кафедра правознавства

 

Новини кафедри

          

Участь  у онлайн-презентації освітній курс "Антикорупція та доброчесність" для гарантів освітніх програм і студентів

20 лютого  2024 року студентка-практикантка навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Дулич Катерина взяла участь у онлайн-презентації освітнього курсу «Антикорупція та доброчесність» для гарантів освітніх програм і студентів. Організатором заходу виступила експертка з Офісу доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) - Ганна Ткаченко.

Даний захід  пропонує запровадити освітній курс «Антикорупція та доброчесність» для гарантів освітніх програм і студентів у Полтавському університеті економіки і торгівлі.  Ця дисципліна матиме 3 модуля, а саме:

 • Модуль 1 - Основи доброчесності;
 • Модуль 2 - Доброчесність в різних сферах;
 • Модуль 3 - Доброчесність в університеті. 

Перебачено, що окрім аудиторних занять будуть неформальні активності, а саме: онлайн та офлайн лекції від представників НАЗК; онлайн лекції від Юрія Ніколова, ТІ та VoxCheck; офлайн зустрічі з депутатами Верховної ради України. Дана дисципліна започаткувалася з 2023 року  «Антикорупція та доброчесність» викладається в 10 університетах України, а її слухачами стали близько 900 студентів.

Тому дана дисципліна буде актуальною для гарантів освітніх програм і  студентів,  бо спрямований на усвідомлення негативних наслідків корупції  та  розуміння шляхів їх вирішення.

          

Участь  в онлайн-презентації результатів дослідження від Асоціації юридичних клінік України

16 лютого 2024 року студентка-практикантка навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Дулич Катерина взяла участь в онлайн-презентації результатів дослідження від Асоціації юридичних клінік України. Всеукраїнське дослідження правових потреб населення і бізнесу в Україні було проведено Благодійною організацією “Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги” у жовтні - листопаді 2023 року. Участь у дослідженні взяли експерти з усіх регіонів України, за винятком Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Опитування проводилося онлайн серед експертів, що мають досвід в наданні правових та соціальних послуг населенню та бізнесу. Опитувальні анкети поширювалися через закриті канали в середовищі правників, правозахисників та інших кваліфікованих експертів. Участь у дослідженні взяли 535 респондентів. Зокрема, адвокати – 24,2%; державні службовці – 28,7%; практикуючі юристи – 10,8%; працівники органів місцевого самоврядування – 26,2%; громадські активісти –5,1%; медіатори та консультанти з вирішення спорів, надання психологічної допомоги – 1%; інші категорії експертів, що мають досвід вирішення правових проблем населення та бізнесу – 3,2%.

Ключові результати:

1) у 2023 році правники продовжують активно вирішувати правові потреби населення та бізнесу. 61,3% опитаних вказали, що у цьому році до них зверталися по правову допомогу більше 10 разів на місяць;
2) найчастіше зверталися за вирішенням своїх правових потреб внутрішньо переміщені особи. 39,1% опитаних вказали, що звернень від ВПО по правову допомогу було більше десяти разів на місяць;
3) майже не зверталися по допомогу особи, що обвинувачуються у колабораційній діяльності, родичі та близькі осіб, що перебувають у полоні, насильно депортовані до російської федерації; обвинувачені, підозрювані у скоєнні воєнних злочинів зникли безвісти; особи, що є потерпілими від воєнних злочинів або мають процесуальний статус свідка;
4) найбільш типовими або поширеними у 2023 році були звернення, пов’язані з отриманням чи призначенням соціальних виплат – середньозважена оцінка поширеності таких звернень за п’ятибальною шкалою склала 3,13;
5) серед найменш поширених категорій правових ситуацій, з якими мали справу експерти були: повернення дітей чи інших осіб, що були насильно депортовані до рф – 1,34 бали; стягнення упущеної вигоди – 1,28 балів; питання відповідальності за порушення режимів комендантської години – також 1,28 балів. У 2023 році формальної відповідальності за порушення комендантської години не було;
6) як і в минулому році, в 2023 році респонденти відзначають судовий захист серед найефективніших засобів вирішення правових потреб;
7) менш формальні засоби вирішення правових проблем, на думку експертів, не є достатньо ефективними;
8) переважна більшість експертів вказує, що ані в судових провадженнях, ані при зверненні до органів влади чи місцевого самоврядування у них не виникало ситуацій пов’язаних із неофіційними витратами;
9) більшість опитаних (79,5%) відзначили, що цифровізація публічних послуг суттєво спрощує можливості задоволення правових потреб;
10) майже 40% респондентів не погоджуються із твердженням, що судові та адміністративні збори є розумними щодо формальних вимог, строків та розмірів.
 Дане дослідження демонструє активну підтримку розвитку правової допомоги та підвищення якості юридичної освіти в країні. Результати дослідження, представлені на презентації, можуть стати основою для подальших реформ у сфері права та підвищення ефективності юридичних послуг в Україні.

          

УЧАСТЬ У  ОНЛАЙН-ВЕБІНАРІ «ЯК ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ МОЖУТЬ ДОПОМОГТИ ВИПУСКНИКАМ ІНТЕРНАТІВ?»

13 лютого 2024 року студентка-практикантка навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Дулич Катерина взяла участь у онлайн вебінарі  «Як юридичні клініки можуть допомогти випускникам інтернатів?».

Організатором заходу виступила Ольга Шпаченко та спікером Кирило Невдоха. 

Дана тема є дуже актуальною, бо діти, які перебувають в інтернатах, часто потребують особливого захисту своїх прав через вразливе становище у якому вони знаходяться. Це може стосуватися права на гідне ставлення, освіту, медичну допомогу, а також права на сімейне середовище. Діти з інтернатів можуть стикатися з дискримінацією та зловживаннями, тому важливо мати механізми захисту їх прав та запобігати можливим порушенням. Вони потребують підтримки та допомоги у вирішенні різних аспектів їхнього життя, включаючи освіту, здоров'я, зайнятість, психологічний стан тощо. Юридичні клініки завжди надають безоплатну правничу допомогу дітям з інтернату. Складність надання правничої допомоги полягає в тому, що не завжди у дітей є можливість звернутися до юридичних клінік. Тому необхідно розробити ефективний та зручний метод надавання допомоги, і одним із таких методів може стати створення чат-ботів. Завдяки ним можна:

 • створити картку клієнта, де буде вказано ім’я та вік, а також можна залишитись анонімно;
 • звертатися за допомогою написавши своє власне питання або вже підготовлені питання, де буде готова розгорнута відповідь.

          

ВИПУСК МАГІСТРІВ ПОЛТАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ 2024 РОКУ

10 лютого 2024 року відбулося урочисте вручення дипломів випускникам Полтавського університету економіки і торгівлі 2024 року.

Порадіти за випускників прийшли їхні рідні та викладачі. Куратор академічної групи ПРм-21, доктор юридичних наук, професор закладу освіти, доцент Руслан Білокінь долучився до привітань: «Вітаю випускників-магістрів ПРм-21 з успішним завершенням навчання в ПУЕТ. Для мене особисто це також свято. По-перше, це мій перший випуск як куратора групи. По-друге, всі студенти успішно пройшли випробування і склали ЄДКІ, зайнявши місце серед найкращих студентів країни! По-третє, 40% студентів заслужено отримали дипломи з відзнакою, які підтверджені саме найвищим балом єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Це дійсно сильні, мотивовані діти, які наполегливо йшли до своєї мети! І, наостанок, завдяки правильній організації навчання у вузі та тісній співпраці з стейхолдерами (роботодавцями), всі випускники вже працевлаштовані! Бажаю всім реалізуватися в професії юриста!».

Вітаємо магістрів спеціальностей 081 Право та 281 Публічне управління та адміністрування з отриманням диплома та присвоєнням відповідних  кваліфікацій!

Детальніше: http://puet.edu.ua/news/vypusk-magistriv-poltavskogo-universytetu-ekonomiky-i-torgivli-2024-roku/

Куратор Руслан Білокінь

          

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН СТУДЕНТІВ
спеціальності 081 Право освітньо-професійна програма «Право»

06 лютого 2024 року  у Полтавському університеті економіки і торгівлі відбувся атестаційний екзамен студентів 2 курсу заочної форми навчання групи ПРмлис-21 спеціальності 081 Право освітньо-професійна програма «Право».

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Короєда Сергія Олександровича, доктора юридичних наук, професора, професора кафедри права та публічного управління закладу вищої освіти «Університет Короля Данила» та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, професора кафедри правознавства, доктора юридичних наук, доцента, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, кандидата юридичних наук, доцента.

Атестаційний екзамен складався із двох частин/етапів, які передбачали різні форми оцінювання, що, у свою чергу, дало можливість максимально об’єктивно оцінити сформовані під час навчання знання, уміння та навички.

Перша частина атестаційного екзамену – проходження тестування, спрямованого на виявлення таких рівнів засвоєння навчального матеріалу як знання та розуміння із базових навчальних правничих дисциплін. На проходження тесту відводилось 120 хв., упродовж яких студентам необхідно було надати  відповідь на 120 тестових питань різних когнітивних рівнів. Тестову частину було проведено в дистанційному режимі за допомогою системи OpenTest2.

Друга частина атестаційного екзамену – усна відповідь на питання екзаменаційного білета з навчальних дисциплін «Конституційне право України. Конституційна юрисдикція», «Адміністративне право», «Адміністративна процедура», «Адміністративне процесуальне право», «Міжнародне публічне право», «Міжнародний захист прав людини», «Цивільне право України. Спадкове право. Право інтелектуальної власності», «Цивільне-процесуальне право України», «Трудове право України», «Міжнародне приватне право України»,  «Кримінальне право України», «Кримінальне процесуальне право України», «Міжнародне кримінальне право, включаючи міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності», «Загальні етичні вимоги правничої професії. Професійна етика юриста».

Випускникам Полтавського університету економіки і торгівлі 2024 р. присвоєно кваліфікацію «магістр права».

Бажаємо миру, здоров’я, професійного зростання і творчого настрою!

Секретар екзаменаційної комісії Вікторія Орел

          

ПРЕДСТАВНИКИ ПРАВНИЧОЇ ШКОЛИ ПУЕТ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У МЕТОДИЧНОМУ ТРЕНІНГУ « ОСВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АКРЕДИТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ РОБОТИ ГАЛУЗЕВИХ ЕКСПЕРТНИХ РАД»

Яку модель розвитку обрати, які аспекти інституційної акредитації найактуальніші, новації у системі забезпечення якості вищої освіти в Україні – про це і не тільки говорили учасники методичного тренінгу «Освітні тенденції розвитку акредитаційного процесу та кращі практики роботи галузевих експертних рад» (25-26 січня 2024 року). Взяти участь у цьому методичному тренінгу до Полтави прибули представники академічної спільноти з різних міст України.

Наявність п’яти вищих навчальних закладів робить наше місто доволі помітним в академічному ландшафті України. Крім того, Полтава є рідкісним прикладом, коли кілька ЗВО здатні домовитися і робити спільні заходи. Цей тренінг, за словами одного з його організаторів Президента МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», професора Варшавського університету – Тараса Фінікова, не для окремого ЗВО, а для всієї академічної спільноти різних регіонів України. І ось, власне, ПУЕТ і ПДАУ створили цю можливість спільно для академічних діячів Полтавщини. Цей досвід є рідкісним, стверджує Тарас Фініков, тому одразу відгукнувся на цю пропозицію.

Йдеться про практико-орієнтоване навчання – модель, що вже давно і успішно запроваджена в Полтавському університеті економіки і торгівлі. З часом, наголошує Тарас Фініков, університети все більше залучатимуть до викладання не тільки тих, хто має вчені та академічні звання, ступені. А тих, які мають професійні компетентності й практично цим володіють. Чим менше залишиться ЗВО, тим більше вони тяжітимуть до, так би мовити «нішевих» освітніх програм.

Доктор історичних наук, професор, ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, Олексій Нестуля згадує, що процес переходу на європейські моделі викладання в університеті почався набагато раніше.

Співорганізатор тренінгу — професор, ректор Полтавського державного аграрного університету, Олександр Галич зазначив, що важливість таких офлайнових заходів полягає ще й в тому, що вони об’єднують тих, хто продукує зміни, хоче розвивати свої колективи, запроваджувати нові освітні компоненти.

Потреба трансформаційних змін постала давно. На думку ректора ПУЕТ, Олексія Нестулі, цей процес варто було починати років 20 тому. Багатьом учасникам процесу заважав страх змін, менталітет. Але випробування, які постали перед Україною, її темпи інтеграції до європейської спільноти, актуалізували проблему змін і, можливо, надали їй нової динаміки, що відповідає інтересам нашої держави.

Один з трендів в сучасній системі української освіти – запровадження  програм, що допоможуть реінтегрувати в суспільство ветеранів війни, відбудувати деокуповані території. ПУЕТ в цьому напрямку давно вже працює.

Захід тривав два дні. Після ПУЕТу, вчене товариство засідало в Полтавському державному аграрному університеті. Заступник ректора Українського католицького університету з інформаційних технологій, Олег Лагоднюк на прикладі свого університету розповів про переваги цифровізації не тільки освітнього процесу, а й просування бренду закладу вищої освіти.

Голова галузевої експертної ради НАЗЯВО «Сфера обслуговування», професорка Державного торговельно-економічного університету, Мирослава Босовська взяла участь в «круглому столі» на тему «Кращі практики акредитаційної діяльності та її моніторингу».

Говорили також і про впровадження програми розвитку soft skills в освітніх програмах державних і приватних університетів. Своїм досвідом в цій царині поділилася Ірина Удовік – Голова галузевої експертної ради НАЗЯВО «Інформаційні технології», професорка НТУ «Дніпровська політехніка».

Голова галузевої експертної ради НАЗЯВО «Соціальні та поведінкові науки», професорка  Київського економічного університету імені Тараса Шевченка, Лариса Шаульська, наголосила на важливості підготовки не тільки нових освітніх програм і матеріально-технічної бази, а й кадрового потенціалу.

Перша проректорка Бердянського державного педагогічного університету, професорка, Ольга Гуренко розповіла про виклики і перспективи при підготовці та створенні міждисциплінарних освітніх програм.

Як залучати гранти на розвиток освітніх і наукових проєктів та про найуспішніші стратегії  інтернаціоналізації університету – такою була тема доповіді проректорки Запорізького національного університету, професорки, Олени Тупахіної.

Втім, найголовнішим викликом для сучасних науковців є дотримання академічної доброчесності. Але цю тему учасники тренінгу домовилися обговорити докладніше під час наступних зустрічей.

Детальніше за матеріалами сайту ПУЕТ: http://puet.edu.ua/news/u-puet-prezentuvaly-osnovni-transformaczijni-zminy-systemy-vyshhoyi-osvity-v-ukrayiny/

          

Всеукраїнський вебінар для лідерів громад «Громади і виклики екологізації регіонального управління під час війни»

26 січня 2024 року здобувачі освітньої програми «Публічне адміністрування» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування відвідали всеукраїнський вебінар для лідерів громад «Громади і виклики екологізації регіонального управління під час війни».

У ході заходу, який об’єднав понад 400 учасників з усіх громад держави, обговорювалися виклики, з якими стикаються громади у ході управління екологією.

