Склад кафедри

            

Лаврик Галина Володимирівна,
доктор юридичних  наук, професор, завідувач кафедри

Викладає навчальні дисципліни: «Конституційне право України», «Конституційна юрисдикція», «Муніципальне право», «Теорія та практика Європейського суду з прав людини», «Порівняльне правознавство».

Має понад 150 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: дослідження теоретичних та практичних аспектів правового регулювання суспільних відносин у сфері реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=fAj8X4oAAAAJ

ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-5331-4327

Білокінь Руслан Михайлович
доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України

Викладає навчальні дисципліни: «Кримінальне право» «Кримінальне процесуальне право», «Кримінально-виконавче право», «Криміналістика», «Судоустрій і прокурорська діяльність»

Має понад 40 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: кримінально-процесуальна відповідальність: теоретичні та правові основи.

Гбур Зоряна Володимирівна
доктор наук з державного управління, професор

Викладає навчальні дисципліни: «Відповідальність в публічному адмініструванні».

Має понад 120 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: державне управління економічною безпекою України в контексті європейської інтеграції.

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=PZR2l1kAAAAJ

Гладкий Сергій Олександрович
доктор юридичних наук, професор

Викладає навчальні дисципліни: «Теорія держави і права», «Римське приватне право»,  «Кооперативне право», «Основи наукових досліджень»,  «Методологія та організація наукових досліджень».

Має понад 120 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: теорія правосвідомості, історія кооперативного законодавства.

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hoBvpQYAAAAJ

ORCID ID:
0000-0003-2616-8664

Каменська Ніна Петрівна
доктор юридичних наук, професор

Викладає навчальні дисципліни: «Адміністративне право»,  «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні», «Електронне урядування та інформаційні технології в публічному адмініструванні».

Має близько 70 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: провадження у справах за зверненнями  платників податків до органів державної податкової служби України.

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=rthXpRUAAAAJ

Крилова Ірина Іванівна
доктор наук з державного управління, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Стратегічне планування в публічному адмініструванні», «Судове адміністрування», «Управління природокористуванням».

Має понад 130 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: Державне регулювання сфери водопостачання та водовідведення в Україні.

Солдатенко Оксана Володимирівна
доктор юридичних наук, професор

Викладає навчальні дисципліни: «Адміністративне процесуальне право», «Адміністративна процедура», «Митне право», «Податкове право», «Фінансове право».
Має понад 200 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання фінансових відносин.

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=kH1GPrEAAAAJ

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0001-5633-2221

SCOPUS: ID
https://bit.ly/32GuqOE

Новосьолова Галина Германівна
доктор наук з державного управління, старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Відповідальність в публічному адмініструванні», «Судове адміністрування».

Сфера наукових інтересів: механізм державного регулювання аутопойезису держави та суспільства в рамках системно-еволюційної парадигми.

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=DHhIA9oAAAAJ

Баранов Андрій Павлович
кандидат наук з державного управління, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародні стандарти публічного адміністрування та євроінтеграція», «Політика національної безпеки», «Публічно-приватне партнерство та взаємодія зі стейкголдерами»,  «Проєктно-грантова діяльність».

Має 8 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: механізми адаптації принципів публічного адміністрування  ЄС в систему публічного управління України.

Волошина Яна Леонідівна
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Право національної безпеки», «Соціологія права», «Юридична деонтологія», «Юридична техніка».

Має 15 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: юридична консультативна діяльність: теоретико-правове дослідження.

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=FX2bi20AAAAJ

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-9340-2441

Дудченко Оксана Сергіївна
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Державне (конституційне) право зарубіжних країн».

Має 150 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: конституційно-правові засади створення та діяльності органів державної влади та управління радянської України в 1919 р. – першій половині 1930-х років.

Науковий профіль

Google Академія: Оксана Дудченко

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-3537-2694

ResearcherID: 
AAC-1394-2020

Горбань Олена Вікторівна
кандидат філософських наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Політологія», «Публічна політика», «Юридична логіка».

Має 115 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: соціально-політичні процеси в умовах глобалізації.

