на тему «Правове забезпечення спрощення ведення бізнесу в Україні».

Зустріч була проведена в рамках Всеукраїнського тижня права. Учні мали можливість ознайомитися з основними новелами законодавства, спрямованими на спрощення, передусім, започаткування підприємницької діяльності.

Спільно з викладачем діти проводили аналіз позитивних та негативних наслідків означених нововведень, встановлювали причини їх упровадження в сучасних умовах. По завершенню основної частини зустрічі учні мали можливість отримати відповіді на питання у сфері господарського права, що стало найкращим індикатором/показником їх інтересу як до підприємницької діяльності, так і до обраного фаху – правознавства.

          

У рамках Всеукраїнського ТИЖНЯ ПРАВА колективом  кафедри правознавства спільно зі студентами напряму підготовки
«Правознавство» буде проведено наступні заходи:

• Лекція-брейнстормінг із питань удосконалення системи запобігання і протидії  корупції на етапі прийняття пакету антикорупційних законопроектів у відповідності до директиви Євросоюзу від 14 березня 2014 року щодо замороження і конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом для працівників територіальних підрозділів Держземагентства в Полтавській області.

Проводить д. ю. н. проф. Лаврик Г. В. 3 грудня 2014 року об 11.40 у приміщенні Управління Держземагентства у м. Полтаві за адресою вул. Уютна, 23

• Тематична зустріч зі студентами Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права ім. М. П. Сая випускника цього коледжу, студента групи ПР-13і Мосенцева М. О. і  к. ю. н., доц. кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» Коросташова О. М., присвячена обговоренню правового статусу студентів.

Відбудеться 4 грудня 2014 року в приміщенні Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права ім. М. П. Сая за адресою м. Кіровоград, вул. В'ячеслава Чорновола (колишня Луначарського), будинок 13.

• Короткотерміновий семінар з питань правового забезпечення ведення бізнесу в Україні для учнів 11 класу, за участю вчителя правознавства Полтавського міського багатопрофільного ліцею №1 ім. І. П. Котляревського Фісуна Е. Г. і к. ю. н., доц. кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» Кульчія О. О.

Відбудеться 5 грудня о 12. 00 за адресою вул. Шевченка, 14.

• Тематична зустріч зі студентами Аграрного коледжу управління і права Полтавської державної аграрної академії, присвячена обговоренню практичних аспектів застосування законодавства про очищення та реформування влади, студентів групи ПР-13і Заливадного С., Долі В. та головного спеціаліста відділу позашкільної та виховної роботи Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА, ст. викладача Ляхівненка С.  

Відбудеться 10 грудня 2014 року о 12.00 у приміщенні Аграрного коледжу управління і права Полтавської державної аграрної академії за адресою просп. Першотравневий 10.

• Лекція-брейнстормінг із питань удосконалення системи запобігання і протидії  корупції на етапі прийняття пакету антикорупційних законопроектів у відповідності до директиви Євросоюзу від 14 березня 2014 року щодо замороження і конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом для працівників Державної казначейської служби України в Полтавській області.

 Проводить д. ю. н. проф. Лаврик Г. В. 11 грудня 2014 року о 13.00 у приміщенні Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій за адресою вул. Фрунзе, 49.

• Тематична зустріч зі студентами Полтавського кооперативного технікуму присвячена обговоренню основних положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. випускників коледжу, студентів групи ПР-13і ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» і ст. викл. Боберської К. Г.

Відбудеться 11 грудня 2014 року о 8. 30 у приміщенні Полтавського кооперативного технікуму за адресою вул. Леніна 9/17.

• Міжкафедральне лекційне заняття  «Правосвідомість як правова культура» для студентів І курсу напряму підготовки «Правознавство».

Проводить д. ю. н., проф. кафедри правознавства Гладкий С. О. 12 грудня 2014 року об 11.00 у ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» в аудиторії 209.

• Ігрове судове засідання «Справа Бабича Я. В.» для студентів напряму підготовки «Правознавство».

Під головуванням студентки групи ПР-13і Карлаш А. 12 грудня 2014 року о 9.30 в ауд. 331.

• Відкрите лекційне заняття «Трудові спори» для студентів напряму підготовки «Менеджмент».