Організатори донесли до присутніх, що сьогодні для громад важливо мати своїх спеціалістів-екологів чи навіть енвайронменталістів, людей, які зможуть визначити користь/шкоду на всіх етапах реалізації проектів ОВД та СЕО для громади у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі.

Організований захід є одним із кроків для забезпечення підготовки таких фахівців.

Перед присутніми виступили Людмила Циганок, Президентка Асоціації професіоналів довкілля PAEW. Вона звернулася до присутніх зі вступним словом у ході якого особливу увагу звернула на законодавчі колізії, які виникли щодо поводження із небезпечними відходами та на необхідності активної ролі громад в ініціюванні необхідних законодавчих змін.

Олена Шуляк, народна депутатка України, голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ознайомила присутніх із викликами, з якими стикнулась держава у сферах екології, демографії у зв’язку з військовою агресією рф проти України, актуальними законопроектами, програмами (зокрема, спрямованими на закріплення принципів відбудови держави), над якими зараз працює держава. Одним із таким принципів є принцип зеленого відновлення.

Експертка з екологічного проектування Марія Лопушанська розповіла про перспективи використання стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля для відновлення та довгострокового планування збалансованого розвитку своїх територій.

Особливу увагу присутніх привернув виступ Валентина Щербини, віце-президента Асоціації професіоналів довкілля PAEW з військової екології та відновлення екосистем. Основний фокус його доповіді був зосереджений на управлінні відходами, зокрема відходами війни та відходами руйнування. Однак пан Валентин відповів на широке коло питань присутніх учасників громад, які значною мірою стосувалися практичних аспектів збереження та відновлення лісозахисних смуг та їх значення для збереження природного середовища.

Ольга Сютікова розповіла про можливості системи онлайн-моніторингу водних артерій, що представлена у вигляді інтерактивного хабу.

Олександр Карпенко, директор КП «Агенція місцевого економічного розвитку», м. Чортків, Тернопільська область розповів про успішний досвід залучення міжнародного фінансування під проєкти екотрансформації громади. Завдяки чому вдалося досягти і економічного ефекту і посилити енергобезпеку.

Людмила Гуляєва, експертка з грантів, фандрейзингу та фінансової грамотності розповіла про грантові фішки для громад. Які фактори успіху у підготовці грантових проєктних пропозицій?

Отже, вебінар надав учасникам ґрунтовні знання та рекомендації з актуальних питань екологічного управління на місцевому рівні. Захід продемонстрував необхідність комплексного, наукового підходу до вирішення екологічних проблем, зокрема, пов'язаних з наслідками війни. Підготовка кваліфікованих кадрів у цій сфері має стати пріоритетом для забезпечення сталого розвитку громад та України загалом.

Як висновок, можна зазначити, що всі рівні влади мають приділяти більше уваги екологічним аспектам при плануванні та реалізації проектів, особливо пов’язаних з відбудовою. Лише за умови збереження довкілля можливий довгостроковий процвітання нашої держави.

Доцент кафедри правознавства Олег Кульчій

 

Участь в онлайн-тренінгу «Розвиваємо навички підприємливості»

25 січня 2024 року студентка-практикантка навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Вісич Єлизавета взяла участь в онлайн-тренінгу «Розвиваємо навички підприємливості». Тренінг відбувся в межах проєкту «Розвиток трудового потенціалу для України», що реалізовує ГО «Міжнародна фундація розвитку» за сприяння Проєкту USAID «Економічна підтримка України». Спікеркою виступила Наталя Кулалаєва, модератором – Теодозія Яцишин. До тренінгу як учасники також доєдналися фахові юристи.

Цілі тренінгу були такими: усвідомити суть поняття «підприємливість», «ризик», «ділова хватка», «лідерство», «конфлікти», «клієнтоорієнтованість»; розвинути навички комплексного вирішення проблем; дослідити схильність до ризику; визначити власні лідерські якості; з’ясувати характерний стиль лідерства; проаналізувати стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях; розвинути навички підприємливості.

Завдяки тренінгу учасники дізналися про AGILE-мислення, розглянули методику ОКР (Objectives and Key Results – цілі та ключові результати) та порівняли дану методику з КРІ (Key Performance Indicators – ключові показники ефективності). Також ознайомились і працювали з методикою К. Томаса «Визначення стилю поведінки в конфліктній ситуації». Далі учасники працювали з вправою-методикою «Символічні фігури», яка визначала, схильність учасників до  ризику дорівнює середньому. Під час розвитку вправ учасники розвивали власне критичне мислення та комунікабельність. Також учасники мали змогу виокремити свої «погані» навички та визначити спосіб який допоможе їм їх позбутися.

Студентка-практиканта Вісич Єлизавета

          

25 січня 2024 року відбулася презентація результатів пілотного проєкту з мінімізації корупційних ризиків у трьох правничих школах України: Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Запорізького національного університету та Ужгородського національного університету.

У заході взяли участь представники правничої школи Полтавського університету економіки і торгівлі та Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, д.е.н., професор Наталія Педченко. Учасники дізналися про результати та досвід реалізації трьома правничими школами України пілотного проєкту з мінімізації корупційних ризиків і формуванні культури нульової толерантності до корупції, обговорили підготовлені експертами рекомендації, отримали зворотний зв’язок від партнерів та з’ясували їх готовність до впровадження наданих рекомендацій.

Проєкт реалізовувався за підтримки Міністерства освіти і науки України в межах програми USAID "Справедливість для всіх". Звіт про результати пілотного проєкту з надання підтримки трьом правничим школам України в мінімізації корупційних ризиків і формулювання культури нульової толерантності до корупції доступний за посиланням: https://bit.ly/3S1XyZL

          

ЩОРІЧНЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ  «ПРАВО» ТА «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» ЗІ СТЕЙКГОЛДЕРАМИ

Для забезпечення якості освітньої діяльності важливим є постійний процес актуалізації освітньо-професійних програм з метою забезпечення їхньої відповідності сучасним вимогам. Кафедра правознавства щорічно проводить обговорення цих програм. Із 23 січня 2024 року стартував марафон з обговорення освітньо-професійних програм, в якому беруть участь зацікавлені сторони. Свої пропозиції надали роботодавці, здобувачі вищої освіти та їх батьки, представники академічної спільноти.

 •  «Марафон» розпочався із обговорення освітньо-професійної програми «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право.

Четвертак Дмитро Юрійович – помічник начальника управління кадрового забезпечення ГУНП в Полтавській області зазначив, що поліція Полтавщини давно співпрацює із нашим університетом та кафедрою правознавства, а освітньо-професійна програма відповідає вимогам, дозволяє студентові здобути необхідні знання і навички для подальшого працевлаштування, в тому числі в правоохоронних органах. Пан Дмитро порекомендував додати для вивчення навчальні дисципліни «Юридична психологія», «Судові та правоохоронні органи України» та дисципліну, яка б забезпечувала студентів знаннями антикорупційного законодавства.

Крилов Олександр Борисович – адвокат в Адвокатському об'єднанні "АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КРЕДЕНС"" висловив свою думку щодо важливості збереження та розвитку розгалуженої мережі університетів у країні. Олександр Борисович зупинився на позитивних сторонах освітньо-професійної програми Право. На його думку, ОПП гармонійно поєднує в собі теоретичну та практичну підготовку. Як практикуючий адвокат, відзначив необхідність вивчення майбутніми правниками таких дисциплін, як «Юридична деонтологія», «Адвокатура України», «Нотаріат України», які присутні в цій ОПП серед обов’язкових дисциплін. Його рекомендація полягає у впровадженні вибіркової дисципліни, пов’язаної з документознавством, яка б сприяла формуванню практичних та аналітичних навичок, необхідних для успішної професійної діяльності в сфері права.

Материнко Марина Олександрівна – суддя Октябрського районного суду міста Полтави звернула увагу на необхідність вивчення такої дисципліни як «Правниче письмо», що стає все більш популярною серед правничих шкіл. Навички правничого письма сприяють розвитку чіткості та логічності мислення. Важливо, щоб юридичні документи були зрозумілими та логічно структурованими, щоб уникнути непорозумінь. Пані Марина подякувала за плідну співпрацю, адже студенти цієї ОПП постійно проходять практику в Октябрському районному суді міста Полтави та щоразу отримують схвальні відгуки.

Мельник Катерина Сергіївна – випускниця першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, здобувачка вищої освіти, група ПРм-11 подякувала кафедрі правознавства за можливість взяти участь у програмі академічної мобільності. Упродовж 1 семестру цього навчального року вона вивчала навчальну дисципліну «Право Європейського Союзу» (за факультативним курсом) в ПУЕТ та досягнула тих програмних результатів, які  їй перезарахували у закордонному закладі вищої освіти.

Ільченко Вікторія Михайлівна   старший інспектор УМП ГУНП в Полтавській області (категорія стейкголдерів: батьки здобувачів) відзначила високий рівень викладання та професійної майстерності викладачів кафедри, адже донька, яка навчається на цій ОПП за заочною формою навчання дуже задоволена і має мотивацію продовжувати навчання та поєднувати службу в поліції.

Важливим є також врахування думки студентства, що навчається за цією ОПП. Щосеместрово проводиться анонімне анкетування серед студентів, де вони можуть висловити свою думку та надати цінні рекомендації. Результати цього опитування оприлюдено на сайті кафедри правознавства, а пропозиції та зауваження обов’язково враховуються.

 • До обговорення освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право долучилися Четвертак Дмитро Юрійович, Крилов Олександр Борисович, Сухачов Олександр Олександрович – випускник першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, здобувач вищої освіти, група ПРм-11 та інші стейкголдери.

Дмитро Юрійович зазначив, що дисципліни, які викладаються зі цією ОПП сучасні, новітні та відповідають професійному Стандарту, водночас зазначив, що роботи правника потребує також психологічної підготовки, тому радив би доповнити ОПП цим напрямом.

Олександр Борисович наголосив на необхідності вивчення професійної етики майбутніми правниками: для студентів-бакалаврів має бути певний вступ до фаху, а в магістрів-правників це вищий рівень усвідомленості та прив’язаності до професії. ОПП пан Олександр оцінив на «відмінно».

Олександр Олександрович поділився власними успіхами у професії по завершенні навчання за бакалаврською програмою. Він вважає, що магістратура в сфері права відкриває перед студентами двері для високого рівня юридичної компетентності та підготовки до викликів сучасного юридичного світу.

Окрім того, озвучено та взято до уваги пропозиції студентів, які надані ними у ході анонімного опитування.

 • Відбулось обговорення освітньо-професійної програми «Публічне адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування.

Відгукнулась зі своїми слушними пропозиціями Співак Влада Олександрівна – заступник Директора Департаменту економіки і інвестицій Полтавської міської ради, начальник Управління стратегічного розвитку та озвучила інформацію щодо цільової комплексної програми гендерної професійної диверсифікації та розвитку полтавського спротиву і соціально-економічного захисту Полтавської міської територіальної громади.

Древаль Юрій Дмитрович провідний науковий співробітник Національної академії правових наук України, доктор наук з державного управління, професор рекомендував забезпечити більше практичних занять, стажувань та проектних завдань, що дозволить студентам застосовувати теоретичні знання у реальних сценаріях; сприяти взаємодії з іншими спеціальностями та включити елементи міждисциплінарного навчання для більш комплексного розуміння проблем; ввести вивчення сучасних інструментів та технологій, які використовуються в публічному управлінні, таких як аналітика даних тощо; забезпечити участь експертів та практиків у проведенні лекцій, семінарів та майстер-класів, щоб студенти могли отримати практичний досвід.

Пєєв Станіслав Тодоров – здобувач вищої освіти, група ПАм-21,  старший державний інспектор Відділу державного нагляду (контролю) у Полтавській області Державної служби України з безпеки на транспорті поділився враженнями від навчання, яке він завершує цього місяця. Пан Станіслав висловив пропозицію вдосконалити систему оцінювання, забезпечуючи відповідність досягнутим компетентностям, забезпечити прозору звітність щодо вимог та критеріїв оцінювання.

Викладачі кафедри правознавства висловлюють щиру вдячність усім, хто взяв участь у обговоренні освітньо-професійних програм. Рекомендації та корисні поради будуть неодмінно обговорені та враховані при перегляді освітньо-професійних програм та навчальних планів.

Ст. викладач кафедри правознавства Вікторія Орел

          

Участь у вебінарі «Отримання статусу учасника бойових дій»

17 січня 2024 року студентка-практикантка навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Вісич Єлизавета взяла участь у онлайн вебінарі «Отримання статусу учасника бойових дій». 

Організатором заходу виступила ГО «Юридична Сотня», спікеркою – Алла Бєлошенко, юристка.
На вебінарі розглядалися такі важливі питання, як:

 • нормативна база;
 • як отримати статус учасника бойових дій;
 • підстави для позбавлення статусу учасника бойових дій.

Завдяки вебінару учасники більше дізналися про Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема розглянуто Постанову Кабінету Міністрів України №413 від 20 серпня 2014 року, яка затверджує порядок надання статусу учасника бойових дій та має перелік необхідних документів для отримання такого статусу.

          

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ
спеціальності 081 Право освітньо-професійна програма «Право»

10-11 січня 2024 року  у Полтавському університеті економіки і торгівлі відбувся атестаційний екзамен студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право освітньо-професійна програма «Право».

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Короєда Сергія Олександровича, доктора юридичних наук, професора, професора кафедри права та публічного управління закладу вищої освіти «Університет Короля Данила» та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, професора кафедри правознавства, доктора юридичних наук, доцента, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, кандидата юридичних наук, доцента.

Атестаційний екзамен складався із двох частин/етапів, які передбачали різні форми оцінювання, що, у свою чергу, дало можливість максимально об’єктивно оцінити сформовані під час навчання знання, уміння та навички.

Перша частина атестаційного екзамену – проходження тестування, спрямованого на виявлення таких рівнів засвоєння навчального матеріалу як знання та розуміння із базових навчальних правничих дисциплін. На проходження тесту відводилось 120 хв., упродовж яких студентам необхідно було надати  відповідь на 120 тестових питань різних когнітивних рівнів. Тестову частину було проведено в дистанційному режимі за допомогою системи OpenTest2.

Друга частина атестаційного екзамену – усна відповідь на питання екзаменаційного білета з навчальних дисциплін «Конституційне право України. Конституційна юрисдикція», «Адміністративне право», «Адміністративна процедура», «Адміністративне процесуальне право», «Міжнародне публічне право», «Міжнародний захист прав людини», «Цивільне право України. Спадкове право. Право інтелектуальної власності», «Цивільне-процесуальне право України», «Трудове право України», «Міжнародне приватне право України»,  «Кримінальне право України», «Кримінальне процесуальне право України», «Міжнародне кримінальне право, включаючи міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності», «Загальні етичні вимоги правничої професії. Професійна етика юриста».

Випускникам Полтавського університету економіки і торгівлі 2024 р. присвоєно кваліфікацію «магістр права». Сім студентів отримають дипломи магістра з відзнакою.

Бажаємо миру, здоров’я, професійного зростання і творчого настрою!

Старший викладач Вікторія Орел

          

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ
спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування»

04-05 січня 2024 у Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася підсумкова атестація студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування».

