Склад кафедри

            

Лаврик Галина Володимирівна,
доктор юридичних  наук, професор, завідувач кафедри

Викладає навчальні дисципліни: «Конституційне право України», «Конституційна юрисдикція», «Муніципальне право», «Теорія та практика Європейського суду з прав людини», «Порівняльне правознавство».

Має понад 150 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: дослідження теоретичних та практичних аспектів правового регулювання суспільних відносин у сфері реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Білокінь Руслан Михайлович
доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України

Викладає навчальні дисципліни:  «Кримінальне процесуальне право», «Криміналістика», «Прокуратура України», «Судові і правоохоронні органи України», «Судове адміністрування»

Має понад 40 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: кримінально-процесуальна відповідальність: теоретичні та правові основи.

 

Гладкий Сергій Олександрович
доктор юридичних наук, професор

Викладає навчальні дисципліни: «Теорія держави і права», «Римське приватне право»,  «Кооперативне право», «Основи наукових досліджень»,  «Методологія та організація наукових досліджень».

Має понад 120 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: теорія правосвідомості, історія кооперативного законодавства.

 

Деревянко Богдан Володимирович
доктор юридичних наук, професор

Викладає навчальні дисципліни: «Господарське право», «Господарське процесуальне право», «Основи наукових досліджень», «Публічні закупівлі».

Має понад 120 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: правовий статус суб’єктів господарювання, правовий режим майна суб’єктів господарювання, правове регулювання діяльності навчальних закладів, правове регулювання відносин у сфері транспорту.

Каменська Ніна Петрівна
доктор юридичних наук, професор

Викладає навчальні дисципліни: «Адміністративне право», «Банківське право», «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні», «Електронне урядування та інформаційні технології в публічному адмініструванні».

Має близько 70 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: провадження у справах за зверненнями  платників податків до органів державної податкової служби України.

 

Солдатенко Оксана Володимирівна
доктор юридичних наук, професор

Викладає навчальні дисципліни: «Адміністративне процесуальне право», «Банківське право», «Митне право», «Податкове право», «Фінансове право».

Має понад 200 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання фінансів.

Солових Віталій Павлович
доктор наук з держуправління, професор

Викладає навчальні дисципліни: «Публічна служба», «Стратегічне планування в публічному адмініструванні».

Має понад 100 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: політико-адміністративні відносини в контексті сучасної державно-управлінської парадигми.

Брюховецька Марина Сергіївна
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародне приватне право», «Сімейне право», «Цивільне право».

Має 14 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів:  цивільно-правове регулювання посмертного донорства в Україні.

Дудченко Оксана Сергіївна
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Державне (конституційне) право зарубіжних країн».

Має 150 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: конституційно-правові засади створення та діяльності органів державної влади та управління радянської України в 1919 р. – першій половині 1930-х років..

Горбань Олена Вікторівна
кандидат філософських наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Політологія», «Юридична логіка».

Має 115 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: соціально-політичні процеси в умовах глобалізації.

Кульчій Олег Олександрович
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Договірне право», «Корпоративне право», «Міжнародне приватне право», «Право інтелектуальної власності», «Цивільне процесуальне право».

Має понад 60 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання договірних відносин в Україні.

Крикун Віктор Борисович
кандидат наук з держуправління, професор

Викладає навчальні дисципліни: «Виконавче провадження», «Правове регулювання банкрутства»

Має понад 30 друкованих праць.

Селіхов Дмитро Анатолійович
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Адвокатура України», «Житлове право», «Філософія права».

Має понад 100 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: аграрне законодавство царської Росії в Україні епохи капіталізму (II пол. ХIХ - поч. ХХ ст.). 

Сокіл Андрій Олексійович
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Аграрне право», «Виконавче провадження», «Екологічне право», «Природоресурсне право».

Має 20 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання податкових відносин в Україні.

Терела Галина Василівна
кандидат історичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство», «Право соціального забезпечення», «Трудове право», «Юридична техніка та складання процесуальних документів», «Юридична техніка».

Має понад 80 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: теорія та історія трудового права.

Четвертак Дмитро Юрійович
кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Викладає навчальні дисципліни: «Кримінологія», «Судова експертиза», «Судові та правоохоронні органи України».

Сфера наукових інтересів: методика розслідування приховування злочинів.

Боберська Крістіна Григорівна
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова»,  «Підприємницьке право».

Має 30 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: право на зайняття підприємницькою діяльністю в Україні і країнах Західної Європи.

Волошина Яна Леонідівна
кандидат юридичних наук, старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Право національної безпеки», «Соціологія права», «Теорія держави і права», «Юридична деонтологія», «Юридична техніка».

Має 15 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: юридична консультативна діяльність: теоретико-правове дослідження.

Кліндухова Тетяна Миколаївна
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародні стандарти публічного адміністрування та євроінтеграція», «Проектно-грантова діяльність в публічному адмініструванні».

Сфера наукових інтересів: доктринальне дослідження та нормативне визначення заборон і обмежень як засобів запобігання проявам корупції.

Іщенко Тетяна Володимирівна
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Криміналістика».

Має 5 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: протидія торгівлі людьми в Україні.

Орел Вікторія Анатоліївна
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Університетська освіта», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Історія держави і права України», «Історія вчень про право і державу».

Має 25 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: історія держави і права; юридична аргументація та її моделі.

Павленко Антон Валерійович
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Судова медицина та психіатрія».

Сфера наукових інтересів: судова медицина та психіатрія.

 

Потеряйко Валентина Вікторівна
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Відповідальність в публічному адмініструванні».

Має 5 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: відповідальність в публічному адмініструванні.

Стрілець Богдан Васильович
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Державне (конституційне) право зарубіжних країн», «Міжнародний захист прав людини», «Міжнародне публічне право», «Міжнародне економічне право», «Право Європейського Союзу».

Має 10 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання інвестиційної діяльності в Європейському Союзі.

Шаповал Юрій Михайлович
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Публічні закупівлі».

Має 3 друковані праці.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання майнових відносин в акціонерному товаристві.

Шеховцов Ігор Єгорович
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право», «Юридична психологія».

Має 3 друковані праці.

Сфера наукових інтересів: cучасні біопсихологічні теорії особистості злочинця та їх використання у запобіганні насильницької злочинності