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=pD_z0aMAAAAJ

Кульчій Олег Олександрович
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Договірне право», «Корпоративне право», «Міжнародне приватне право», «Право інтелектуальної власності», «Цивільне процесуальне право».

Має понад 60 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання договірних відносин в Україні.

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=aCfuXZ4AAAAJ&hl=uk

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-4251-0960

SCOPUS: ID
57219163423

Web of Science:
https://publons.com/researcher/3352328/oleh-kulchii/

Крилевець Марина Сергіївна
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародне приватне право», «Сімейне право», «Цивільне право».

Має 14 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів:  цивільно-правове регулювання посмертного донорства в Україні.

Науковий профіль

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0003-0153-4613

Селіхов Дмитро Анатолійович
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Адвокатура України», «Житлове право», «Філософія права», «Нотаріат України».

Має понад 100 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: аграрне законодавство царської Росії в Україні епохи капіталізму (II пол. ХIХ - поч. ХХ ст.). 

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=smfN0fUAAAAJ

Сокіл Андрій Олексійович
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Аграрне право», «Виконавче провадження», «Екологічне право», «Природоресурсне право».

Має 20 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання податкових відносин в Україні.

Терела Галина Василівна
кандидат історичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство», «Право соціального забезпечення», «Трудове право», «Юридична техніка та складання процесуальних документів», «Юридична техніка».

Має понад 98 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: теорія та історія трудового права.

Науковий профіль

Google Академія:
Галина Василівна Терела, Galina Terela, Halyna Terela

ORCID ID:
ORCID: 0000-0001-5102-7068

ResearcherID: 
B-8708-2019

Четвертак Дмитро Юрійович
кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Викладає навчальні дисципліни: «Кримінологія», «Поліцейська діяльність в кіберсфері», «Судова експертиза», «Судові та правоохоронні органи України».

Сфера наукових інтересів: методика розслідування приховування злочинів.

Стрілець Богдан Васильович
кандидат юридичних наук, старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародні стандарти публічного адміністрування та євроінтеграція», «Міжнародний захист прав людини», «Міжнародне публічне право», «Міжнародне економічне право», «Право Європейського Союзу».

Має 25 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання інвестиційної діяльності в Європейському Союзі.

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com/citations?user=fn6VBKwAAAAJ&hl=ru

Плескач Олег Юрійович
кандидат юридичних наук, старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Оперативно-розшукова діяльність».

Має 15 друкованих праць.

Кліндухова Тетяна Миколаївна
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні», «Публічна служба», «Проектно-грантова діяльність в публічному адмініструванні», «Стратегічне планування в публічному адмініструванні».

Сфера наукових інтересів: доктринальне дослідження та нормативне визначення заборон і обмежень як засобів запобігання проявам корупції.

Іщенко Тетяна Володимирівна
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Кримінальне право»,«Кримінальне процесуальне право», «Криміналістика».

Має 5 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: протидія домашньому насильству.

Науковий профіль

Google Академія:
Тетяна Іщенко, Татьяна Ищенко,
Tetiana Ishchenko
https://scholar.google.com.ua/citations?user=3lPPDMAAA

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-5530-6715

Опанасенко Вікторія Вікторівна
доктор філософії, асистент

Викладає навчальні дисципліни: «Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова», «Англійська мова для підготовки до Єдиного вступного іспиту в магістратуру».

Має 30 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: формування глобальної компетентності, функціонування англізмів в медійних текстах.

Орел Вікторія Анатоліївна
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Університетська освіта», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Історія держави і права України», «Філософія права».

Має 25 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: юридична аргументація та її моделі.

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com/citations?pli=1&authuser=1&user=HA1KVOgAAAAJ

Павленко Антон Валерійович
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Судова медицина та психіатрія».

Сфера наукових інтересів: судова медицина та психіатрія.

Рибалко Сергій Валерійович
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Приватно-публічне партнерство та взаємодія зі стейкхолдерами».

Сфера наукових інтересів: специфіка партнерства у публічній та приватній сферах, а також взаємодія зі стейкхолдерами як безпосередніми учасниками реалізації проектів.