Працювала екзаменаційна комісія з допомогою системи веб-конференцій BigBlueButton у складі голови комісії Древаля Юрія Дмитровича, провідного наукового співробітника Національної академії правових наук України, доктора наук з державного управління, професора та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, професора кафедри правознавства, доктора юридичних наук, доцента, Соколовської Наталії Іванівни, доцента кафедри правознавства, доктора філософії в галузі управління та адміністрування.

Перша частина підсумкової атестації - складання студентами атестаційного екзамену. Атестаційний екзамен проведено у дистанційному режимі з використанням системи незалежного тестування OpenTest.

Атестаційний екзамен складався із двох частин/етапів, які передбачали різні форми оцінювання, що, у свою чергу, дало можливість максимально об’єктивно оцінити сформовані під час навчання знання, уміння та навички. Перша частина атестаційного екзамену – проходження тестування, спрямованого на виявлення таких рівнів засвоєння навчального матеріалу як знання та розуміння із базових навчальних дисциплін публічного управління та адміністрування. На проходження тесту відводилось 180 хв., упродовж яких студентам необхідно було надати  відповідь на 180 тестових питань різних когнітивних рівнів. Тестову частину було проведено в дистанційному режимі за допомогою системи OpenTest2. Друга частина підсумкової атестації – усна відповідь на питання екзаменаційного білета.

Друга частина підсумкової атестації - захист магістерських робіт, який здійснювався з використанням системи дистанційного навчання MOODLE.

Магістри спеціальності Публічне управління та адміністрування виконували магістерські роботи за проблематикою:

 • Демобілізація та її наслідки для соціально-економічного розвитку країни;
 • Антикорупційна політика в сфері публічного адміністрування;
 • Збори, мітинги, вуличні походи, демонстрації та їх проведення в Україні;
 • Публічне управління та адміністрування у сфері національної безпеки;
 • Правила правотворчої техніки: гармонізація з європейськими стандартами.

Магістерські роботи мають апробацію на наукових та науково-практичних конференціях. Складовою захисту магістерських робіт була наукова дискусія з проблематики дослідження з використанням онлайн-технологій.

Екзаменаційна комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентами спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітньо-професійної програми «Публічне адміністрування».

Випускникам присвоєно кваліфікацію «магістр публічного управління та адміністрування».

Кафедра правознавства бажає випускникам миру, наснаги та професійних злетів!

Секретар екзаменаційної комісії Вікторія Орел

          

ВІТАЄМО СТУДЕНТА 3 КУРСУ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРАВО ДАВИДА ДЖАКЕЛІ ІЗ ПЕРЕМОГОЮ НА ЗМАГАННЯХ В ОБЛАСНОМУ ТУРНІРІ З КЛАСИЧНОГО ПАУЕРЛІФТИНГУ

Чергову перемогу на змаганнях в обласному турнірі з класичного пауерліфтингу виборов студент 3 курсу заочної форми навчання спеціальності Право, полтавський ТОРівець Давид Джакелі.

Змагання відбулися 23 грудня 2023 року у Полтаві. Більше 40 спортсменів змагалися у різних вагових та вікових категоріях серед чоловіків та жінок.

У ваговій категорії 105 кг (18 до 23 років) перемогу виборов поліцейський Патрульної поліції Полтавської області Давид Джакелі. Крім того, патрульний у окремій вправі станова тяга підняв найбільшу вагу серед усіх категорій — 250 кг.

Щиро вітаємо Давида та бажаємо високих результатів та гідних нагород!

Детальніше

          

УЧАСТЬ КЛІНІЦИСТІВ НАВЧАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО ЦЕНТРУ «ПРАВОВА СТУДіЯ» ПУЕТ У ЗИМОВОМУ ФОРУМІ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК

2-23 грудня 2023 року студенти-практиканти 2 курсу спеціальності Право взяли участь у Зимовому форумі юридичних клінік (онлайн).

На форумі АЮКУ представляла результати роботи мережі юридичних клінік в умовах воєнного стану в межах проєкту «Посилення спроможності юридичних клінік для забезпечення доступу до правосуддя в умовах воєнного стану», що реалізується за підтримки Програми USAID «Справедливість для всіх».

На форумі також було  представлено  детальний звіт правління Асоціації, який підсумував  її досягнення за минулий рік, окреслено основні плани на 2024 рік.

Під час обговорення учасники мали  можливість долучитися до формування порядку денного та майбутніх напрямів діяльності та розвитку мережі юридичних клінік.

Окрім того, невеличким святковим штрихом форуму став розіграш призів від АЮКУ. 

          

ЗНАЙОМСТВО З ПУЕТ УЧНІВ ГІМНАЗІЇ №8 ІМЕНІ ПАНАСА МИРНОГО ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

30 листопада 2023 року до Полтавського університету економіки і торгівлі завітали учні 8-9-х класів Гімназії №8 імені Панаса Мирного Полтавської міської ради.

Професор Руслан Білокінь провів майстер-клас із основ дактилоскопії. Учні ознайомилися із наукою криміналістикою, навчилися знімати відбитки пальців за допомогою «таємниць» криміналістичної техніки.

Кожен присутній мав можливість зняти власні відбитки пальців за допомогою типографської фарби, валеку та скотчу, типів порошку та магнітного пензля. 

Окрім того, Руслан Михайлович продемонстрував лабораторію криміналістики та наповнення валізи криміналіста ВК-1М, яка призначена для використання, насамперед, під час огляду місця події, а також обшуку, відтворення обстановки і обставин події.

Гості залишилися приємно вражені сучасністю та комфортабельністю нашого університету.

Старший викладач Вікторія Орел

          

СТУДЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРАВО ПОЛТАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ «ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ:  ПРАВОВА МОДЕЛЬ, ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЗАХИСТУ»

5 грудня 2023 р. у Полтавському інституті економіки і права в межах роботи V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу» відбувся студентський круглий стіл «Загальна Декларація прав людини:  правова модель, практика реалізації та шляхи захисту».

У ньому взяли участь студенти закладів освіти міста Полтава, зокрема Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Полтавського державного аграрного університету, Полтавського університету економіки і торгівлі, Полтавського інституту економіки і права.

Студенти ПУЕТ представляли доповіді:

 • «Право на соціальний захист у системі прав людини» – Грінь Тетяна, студентка другого курсу спеціальності Право;

 • «Загальна декларація прав людини: фундаментальні засади та виклики в сучасному світі» – Богославець Оксана, студентка третього курсу спеціальності Право;

 • «Правопросвітницька діяльність навчального юридичного центру "Правова СТУДіЯ" Полтавського університету економіки і торгівлі»  –  Утепбергенова Мар’яна, студентка другого курсу спеціальності Право.

Дякуємо організаторам за запрошення, а учасникам круглого столу за обговорення важливих проблем захисту прав людини.

Сертифікат ОРЕЛ

Сертифікат БОГОСЛАВЕЦЬ

Сертифікат ГРІНЬ

Сертифікат УТЕПБЕРГЕНОВА

Студентка-практикантка Тетяна Грінь

          

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА ПРОГРАМОЮ "ШКОЛА ЮРИДИЧНОГО ДИЗАЙНУ"

З травня по жовтень 2023 року доцент кафедри правознавства Олег Кульчій брав участь у програмі підвищення кваліфікації "Школа юридичного дизайну", організованій ГО "Лабораторія юридичного дизайну" за підтримки USAID. Протягом цих шести місяців учасники програми поглиблено вивчали інноваційні технології, застосування яких допомагає підвищити ефективність роботи юристів та якість надання правових послуг в умовах діджиталізації.

Заняття відбувалися щосуботи. Проект був спрямований на практичне застосування отриманих знань та навичок - кожен учасник долучився до вирішення реальної проблеми громадської організації.

Олег Кульчій увійшов до команди, яка працювала над проблемою захисту персональних даних у діяльності ГО "LinGO" та інших громадських організацій. Разом вони розробили сервіс для автоматичного генерування основних документів у цій сфері. Це дозволить спростити роботу громадських організацій із дотримання вимог законодавства щодо обробки персональних даних. Команда Олега Кульчія перемогла в номінації "Громадська корисність".

Участь у програмі дала змогу доценту Кульчію оновити свої знання та навички з урахуванням сучасних тенденцій у сфері права. Це дозволить йому бути більш ефективним викладачем та привнести інноваційні підходи до викладання юридичних дисциплін у рамках підготовки студентів спеціальності Право.

          

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА АНТИКОРУПЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ»

4 грудня 2023 року відбулася Міжнародна конференція «Розвиток культури доброчесності та антикорупції у вищій освіті», організована Асоціацією юридичних клінік України (АЮКУ).

Із привітальним словом виступили;

 • Юлія Ломжець, голова АЮКУ;
 • Сергій Пєтухов, Заступник Керівника Проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія»;
 • Юлія Гришина, Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій;
 • Ірина Чаговець, керівниця Офісу доброчесності Національного агентства  з питань запобігання корупції.

Юлія Ломжець, презентувала антикорупційні проекти та активності АЮКУ, кращі практики впровадження системи антикорупційного комплаєнсу в закордонних університетах.

Далі працювала дискусійна панель «Антикорупційний комплаєнс в закладах вищої освіти: перспективи  та проблеми впровадження», де виступили:

 • Петро Стецюк, експерт Асоціації юридичних клінік України, доповів про те, як заклади вищої освіти можуть надихнути молодь дізнаватися про корупцію та боротися з нею;
 • Доктор Роберт Гілландерс, асоційований професор економіки Бізнес-школи Дублінського університету, співдиректор Центру антикорупційних досліджень Дублінського університету, розповів про розробку та впровадження антикорупційних політик на основі оцінки корупційних ризиків університету.
 • Тетяна Головань, керівниця юридичної клініки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

На дискусійній панелі «Залучення студентства до заходів розбудови доброчесності та запобігання корупції в університетах» обговорювалися можливості органів студентського самоврядування з виявлення та запобігання корупції в ЗВО.

Доповіді презентували:

 • Ілля Бєляк, голова Експертної ради студентства ЗВО, «Розвиток антикорупційних знань і навичок запобігання корупції через активну залученість до навчальних заходів та активностей»;
 • Ксенія Валеня, Вадим Діденко, Геракл Арзуманов, переможці Антикорупційного квесту АЮКУ, учасники команди «Вартові справедливості», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, «Боротьба з фейковими науковими ступенями: Досвід Великобританії»;
 • Девід Б. Льюїс, директор Альянсу етичної підтримки Великобританії, «Формування культури викривання: досвід Університету Трініті Лідса»;
 • Джонатан Джексон, асоційований професор кафедри поліції, Університет Трініті Лідса.

Конференція стала важливим кроком у напрямі сприяння розвитку культури доброчесності та боротьби з корупцією у закладах вищої освіти.

Детальшіне: https://legalclinics.in.ua/problemy-ta-perspektyvy...

Студентка-практикантка Тетяна Грінь

          

ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ «СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО: ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО СУСІДІВ?»

28 листопада 2023 року було проведено зустріч «Східне партнерство: що ми знаємо про сусідів?»

Організатором заходу був Назарій Боярський.

Під час зустрічі оголошено переможців і переможниць квізу; презентовано ініціативу «Університет громадянської освіти»; проведено командний онлайн-квіз «Східне партнерство: що ми знаємо про сусідів», за участь в якому команда-переможець отримувала додаткові призи.

Гра складалася з 10 питань на які потрібно було відповісти за 2 хв в грі змагалося 3 команди.

Отже, під час зустрічі було презентовано на іноземній мові ініціативу «Університет громадянської освіти» також була  проведена цікава гра в якій змагалося 3 команди та було визначено переможців. 

Студентка-практикантка Тетяна Грінь

          

ПРАКТИКАНТИ НАВЧАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО ЦЕНТРУ «ПРАВОВА СТУДІЯ» ПУЕТ ПРОВЕЛИ ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКИЙ ТРЕНІНГ «НІ - НАСИЛЬСТВУ» ДЛЯ УЧНІВ 5-ГО КЛАСУ ГІМНАЗІЇ № 8 ІМЕНІ ПАНАСА МИРНОГО ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

24 листопада 2023 року студентка-практикантка Навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Діана Величко під керівництвом старшого викладача закладу вищої освіти Орел Вікторії Анатоліївни провела тренінг для учнів 5-го класу Гімназії №8 імені Панаса Мирного Полтавської міської ради на тему «НІ - НАСИЛЬСТВУ».

За мету тренінгу було поставлено: ознайомити учнів з поняттями «добро», «жорстокість», «насилля», видами насилля; сформувати уявлення про проблему насилля й жорстокості в дитячому середовищі, їх наслідків для дитини; вивчити права дітей; обговорити питання, як захиститися від будь-якого насильства; розвивати вміння творити добро, усувати прояви жорстокості в своїй поведінці; виховувати вміння попереджувати жорстоке поводження з людьми, чуйне ставлення до людей і всього навколишнього світу.

Впродовж тренінгу учасники мали можливість пограти у різноманітні ігри, щоб закріпити свої знання з даної теми. Акцентувалася увага на шкільному булінгу та кібербулінгу. Також розглядали хто у насиллі є жертво, агресором та спостерігачем, поговорили про фактори, які сприяють насильству, а також спробували разом проаналізувати життєві ситуації.

Усі учасники були дуже активними і зацікавленими у сприйнятті теми «НІ - НАСИЛЬСТВУ». Наприкінці заняття кожен мав можливість пофантазувати і висловити свої найзаповітніші бажання, а також виразити  свої враження від тренінгу.

Студентка-практикантка Величко Діана

          

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЮРИДИЧНА КЛІНІЧНА ПРАКТИКА: СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

23 листопада 2023 року студентка-практикантка навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Величко Діана та студенти 2 курсу спеціальності Право початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти Утепбергенова Мар’яна і Рудченко Олександр взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Юридична клінічна практика: становлення, сучасний стан та перспективи розвитку»./p>

Організатором державного заходу став Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. На конференції розглянуто багато важливих питань щодо становлення, функціонування та майбутнього юридичних клінік. У ході конференції було зазначено і про проблеми функціонування юридичних клінік, зокрема пов’язаних з повітряними тривогами. Учасники мали можливість заслухати доповіді суддів, адвокатів, представників НАВС, колег-практикантів.

На завершення конференції виступив Олександр Краснокутський з доповіддю «Ідеологічний конфлікт російсько-української війни та творення майбутнього України». Який наголосив на місце «ідеології» у державі та про те як можна збудувати справедливу державу.

Наукова конференція видалася надзвичайно цікавою та інформативною, тож кожен учасник відкрив для себе щось нове та цікаве.

Студентка-практикантка Величко Діана

          

УЧАСТЬ У ВЕБІНАРІ «ПІДТРИМАННЯ ПРОКУРОРОМ ПУБЛІЧНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ»

16 листопада 2023 року студентка-практикантка навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Величко Діана взяла участь у онлайн вебінарі «Підтримання прокурором публічного обвинувачення в суді».

Організатором заходу виступила Юридична клініка «Істина» ДДУВС, спікер кою – Юлія Чорнобривець, прокурор першого відділу забезпечення обвинувачення в регіональні управління підтримки публічного обвинувачення в суді Дніпропетровської обласної прокуратури.

