Освітньо-професійна програма спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

          

Магістр

          

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

          

Адміністративна процедура

Бюджетна політика та управління фінансами

Відповідальність в публічному адмініструванні

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство

Ділова іноземна мова

Електронне урядування та інформаційні технології

Інституційна економіка

Комунікації в публічному адмініструванні

Корпоративне право

Лідерство і керівництво

Методологія та організація наукових досліджень

Міжнародні стандарти публічного адміністрування та євроінтеграція (англійською мовою викладання)

Політика національної безпеки

Правове регулювання банкрутства

Проєктно-грантова діяльність

Публічна політика

Публічна служба

Публічні закупівлі

Публічно-приватне партнерство та взаємодія зі стейкголдерами

Стратегічне планування в публічному адмініструванні

Судове адміністрування

Теорія та практика Європейського суду з прав людини

Управління інтелектуальною власністю

Управління природокористуванням

Юридична техніка

Виробнича практика

Переддипломна практика

Атестаційний екзамен

Кваліфікаційна робота