кафедра правознавства

 

Кафедра правознавства

          

Кафедра правознавства як складова компоненту цілісної освітньої системи університету покликана забезпечувати реалізацію місії ПУЕТ, а саме:

  • розвиток потенціалу та можливостей самореалізації студентів і співробітників у процесі їх спільної інноваційної, організаційної, наукової та освітньої діяльності;
  • підготовку фахівців у сфері юриспруденції, котрі повинні забезпечувати реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків у ХХІ столітті.

Усвідомлюючи неможливість досягнення визначеного ідеалу без глибокої правової освіти та виховання, можна визначити основні завдання та напрями діяльності кафедри правознавства, спрямовані на досягнення поставленої мети – надання студентам повноцінних юридичних знань, прищеплення навичок умілого застосування теоретичних положень у ході практичної діяльності.

Пріоритетним напрямом роботи колективу кафедри є науково-дослідна діяльність за темою «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» (номер державної реєстрації в УкрНТІ 0112U005870). Упродовж кількох останніх років на базі кафедри здійснено підготовку докторської дисертації завідувачем кафедри, професором Лаврик Г. В. “Правове регулювання свободи совісті, віросповідання і діяльності релігійних організацій у радянській Україні (1919 – 1929 рр.)”; професором Гладким С. О. “Кооперативне законодавство в УСРР 1920-х років як феномен соціально-історичної реальності”; кандидатської дисертації доцентом Кульчієм О. О. “Правове регулювання договірних відносин обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”.

За останні роки викладачами кафедри підготовлено та опубліковано ряд монографій загальним обсягом 43,5 д.а., опубліковано десятки наукових статей загальним обсягом 17 д.а., тез повідомлень загальним обсягом 17 д.а. тощо.

З 2012 р. кафедрою проводиться щорічна всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір».

Контактна інформація: м. Полтава, вул. Коваля, 3а
Кабінети кафедри: 334а, 334
Навчальні аудиторії: 313, 331
Телефон: (0532) 56-10-02
e-mail: pravo@puet.edu.ua; law.puet@gmail.com

Завідувач кафедри – Лаврик Галина Володимирівна, доктор юридичних наук, професор