На вебінарі розглядалися такі важливі питання як:

 • дії прокурора при публічному обвинуваченні;
 • стадії судового розгляду;
 • важливість підготовки прокурора до судових дебатів;
 • особливості роботи прокурора.

Завдяки вебінару, учасники більше дізналися про специфіку роботи прокурора, як можна стати прокурором, як ще з університету розпочати підготовку до майбутньої професії, як дізнатися про конкурс на зайняття посади, які мають бути риси характеру прокурора, а також про труднощі професійної діяльності та про те, які зміни внесло повномасштабне вторгнення роботу прокурорів.

Студентка-практикантка Величко Діана

          

ОНЛАЙН ТРЕНІНГ «МУЛЬТИМЕДІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ В ПРОВЕДЕННІ АДВОКАТСЬКОЇ КАМПАНІЇ»

14 листопада 2023 року відбувся онлайн тренінг «Мультимедійні інструменти в проведенні адвокатської кампанії», учасницею якого стала студентка-практикантка Навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Діана Величко.

Даний тренінг став заключним у практичній частині Школи адвокації для громадських лідерів в Україні та Сакартвело. Захід відбувся в рамках проєкту, який проводиться у співпраці між громадською організацією «Світ Толерантності» (Сакартвело) і громадською організацією «Вектор Прав Людини» (Україна).

Тренером даного заходу був Торніке Мандарія, мультимедійний журналіст Грузинської служби Радіо Свобода, здебільшого висвітлює питання прав людини, ЗМІ, навколишнього середовища, політики в Грузії та на Південному Кавказі, спеціалізується на випуску новинних матеріалів, написанні статей, виробництві художніх та документальних відеоматеріалів.

На тренінгу акцентувалася увага на важливості візуальної складової, зрозумілості інформації яку потрібно донести людям, способам утримати людську увагу за допомогою картинки та різних інтерактивних методів. Цікаво було розглянути питання мультимедійних інструментів у кампаніях з точки зору суспільства Сакартвело.

Наголошувалося на важливості додавання зображень людей у своїх кампаніях, тобто надавати проблемі людського обличчя, задля виклику емоцій і затримки уваги людини. А також розглядалися вже відомі компанії, наприклад такі як: Black lives matter та MeToo. Цей захід мав не лише пізнавальне і наукове значення, а й сприяв стимулу саморозвитку в нових технологіях.

Студентка-практикантка Величко Діана

          

УЧАСТЬ У ВЕБІНАРІ «СИСТЕМА БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ: ЩО? ДЕ? ДЛЯ КОГО?»

09.11.2023 року відбувся онлайн вебінар від Юридичної клініки «Істина» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ «Система безоплатної правничої допомоги: що? де? для кого?». До заходу долучилися студентки-практиканти Навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі.

Спікером виступив Сергій Соколов, в.о. директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правничої допомоги у Дніпропетровській області. На вебінарі акцентували увагу на таких питаннях: як отримати безоплатну правничу допомогу, до яких нормативно-правових актів, щодо безоплатної правничої допомоги, варто звертатися, як знайти найближче бюро правовничої допомоги, де знайти додаткову інформацію для консультацій тощо.

Отже, учасники вебінару мали змогу ознайомитися з системою безоплатної правничої допомоги в Україні та її функціонуванням.

Студентка-практикантка Величко Діана

          

КОМАНДА СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО ЦЕНТРУ «ПРАВОВА СТУДІЯ» ПОЛТАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ГАКАТОНІ STREET LAW 2023 РОКУ

Гакатон Street law 2023 року видався надзвичайно цікавим і інформативним. Протягом 4 днів учасникам вдалося прослухати 9 вебінарів та воркшопів, а також виконати 3 завдання, які були спрямовані на креативність команд. У Гакатоні взяли участь 22 обдаровані команди, які доклали немалих зусиль, щоб створити крутий просвітницький продукт.

На виконання завдань командам було надано 200 годин. У цьому їм допомагали експерти, які проводили інформативні воркшопи, а також надавали конструктивні поради стосовно запропонованих завдань.

Кожна команда була налаштована на перемогу, що додавало стимулу для вдосконалення своїх продуктів і самого себе.

Команда ПУЕТу у складі студентів спеціальності Право Величко Діани та Сергія Гаврильєва із задоволенням взяла участь у конкурсі. Його відкриття відбулося 30.10.2023 року. Цього ж дня учасникам було запропоновано 2 воркшопи і вебінар. Перший воркшоп на тему «Освітня кухня. Цікаві інгредієнти для створення сучасного уроку» від Андрія Олійника, директора ліцею, вчителя, автора, тренера НУШ, ТОП-10 Global Teacher Prize Ukraine 2020, TOP 30 Under30. Другий воркшоп – методологія Street law, провела Емі Уоллес, професор-ад?юнкт Нью Йоркської школи права, представниця міжнародної організації STREET LAW, INC. Вебінар присвячувався підслідності корупційних справ та особливостей розслідування топкорупції. Його провів Віталій Пісний, старший детектив-заступник керівника відділу НАБУ. Також у перший день Гакатону команди отримали завдання: підготувати конспект-чернетку майбутнього просвітницького продукту.

01.11.2023 року, другий день Гакатону Street law, був дуже насиченим, адже команди представляли суддям свої конспекти-чернетки. Цього ж дня учасники мали нагоду прослухати воркшоп «Прозора школа: вперед до доброчесності», який провели Людмила Слива, заступниця керівниці Офісу доброчесності НАЗК, керівниця відділу просвітницької роботи та Альона Хилько, менеджерка Офісу доброчесності НАЗК. Не менш цікавий вебінар у цей день провела Ганна Ткаченко, експертка Офісу доброчесності НАЗК, на тему «Антикорупційні месники: хто і як бореться з корупцією в Україні». У кінці дня команди отримали друге завдання: підготувати графічне доповнення до розробленого уроку та презентувати його.

Гакатон продовжився 03.11.2023 року з воркшопу «Великий тест-драйв антикорупційних інструментів для роботи з молоддю у закладах освіти» від Алли Рябухи, амбасадорки програми доброчесності EdCamp Ukraine, начальниці управління Державної служби якості освіти у Сумській області. Далі відбувся воркшоп «Як використовувати мультимедіа для геймифікації освітнього процесу?», який провів Петро Лапчак, менеджер з відбору студентів Української академії лідерства, фахівець у створенні освітніх програм та геймифікації навчального процесу. Команди отримали третє завдання: підготувати правопросвітній відеосюжет або ігрові форми правопросвіти. 

Четвертий день Гакатону припав на 08.11.2023 року і розпочався з представлення третього завдання суддям. Потім були воркшопи «Лайфхаки для проведення інтерактивних уроків: взаємодія зі шкільною аудиторією» від Світлани Бацюкової, координаторки проєкту неформальної освіти «Уроки Європи для шкіл України», проєктної менеджерки, екс-експертки Світового Банку з питань освіти та «Кар’єра комплаєнс офіцера в Україні» від Гліба Бакалова, голови Виконавчого комітету UNIC. Завершився день підведенням підсумків змагання.

Команда ПУЕТу - Easy law за час проходження Гакатону Street law підготувала новий, цікавий просвітницький продукт, наповнений різними інтерактивами, презентаціями, відео та іграми.

Дуже вдячні кожному, хто причетний до організації Гакатону, за можливість взяти участь у такому конкурсі, за неймовірні емоції,  позитив,  приділений час і за збагачення знань у сфері Street law.

Студентка-практикантка Величко Діана

          

УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНО ВРАЗЛИВИХ ГРУП: МІЖНАРОДНИЙ ТА НОЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ»

19 жовтня 2023 року студенти-практиканти навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Вікторія Баклан та  Марина Білодід, керівник навчальної практики Вікторія Орел взяли участь у науково-практичній конференції «Захист соціально вразливих груп: міжнародний та національний виміри», що відбувався в онлайн формі на платформі ZOOM.

Конференцію організував Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України та ГО «Інкубатор демократичних ініціатив».

Вітальними словами під час Конференції виступили:

 • Боярський Назарій Федорович, правозахисник та експерт у сфері освіти з прав людини, член тренерського пулу Ради Європи, незалежний експерт Східноєвропейської мережі громадянської освіти, куратор курсу підвищення кваліфікації для правників «Сила права: захист соціально вразливих груп населення».
 • Оніщенко Наталія Миколаївна, заступниця директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України.

На науково-практичній конференції обговорювались досить важливі теми, які безпосередньо стосуються сьогодення:

1) Надання безоплатної правничої допомоги постраждалим від сексуального насильства;
2)  Як допомогти дітям, яких було депортовано за межі України без дозволу на це батьків та рідких;
3) Рівність жінок та чоловіків
та інші.

Вже під закінчення конференції розпочалася дискусія на якій кожен учасник міг висловити свою думку; кожен міг задати питання доповідачу, яке його цікавило.

За результатами роботи конференції планується видання збірника тез доповідей її учасників.

Студентка-практикантка Марина Білодід

          

УЧАСТЬ У ОНЛАЙН-ТРЕНІНГУ «РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІХ ПРОЦЕСАХ» ШКОЛИ АДВОКАТІВ ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ЛІДЕРІВ В УКРАЇНІ ТА САКАРТВЕЛО

17 жовтня 2023 року студентка-практикантка Навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Марина Білодід взяла участь у онлайн-тренінгу «Роль громадянського суспільства в євроінтеграційних процесах.

Даний захід був третім у серії тренінгів для школи адвокатів громадських лідерів в Україні та Сакатрвело в межах програми «Світ толерантності» (Сакартвело) і громадською організацією «Вектор Прав Людини» (Україна).

Участь в обговорення важливих тем взяла:
Кеті Бахтадзе, досвідчена юристка, захисниця прав жінок з великим досвідом роботи в сфері громадських організацій. Спеціалістка в сфері цивільного права, законодавстві про громадянські права, міжнародного права, аналізі політик, питань прав людей з обмеженими можливостями, гендерної рівності. Юристка в організації "Танадгома" та Women's Initiatives Supporting Group (WISG).
На онлайн-тренінгу обговорено такі питання:

 1.  Неурядові організації та їх види;
 2. Східне партнерство;
 3. CSO Meter;
 4. Робота в групах;
 5. Шлях України та Грузії до європейського союзу.

На цьому заході експерт надавала корисну інформацію про організації в цілому; про партнерство, що є досить важливим аспектом у суспільстві і для організацій; було розглянуті аспекти роботи у групах, дана інформація є досить корисною для саморозвитку; був розглянутий шлях України та Грузії до європейського союзу. В загальному всі питання які розглядалися були досить цікавими та корисними.

Студентка-практикантка Марина Білодід

          

У навчальному юридичному центрі «Правова СТУДІЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі відбувся тренінг, присвячений інтеграційному воркшопу від АЮКУ для юридичних клінік

У вересні 2023 року студентки-практиканти навчального юридичного центру «Правова СТУДІЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі взяли участь у інтеграційному воркшопі Асоціації юридичних клінік України.

12 жовтня 2023 року за результатами інтеграційного воркшопу у навчальному юридичному центрі «Правова СТУДІЯ» ПУЕТ був проведений ознайомчий тренінг. У заході взяли участь студенти-практиканти Вікторія Баклан, Марина Білодід, Олександр Бутенко, завідувач Сергій Гаврильєв,  студенти групи ПР мб-21 Аліна Єрматова, Олександр Рудченко, Мар’яна Утепбергенова, керівник навчальної практики Вікторія Орел.

На тренінгу обговорювалися питання:

 1. Базові документи, які регулюють діяльність юрклінік України
 2. Організація діяльності ЮК та документообіг в ЮК
 3. Основні напрями діяльності ЮК
 4. Модельний силабус ЮК
 5. Система моніторингу якості ЮР
 6. Брендові заходи АЮКУ та як на них потрапити (турнір та Олімпіада з консультування, Фестиваль (Гакатон) зі Street Law, Конкурс студентського есе / міжнародне стажування UP, Конкурс «Кращий клініцист», Антикорупційний квест)
 7. Навчальні можливості для кураторів та консультантів ЮК
 8. Основні доступні ресурси для організації діяльності ЮК

Тренінг став корисним для всіх присутніх, здобувачі вищої освіти осучаснили знання щодо діяльності юридичних клінік та готові опанувати Інструмент оцінювання стандартної якості діяльності юридичних клінік України, що є ефективним джерелом самооцінювання та організації якісної роботи навчального юридичного центру «Правова СТУДІЯ».

Детальніше про інтеграційний воркшоп на сайті Асоціації юридичних клінік України:

Студентка-практикантка Вікторія Баклан

          

УЧАСТЬ У ОНЛАЙН ТРЕНІНГУ «МІФИ ТА ФАКТИ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ І РОБОТУ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗІЦІЙ» ШКОЛИ АДВОКАТІВ ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ЛІДЕРІВ В УКРАЇНІ ТА САКАРТВЕЛО

9 жовтня 2023 року студентка-практикантка навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Марина Білодід взяла участь у онлайн-тренінгу «Міфи та факти про права людини і роботи неприбуткових організацій».

Захід був другим у серії тренінгів для школи адвокатів для громадських лідерів в Україні та Сакартвело в межах програми «Роль правозахисників(-ць) у євроінтеграції України та Сакартвело» за підтримки Human Rights House Foundation та фінансується Європейським Союзом.

Участь в обговоренні важливих тем взяла: Саломе Мезурнішвілі, засновниця та голова Фонду розвитку прав людини, членкиня Комітету з прав людини та міжнародного права асоціації адвокатів Сакартвело, а також досвідчена та віддана своїй справі спеціалістка неурядового сектору.

На онлайн-тренінгу обговорено такі питання:

 1. Боротьба з міфами про права людей;
 2. З’ясувати звідки взялися громадські організації;
 3. Роль громадських організацій;

На цьому заході експерт надавала корисні поради як боротися з міфами, та як правильно їх розвіювати; розповіла про важливість не прибуткових громадських організацій у житті суспільства та держави;

Студентка-практикантка Білодід Марина

          

СТУДЕНТИ-ПРАВНИКИ ПЕРШОГО КУРСУ ПІДПИСАЛИ ДЕКЛАРАЦІЮ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ОЗНАЙОМИЛИСЬ ІЗ КОДЕКСОМ ЧЕСТІ ПРАВНИЧОЇ ШКОЛИ ПОЛТАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

Здобувачі першого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти підписали декларації про дотримання академічної доброчесності учасником освітнього процесу Полтавського університету економіки і торгівлі. Своїми підписами вони засвідчили свою обізнаність з вимогами Університету щодо дотримання політики академічної доброчесності, видами її порушень, заходами Університету щодо її запобігання та рівнем особистої відповідальності.

Усвідомлюючи високу роль правника в суспільстві, студенти ознайомилися і зобов’язуються дотримуватися Кодексу академічної доброчесності професорсько-викладацького складу, студентів, співробітників та адміністрації спе­ціальності 081 Право Полтавського університету економіки і торгівлі.

Декларації студентів

          

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІГРИ З НАГОДИ ДНЯ ЮРИСТА

Щосеместру кафедрою правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі проводяться різноманітні інтелектуальні «батли».

10 жовтня 2023 року серед студентів І курсу спеціальності «Право» ПУЕТ відбулася  інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?», присвячена Дню юриста.

