Студентська наукова робота

          

З метою підвищення якості освіти та приведення її у відповідність з світовими та європейськими стандартами, потребами ринкової економіки і суспільства кафедрою правознавства приділяється значна увага студентській науково-дослідній роботі. Вона здійснюється як у рамках навчального процесу (виконання курсових робіт студентами, написання рефератів, есе), так і за його межами (підготовка наукових праць, статей, тез, участь у конференціях, конкурсах, тренінгах, майстер-класах).

Студентська науково-дослідна робота організовується і спрямовується кафедрою, при якій упродовж десятиліття функціонують науковий студентський гурток «Ін Юре» (під керівництвом доктора юридичних наук, професора С.О. Гладкого), студентський дискусійний клуб «Феміда» (первісно - під керівництвом кандидата філософських наук, доцента Р.С. Балакірєвої, а згодом - доктора юридичних наук, професора Г.В. Лаврик).

Доктор юридичних наук, професор С.О. Гладкий

Доктор юридичних наук, профессор Г.В. Лаврик

У центрі уваги студентів-науковців знаходяться актуальні проблеми правового, соціально-економічного розвитку країни. На засіданнях студентського дискусійного клубу „Феміда” досліджуються та обговорювалися й обговорюються найактуальніші, «найгарячіші» проблеми:


Підсумкове засідання студентського дискусійного клубу «Феміда»

(23 квітня 2015 року)

Викладачі, співробітники кафедри та студенти організовують, беруть участь у різноманітних заходах, як-то:


Студенти ІІ курсу напряму підготовки «Правознавство, учасники VI Всеукраїнської школи з морського права
(16-17 квітня 2016 року, м. Одеса):
Петренко Максим, Горюн Марина, Мудрак Катерина, Ніколаєва Карина

Викладачі та студенти проходять стажування у ВНЗ України, Польщі, Німеччини, долучаються до міжнародних проектів, зокрема розробці й апробації нових тестових запитань з метою впровадження пілотного ЗНО при вступі до магістратури за спеціальністю «Право» з урахуванням рекомендацій та напрацювань експертів проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя».


Практичний семінар «Психометрія для розробників тестових завдань. Наступний рівень»
(14-16 квітня 2016 року
)

Майбутні правники цінують творчий підхід та збагачують свій інтелектуальний потенціал! Вони беруть активну участь у колективних змаганнях зі «Що? Де? Коли?» та брейн-рингу в складі традиційних команд «Елогім», «Орден Стрільця», «Наукова зміна», «Big Brain», «Жіноча логіка».


Фінальний етап інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» серед команд «Елогім» та «Орден Стрільця», присвячений Дню студента
(17 жовтня 2015 року)


Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «П’яті Харківські кримінально-правові читання»


V Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір»


Урочисте відкриття року Права в Україні.


День української писемності та мови!


Студенти вирішили перевірити свої здібності в ході гри «Що? Де? Коли? Для юристів»


У рамках Всеукраїнського ТИЖНЯ ПРАВА 07 грудня 2016 року відбулося ігрове судове засідання в адміністративній справі за участю студентів ІІІ курсу напряму підготовки «Правознавство».


09 грудня 2016 року в рамках Всеукраїнського Тижня права відбувся Юридичний Brain-ринг


9-20 квітня 2017 року у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулась XL Ювілейна міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2016 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства».


2 червня 2017 року кафедрою правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» було проведено VІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір».


9 листопада всі українці, як писав Кобзар, «в Украйні й не в Украйні» єднаються рідним словом. Як і тисячі співвітчизників на всіх континентах, студенти-правознавці Полтавського університету економіки і торгівлі відзначили День української писемності і мови, написавши Всеукраїнський радіо диктант національної єдності.


Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у партнерстві із проектом «Прозорість і доброчесність публічного сектора» Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН) проводять інформаційно-просвітницьку кампанію «Студенти проти корупції».


Участь студентки 3 курсу напряму підготовки «Правознавство» Юлії Лебідь у 7-й Всеукраїнській правничій школі з альтернативних методів вирішення спорів.


У з’їзді Асоціації юридичних клік взяв участь студент 4-го курсу напряму підготовки «Правознавство» (група ПР-41) Котов Євгеній Олександрович, який представив асоціації юридичну клініку Полтавського університету економіки і торгівлі "Правова СТУДіЯ".


8 грудня 2017 року в рамках Всеукраїнського Тижня права відбувся круглий стіл на тему«Підходи до праворозуміння: проблема вибору» за участю студентів І курсу спеціальності «Право»


12 грудня 2017 року в рамках Всеукраїнського Тижня права відбулася правова вікторина.


22 лютого 2018 року студенти 6 курсу денної форми навчання спеціальності 081 «ПРАВО» вперше захищали магістерські роботи.


23 лютого 2018 року студенти 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 081 «ПРАВО» захищали магістерські роботи.


17-18 квітня 2018 рокуу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулась XLІ Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2017 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства».

Надалі основними орієнтирами для колективу кафедри у науковій роботі зі студентами залишатиметься підвищення рівня інтелектуального потенціалу, правової освіти і культури, через залучення до різноманітних науково-практичних заходів.