Проводить к. і н., доц. Терела Г. В. 15 грудня 2014 року о 8. 00 в   аудиторії 523.

• Юридичні дебати, присвячені обговоренню питання перебування «іноземного легіону» у складі уряду, соціальним мережам як чиннику розвитку громадянського суспільства в Україні за участю студентів груп ПР-11, ПР-12, ПР-13і напряму підготовки «Правознавство» та членів студентського дискусійного клубу «Феміда».

Відбудеться 18 грудня о 12.40 в ауд. 234-235.

Викладачі та студенти напряму підготовки «Правознавство» поділяться своїми знаннями та професійним досвідом з питань, пов’язаних із захистом прав людини, нададуть  роз’яснення чинного законодавства України.


          

26 листопада 2014 р. студенти напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» (група ПР-11) відвідали  Музей історії ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі».

авідувач музею к.е.н., доц. Аліман Мирослав Васильович ознайомив студентів з багатими експозиціями музею («Споживча кооперація України та формування кооперативної освіти країни», «Становлення вищого кооперативного закладу освіти в Полтаві», «Інститут (1974 - 2001 рр.)», «Університет (2001 р.)», «Студентське життя», «Історія факультетів та кафедр», «Привітання та подарунки університету з нагоди ювілейних дат», «Зовнішні зв’язки», «Навчально-методична робота», «Науково-дослідна робота», «Бібліотека», «Нагороди університету», «Ветерани війни й праці і т.д.)», експонати для яких збираються, починаючи з 1982 р. Музей було створено у 2004 р. За цей час до Музею історії ПУЕТ завітали близько 16,000 іноземних гостей  та відвідувачів університету.

          

25 листопада 2014 р. студенти напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» груп ПР-11 та ПР-12 задля вивчення навчальної дисципліни «Історія України» разом з доцентом кафедри педагогіки, культурології та історії Сарапин Вітою Василівною та куратором групи ПР-11  Боберською  Крістіною Григорівною відвідали Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви».

Під час  поїздки до музею Віта Василівна розпочала цікаву екскурсію. Вона захоплююче розповідала про передумови Північної війни і самої Полтавської битви. Саме тому ці п’ятнадцять хвилин  у автобусі минули швидко.

Тільки-но першокурсники вийшли з автобусу, як їх увагу привернув пам’ятник Петра Першого, що велично стоїть близь музею і ніби першим зустрічає гостей. В музеї було досить тепло, але не так від опалення, як від привітного прийому, що влаштував персонал музею і екскурсовод (науковий співробітник музею Андрущенко А.С.).

Його розповідь була наповнена порівняннями та історичними фактами, він впевнено вів студентів від першої зали і до останньої, від передумов битви та до її наслідків. До речі студенти уже зустрічалися з Андрущенком А.С. тижнем раніше. Тоді він провів чудову лекцію про Полтавську битву і відкрив багато нового для юних правознавців.

Більше цікавої та дивовижної інформації екскурсовод повідав їм у самому музеї, стіни якого прикрашали картини, що просто вражали своїми розмірами та красою. В стінах музею стояли величні гармати, стародавня зброя та одяг воїнів Північної війни. В одному з залів стояв величезний макет Полтавської битви і Андрущенко А.С.  стояв біля нього неначе давній полководець  та описував хід бою, а причаровані студенти мрійливо слухали його, лише іноді відводячи погляд на картини на стінах та гармату, що стояла поруч.

Коли екскурсія завершилася, задоволені студенти та їх супровід фотографувалися в стінах музею та біля пам’ятника Петру Першому. Також вони встигли відвідати Шведську могилу та сфотографуватися біля неї.

В гарному настрої студенти сіли в автобус, де Віта Василівна і Крістіна Григорівна продовжили бесіду зі студентами. Їдучи з музею до університету з вікна відкривався гарний краєвид на поле Полтавської битви, редути та пам’ятник загиблим шведським солдатам у формі хреста.


Студенти груп ПР-11 та ПР-12 біля пам’ятника Петру Першому

А ось у автобусі було шумно, але шумно по доброму. Студенти ділились враженнями і вже планували маршрут своєї наступної екскурсії разом зі своїми наставниками – Крістіною Григорівною та Вітою Василівною. Тож я впевнений, що це далеко не остання наша поїздка та  моя замітка.