На початку змагання учасників команд привітали зі святом та побажали майбутньої успішної самореалізації в правничій сфері. Після уточнення правил гри та вирішення всіх організаційних питань розпочався І тур змагань.

Організаторами гри виступили викладачі кафедри правознавства та здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право:

 • Вікторія ОРЕЛ – укладач запитань, ведуча;
 • Олег КУЛЬЧІЙ – тайм-кіпер;
 • Оксана СОЛДАТЕНКО – голова апеляційної комісії;
 • Олена ГОРБАНЬ – голова суддівського корпусу;
 • Сергій ГАВРИЛЬЄВ – голова лічильної комісії.

Цього року зустрілися найсміливіші та найкмітливіші представники І курсу спеціальності 081 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Три команди вирізнялися завзяттям та креативністю. Серед них:

 • Політики (Ковальов Михайло – капітан, Базилюк Альона, Гордієнко Олена, Куля Анна, Яхно Ксенія);
 • Римляни (Скорик Дмитро – капітан, Гнаток Анастасія, Дячковська Вікторія, Нос Анна, Рома Валерія, Склема Маргарита);

 

 •  Укропчик (Стріленко Вадим – капітан, Аксюк Віталій, Добродєєва Анастасія, Нос Ольга, Сулима Максим).

Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» відбувалася в три етапи. Питання першого та другого туру мали на меті активізувати знання з різних наук. Третій етап мав юридичний характер.

За результатами гри команди посіли такі місця:
І місце – Укропчик

ІІ місце –  Римляни

ІІІ місце – Політики

Окрім грамот за призові місця в кожній команді подарунками з символікою ПУЕТ було відзначено найактивніших гравців та капітанів.

Дякуємо представникам всіх команд за активну участь у інтелектуальній грі! Подібні ігри спрямовані на розвиток абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність бути критичним і самокритичним, цінування та повагу різноманітності та мультикультурності, здатність працювати в команді та інших загальних компетентностей, без яких неможливе становлення гармонійної особистості професійного правника.

Детальніше

Ведуча Вікторія Орел

          

УЧАСТЬ В ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВОРКШОПІ АЮКУ

28 та 29 вересня 2023 року студентка-практикантка Навчального юридичного центру «Правова СТУДІЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Вікторія Баклан взяла участь у Інтеграційному воркшопі АЮКУ. Він орієнтований на керівників, лаборантів та інших. Участь у ньому передбачав попередню підготовку.

На воркшопі розглядалися такі питання:

 1. Базові документи, які регулюють діяльність юрклінк в Україні 
 2. Організація діяльності ЮК та документообіг в ЮК 
 3. Основні напрями діяльності ЮК
 4. Модельний освітній силабус ЮК 
 5. Систему моніторингу якості юридичних клінік 
 6. Брендові заходи АЮКУ та як на них потрапити (турнір та Олімпіада з консультування,  Фестиваль (Гакатон) зі Street Law, Конкурс "Кращий клініцист", Антикорупційний квест)
 7. Навчальні можливості для кураторів та консультантів ЮК 
 8. Основні доступні ресурси для організації діяльності ЮК 

Захід був досить пізнавальним та корисним, вході якого було розглянуто безліч питань. Було висловлено зауваження та запитання, на які експерти дали кожному учаснику ґрунтовну відповідь.

          

СТУДЕНТИ-ПРАВНИКИ ПЕРШОГО КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 ПРАВО УСПІШНО ЗАВЕРШИЛИ КУРС «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА»

Новий 2023-2024 навчальний рік для здобувачів вищої освіти першого курсу Полтавського університету економіки і торгівлі розпочався з вивчення позакредитного курсу «Університетська освіта».

Контент курсу спрямований на отримання першокурсниками уявлень про особливості навчання в університеті: позиціонування Полтавського університету економіки і торгівлі у Європейському освітньому просторі, упровадження лідерської управлінської парадигми як умови забезпечення особистісного та професійного успіху студента та випускника, студентське самоврядування в університеті, індивідуальну освітню траєкторію розвитку студента, наукову діяльність та організацію освітнього процесу тощо.

За результатами вивчення курсу «Університетська освіта» студенти отримали сертифікати.

Детальніше: http://puet.edu.ua/news/zavershyvsya-kurs-universytetska-osvita/

          

ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ З ДОКУМЕНТУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ ДЛЯ АДВОКАТІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ СИСТЕМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

22-23 вересня 2023 року в місті Суми було проведено тренінг за темою: «Документування воєнних злочинів» для адвокатів та працівників системи з надання безоплатної правової допомоги, який був організований Громадською організацією «Харківська правозахисна група».

Одним із запрошених тренерів-експертів на цьому заході був доцент кафедри правознавства Михайло Романов. Він провів заняття з тематики, що стосувалася питань загальних підходів до документування воєнних злочинів, а також за темою «Міжнародні злочини та принцип компліментарності».

В межах зазначених тем було надано роз’яснення основних принципів документування воєнних злочинів, а також їх види за міжнародним кримінальним правом, проаналізовано елементи цих злочинів та основні види діянь, які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

          

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО ЦЕНТРУ «ПРАВОВА СТУДІЯ» ПОЛТАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ СТУДЕНТАМ ПОЛТАВСЬКОГО ФАХОВОГО КООПЕРАТИВНОГО КОЛЕДЖУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО»

6 вересня 2023 року відбулося знайомство студентів Полтавського фахового кооперативного коледжу спеціальності 081 Право з діяльністю Навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі, котрий з 2017 року є членом Асоціації юридичних клінік України.

Презентацію навчального юридичного центру здійснювала студентка-практикантка групи ПР б-21 Вікторія Баклан та студенти групи ПР мб-21 Аліна Єрматова та Мар’яна Утепбергенова.

Студентів коледжу ознайомлено з такими поняттями як «первинна правова допомога», «юридична клініка», «клініцист», а також окреслювалися основні напрямки та принципи роботи, мета та завдання Навчального юридичного центру.

Було з’ясовано, що навчальний юридичний центр «ПРАВОВА СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі є його структурним підрозділом та здійснює надання безоплатної первинної правової допомоги з питань захисту конституційних прав і свобод громадян та організацій; цивільного, житлового, сімейного, трудового права та права соціального забезпечення; правового регулювання підприємницької та інвестиційної діяльності; захисту прав молоді, осіб похилого віку та інших представників соціально вразливих груп суспільства. Студенти групи ПРмб-21 розповіли детальніше про участь представників «ПРАВОВОЇ СТУДіЇ» у з’їзді Асоціації юридичних клінік України.

Примітка. Якщо у Вас виникли питання щодо діяльності навчального юридичного центру «Правова СТУДІЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі або Ви потребуєте правової допомоги – звертайтеся за адресою: ТРЦ Київ (Зіньківська 6/1а, ТРЦ «», 4 поверх) або онлайн (e-mail: pravo.studiapuet@ukr.net чи Google-форма).

Керівник навчальної практики Вікторія Орел

          

Полтавські митники та студенти – цікаве спілкування

Ось і цього разу, з нагоди Дня знань до студентів четвертого курсу ПУЕТу завітала завідувач сектору митного оформлення №3 митного поста «Полтава» Інна Ключук, яка прочитала майбутнім випускникам лекцію з митного права на тему «Митна служба України: структура, завдання, функції. Особливості проходження служби в митних органах».

Здобути нові знання, отримати унікальний досвід від фахівців, щоб мати змогу в подальшому застосувати все це на практиці – ось головні меседжі, що виокремили для себе майбутні спеціалісти з митного права, подякувавши за цікаву та змістовну лекцію.

Полтавська митниця

          

УЧАСТЬ У РОБОТІ ВІРТУАЛЬНОГО КРУГЛОГО СТОЛУ “РЕФОРМА ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ: ДІАЛОГ ІЗ ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ”

12 вересня 2023 року викладачі кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі взяли участь у роботі віртуального круглого столу «Реформа юридичної освіти: діалог із громадянським суспільством».

Мета заходу:

 • обговорення викликів та досягнень на шляху реформування  юридичної освіти;
 • отримання від представників організацій громадянського суспільства пропозиції щодо подальшого вдосконалення  змісту  юридичної освіти як складової правової реформи;
 • формування  спільного бачення  щодо  консолідації зусиль  влади, донорів і організацій громадянського суспільства для успішного проведення реформи юридичної освіти.

Захід організовано Комітетом Верховної Ради України з освіти, науки та інновацій, Комісією з питань юридичної освіти та обізнаності, Коаліцією Реанімаційний Пакет Реформ, Фундація DEJURE , Асоціація юридичних клінік України - АЮКУ, Експертна рада студентства закладів вищої освіти, Ліга студентів Асоціації правників України та ELSA за підтримки Програма USAID «Справедливість для всіх» - USAID Justice for All Activity.

В обговоренні також візьмуть участь представники влади, зокрема:
 Офісу Президента України;
 Комісії з питань правової реформи при Президентові України;
 Вищої ради правосуддя;
 Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій;
 Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;
 Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності;
 Міністерства юстиції України;
 Міністерства освіти і науки України;
 Міністерства внутрішніх справ України;
 Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

До участі в обговоренні запрошено представників організацій громадянського суспільства-підписантів Маніфесту розвитку юридичної освіти, представників інших зацікавлених організацій громадянського суспільства, а також інших стейкхолдерів, що працюють над питаннями реформи юридичної освіти як складової комплексної правової реформи в Україні.

Проблеми вищої юридичної освіти та бачення шляхів їх вирішення, викладені спікерами, виявили неабиякий інтерес серед юридичної спільноти та подальше обговорення.

          

ВЕБІНАР ДЛЯ ЮРИСТІВ ПРО ФОРМАТИ ПРАВОВОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ ТА ЛІНІЯ АРГУМЕНТАЦІЇ

07 вересня 2023 року студенти 2 курсу спеціальності 081 «Право» відвідали онлайн вебінар на тему «Формати правової аргументації (IRAC, CRAC, CREAC, CRuPAC) та лінія аргументації». Спікеркою заходу виступила Мар’яна Володимирівна Афанасьєва, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.

На вебінарі підіймалися важливі питання, зокрема про те яка має бути аргументація, які існують формати аргументації, яка має бути підтримка аргументації. Також на вебінарі було представлено ситуаційні прикладів, що допомогло краще розібратися з поставленими проблемами.

Окрім цього, йшлося про такі формати правової аргументації, як IRAC, CRAC, CREAC та CRuPAC. Спікерка звернула увагу на те, як правильно аргументувати свою позицію.

Вебінар вивявився цікавим і ґрунтовним, став чудовою можливістю закріпити знання і вдосконалити вміння з юридичної аргументації.

Студентка групи ПРб-21 Діана Величко,
студентка групи ПРб-22 Альбіна Заєць

          

УЧАСТЬ У ОНЛАЙН ТРЕНІНГУ «РЕСУРСИ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ СТІЙКОСТІ» ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ТА СПЕЦІАЛІСТОК, ЯКІ НАДАЮТЬ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ПОТЕРПІЛИМ ВІД ВІЙНИ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ

5 та 6 вересня 2023 року студентка-практикантка юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Вікторія Баклан взяла участь у онлайн-тренінгу «Ресурси для подолання стійкості». Цей захід був фінальним у серії онлайн тренінгів для спеціалістів та спеціалісток, які надають правову допомогу потерпілим від війни рф проти України в межах Програми «Допомога допомагаючим». Тренінг складався з лекційної та практичної частини.

Участь в обговоренні важливих тем взяли:

 • Лілія Олійник, адвокатка, медіаторка, юристка лінії психологічної та правової допомоги від ГО «Вектор прав людини»
 • Наталя Підкалюк, лікарка-психіатриня, тренерка з Травмафокусу (інститут нейропсихотерапії, Австрія), голова ГО «IPSI»
 • Ірина Ратцке-Рибак,психологиня, психоаналітикиня, групаналітикиня, тренінг-аналітикиня, супервізорка
 • Руслана Руденко, психоаналітично орієнтована психологиня у роботі з дітьми, підлітками, дорослими та сім’ями.

На онлайн-тренінгу обговорено такі питання:

 1. Інформована згода у контексті права на приватність, культурних вимірів та клієнта
 2. Психічне здоров’я в громаді та її вплив на здоров’я, послуги в сфері психічного здоров’я
 3. Довготривалі стреси, кризи та перенавантаження.
 4. Ресурсноорієнтована модель стресодолання BASIC Ph, її основи та частини
 5. Основні умови лікування ПТСР

На цьому заході експерти надавали практичні завдання, корисні поради щодо стресостійкості у найрізноманітніших ситуаціях; пояснювали як зібратися та відпустити злість, не здаватися і рухатися тільки вперед.

Студентка-практикантка Баклан Вікторія

          

ВІТАЄМО СТУДЕНТІВ-ПРАВНИКІВ ПЕРШОГО КУРСУ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ РОДИНІ!

28 серпня 2023 року родина Полтавського університету економіки і торгівлі суттєво зросла, адже до неї доєдналися вступники цього року. Разом із викладачами та співробітниками університету, наставниками,  випускниками, щирими друзями та надійними партнерами відбулися урочистості з нагоди Посвяти у студенти першокурсників.

Знайомство здобувачів вищої освіти зі спеціальністю 081 Право розпочалося зі знайомства із завідувачем (начальником) кафедри правознавства, доктором юридичних наук, професором Галиною Володимирівною Лаврик, гарантом освітньо-професійної програми 081 Право, кандидатом юридичних наук, доцентом Олегом Олександровичем Кульчієм та куратором академічної групи, старшим викладачем Вікторією Анатоліївною Орел.

Бажаємо вам успіхів у навчанні, натхнення у творчій самореалізації, високих злетів, здійснення найзаповітніших мрій. Разом до Перемоги!

Детальніше: http://puet.edu.ua/news/posvyata-u-studenty-puet-4/

          

Вручення дипломів випускникам Полтавського університету економіки і торгівлі

15 липня 2023 року в  Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулися урочистості з нагоди вручення дипломів. Понад 700 випускників денної та заочної форм навчання, з усіх куточків України, отримали дипломи молодших бакалаврів, бакалаврів та магістрів.

Серед них студенти початкового (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти спеціальності 081 Право освітньо-професійної програми «Право».

Церемонія вручення дипломів розпочалася зі звернення ректора університету, професора Олексія Нестулі та директорів інститутів.

Концертну програму для випускників підготували талановиті, креативні, студенти, серед яких магістрант спеціальності 081 Право Вадим Бойко.

Кульмінацією свята стала церемонія вручення дипломів особисто ректором університету.

Випускники щиро дякували викладачам, своїм батькам та рідному університету за незабутні роки навчання.

Вітаємо випускників з отриманням дипломів! Бажаємо щасливої долі, успіхів, натхнення та професійних звершень!

