Склад кафедри

            

Лаврик Галина Володимирівна,
доктор юридичнихнаук, професор, завідувач кафедри

Викладає навчальні дисципліни: «Конституційне право України», «Муніципальне право», «Теорія та практика Європейського суду з прав людини», «Порівняльне правознавство», «Конституційна юрисдикція».

Має понад 150 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: дослідження теоретичних та практичних аспектів правового регулювання суспільних відносин у сфері реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Гладкий Сергій Олександрович
доктор юридичних наук, професор

Викладає навчальні дисципліни: «Теорія держави і права», «Римське приватне право»,  «Кооперативне право», «Основи наукових досліджень», «Методологія та організація наукових досліджень».

Має понад 120 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: теорія правосвідомості, історія кооперативного законодавства.

Деревянко Богдан Володимирович
доктор юридичних наук, професор

Викладає навчальні дисципліни: «Господарське право», «Господарський процес», «Основи наукових досліджень»

Має понад 180 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання створення та діяльності промислово-фінансових груп

Озерський Ігор Володимирович
доктор юридичних наук, професор, академік Міжнародної кадрової академії, радник юстиції, відмінник освіти України

Викладає навчальні дисципліни: «Юридична психологія», «Судова медицина та психіатрія».

Понад 260 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: інтеграція психологічних знань в юридичну практику.

Білокінь Руслан Михайлович
кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України

Викладає навчальні дисципліни: «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Прокуратура України», «Судова експертиза».

Має  40  друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: «Кримінально-процесуальна відповідальність: теоретичні та правові основи»

Каменська Ніна Петрівна
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Адміністративне право», «Фінансове право»,  «Податкове право»,  «Банківське право».

Має близько 70 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: провадження у справах за зверненнями  платників податків до органів державної податкової служби Укріїни.

Кульчій Олег Олександрович
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Цивільне право», «Цивільний процес», «Міжнародне приватне право», «Право інтелектуальної власності», «Корпоративне право».

Має понад 40 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання договірних відносин в Україні.

Сокіл Андрій Олексійович
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Господарське право», «Господарський процес», «Виконавче провадження», «Прокурорський нагляд».

Має 10 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання податкових відносин в Україні.

Селіхов Дмитро Анатолійович
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Юридична деонтологія», «Філософія права».

Сфера наукових інтересів: аграрне законодавство царської Росії в Україні епохи капіталізму (II пол. ХIХ - поч. ХХ ст.).

Терела Галина Василівна
кандидат історичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Трудове право», «Юридична техніка та складання процесуальних документів», «Юридична техніка», «Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство», «Соціологія права».

Має понад 80 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: теорія та історія трудового права.

Харченко Тетяна Олексіївна
кандидат історичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Правознавство», «Право (Правове регулювання туристичної діяльності)», «Аграрне право», «Екологічне право», «Основи права в управлінні».

Має понад  30  друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: історія держави і права України; методика викладання правових дисциплін.

Четвертак Дмитро Юрійович
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Судоустрій України», «Судова експертиза».

Сфера наукових інтересів: методика розслідування приховування злочинів.

Яковенко Микола Олексійович
кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право», «Кримінологія».

Має понад 20 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики, організації досудового розслідування, оперативно-розшукової діяльності, судової експертизи

Беньковський Станіслав Богданович
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності».

Сфера наукових інтересів: право інформаційних систем.

Боберська Крістіна Григорівна
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова»,  «Підприємницьке право».

 Має 30 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: право на зайняття підприємницькою діяльністю в Україні і країнах Західної Європи.

Богдан Владислав Олексійович
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Судові та правоохоронні органи України», «Митне право», «Адвокатура України».

Брюховецька Марина Сергіївна
кандидат юридичних наук, старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Сімейне право», «Спадкове право»,  «Природоресурсне право»,  «Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Сфера наукових інтересів:  цивільно-правове регулювання посмертного донорства в Україні.

Закладний Максим Віталійович
кандидат медичних наук, старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Судова медицина та психіатрія».

Сфера наукових інтересів: клініко-психологічна характеристика тривожних розладів різного генезу та їх медико-психологічна корекція.

Лебедь Наталія Валеріївна
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Нотаріат України».

Іщенко Тетяна Володимирівна
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Криміналістика».

Має 5 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: протидія торгівлі людьми в Україні.

Сало Вікторія Анатоліївна
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Університетська освіта», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Історія держави і права України», «Історія вчень про державу і право».

Має 18 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів: історія права; законотворча діяльність Верховної Ради УРСР у 1945-1991 роках.

Серга Світлана Михайлівна
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Адміністративний процес», «Податкове право»

Стрілець Богдан Васильович
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Державне (конституційне) право зарубіжних країн»,  «Міжнародне право», «Міжнародне економічне право», «Право Європейського Союзу».

Сфера наукових інтересів: правове регулювання інвестиційної діяльності в Європейському Союзі.

Шаповал Юрій Михайлович
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Господарське право», «Господарський процес», «Договірне право».

Має 3 друковані праці.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання майнових відносин в акціонерному товаристві.

Олійник Аліна Олександрівна
старший лаборант