Склад кафедри

            

Лаврик Галина Володимирівна,
доктор юридичнихнаук, професор, завідувач кафедри

Викладає навчальні дисципліни: «Конституційне право України», «Адміністративне право», «Муніципальне право», «Історія вчень про державу і право», «Порівняльне правознавство»

Має понад 150 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: дослідження теоретичних та практичних аспектів правового регулювання суспільних відносин у сфері реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Гладкий Сергій Олександрович
доктор юридичних наук, професор

Викладає навчальні дисципліни: «Теорія держави і права», «Римське приватне право», «Кооперативне право», «Основи наукових досліджень», «Методологія та організація наукових досліджень»

Має понад 120 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: теорія правосвідомості, історія кооперативного законодавства.

Гаврик Сергій Юрійович
кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства ПУЕТ

Викладає навчальні дисципліни: «Судові та правоохоронні органи України», «Судоустрій України», «Прокуратура України», «Судова експертиза та психіатрія», «Судова медицина»

Має 10 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: оперативно-розшукове забезпечення доказування у кримінальних справах про несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку на стадії досудового розслідування.

Кульчій Олег Олександрович
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Цивільне право», «Цивільний процес», «Сімейне право», «Міжнародне приватне право», «Право інтелектуальної власності»

Має понад 40 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання договірних відносин в Україні.

Купченя Лідія Іванівна
кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства ПУЕТ

Викладає навчальні дисципліни: «Аграрне право», «Екологічне право», «Природоресурсне право», «Спадкове право»

Має 33 друковані праці.

Сфера наукових інтересів: порівняльно-правовий аналіз правового забезпечення сільськогосподарського виробництва в Україні та в межах СОТ.

Сокіл Андрій Олексійович
кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства ПУЕТ

Викладає навчальні дисципліни: «Виконавче провадження», «Нотаріат України», «Податкове право».

Має 10 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання податкових відносин в Україні.

Терела Галина Василівна
кандидат історичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Трудове право», «Банківське право», «Фінансове право», «Юридична техніка та складання процесуальних документів», «Юридична техніка».

Має понад 60 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: теорія та історія трудового права.

Харченко Тетяна Олексіївна
кандидат історичних наук, доцент кафедри правознавства ПУЕТ

Викладає навчальні дисципліни: «Державні стандарти освіти та національне освітнє законодавство», «Правознавство»,  «Університетська освіта».

Має понад  30  друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: історія держави і права України; методика викладання правових дисциплін.

Яковенко Микола Олексійович
кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства ПУЕТ

Викладає навчальні дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Кримінальний процес»

Має понад 20 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики, організації досудового розслідування, оперативно-розшукової діяльності, судової експертизи.

Боберська Крістіна Григорівна
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Державне (конституційне) право зарубіжних країн», «Міжнародне право», «Право Європейського Союзу», «Підприємницьке право»

Має 30 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: право на зайняття підприємницькою діяльністю в Україні і країнах Західної Європи.

Бойчук Микола Миколайович
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Юридична деонтологія», «Юридична психологія»

Липій Євгенія Анатоліївна
кандидат юридичних наук, старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Господарське право»

Має 10 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: адміністративно-правова охорона екологічних прав громадян

Іщенко Тетяна Володимирівна
старший викладач

Викладає дисципліни: «Криміналістика»

Має 5 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: протидія торгівлі людьми в Україні.

Серга Світлана Михайлівна
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Адміністративний процес»

Стрілець Богдан Васильович
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Державне (конституційне) право зарубіжних країн», «Міжнародне право», «Міжнародне економічне право», «Право Європейського Союзу»

Має 10 наукових праць

Сфера наукових інтересів: право Європейського Союзу, правове регулювання інвестиційної діяльності в ЄС

Тимошенко Дмитро Володимирович
кандидат юридичних наук, старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Право соціального забезпечення», «Адвокатура України», «Адміністративне і трудове право», «Право (Трудове право. Господарське право)», «Право (Правознавство. Трудове право)»

Має 6 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: причинно-наслідковий зв’язок у трудовому праві.

Шаповал Юрій Михайлович
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Договірне право», «Господарське право», «Правове регулювання платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Право інформаційних систем»

Має 3 друковані праці.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання майнових відносин в акціонерному товаристві

Сало Вікторія Анатоліївна
старший викладач
старший лаборант

Викладає навчальні дисципліни: «Історія держави і права України», «Університетська освіта»

Має близько 15 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів: історія права; законотворча діяльність Верховної Ради УРСР у 1945-1991 роках.