Детальніше: http://puet.edu.ua/news/vruchennya-dyplomiv-vypusknykam-poltavskogo-universytetu-ekonomiky-i-torgivli-2/

          

УЧАСТЬ У ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 2023 HELP (HUMAN RIGHTS EDUCATION FOR LEGAL PROFESSIONALS) NETWORK

6-7 липня 2023 року викладачі кафедри правознавства та студенти-правники Полтавського університету економіки і торгівлі взяли участь у онлайн-конференції 2023 HELP Network (ONLINE the 2023 HELP Network Conference). Мережа HELP Ради Європи  є єдиною загальноєвропейською мережею навчання прав людини, яка складається з представників національних навчальних закладів для суддів і прокурорів і асоціацій адвокатів 46 держав-членів і за їх межами. Інші інституції та асоціації юристів, у тому числі Агентство з основних прав ЄС (EU Fundamental Rights Agency (FRA)), Європейська мережа підготовки суддів (the European Judicial Training Network (EJTN)) або Рада адвокатів і юридичних товариств Європи (the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)), є партнерами Мережі.

Захід відбувся у змішаному форматі (особисто та з онлайн-трансляцією) у Страсбурзі (Франція), за участю представників навчальних закладів юстиції та асоціацій адвокатів із 46 держав-членів Ради Європи та деяких країн із сусідніх регіонів, з якими Рада Європи співпрацює і розвиває проєкти HELP. 

Організатор конференції − Відділ підготовки кадрів у сфері юстиції та прав людини Ради Європи.

Конференція, насамперед орієнтована на членів і партнерів HELPNetwork, відкрита для всіх, хто цікавиться роботою Програми HELP та онлайн-курсами HELP, включно з університетами (навчання майбутніх професіоналів) і науковими колами.

Цього року конференція пройшла під егідою головування Латвії в Комітеті міністрів Ради Європи. 6 липня відкрили конференцію посол Яніс Каркліньш (Janis Karklinš), голова заступників міністрів, постійний представник Латвії при Раді Європи; пан Крістоф Пуарель (Mr Christophe Poirel), директор з прав людини Ради Європи; та Посол Весна Батістич Кос (Batistic Kos), Голова Представництва ЄС у Раді Європи. Голова Європейського суду з прав людини, суддя Сіофра О’Лірі (Síofra O’Leary) виступив із основною промовою у п’ятницю, 7 липня. Представлені нові курси HELP, а широка група членів і партнерів HELP Network виступила з доповідями. У рамках конференції також відбулася спеціальна сесія, присвячена Україні.

Програма конференції

Зауважимо, що студенти ПУЕТ спеціальності «Право» освітньо-професійної програми «Право» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти активно долучаються до здобуття нових знань завдяки мережі HELP.

Сертифікати студентів про завершення онлайн-курсів HELP:

          

Студенти-практиканти навчального юридичного центру Полтавського університету економіки і торгівлі «Правова СТУДіЯ» взяли участь у національному конкурсі юридичних есе UP 2023

27 червня 2023 року відбулася фінальна частина національного конкурсу юридичних есе UP 2023, під час якої 10 команд українських клініцистів презентували свої ідеї та висновки.

Конкурс юридичного есе є національним етапом Міжнародного стажування для студентів юридичних клінік, який Асоціація юридичних клінік України організовує кілька років поспіль. Зосередившись цьогоріч на питаннях доброчесної публічної служби, конкурс мав на меті познайомити університетську спільноту з особливостями публічної служби, а також сприяти поширенню практик доброчесності та антикорупції. Партнерами АЮКУ в проведенні UP 2023 виступили Національне агентство України з питань державної служби та Проєкт USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Украіїні «ВзаємоДія». 

Учасників та учасниць привітали організатори конкурсу – голова АЮКУ Юлія Ломжець; керівник департаменту розробки законодавства та розвитку політик Проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія» Роберт Сіверс, а також голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина, яка розповіла про ініціативи, що реалізуються на державному рівні, щодо підвищення рівня доброчесності у публічній службі.

«Доброчесна публічна служба: міф чи реальність?» – головне питання, над яким розмірковували учасники та учасниці Національного конкурсу юридичного есе UP 2023, шукаючи відповіді у площині права, публічного управління та етики, аналізуючи кейси та пропонуючи несподівані кути зору на цю проблему. Участь у конкурсі взяли 10 команд, які презентували есе та відповідали на запитання експертів, а також пропонували свої рішення щодо того, як зробити доброчесну публічну службу реальністю. 

У національному конкурсі юридичних есе UP 2023  взяли участь студенти-практиканти навчального юридичного центру Полтавського університету економіки і торгівлі «Правова СТУДіЯ».

Зокрема, Єлизавета Таценко, здобувачка вищої освіти групи ПРб-21 та Валерія Іващенко, здобувачка вищої освіти групи ПРм-11, (Вікторія Орел, науковий керівник, старший викладач) представили есе на тему: «Доброчесність як правило поведінки державних службовців».

Марко Кольченко, здобувач вищої освіти групи ПРм-11, Аліна Пінчук, здобувачка вищої освіти групи ПРм-11 (Галина Лаврик, науковий керівник, завідувач (начальник) кафедри правознавства, д.ю.н., проф.) представили есе на тему: «Доброчесність публічного службовця: як її підтримувати в контексті воєнного стану».

Презентації команд оцінювала Експертна комісія, яка попередньо оцінила й самі есе. До складу комісії увійшли:

Андрій Галай – заступник керівника в’язничної системи України, член Правління Асоціації юридичних клінік України, д.ю.н., професор 
Юлія Матвеєва – керівниця навчальної лабораторії «Правнича клініка» Національного університету «Києво-Могилянська академія», членкиня Правління АЮКУ, к.ю.н., доцентка 
Марина Іванова – адвокатка, директорка Центру розвитку професійних компетентностей Академії адвокатури України, членкиня Правління Асоціації юридичних клінік України. 
Анастасія Вапнічна – державна експертка експертної групи з питань стратегічного розвитку управління персоналом Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі та в органах місцевого самоврядування Національного агентства з питань державної служби .
Олена Карпова – консультантка з питань антикорупційної політики і захисту викривачів Проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія»

За результатами презентації було обрано 5 команд, які візьмуть участь в офлайн конкурсі вирішення правових кейсів у межах VІ Міжнародного наукового конгресу «Society of Ambient Intelligence 2023». Ці команди стануть учасниками офлайн конкурсу вирішення правових кейсів за темою «Доброчесна публічна служба: міф чи реальність», який відбудеться у межах VІ Міжнародного наукового конгресу Society of Ambient Intelligence 2023. Учасники двох етапів отримали сертифікати Міжнародного студентського науково-практичного стажування. Всі юридичні есе, які були подані на національний конкурс, будуть опубліковані в електронному збірнику студентських матеріалів Міжнародного Конгресу. 

Детальніше: https://legalclinics.in.ua/vyznacheno-5-najkrashhyh-komand-za-rezultatamy-natsionalnogo-konkursu-yurydychnyh-ese-up-2023/

          

ЗНАЙОМСТВО З ПУЕТ

23 червня 2023 року до Полтавського університету економіки і торгівлі завітали студенти 1 курсу спеціальності «Право» Полтавського фахового коопаративного коледжу на чолі з куратором Каріною Пивоварською.

Здобувачі мали змогу познайомитися із матеріально-технічною базою університету та умовами навчання за спеціальністю 081 Право.

Доцент Руслан Білокінь продемонстрував лабораторію криміналістики та наповнення валізи криміналіста ВК-1М, яка призначена для використання, насамперед, під час огляду місця події, а також обшуку, відтворення обстановки і обставин події.

Студентам продемонстровані засоби, що зосереджені у ВК-1М, за конкретним цільовим призначенням вміщують засоби виявлення (магнітні, немагнітні порошки, магнітні та волосяні щіточки тощо), фіксації (фотокамера, рулетка, гіпс та ін.), вилучення (набір інструментів) та забезпечення схоронності слідів злочину, об'єктів (пробірки тощо), допоміжні (засоби гігієни).
Гості разом зі старшим викладачем Вікторією Орел відвідали бібліотеку ПУЕТ, мали можливість оглянути найсучаснішу правничу навчально-методичну та наукову літературу.

Гості залишилися приємно вражені сучасністю та комфортабельністю нашого університету.

Старший викладач Вікторія Орел

          

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ПРАВНИКІВ-БАКАЛАВРІВ

13, 15 червня 2023 року  в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбувся атестаційний екзамен для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання ступеня бакалавра спеціальності 081 Право освітньо-професійна програма «Право».

Атестаційний екзамен складався із двох частин/етапів, які передбачали різні форми оцінювання, що, у свою чергу, дало можливість максимально об’єктивно оцінити сформовані в процесі навчання компетентності. Перша частина атестаційного екзамену – проходження тестування, спрямованого на виявлення таких рівнів засвоєння навчального матеріалу як знання та розуміння із таких базових навчальних дисциплін: Конституційне право України; Адміністративне право; Адміністративне процесуальне право; Цивільне право; Цивільне процесуальне право; Кримінальне право; Кримінальне процесуальне право; Міжнародне публічне право; Міжнародний захист прав людини. Друга частина атестаційного екзамену  – усна відповідь на питання екзаменаційного білета.

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Плескача Олега Юрійовича, першого заступника керівника  Полтавської обласної прокуратури, кандидата юридичних наук та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача (начальника) кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Екзаменаційна комісія констатувала, що студенти  спеціальності 081 Право освітньо-професійна програма «Право» засвоїли теоретичні знання на належному рівні та рекомендувала випускникам продовжити навчання за ступенем магістра.

Бажаємо випускникам миру, здоров’я та професійного зростання!

Секретар екзаменаційної комісії Вікторія Орел

          

ВІДБУВСЯ АТЕСТАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ-ПРАВНИКІВ

12, 14 червня 2023 року у Полтавському університеті економіки і торгівлі відбувся атестаційний екзамен здобувачів денної та заочної форм навчання ступеня молодшого бакалавра спеціальності 081 Право освітньо-професійна програма «Право».

Атестаційний екзамен відбувся у два етапи: тестова та усна частини.

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Лемешка Олександра Миколайовича, першого заступника голови Полтавської обласної ради, кандидата юридичних наук, доцента та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача (начальника) кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Екзаменаційна комісія констатувала, що здобувачі вищої освіти  спеціальності 081 Право освітньо-професійна програма «Право» ступеня молодшого бакалавра засвоїли теоретичні знання на належному рівні та рекомендувала випускникам продовжити навчання за освітнім рівнем бакалавра.

Бажаємо випускникам миру, натхнення та подальших успіхів у навчанні!

Секретар екзаменаційної комісії Вікторія Орел

          

ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір»

8 червня 2023 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір». Східно-європейський слов’янський університет виступив одним із співорганізаторів конференції. Конференція відбувалася у змішаному форматі – очно, а для учасників, які не змогли прийняти участь особисто, було забезпечено дистанційну участь за допомогою відеоконференції.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися ректор Східно-європейського слов’янського університету  к.і.н. Людмила Несух та ректор Полтавського університету економіки і торгівлі д.і.н., проф. О. Нестуля.

Однією із центральних проблем, яка пронизувала доповіді більшості учасників конференції та постійно виникала у ході обговорення – це відображення у суспільних відносинах та їх правовому регулюванні сучасного виклику Українській державі та її народу – збройній агресії російської федерації.

Цей загальний напрям пронизував доповіді щодо неприйнятності тоталітарних ідеологій та їхньої пропаганди в системі координат войовничої демократії (проф. Галина Лаврик), закріплення приватноправових способів захисту цивільних прав в нормах публічного права (проф. Сергій Короєд), стану та переспектив розвитку житлового законодавства України (проф. Оксана Солдатенко), правового стимулювання субєктів медичного туризму як напряму повоєнного відновлення України (проф. Богдан Деревянко), практичного застосування форм вини у кримінальному провадженні (д.ю.н. Руслан Білокінь) та інших. Було заслухано доповіді усіх учасників конференції, які взяли участь у конференції як очно, так і дистанційно.

За результатами ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» буде опубліковано збірник наукових праць.

          

ЗУСТРІЧ ЗДОБУВАЧІВ ПУЕТ ІЗ ГОЛОВОЮ АСОЦІАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК УКРАЇНИ

12 травня 2023 року до студентів-правників Полтавського університету економіки і торгівлі завітала Голова Асоціації юридичних клінік України Юлія Ломжець. У ході зустрічі було відзначено роботу навчального юридичного центру Полтавського університету економіки і торгівлі «Правова СТУДіЯ».

Пані Юлія анонсувала події, які організовує АЮКУ та закликала студентів до активної участі:

та інших.

Насамкінець гостя побажала майбутнім правникам плідної роботи та успішного проходження моніторингу навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ».

Старший викладач Вікторія Орел

          

УЧАСТЬ У ВЕБІНАРІ «ІННОВАЦІЙНІ ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО РЕКЛАМУ»

11 травня 2023 року студентка-практикантка навчального юридичного центру «ПРАВОВА СТУДіЯ» Єлизавета Таценко взяла участь у вебінарі «Інноваційні зміни до Закону України «Про рекламу». Приведення у відповідність до вимог законодавства Європейського Союзу» від Комітету Асоціації Правників України з питань ЗМІ та рекламного права.

До участі в обговоренні запрошені

 • Микита Потураєв, народний депутат, Голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.
 • Євгенія Кравчук, народна депутатка, Заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, Голова Підкомітету з питань інформаційної політики та європейської інтеграції.
 • Олександр Божков, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.
 • Олександр Бурмагін, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
 • Олена Андрієнко, Chief LegalTech Officer, Publicis Groupe Ukraine, Ph.D., членкиня Наглядової ради Всеукраїнської рекламної коаліції.
 • Сергій Сьомкін, Виконавчий директор Асоціації «Індустріальний телевізійний комітет», адвокат, Ph.D.

2 травня 2023 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо імплементації норм європейського законодавства у національне законодавство України шляхом імплементації окремих положень acquis ЄС у сфері аудіовізуальної реклами (Європейської конвенції про транскордонне телебачення, Директиви Європейського парламенту та Ради 2010/13/ЄС про аудіовізуальні медіа послуги від 10 березня 2010 року зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/1808 від 14 листопада 2018 року) та до деяких інших законів (реєстраційний № 9206). Адаптація законодавства України у сфері аудіовізуальної реклами до законодавства ЄС є одним з євроінтеграційних зобов’язань України.

На вебінарі спікери поділилися своїми знаннями і досвідом та обговорили найважливіші новації законопроєкту. Були розкритті різноманітні питання, а саме; нове визначення поняття «реклама»; регулювання цифрової реклами; запровадження у законодавство України термінів «продакт-плейсмент» та «користувацький контент» (“user generated content”); можливість використання державної символіки у рекламі; запровадження само- і співрегулювання у рекламній галузі, тощо.

Студентка-практикантка Єлизавета Таценко

          

СТУДЕНТИ-ПРАВНИКИ ПУЕТ ВІДВІДАЛИ МИТНИЙ ПОСТ «ПОЛТАВА» ПОЛТАВСЬКОЇ МИТНИЦІ

Студенти Полтавського університету економіки і торгівлі завітали до одного з провідних підрозділів Полтавської митниці - митного посту «Полтава».

Відвідувачів гостинно зустріли митники на чолі із заступником начальника митного поста – начальником відділу митного оформлення №1 Віталієм Алєком. Під час екскурсії працівники митниці ознайомили студентів з історією та становленням митної справи в нашій Державі й Полтавському регіоні, завданнями, які виконуються митними органами, а також з роботою основних підрозділів митниці. Учасники екскурсії мали змогу на практиці побачити процес митного оформлення вантажів та поспілкуватися з досвідченими фахівцями митної справи.

