Освітньо-професійні програми спеціальності 081 Право

          

Молодший бакалавр

Бакалавр

Магістр

          

Навчальне забезпечення спеціальності 081 Право

          

Початковий (короткий) цикл вищої освіти

Іноземна мова

Основи наукових досліджень

Риторика

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Адміністративне право

Державне (конституційне) право зарубіжних країн

Інтернет-технології в юридичній діяльності

Історія держави і права зарубіжних країн

Історія держави і права України

Конституційне право України

Кримінальне право

Кримінальне процесуальне право

Курсова робота з курсу Кримінальне право

Курсова робота з курсу Теорія держави і права

Курсова робота з курсу Цивільне право

Римське приватне право

Судові та правоохоронні органи України

Теорія держави і права

Фізичне виховання

Цивільне право

Цивільне процесуальне право

Юридична деонтологія

International Grant System (Міжнародні гранти)

Політологія

Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Адміністративне процесуальне право

Медичне право

Сімейне право

Спадкове право

Екологічне право

Трудове право

Виборче право і виборчі технології

Житлове право

Виробнича практика

Навчальна практика

Університетська освіта

Підсумкова атестація

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Іноземна мова

Основи наукових досліджень

Риторика

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Юридична логіка

Юридична психологія

Адвокатура України

Адміністративне право

Адміністративне процесуальне право

Господарське право

Державне (конституційне) право зарубіжних країн

Екологічне право

Інтернет-технології в юридичній діяльності

Інформаційне право

Історія держави і права зарубіжних країн

Історія держави і права України

Конституційне право України

Криміналістика

Кримінальне право

Кримінальне процесуальне право

Курсова робота з курсу Господарське і господарське процесуальне право

Курсова робота з курсу Кримінальне право

Курсова робота з курсу Міжнародне публічне право

Курсова робота з курсу Теорія держави і права

Курсова робота з курсу Цивільне право

Міжнародне приватне право

Міжнародне публічне право

Міжнародний захист прав людини

Муніципальне право

Нотаріат України

Податкове право

Право інтелектуальної власності

Римське приватне право

Судові та правоохоронні органи України

Теорія держави і права

Трудове право

Фізичне виховання

Філософія права

Фінансове право

Цивільне право

Цивільне процесуальне право

Юридична деонтологія

Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

International Grant System (Міжнародні гранти)

Політологія

Виборче право і виборчі технології

Житлове право

Організація юридичної служби на підприємстві

Право соціального забезпечення

Договірне право

Міжнародне економічне право

Виконавче провадження

Теорія і практика медіації (посередництво)

Митне право

Міграційне право

Кримінально-виконавче право

Правова статистика

Кооперативне право

Право Європейського Союзу

Історія вчень про право і державу

Юридична аргументація

Сімейне право

Спадкове право

Медичне право

Медіа-право

Правова лінгвістика

Юридична техніка та складання процесуальних документів

Аграрне право

Земельне право

Виробнича бакалаврська практика

Виробнича практика

Навчальна практика

Університетська освіта

Підсумкова атестація

          

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Адміністративна процедура

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство

Ділова іноземна мова

Запобігання та протидія домашньому насильству

Інновації в юриспруденції

Конституційна юрисдикція

Корпоративне право

Кримінально-процесуальне доказування

Кримінологія

Методологія та організація наукових досліджень

Оперативно-розшукова діяльність

Порівняльне правознавство

Право національної безпеки

Правове регулювання банкрутства

Природоресурсне право

Публічні закупівлі

Публічно-приватне партнерство та взаємодія зі стейкголдерами

Судова експертиза

Судова медицина та психіатрія

Судоустрій і прокурорська діяльність

Теорія та практика Європейського суду з прав людини

Юридична техніка

Переддипломна практика

Кваліфікаційна робота

Виробнича практика

Атестаційний екзамен