Склад кафедри

            

Лаврик Галина Володимирівна,
доктор юридичних  наук, професор, завідувач кафедри

Викладає навчальні дисципліни: «Конституційне право України», «Муніципальне право», «Теорія та практика Європейського суду з прав людини», «Порівняльне правознавство», «Конституційна юрисдикція».

Має понад 150 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: дослідження теоретичних та практичних аспектів правового регулювання суспільних відносин у сфері реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Білокінь Руслан Михайлович
доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України

Викладає навчальні дисципліни:  «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Прокуратура України», «Судова експертиза», «Судові і правоохоронні органи України».

Має понад 40 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: кримінально-процесуальна відповідальність: теоретичні та правові основи.

Гладкий Сергій Олександрович
доктор юридичних наук, професор

Викладає навчальні дисципліни: «Теорія держави і права», «Римське приватне право»,  «Кооперативне право», «Основи наукових досліджень»,  «Методологія та організація наукових досліджень».

Має понад 120 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: теорія правосвідомості, історія кооперативного законодавства.

Деревянко Богдан Володимирович
доктор юридичних наук, професор

Викладає навчальні дисципліни: «Господарське право», «Господарське процесуальне право», «Основи наукових досліджень», «Публічні закупівлі».

Має понад 120 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: правовий статус суб’єктів господарювання, правовий режим майна суб’єктів господарювання, правове регулювання діяльності навчальних закладів, правове регулювання відносин у сфері транспорту.

Озерський Ігор Володимирович
доктор юридичних наук, професор, академік Міжнародної кадрової академії, радник юстиції, відмінник освіти України

Викладає навчальні дисципліни: «Юридична психологія», «Судова медицина та психіатрія».

Має понад 260 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: інтеграція психологічних знань в юридичну практику.

Брюховецька Марина Сергіївна
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Цивільне право», «Сімейне право», «Спадкове право»,  «Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Має 14 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів:  цивільно-правове регулювання посмертного донорства в Україні.

Каменська Ніна Петрівна
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Адміністративне право», «Фінансове право»,  «Податкове право»,  «Банківське право».

Має близько 70 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: провадження у справах за зверненнями  платників податків до органів державної податкової служби України.

Кузнецова Людмила Валеріївна
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Аграрне право», «Екологічне право», «Соціологія права», «Природоресурсне право», «Юридична деонтологія». 

Має близько 50 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: Історія екологічного права.

Кульчій Олег Олександрович
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Договірне право», «Корпоративне право», «Міжнародне приватне право», «Право інтелектуальної власності», «Цивільне процесуальне право».

Має понад 40 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання договірних відносин в Україні.

Селіхов Дмитро Анатолійович
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Філософія права», «Юридична деонтологія».

Сфера наукових інтересів: аграрне законодавство царської Росії в Україні епохи капіталізму (II пол. ХIХ - поч. ХХ ст.). 

Сокіл Андрій Олексійович
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Господарське право», «Господарський процес», «Виконавче провадження», «Прокурорський нагляд».

Має 10 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання податкових відносин в Україні.

Терела Галина Василівна
кандидат історичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Право соціального забезпечення», «Трудове право», «Юридична техніка та складання процесуальних документів», «Юридична техніка», «Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство».

Має понад 80 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: теорія та історія трудового права.

Харченко Тетяна Олексіївна
кандидат історичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Правознавство», «Право (Правове регулювання туристичної діяльності)», «Основи права в управлінні».

Має понад  30  друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: історія держави і права України; методика викладання правових дисциплін.

Четвертак Дмитро Юрійович
кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Викладає навчальні дисципліни: «Судоустрій України», «Судова експертиза».

Сфера наукових інтересів: методика розслідування приховування злочинів.

Яковенко Микола Олексійович
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право», «Кримінологія».

Має понад 20 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики, організації досудового розслідування, оперативно-розшукової діяльності, судової експертизи.

Боберська Крістіна Григорівна
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова»,  «Підприємницьке право».

Має 30 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: право на зайняття підприємницькою діяльністю в Україні і країнах Західної Європи.

Богдан Владислав Олексійович
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Адвокатура України», «Митне право», «Судові та правоохоронні органи України».

Колеснік Любомира Іванівна
кандидат юридичних наук, старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Адміністративне процесуальне право», «Податкове право».

Має 12 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: процесуальні режими у податковому праві

Лебедь Наталія Валеріївна
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Нотаріат України».

Іщенко Тетяна Володимирівна
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Криміналістика».

Має 5 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: протидія торгівлі людьми в Україні.

Сало Вікторія Анатоліївна
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Університетська освіта», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Історія держави і права України», «Історія вчень про державу і право».

Має 20 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: історія держави і права; законотворча діяльність Верховної Ради УРСР у 1945-1991 роках.

Стрілець Богдан Васильович
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Державне (конституційне) право зарубіжних країн»,  «Міжнародне право», «Міжнародне економічне право», «Право Європейського Союзу».

Сфера наукових інтересів: правове регулювання інвестиційної діяльності в Європейському Союзі.

Шаповал Юрій Михайлович
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Господарське право», «Господарське процесуальне право», «Договірне право».

Має 3 друковані праці.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання майнових відносин в акціонерному товаристві.

Караулов Олександр Олексійович
старший лаборант

Має 8 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: інформаційні системи і технології в юридичній діяльності.