Здобувши новий досвід та фахові знання, учасники екскурсії отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання.

Вже не перший рік Полтавська митниця співпрацює з цим ВИШем Полтавщини. Проведення спільної навчально-методичної, наукової та інформаційної діяльності, сприяння та організація проходження студентами практики за фахом, вдосконалення освітнього процесу і практичної підготовки студентів, а також надання відповідної консультаційної допомоги згідно з чинним законодавством України, - ось далеко не повний перелік векторів співробітництва.

У Полтавській митниці завжди готові до всесторонньої співпраці, проведення спільних заходів та відкритої комунікації із молодим поколінням. Адже саме від виховання професійних та компетентних кадрів – залежить успіх справи у майбутньому.

Полтавська митниця

          

БЛАГОДІЙНИЙ КОНЦЕРТ «СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА» НА ПІДТРИМКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

3 травня 2023 року в актовій залі Полтавського університету економіки і торгівлі відбувся благодійний концерт «Студентська весна» на підтримку Збройних Сил України. Талановиті, креативні, натхненні та сповнені небаченого оптимізму студенти та мистецькі колективи Університету подарували море позитивних емоцій. Бездоганний, патріотичний вокал, чудові танцювальні та театральні номери глядачам демонстрували в тому числі студенти спеціальності «Право».

Пісня, мелодія, танець, театр все, що від душі та рідне серцю українця, проймали до сліз усіх слухачів, об’єднуючи вірою, що ми особлива та сильна нація, йдемо впевнено до Перемоги. 

Детальніше: http://www.puet.edu.ua/uk/news/blagodiynyy-koncert-studentska-vesna-na-pidtrymku-zbroynyh-syl-ukrayiny

          

ЗУСТРІЧ ПРАВНИКІВ З ФАХІВЦЯМИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

На реалізацію меморандуму про співробітництво між Полтавським університетом економіки і торгівлі та Державною податковою службою України 3 травня 2023 року, відбулася зустріч податківців з ГУ ДПС у Полтавській області зі студентами університету.

Захід поведений за участі головного фахівця Валентини Коломієць з метою формування податкової культури та інформування про особливості декларування доходів громадян.

Студенти активно долучилися до обговорення питань декларування доходів, прав громадян - платників податків та можливостей отримання податкової знижки здобувачами освіти.

Детальніше: http://www.puet.edu.ua/uk/news/zustrich-studentiv-z-fahivcyamy-golovnogo-upravlinnya-dps-u-poltavskiy-oblasti

          

УЧАСТЬ ПУЕТ У МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВОМУ ФОРУМІ «РОЗВИТОК ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ НАУКИ І ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

29 квітня 2023 року відбувся Міжнародний науковий форум «Розвиток юридичної клінічної науки і освіти: виклики та перспективи».

Науковий форум, організований Асоціацією юридичних клінік України, об'єднав онлайн і офлайн понад 40 учасників, які представляли провідні українські юридичні клініки, зацікавлені громадські організації, а також іноземні юридичні клініки та партнерські організації, що підтримують українських юридичний клінічний рух.

Як зазначила під час вітального слова голова Правління АЮКУ Юлія Ломжець, розвиток юридичного клінічного руху неможливий без обміну ідеями, обговорення проблем, що постають перед клініками, і напрямків їх подальшого руху. Й науковий форум став втіленням прагнення юридичної клінічної спільноти створити майданчик для таких дискусій та обміну на найвищому рівні. 

Старший викладач Вікторія Орел представила роботу навчального юридичного центру Полтавського університету економіки і торгівлі «ПРАВОВА СТУДіЯ».

Керівники та клініцисти українських юридичних клінік представили на форумі свої доповіді, в яких висвітлювали нагальні проблеми та виклики, що постали перед  юридичною клінічною освітою та наукою:

 • як інтегрувати цифрові технології у юридичну освіту та діяльність юрклінік; 
 • чому м'які навички, вміння аргументувати свою позицію та вести дискусію необхідні для майбутніх юристів і як допомогти їх сформувати; 
 • яку роль юридичні клініки відіграють у сучасній системі надання правової допомоги і які зміни необхідні у нормативно-правовому регулюванні їх діяльності; 
 • як практики медіації можуть допомогти сформувати професійного юриста; 
 • які існують особливості у наданні правової допомоги різним категоріям клієнтів юридичних клінік та багато інших. 

Друга частина наукового форуму була присвячена діяльності спеціалізованих юридичних клінік. Представники клінік, що надають правову допомогу у конкретних галузях права, розповіли про особливості організації їх роботи, взаємодію з клієнтами та успішні кейси.

Науковий форум «Розвиток юридичної клінічної науки і освіти: виклики та перспективи» став справжнім майданчиком для дискусій: кожен виступ супроводжувався активним обговоренням, обміном думками та ідеями, дискусіями щодо майбутніх стратегій розвитку та пропозиціями співпраці, яка даватиме результати вже сьогодні.

За результатами форуму буде опубліковано тематичний випуск наукового фахового видання «Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса» зі статтями учасників форуму, а також електронний збірник тез доповідей, представлених на форумі.

Детальніше: https://legalclinics.in.ua/yurydychna-klinichna-nauka-ta-osvita-u-fokusi-uvagy-naukovtsiv/

Асоціація юридичних клінік України

          

ВІДБУЛАСЯ ЩОРІЧНА МІЖНАРОДНА НАУКОВА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

25 квітня 2023 року студенти спеціальності 081 «Право» долучились до XLVI Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті».

Наукова конференція проходила в ІІ етапи:

 • І. Відкриття, пленарне засідання.
 • ІІ. Секційні засідання.

На пленарному засіданні з вітальним словом виступив студент групи ПР б-41 – Репов Сергій, звернувшись з промовою до всієї студентської спільноти.

У діяльності секційного засідання взяли участь студентка групи ПР м-11 – Іващенко Валерія та студент групи ПР б-41 – Репов Сергій, виступивши з доповідями на «гострі» та актуальні теми сучасності.

За результатами конференції учасники отримали сертифікати.

          

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ПРАВНИКІВ ПУЕТ

Професорсько-викладацький склад кафедри правознавства продовжує застосовувати у своїй діяльності прогресивні методи навчання, спрямовані на закріплення та поглиблення студентами теоретичних знань, професійних навичок (hard skills), поєднуючи їх із розвитком особистісних якостей здобувачів освіти (soft skills). Зокрема як форма контролю використовуються технології Kahoot, Quizizz. Проведення занять у формі "Світове кафе", фотофойс дозволяють навчити молодь командній роботі, де кожний може проявити свої кращі риси, які є невід’ємною складовою  досягнення успіхів у подальшому професійному житті. 

Крім того, старшокурсники, які планують вступати до магістратури, розвивають навички наукової роботи шляхом підготовки та озвучення тез на лекціях-конференціях і семінарах-конференціях. На таких заняттях студенти вчаться дискутувати, здійснювати самооцінку й оцінку досягнень своїх колег-однокурсників, вирішувати актуальні проблеми сьогодення.

Без сумніву, усі здобуті таким чином у стінах університету знання і навички будуть корисними при проходженні майбутніми випускниками конкурсного відбору на відповідні посади.

Професор Оксана Солдатенко

Веб-семінар «Штучний інтелект в юридичній професії»

          

Викладачі кафедри правознавства та студенти-правники, представниця навчального юридичного центру «ПРАВОВА СТУДіЯ» Морозова Юлія 26 квітня взяли участь у веб-семінарі «Штучний інтелект в юридичній професії» від секції юрисконсультів Асоціації Правників України.

Були обговорені такі питання:

 1. ChatGPT для юристів
 2. Аналіз контрактів за допомогою штучного інтелекту
 3. AI в прогнозі рішення судів
 4. M&A угоди та штучний інтелект
 5. AI в юридичному аналізі
 6. Майбутнє професії юриста в епоху штучного інтелекту

Спочатку було обговорено разом з усіма учасниками можливості штучного інтелекту, його сфера діяльності, завдання тощо.

Спікер демонстрував нам дієвість ШІ, на прикладі запитань чату GBT:

Було з’ясовано, що компанія Open AI у своїй статистиці визначає, що лише 1 відсоток  юристів використовують штучний інтелект.

Нашу увагу було акцентовано на те, що певні задачі чат GBT намагається вирішувати... Але головним є ось ця ремарка у кінці: ...it is crucial to use AI tools as a SUPPLEMENT to human decision-making NOT AS REPLACEMENT. Технології технологіями, а розраховувати варто на власний інтелект!

Студентка-практикантка Морозова Юлія

          

ВИХОВАННЯ НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ – ФУНДАМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ МИТНИЦІ

Робота з молоддю завжди була у пріоритеті діяльності полтавських митників. А багаторічна співпраця з одним із найвідоміших вишів Полтавщини, Полтавським університетом економіки і торгівлі - стала в нагоді для реалізації нагальних питань митної політики.

Саме з метою налагодити конструктивний діалог та зміцнити співробітництво, керманич Полтавської митниці Олександр Горбов зустрівся з ректором ПУЕТ Олексієм Нестулею.

Поспілкувавшись, учасники зустрічі погодилися, що сьогодні під час війни, всі служби та інституції держави повинні працювати в унісон, займаючись підвищенням своїх професійних навичок, умінь та компетенцій, спільно виховуючи відповідальність у наступних поколінь та концентруючи наполегливість в роботі у цей складний час випробувань.

Під час відвідин Університету керівник Полтавської митниці Олександр Горбов провів лекцію студентам випускних курсів ПУЕТ, зупинившись на етапах історії створення митниці, її розвитку та загалом, роботі регіонального підрозділу Державної митної служби України з початку існування, відзначивши, що на базі Полтавської митниці доступна практика для всіх бажаючих студентів Університету.

Відповідаючи на запитання студентів, керівник Полтавської митниці відзначив, що всі фахівці служби завжди налаштовані на відкритий формат спілкування та готові надати будь-яку кваліфіковану допомогу в зручний спосіб для запитувача. Крім того, головний митник Полтавщини зауважив, що враховуючи високий рівень підготовки студентів Університету, випускників ПУЕТу завжди будуть раді прийняти до лав полтавських митників.

Полтавська митниця

          

УЧАСТЬ У РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ: ІНСТРУМЕНТИ І ДОБРІ ПРАКТИКИ»

21 квітня 2023 року викладачі кафедри правознавства взяли участь у роботі віртуального круглого столу «Забезпечення якості юридичної освіти: Інструменти і добрі практики», організованого НАЗЯВО та Програмою USAID «Справедливість для всіх» - USAID Justice for All Activity.

Захід відбувся задля обміну досвідом між науковцями та практиками Великої Британії та України, які працюють над розробкою і постійним вдосконаленням стандартів юридичної освіти.

          

Веб-семінар «Тактичні та процесуальні особливості розслідування воєнних злочинів. Практичні аспекти застосування процесуального інтерв’ю»

Студентка-практикантка навчального юридичного центру «ПРАВОВА СТУДіЯ» Морозова Юлія 4 квітня взяла участь у веб-семінарі «Тактичні та процесуальні особливості розслідування воєнних злочинів. Практичні аспекти застосування процесуального інтерв’ю»» від Комітету Асоціації Правників України з кримінального та кримінально-процесуального права.

Спікерами заходу були:

 • Юрій Бєлоусов, Начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора України.
 • Денис Овчаров, член Ради Комітету АПУ з кримінального та кримінально-процесуального права, партнер Legal House.

На веб-семінарі були обговорені різноманітні питання: щодо кримінального процесу у сфері воєнних злочинів, оскільки за воєнний час, надходить багато звернень про факт вчинення таких злочинів, щодо складність внесення даних до ЄРДР тощо.

Наприкінці заходу прозвучала теза про те, що збройний конфлікт на території України став непростою перевіркою стійкості кримінального процесуального законодавства та його практичного застосування. З 24 лютого 2022 року до КПК України вже неодноразово були внесені зміни. Зокрема, стаття 615 Кодексу, яка встановлює особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану, встигла трансформуватись декілька раз.

Також було детально обговорено наслідки воєнних змін до КПК у розрізі дотримання права на захист, роздуми про те, що варто обов’язково скасувати та обов’язково залишити після війни в редакції статті 615 КПК України, про зміну у стратегії захисту на основі змін у статті 615 КПК України, про процесуальні строки та зловживання прокурорами своїми повноваженнями під час досудового розслідування говорили експерти першої сесії.

Студентка-практикантка Морозова Юлія

          

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРАВО У ЗАХОДАХ ДО ДНЯ КАР’ЄРИ ЄС

Полтавський університет економіки і торгівлі вже четвертий рік є партнером у проведенні Днів кар’єри ЄС в м. Полтава. Це  щорічний захід, де представники мереж Європейського Союзу, бізнесу, влади, освіти обговорюють впровадження стандартів та європейських практик в Україні, участь у програмах Європейського Союзу для розвитку нових освітніх можливостей.

До заходу активно долучились студенти-правники різних курсів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти, першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

День кар’єри ЄС в м. Полтава 20 квітня 2023 року розпочався з панельної дискусії «Професійний розвиток та європейська інтеграція», яка проходила форматі Zoom-конференції із трансляцією на канал YouTube. Говорили про тенденції на ринку праці, вплив процесів європейської інтеграції на український бізнес, очікування роботодавців щодо знань і навичок, необхідних для відбудови України, шляхи адаптації вищої освіти до вимог ринку праці, програми освітніх та професійних можливостей для молоді.

У другій частині Дня кар’єри ЄС учасники взяли участь у Ярмарку вакансій, який пройшов у офлайн форматі об’єднавши понад 30 компаній роботодавців та студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти м Полтава, які мали можливість ознайомитись з актуальними вакансіями та поспілкуватись з роботодавцями.

Під час Ярмарку вакансій Полтавським університетом економіки і торгівлі був укладений меморандум про співпрацю з Державною податковою службою України та Кіберполіцією, які відкривають нові горизонти та можливості для учасників освітнього процесу.

Завершився День кар’єри ЄС в м. Полтава проведенням тренінгів з розвитку soft skills, які відвідали більше 100 учасників: Тренінг № 1 «Лідерство. Навички успішної особистості»; Тренінг № 2 «Крок до бізнесу»; Тренінг № 3 «Як підготувати резюме за європейським стандартом?»; Тренінг № 4 «Мобільна робототехніка як засіб формування цифрових компетенцій».

Детальніше: http://www.puet.edu.ua/uk/news/den-karyery-yes-v-m-poltava-1

Більше фото на сторінці Університету в Facebook: https://www.facebook.com/PUET.official/

          

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО ЦЕНТРУ: ВІД СТАРШИХ ДЛЯ МОЛОДШИХ

19 квітня 2023 року відбулося знайомство студентів-юристів першого курсу з діяльністю навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі, який з 2017 року є членом Асоціації юридичних клінік України.

Презентацію навчального юридичного центру здійснювала студентка-практикантка групи ПРб-21 Юлія Морозова.

Першокурсників ознайомлено із поняттями «безоплатна первинна правова допомога», «клініцист», «юридична клініка», «консультування», «номенклатура справ» та ін.