Автор тексту – студент групи ПР-11 Чередніченко Сергій

          

12 листопада 2014 р. студенти напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» (академічної групи ПР-12) разом з куратором д.ю.н., проф. Гладким С.О. відвідали Полтавську обласну універсальну наукову бібліотеку імені І.П. Котляревського. Першокурсники у відділі обліку користувачів пройшли процедуру реєстрації, заповнивши необхідні документи. Термін дії читацького квитка – один рік з дати реєстрації читача. Читацький квиток та разова перепустка діє у всіх відділах бібліотеки.

Працівники різних підрозділів почергово ознайомили студентів з можливостями та ресурсами кожного відділу бібліотеки.

Наступним структурним підрозділом став відділ каталогізування, яким ведеться ціла система каталогів і картотек, як то генеральний службовий алфавітний каталог, генеральний систематичний каталог, читацький алфавітний каталог, картотека назв художніх творів, картотека серій; картотека періодичних видань та ін.

Основне завдання відділу обслуговування читачів полягає в забезпеченні користувачам доступу до інформації завдяки наданню в користування документів з фонду бібліотеки. До послуг користувачів – читальний зал на 80 місць.

Також студенти ознайомилися з документами відділу документів іноземними мовами.

Фонд відділу універсальний за змістом, становить близько 20 тис. примірників документів – книги, періодичні видання, аудіовізуальні матеріали з різних галузей знань 76 мовами.

У 2007 році у структурі відділу за сприяння Посольства США в Україні відкрито інформаційний центр «Вікно в Америку», в якому читачі мають можливість безкоштовно відвідувати англомовні клуби за участю волонтерів Корпусу Миру та випускників програми FLEX.

Окрім цього студенти академічної групи ПР-12 відвідали відділ документів із економічних та технічних наук, відділ абонемента, сектор періодичних видань та ін.

          

28 жовтня 2014 р. в актовій залі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбувся «Дебют першокурсника – 2014» серед студентів факультету фінансів та обліку.

Серед учасників свята були студенти напряму підготовки 6.030401 «Правознавство».

На початку свята виступив творчий колектив факультету з танцювальним номером.

Увазі гостей та присутніх першокурсники представляли сольні номери, авторську поезію та художні номери.


Качашвілі Катерина та Цібезова Альона під час виступу (академічна група ПР-11)


Качашвілі Катерина під час виступу у складі  Народного хореографічного колективу «Міленіум»

Почесними гостями на концерті були декан факультету Педченко Наталія Сергіївна, заступник декана з навчальної, виховної роботи і соціальних питань Соболь Ганна Олегівна та інспектор деканату фінансів та обліку Іванюк Світлана Юріївна.

Наприкінці заходу декан разом з головою СтудРади факультету Шестаковим Євгенієм та Філічкіною Катериною висловили щиру подяку учасникам за участь та вручили грамоти.

Молоді таланти факультету заспівали пісню «Як у нас на Україні» та зробили п’амятні фотографії з кураторами, одногрупниками та всіма бажаючими, хто прийшов їх підтримати під час їх першого університетського творчого дебюту.

          

На початку навчального року ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  проводить оглядову екскурсію містом Полтавою для першокурсників.

10 жовтня 2014 р. на цю екскурсію були запрошені студенти академічної групи ПР-11 напряму підготовки 6.030401 «Правознавство».

Екскурсія розпочалася з відвідування пам’ятника Славним захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну. Вже вкотре про цю та інші пам’ятки (Полтавський музей авіації та космонавтики імені Ю.Кондратюка, Літературно-меморіальний музей Івана Котляревського та ін.) студентам розповідає к. філол. н., доцент кафедри педагогіки, культурології та історії Сарапин В.В.

Наступна екскурсійна зупинка відбулася біля Полтавського краєзнавчого музею.

Увагу майбутніх юристів привернув знаменитий на весь світ своїм неповторним архітектурним стилем пам’ятник Тарасу Шевченку, який знаходиться у Петровському парку.

Далі екскурсія попрямувала до Білої альтанки (Ротонди дружби народів), яку збудували на честь святкування 200-річчя Полтавської битви 1909 р.

