Студентська наукова робота

          

З метою підвищення якості освіти та приведення її у відповідність з світовими та європейськими стандартами, потребами ринкової економіки і суспільства кафедрою правознавства приділяється значна увага студентській науково-дослідній роботі. Вона здійснюється як у рамках навчального процесу (виконання курсових робіт студентами, написання рефератів, есе), так і за його межами (підготовка наукових праць, статей, тез, участь у конференціях, конкурсах, тренінгах, майстер-класах).

Студентська науково-дослідна робота організовується і спрямовується кафедрою, при якій упродовж десятиліття функціонують науковий студентський гурток «Ін Юре» (під керівництвом доктора юридичних наук, професора С.О. Гладкого), студентський дискусійний клуб «Феміда» (первісно - під керівництвом кандидата філософських наук, доцента Р.С. Балакірєвої, а згодом - доктора юридичних наук, професора Г.В. Лаврик).

Доктор юридичних наук, професор С.О. Гладкий

Доктор юридичних наук, профессор Г.В. Лаврик

У центрі уваги студентів-науковців знаходяться актуальні проблеми правового, соціально-економічного розвитку країни. На засіданнях студентського дискусійного клубу „Феміда” досліджуються та обговорювалися й обговорюються найактуальніші, «найгарячіші» проблеми:


Підсумкове засідання студентського дискусійного клубу «Феміда»

(23 квітня 2015 року)

Викладачі, співробітники кафедри та студенти організовують, беруть участь у різноманітних заходах, як-то:


Студенти ІІ курсу напряму підготовки «Правознавство, учасники VI Всеукраїнської школи з морського права
(16-17 квітня 2016 року, м. Одеса):
Петренко Максим, Горюн Марина, Мудрак Катерина, Ніколаєва Карина

Викладачі та студенти проходять стажування у ВНЗ України, Польщі, Німеччини, долучаються до міжнародних проектів, зокрема розробці й апробації нових тестових запитань з метою впровадження пілотного ЗНО при вступі до магістратури за спеціальністю «Право» з урахуванням рекомендацій та напрацювань експертів проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя».


Практичний семінар «Психометрія для розробників тестових завдань. Наступний рівень»
(14-16 квітня 2016 року
)

Майбутні правники цінують творчий підхід та збагачують свій інтелектуальний потенціал! Вони беруть активну участь у колективних змаганнях зі «Що? Де? Коли?» та брейн-рингу в складі традиційних команд «Елогім», «Орден Стрільця», «Наукова зміна», «Big Brain», «Жіноча логіка».


Фінальний етап інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» серед команд «Елогім» та «Орден Стрільця», присвячений Дню студента
(17 жовтня 2015 року)

Надалі основними орієнтирами для колективу кафедри у науковій роботі зі студентами залишатиметься підвищення рівня інтелектуального потенціалу, правової освіти і культури, через залучення до різноманітних науково-практичних заходів.