Після огляду Ротонди дружби народів екскурсія продовжилася біля музею-садиби І. Котляревського та Успенського собору.

Наприкінці поїздки студенти ознайомилися з історією та архітектурним ансамблем Круглої площі, пам’ятника Слави, Будинку дворянського та селянського банку.

          

          

20 вересня 2014 року з нагоди Дня міста у Полтаві відбувся традиційний парад вишиванок, у які було одягнуто понад 2 тисячі людей. В цей день до свята долучилося понад 50 студентів і викладачів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», які під гаслом «Немов кольоровий великий букет, іде в вишиванках наш дружній ПУЕТ..!» пройшли від Соборного майдану до Театральної площі.

На Театральній площі було презентовано навчальні заклади та художні колективи нашого міста.


Студентка групи ПР-11 Качашвілі Катерина

Потім загиблих за Україну вшанували хвилиною мовчання, а заслужена артистка України О. Білоконь заспівала пісню «Воїнам АТО присвячується».

Традиційно в кінці параду вишиванок з рук учасників злетіли жовті і блакитні повітряні кульки разом із кількаметровим прапором України.

          

17 вересня 2014 року в приміщенні актової зали ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбулася відкрита кураторська година для студентів  І курсу, присвячена 71-й річниці визволення України від фашиських загарбників.

Під час заходу була проведена зустріч з генерал-майором у відставці, ветераном, учасником бойових дій у Великій Вітчизняній Війні Лутіним Борисом Васильовичем, який невтомно здійснює профілактичні та патріотично-виховні заходи. Будучи ще школярем та навчаючись в десятому класі загальноосвітньої школи, Борис Васильович був зарахований на курси Ворошилівських стрілків. В 19 років його мобілізували до армії. Брав участь в обороні Москви, в звільненні України, міста Полтава в складі 53 армії генерала Манагарова І.М. Після закінчення війни він мужньо виконував свій обов’язок на Кубі як учасник Карибської кризи.

Серед переповненого залу слухачів були присутні і студенти напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» та їх куратори (ст. викл. Боберська К.Г., ст.викл. Ляхівненко С.М. та доц. Терела Г.В.).

          

Зміцнення ринкових відносин і реформування судово-правової системи держави зумовлює потребу у фахівцях-правознавцях.

У приміщенні Полтавського міського Будинку культури 31 серпня 2014 р. відбулася урочиста посвята у студенти першокурсників ВНЗ  Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», у тому числі з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство».

Майбутніх юристів, їх батьків та близьких щиро привітали ректор університету, Нестуля Олексій Олексійович  та почесні гості урочистої церемонії – начальник відділу освіти Полтавської районної державної адміністрації Сень Ольга Олексіївна, директор Полтавського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Буднікова Ольга Леонідівна  та інші.


Їм були представлені декани факультетів та завідувачі кафедр. Зокрема, декан факультету фінансів та обліку Педченко Наталія Сергіївна та завідувач кафедри правознавства Лаврик Галина Володимирівна.

Першокурсниками  було урочисто виголошено «Клятву студента», вручено символічний студентський квиток та залікову книжку з побажанням успіхів у навчанні.

Після завершення урочистостей з рук першокурсників злетіли в небо жовті та блакитні повітряні кульки з їхніми заповітними бажаннями.


          

У ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 6 червня 2014 року кафедрою правознавства було проведено ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір».

Співорганізаторами конференції виступили:

В роботі конференції взяли участь науковці, викладачі, аспіранти та студенти з 9 вищих, середніх навчальних закладів та інших організацій України, зокрема:

З доповідями виступили: 2 доктори наук, 8 кандидатів наук. Усього – 20 учасників з 5 міст  України. Серед учасників 4 аспіранта, 2 студенти, 1 магістрант.

Конференція проходила з ініціативи кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та працювала за напрямами:

За результатами роботи конференції розроблені рекомендації, планується видання збірника тез, розрахованого на фахівців з правознавства та інших суспільних наук.

Це вже третя конференція «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір», яку планується щорічно проводити в ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

          

Викладачі кафедри правознавства 14 травня 2014 року приєдналися до веб-зустрічі з директором Київського офісу Інституту Кеннана кандидатом філологічних наук Ярославом Пилипинським та директором Інституту законодавства Верховної Ради України доктором юридичних наук, професором, академіком Академії правових наук України Олександром Копиленком «Антикорупційне законодавство ЄС та його пристосування до українських реалій» (програмне забезпечення ОVVO).

          

24 квітня 2014 року  о 14 10 год.  в ауд. № 405  відбулося підсумкове засідання студентського дискусійного клубу «Феміда».

Кафедра правознавства запросила студентів університету прийняти участь в обговоренні проблеми «Суверенітет і незалежність України: виклики Майдану!». Метою проведення заходу було визначення правових викликів, які можуть постати перед країною; здійснення аналізу Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС; з’ясування можливостей співробітництва між Україною та Євразійським економічним союзом; обговорення впливу подій на Майдані на країни Східного партнерства і Росію.

У роботі студентського дискусійного клубу «Феміда» взяли участь студенти напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент» (програма професійного спрямування «Менеджмент організацій»), 6.030601 «Менеджмент» (програма професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»).

КЕРІВНИК: Лаврик Галина Володимирівна, д.ю.н., доцент

Про ситуацію щодо дотримання прав людини в Криму розповіла к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки Тетяна Олександрівна Білоброва – координатор Міжнародного мандрівного фестивалю документального кіно про права людини «Docu days uа» в Полтавській області, громадський активіст Полтавської філії суспільної служби України. Окрім того доповідачем були окреслено та прокоментовано деякі положення Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р.

Особливості Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у контексті впровадження правових норм пояснив старший викладач кафедри правознавства, к.ю.н. Кульчій Олег Олександрович

Не оминули увагою та відвідали захід волонтери Полтавського обласного штабу національного спротиву окупації України Юрій Анатолійович Тригуб та Маргарита Володимирівна Смілянець

Також активну участь в дискусії приймали викладачі кафедри правознавства – к.і.н., доцент Галина Василівна Терела та старший викладач Крістіна Григорівна Боберська

          

ОГОЛОШЕННЯ!!!

24 квітня 2014 року  о 14.10 год.  в ауд. № 405 відбудеться підсумкове засідання студентського дискусійного клубу «Феміда».

Кафедра правознавства запрошує студентів університету прийняти участь в обговоренні проблеми:

«Суверенітет і незалежність України: виклики майдану!»

          

15 – 16 квітня 2014 року в ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулась наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2013 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства».

У роботі секції «Право і суспільство: Історія і сучасність» на цій конференції взяло участь 18 студентів.

КЕРІВНИК: Гладкий Сергій Олександрович, д.ю.н., проф.

СЕКРЕТАР: Горішня Юлія Юріївна, ТКД-52

Найкращі доповіді:

 1. Правове регулювання обліково-розрахункових операцій на підприємствах споживчої кооперації

Савенко Юлія Ігорівна, ОА-42і
(керівник – Лаврик Г. В., д. ю. н., професор)

 1. Правосвідомість: поняття, структура, проблемні аспекти

Горішня Юлія Юріївна, ТКД-52
(керівник – Гладкий С. О., д. ю. н., професор)

 1. Правовий статус Автономної Республіки Крим

Мазін Владислав Володимирович, Т-21
(керівник – Терела Г. В., к. і. н., доцент)

 1. Конституційне законодавство України та Росії: порівняльний аналіз

Водоп’ян Сергій Володимирович, ЕК-31
(керівник – Коросташов О. М., к. ю. н., доцент)

 1. Перспективи розвитку страхового законодавства України з урахуванням досвіду держав-членів Европейського Союзу

Мілославська Алла Володимирівна, МЗД-51м
(керівник – Ляхівненко С. М., ст. викладач)

Переможці:

І місце

Мазін Владислав Володимирович, Т-21 (науквовий керівник –  Терела Г.В., доцент)

Тема доповіді: Правовий статус Автономної Республіки Крим

ІІ місце

Водоп’ян Сергій Володимирович, ЕК-31 (науковий керівник – Коросташов О.М., доцент)

Тема доповіді: Конституційне законодавство України та Росії:порівняльний аспект

ІІІ місце

Мілославська Алла Володимирівна, МЗД-51м (керівник – Ляхівненко С.М., ст.викладач)

Тема доповіді: Перспективи розвитку страхового законодавства України з урахуванням з урахуванням досвіду держав-членів Європейського Союзу

          

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

«ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ:
 ОСВІТНІЙ ВИМІР»

яка відбудеться у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
6 червня 2014 року

Робочі  мови конференції:

Тематичні напрями конференції:

 1. Приватне право в Україні: загальнотеоретичні та історичні аспекти.
 2. Розвиток приватного права в сучасній Україні: галузевий (цивілістичний) ракурс.
 3. Проблеми вивчення (викладання) приватного права у ВНЗ України.

Для участі у конференції необхідно до 30.04.2014 р. направити заявку (зразок додається) на участь у конференції, до якої додати тези доповіді, а також копію квитанції про сплату оргвнеску на адресу оргкомітету для поштової кореспонденції, або на e-mail: pravo@uccu.org.ua

Інформаційний лист

          

На щорічний захід факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу «Свято професійної майстерності» до ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі» 28 жовтня 2013 р. завітали учні 11 класу школи-гімназії № 21 м. Полтави.

У рамках свята разом з к.і.н., доцентом кафедри правознавства Т.О. Харченко вони відвідали виставку професійної майстерності студентів факультету – «Рапсодія смаку», борошняних кондитерських виробів «Солодкий етюд»; інноваційних ресторанних технологій «Акорди кулінарного мистецтва» продукції харчових підприємств «Консервні мініатюри».

Після закінчення заходу Мирослав Васильович Аліман провів екскурсію до Музею історії ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», що відкрився у травні 2004 р. Абітурієнти дізналися про історію споживчої кооперації України та формування кооперативної освіти країни, становлення вищого кооперативного закладу освіти в Полтаві, а також історію факультетів та кафедр, зовнішні зв’язки, нагороди університету, студентське життя та інше.

          

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ!

На День відкритих дверей до ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі» 18 жовтня 2013 р. завітали учні 11 класу школи-гімназії № 21 м. Полтави.

У супроводі завідувача кафедри правознавства Лаврик Г.В., к.ю.н., доцента Коросташова О.М. та к.і.н., доцента Терели Г.В. вони відвідали Міжнародний науково-освітній центр, Культурно-лінгвістичний центр Китаю, Азербайджанський освітньо-культурний центр, мультимедійні аудиторії, спеціалізовані наукові і навчальні лабораторії університету, а також його спортивний комплекс «Олімп».

          

У ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 7 червня 2013 року кафедрою правознавства було проведено ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір».

Співорганізаторами конференції виступили:

В роботі конференції взяли участь науковці, викладачі, аспіранти та студенти з 6 вищих, середніх навчальних закладів та інших організацій України, зокрема:

З привітальними словами до учасників та гостей конференції звернулися Лаврик Галина Володимирівна, доктор юридичних наук, завідувач кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Осипенко Наталія Михайлівна, заступник директора Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, співголова оргкомітету, Карпенко Ольга Василівна, к. е. н., проф., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», голова оргкомітету.

З доповідями виступили: 2 доктори наук, 7 кандидатів наук. Усього – 17 учасників з 2 міст з України.

Кількість доповідей – 10. Серед учасників 2 аспіранта, 2 студенти, 1 магістрант.

Конференція проходила з ініціативи кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та працювала за напрямами:

Також в рамках роботи конференції був проведений майстер клас доц. Терелою Галиною Василівною з проведення  навчальних занять, тренінгів з проблем укладення та припинення трудового договору.

За результатами роботи конференції розроблені рекомендації, планується видання збірника тез, розрахованого на фахівців з правознавства та інших суспільних наук.

Це вже друга конференція «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір», яку планується щорічно проводити в ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

          

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у
роботі Всеукраїнської
науково-практичної конференції

«ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ: ОСВІТНІЙ ВИМІР»

яка відбудеться у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
7 червня 2013 року

Робочі  мови конференції:

Тематичні напрями конференції:

 1. Приватне право в Україні: загальнотеоретичні та історичні аспекти.
 2. Розвиток приватного права в сучасній Україні: галузевий (цивілістичний) ракурс.
 3. Проблеми вивчення (викладання) приватного права у ВНЗ України.

Для участі у конференції необхідно до 24.05.2013 р. направити заявку (зразок додається) на участь у конференції, до якої додати тези доповіді, а також копію квитанції про сплату оргвнеску на адресу оргкомітету для поштової кореспонденції, або на e-mail: pravo@uccu.org.ua

Інформаційний лист

          

23 квітня 2013 року  о 1240 год.  в ауд. № 306  відбулося підсумкове засідання студентського дискусійного клубу «Феміда».

Кафедра правознавства запросила студентів університету прийняти участь в обговоренні проблеми: «Законодавство України про заборону  куріння як правовий засіб охорони здоров’я населення».У роботі студентського дискусійного клубу «Феміда» взяли участь студенти напрямів підготовки 6.030601.. «Менеджмент» (програма професійного спрямування «Менеджмент туристичного бізнесу»), 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030509і «Облік і аудит».

КЕРІВНИК: Лаврик Галина Володимирівна, д.ю.н., доцент

На початку засідання студентам був запропонований до перегляду фрагмент фільму про роль тютюнопаління в нашому житті.

Найкращі доповіді:

Шмуйло Максим, ЕК-41 «Зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів»

Некрасова Марія, ОА-42і «Як кинути палити студенту нашого вузу?»

Сіліхін Борис, ОА-42і «Відповідальність за порушення законодавства про заборону тютюнопаління»

Також до проведення засідання були запрошені представники ЗМІ УДСО, а саме Аліна Балагура, яка додатково пояснила студентам зміст останніх  змін до законодавства про заборону тютюнопаління і відповіла на всі їхні питання.

          

ОГОЛОШЕННЯ!!!

23 квітня 2013 року  о 12.40 год.  в ауд. № 306 відбудеться підсумкове засідання студентського дискусійного клубу „Феміда”.
Кафедра правознавства запрошує студентів університету прийняти участь в обговоренні проблеми:

„Законодавство України про заборону  куріння як правовий засіб охорони здоров’я населення”.

          

16 – 17 квітня 2013 року у ПУЕТ відбулась наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2012 рік. У роботі секції «Право і суспільство: Історія і сучасність» на цій конференції взяло участь понад 15 студентів.

КЕРІВНИК: Гладкий Сергій Олександрович, д.ю.н., проф.,

СЕКРЕТАР: Стогній Антон Миколайович, БС-42і

Найкращі доповіді:

1.  Транснаціональні корпорації як суб’єкти міжнародного еконо­міч­ного права
Тимченко Аліна Василівна, МЕ-31
(керівник –  Ляхівненко С. М., ст. викладач)

2.  Правове регулювання відносин щодо інформаційної безпеки осо­би в Україні
Кривошапко Світлана Русланівна, ДіД-41
(керівник – Кульчій О. О., ст. викладач)

3.  Правове забезпечення надійності банківської системи
Стогній Антон Миколайович, БС-42і
(керівник – Терела Г. В., доцент)

4.  Особливості імплементації міжнародних стандартів захисту свободи совісті та віросповідання у чинне законодавство України.
Геворкян Соня Хачиківна, МЕ-31
(керівник – Ляхівненко С. М., ст. викладач)

5.  Заборона тютюнопаління у законодавстві України та іноземних держав: порівняльно-правовий аспект
Зимовець Єлизавета Олександрівна, МЕ-31
(керівник – Ляхівненко С.М., ст. викладач)

6.  Розвиток міждержавного співробітництва між Україною та Ро­сій­ською Федерацією в сфері газових угод
Марченко Яна Юріївна, МЕ-31
(керівник – Ляхівненко С.М., ст. викладач)

7.  Правове забезпечення зайнятості та працевлаштування молоді в Україні
Кабушка Олександр Михайлович, УПЕП-42
(керівник – Терела Г.В., доцент)

8. Правовий статус фізичної особи-підпиємця в Україні та Російській Федерації: порівняльний аспект
Матієшко Сергій Романович, ТХ-31
(керівник – Боберська К.Г., ст.викладач)

Переможці:

І місце

Тимченко Аліна Василівна, МЕ-31(керівник –  Ляхівненко С. М., ст. викладач)
Тема доповіді : Транснаціональні корпорації як суб’єкти міжнародного еконо­міч­ного права

ІІ місце

Кабушка Олександр Михайлович, УПЕП-42 (керівник – Терела Г.В., доцент)
Тема доповіді: Правове забезпечення зайнятості та працевлаштування молоді в Україні

ІІІ місце

Матієшко Сергій Романович, ТХ-31(керівник – Боберська К.Г., ст.викладач)
Тема доповіді: Правовий статус фізичної особи-підпиємця в Україні та Російській Федерації: порівняльний аспект

          

Випускники 9,11 класів школи-гімназії № 21 м. Полтави на Дні гостинності во ПУЕТ 15 лютого 2013 року.

День гостинності розпочався з перегляду відеоролику про минуле та сьогодення університету в актовій залі та відвідування студії звукозапису.

Учні ознайомилися з можливостями пошуку літератури в електронному читальному залі,  переглянули навчальні аудіо і відеоматеріали в медіатеці.

побували в навчальних аудиторіях, зокрема з мультимедійною лекційною аудиторією 411б.

Після обговорення «за чаєм» в  університетській їдальні усього побаченого в навчальному корпусі школярі відвідали спорткомплекс «Олімп».

          

8 червня 2012 р. у м. Полтава відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір».

Тематичні напрями конференції:

 1. Приватне право в Україні: загальнотеоретичні та історичні аспекти.
 2. Розвиток приватного права в сучасній Україні: галузевий (цивілізаційний) ракурс.
 3. Проблеми вивчення приватного права у ВНЗ України.

В рамках Всеукраїнського тижня права приуроченого Дню прав людини кафедрою правознавства проведено бесіду з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини „Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання” (зі студентами групи ЕП-31) (проф. Лаврик Г.В.); інтерактивну гру „Справа громадянина України...” (зі студентами групи ГРС-12) (доц. Харченко Т.О.), а також правового конкурсу - вікторини „Трудові правовідносини за участю неповнолітніх осіб з моделюванням правової ситуації” (зі студентами групи ГРС-11) (доц. Харченко Т.О.)

Інформацію про заходи кафедри правознавства з проведення Всеукраїнського тижня права приуроченого Дню прав людини буде висвітлено на веб-сайті кафедри.

 

          

 4 квітня 2012 року о 11 годині в ауд. № 224   відбудеться підсумкове засідання студентського дискусійного клубу „Феміда” за проблемою: „Захист персональних даних:  чого чекати”.

Кафедра правознавства

          

В рамках Всеукраїнського тижня права приуроченого Дню прав людини кафедрою правознавства проведено бесіду з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини „Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання” (зі студентами групи ЕП-31) (проф. Лаврик Г.В.); інтерактивну гру „Справа громадянина України...” (зі студентами групи ГРС-12) (доц. Харченко Т.О.), а також правового конкурсу - вікторини „Трудові правовідносини за участю неповнолітніх осіб з моделюванням правової ситуації” (зі студентами групи ГРС-11) (доц. Харченко Т.О.)

Інформацію про заходи кафедри правознавства з проведення Всеукраїнського тижня права приуроченого Дню прав людини буде висвітлено на веб-сайті кафедри.

План заходів кафедри правознавства
Полтавського університету економіки і торгівлі
з проведення у 2010 році (6-12 грудня) Всеукраїнського тижня права

№ з/п

Зміст заходу

Термін

Відповідальні виконавці

1.

Проведення бесіди з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини – „Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання” (зі студентами групи ЕП-31).

6 грудня

Проф. Лаврик Г.В.

2.

Проведення інтерактивної гри „Справа громадянина України...” (зі студентами групи ГРС-12).

7 грудня

Доц. Харченко Т.О.

3.

Проведення правового конкурсу-вікторини „Трудові правовідносини за участю неповнолітніх осіб” з моделюванням правової ситуації (зі студентами групи ГРС-11).

8 грудня

Доц. Харченко Т.О.

4.

Висвітлення заходів кафедри правознавства ПУЕТ під час проведення Всеукраїнського тижня права на веб-сайті кафедри.

11 грудня

Ст.викл. Кульчій О.О.