З’ясовано, що навчальний юридичний центр «Правова СТУДіЯ» надає безоплатну первинну правову допомогу з питань захисту конституційних прав і свобод громадян та організацій; цивільного, житлового, сімейного, трудового права та права соціального забезпечення; правового регулювання підприємницької та інвестиційної діяльності; захисту прав молоді, осіб похилого віку та інших представників соціально вразливих груп суспільства.

Клініцисту «Правової СТУДіЇ» поставлено низку питань від майбутніх практикантів, що мотивувало до подальшої діяльності.

Примітка. Якщо у вас виникли питання щодо діяльності навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ»  або ви потребуєте правової допомоги − запрошуємо звернутися за адресою:  ТРЦ Київ (Зінківська 6/1а, ТРЦ «Київ», 4 поверх) або онлайн (е-mail: pravo.studiapuet@ukr.net або Google-форма).

Керівник навчальної практики Вікторія Орел

          

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 Право за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

У Полтавському університеті економіки і торгівлі у період з 26.04.2023 по 28.04.2023 року у віддаленому (дистанційному) режимі проходитиме акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 Право за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

З програмою роботи експертної групи можна ознайомитися за посиланням:

puet.edu.ua/sites/default/files/programa_vizytu_pr_m22.pdf

У рамках акредитаційної експертизи проходитиме відкрита зустріч, на яку запрошуються усі бажаючі.

Відкрита зустріч з експертами: ID 3941 Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», ОП "Право"

Час: 26 квітня 2023, 15:50

Підключитись до конференції Zoom: https://us05web.zoom.us/j/86177986623?pwd=WXBZNER3WmZPOWplMjM2ZXBDdWI2QT09

Ідентифікатор конференції: 861 7798 6623

Пароль: 2023

          

Конференція "Співпраця задля забезпечення доступу до правосуддя в умовах воєнного стану"

Студентка-практикантка навчального юридичного центру «ПРАВОВА СТУДіЯ» Морозова Юлія 7 квітня взяла участь у конференції "Співпраця задля забезпечення доступу до правосуддя в умовах воєнного стану", яку організувала ГО "Асоціація юридичних клінік України за підтримки Програми USAID "Справедливість для всіх".

На цій зустрічі Асоціація юридичних клінік України (АЮКУ) презентувала результати дослідження правових потреб українців, що залишили свій дім через війну.

На основі опитувань, інтерв’ю, роботи фокус-груп експерти АЮКУ зібрали та проаналізували інформацію щодо основних проблем, з якими стикаються переміщені українці в Україні та за кордоном. Таким чином, результати дослідження допоможуть українським та іноземним юридичним клінікам, а також іншим державним і недержавним організаціям, що працюють з переміщеними українцями, краще розуміти та враховувати їхні правові потреби задля забезпечення людиноцентричного підходу у наданні послуг.

Дослідження проводилося в межах проєкту «Посилення спроможності юридичних клінік із забезпечення доступу до правосуддя в умовах воєнного стану», який реалізується за сприяння Програми USAID «Справедливість для всіх». Проєкт від АЮКУ спрямований на підтримку діяльності українських юридичних клінік в умовах воєнного стану, зокрема, через їхнє залучення до надання юридичної допомоги переміщеним українцям, координацію взаємодії у цьому напрямку між українськими та іноземними клініками, методичну та організаційну підтримку тощо.

На конференції також були презентовані проміжні результати за ключовими напрямами реалізації проєкту:

Студентка-практикантка Юлія Морозова

          

Дискусії з медіаюристами та розробниками закону “Про медіа”

Студентка-практикантка навчального юридичного центру «ПРАВОВА СТУДіЯ» Морозова Юлія 7 квітня взяла участь у онлайн-зустрічі з медіаюристами Платформа прав людини  та розробниками Закону України “Про медіа”.

Спікер Олександр Бурмагін зазначив, що новий Закон визначає: процедуру ліцензування та реєстрації суб’єктів у сфері медіа; процедуру реєстрації іноземних лінійних медіа; відповідальність суб’єктів у сфері медіа за порушення вимог законодавства; особливості правового регулювання в умовах дії збройної агресії; статус національного регулятора; впроваджує механізм співрегулювання і розробки разом з органом спільного регулювання актів.

Окрім закону «Про медіа», було обговорено:

 • особливості роботи журналістів і журналісток у зоні проведення бойових дій і на деокупованих територіях;
 • права медійників і медійниць у період воєнного стану;
 • питання етики у висвітленні вразливих тем;
 • доступ до публічної інформації та інші актуальні проблеми галузі та інші запитання від учасників 

Відповідати на запитання будуть наші незмінні експерти:

 • Євген Воробйов – медіаюрист, адвокат. Має понад 10 років юридичної практики – як приватної, так і на державній службі.
 • Микола Гринишак – медіаюрист-практик, адвокат. Більше 15 років успішно допомагає медійникам у цивільних, кримінальних та адміністративних справах.
 • Ольга Вдовенко – адвокатеса, експертка з питань доступу до публічної інформації. 20 років займається правозахисною діяльністю та консалтингом неурядових організацій.
 • Олександр Бурмагін – медіаексперт, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Брав участь у розробці закону «Про медіа».

Студентка-практикантка Юлія Морозова

 

          

Тренінг для кураторів та консультантів юридичних клінік «Консультування в сфері захисту прав споживачів фінансових послуг: практичний інструментарій для юридичних клінік»

Студентка-практикантка навчального юридичного центру  «ПРАВОВА СТУДіЯ» Морозова Юлія 7 квітня взяла участь у тренінгу для кураторів та консультантів юридичних клінік «Консультування в сфері захисту прав споживачів фінансових послуг: практичний інструментарій для юридичних клінік». Захід відбувся в рамках реалізації проекту «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг» за програмою Еразмус+ напрям Жана Моне.


Під час тренінгу було отримано знання про практику консультування у сфері фінансових послуг, методи роботи з клієнтами під час надання консультацій, практичні аспекти комунікації із клієнтом, про досвід практикуючого адвоката щодо допомоги клієнтам у вирішенні питань пов’язаних із шахрайськими схемами у сфері фінансових послуг, про особливості розкриття переддоговірної інформації та її значення для захисту прав споживачів фінансових послуг.

Програма тренінгу передбачала участь команд у груповому обговоренні кейсу та підготовки консультацій з питань захисту прав споживачів фінансових послуг.

Групі було надано такий кейс:

Між Коваленко Іриною Петрівною та Акціонерним товариством комерційний банк «ПриватБанк» було укладено договір надання банківських послуг та відкрито картковий рахунок «Картка Універсальна Голд».

Внаслідок воєнної агресії російської федерації вона з малолітньою донькою була вимушена виїхати до Республіки Польща. Під час перебування у Республіці Польща у соціальній групі Viber «Українці у Польші» вона побачила посилання на сайт АТ КБ «ПриватБанк» з пропозицією оформлення матеріальної допомоги для осіб, які знаходяться під тимчасовим прихистком за кордоном.

При переході за посиланням вона ввела свій номер мобільного телефону, оскільки сайт виглядав як сайт АТ КБ «ПриватБанк». Проте не вводила інформацію щодо персонального ідентифікаційного номеру або іншої конфіденційної фінансової інформації, окрім номеру мобільного телефону. Після введення номеру мобільного телефону, сторінка перезавантажилася і у неї виникли сумніви щодо належної роботи сайту. Вона вирішила перевірити стан карткового рахунку і виявила відсутність грошових коштів у розмірі 24 697,9  грн. 

Кваліфікуйте дії невстановленої особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку Коваленко Ірини Петрівни.

Визначте алгоритм дій Коваленко Ірини Петрівни для захисту її прав.

Було визначено такий варіант вирішення справи:

Першочергові кроки: заблокувати банківську карту, з якої було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів. Звернутись до служби підтримки банківської установи в телефонному режимі чи онлайн та повідомити про проблему. Звернутися до правоохоронних органів із заявою про відкриття кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами.

          

Неформальна та інформальна освіта (самоосвіта) здобувачів вищої освіти

          

Студент IV курсу спеціальності 081 "Право" Сергій Репов представив ПУЕТ  на Всеукраїнській науково-практичній студентській конференції "Актуальні питання фінансового права"

31 березня 2023 року студент IV курсу спеціальності 081 "Право" Сергій Репов представив ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"  на Всеукраїнській науково-практичній студентській конференції "Актуальні питання фінансового права", організованій Державним податковим університетом (м. Ірпінь), виступивши з доповіддю на тему "Місце, роль та значення правових позицій Верховного Суду в податкових справах".

У своїй доповіді Сергій зазначив, що, незважаючи на введення в Україні воєнного стану, Верховний Суд продовжує ефективно виконувати свої функції. Зокрема, питома вага касаційних скарг з питань оподаткування у загальній кількості касаційних скарг, які надходять на розгляд до Верховного Суду, становить близько 50 % - це підтверджує актуальність такого виду публічно-правових спорів. Причому, щороку судом касаційної інстанції більше 35 % рішень змінюються чи скасовуються, що підкреслює необхідність у дотриманні судами першої та апеляційної інстанцій основоположного принципу судочинства – верховенства права.

Визначаючи місце, роль та значення правових позицій Верховного Суду в податкових справах, Сергій Репов дійшов до висновку, що податково-правові норми містяться не тільки у нормативно-правових актах, але й у юридичних актах в цілому, зокрема у судових рішеннях, та запропонував відносити рішення Верховного Суду до системи джерел податкового права.
Колектив кафедри правознавства бажає Сергію подальших успіхів у його наукових дослідженнях.

Професор Оксана Солдатенко

          

Дискусія «Ефективність механізмів арешту і конфіскації російських активів в Україні»

Студентка-практикантка навчального юридичного центру «ПРАВОВА СТУДіЯ» Морозова Юлія 4 квітня 2023 року взяла участь у дискусії «Ефективність механізмів арешту і конфіскації російських активів в Україні» від Центру Дністрянського, за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проєкту «#Compensation4UA/Відшкодування воєнних збитків для України. Фаза ІІ: забезпечення ефективності механізмів на національному й міжнародному рівні» за підтримки Асоціації правників України.

Ключовим питанням дискусії звучало так: «Наскільки прозорим є процес арешту й управління російськими активами в Україні та чи потрібен особливий суспільний контроль щодо цього питання?».

Спікери дискусії:

 • Юліан Хорунжий, партнер Ario Law Firm, член Робочої групи Асоціації правників України по відшкодуванню збитків;
 • Олександр Лємєнов, юрист, голова правління StateWatch;
 • Іван Городиський, адвокат, директор Центру Дністрянського.

Під час заходу обговорювалися такі тези:

 • Наскільки український уряд і правова система були готовими до масової роботи з російськими активами після 24 лютого? Які головні проблеми й ризики можна виокремити?
 • Конфіскація майна відповідно до Законів «Про санкції» і «Про примусові засади вилучення майна в громадян РФ»: наскільки ефективні ці механізми, які зміни/вдосконалення потрібні?
 • Зловживання під час арешту й конфіскації: які є ризики рейдерства та як їм запобігти?
 • Право власності й арешт і конфіскація активів: як досягнути балансу, щоб у майбутньому не допустити зловживань?
 • АРМА як центральний елемент системи управління й арешту активів: які є інституційні проблеми? Чи можна їх вирішити, чи потрібне перезавантаження?

Студентка-практикантка Юлія Морозова

          

Студенти другого курсу спеціальності «Право» змоделювали судове засідання в адміністративній справі

29 березня 2023 року на кафедрі правознавства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулося модельне судове засідання з розгляду адміністративної справи по суті про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії, учасниками якого стали студенти другого курсу групи ПР-б 21 спеціальності «Право».


Захід відбувся в приміщенні навчальної зали судових засідань кафедри правознавства № 331

Судове засідання проведено під керівництвом Солдатенко Оксани Володимирівни за участі гостей: завідувачки кафедри правознавства Лаврик Галини Володимирівни та старшого викладача Орел Вікторії Анатоліївни.

Студентами визначено за мету набуття практичних навичок щодо розгляду справи по суті в адміністративному судочинстві.

Судовий розгляд справи здійснювався державною мовою, в залі судових засідань, де секретарем судового засідання здійснювалось його повне фіксування за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Перед початком слухання судовий розпорядник з’ясувала явку учасників судового процесу і запросила їх до зали. Всі присутні в залі судового засідання (відповідно до приписів Кодексу адміністративного судочинства України) дотримувались порядку судового розгляду, який забезпечувався головуючим суддею та судовим розпорядником.

Кожна сторона довела ті обставини, на які вона посилалася, як на підставу своїх вимог і заперечень, та які мали значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін виник публічно-правовий спір. Студенти чітко уяснили, що докази не можуть ґрунтуватися на припущеннях.

Як підсумок, було проголошено ухвалене, керуючись принципом верховенства права, рішення суду першої інстанції. Такий практичний досвід студентів-другокурсників, без сумніву, запам’ятається на все подальше професійне життя.

Студентка-практикантка Милана Мазур,
професор Оксана Солдатенко

          

Навчальна екскурсія студентів-правників до найбільшої бібліотеки Полтавської області

24 березня 2023 року відбулася навчальна екскурсія студентів спеціальності 081 Право освітньо-професійна програма Право до Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського. Під час короткої оглядової екскурсії вони дізналися про основні послуги, які надає бібліотека, оглянули читальні зали та відділ абонемента, а також отримали читацькі квитки.

Першокурсники закріпили свої знання з історії держави і права України, відвідавши тематичну виставку «100 років боротьби: Українська революція 1917-1921», присвячену 106-й річниці від дня створення Української Центральної Ради. Екскурсію проводила науковий співробітник Полтавського Краєзнавчого музею імені Василя Кричевського Наталія Кузьменко.


На фоні - гобелен «Світ Котляревського», витканий спеціально для бібліотеки відомими майстром Олександром Бабенком

Детальніше про подію: https://www.facebook.com/library.pl.ua/?locale=uk_UA.

Старший викладач Вікторія Орел

          

Участь магістрів-правників у Legal English Speaking Club

Студенти групи ПР м-11 мали можливість доєднатись до зустрічей Legal English Speaking Club, які відбувались щочетверга з 16 лютого по 16 березня 2023 р. Legal English Speaking Club – це спільна ініціатива Асоціації правників України (АПУ) та Левітт інституту міжнародного розвитку (TLI).

При реєстрації учасникам пропонувався перелік тем, які мали стати тематикою наступних пяти зустрічей. В подальшому організатори коригували обрану траєкторію, спираючись на думку і бажання учасників Legal English Speaking Club.
Формат зустрічей передбачав:

 • вступ (вся група) – 5 хвилин;
 • обговорення в групах – 45 хвилин;
 • повторення обговореного в групах – 15 хвилин;
 • пропозиції/відгуки (за бажанням) – 10 хвилин.

Темами для спілкування учасники обрали найбільш цікаві та актуальні теми для себе:

 • The role of the lawyer in a post-war world (Роль юриста в післявоєнному світі).
 • Force Majeure contract clauses (Форс-мажорні положення договору).
 • US Legal System. Common and distinctive features with Ukraine (Правова система США. Спільні та відмінні риси з Україною).
 • U.S. Copyright law, specifically, an exception to it called fair use (Закон США про авторське право, зокрема, виняток із нього під назвою «добросовісне використання»).
 • Reparations for the war in Ukraine (Репарації за війну в Україні).

Ось як самі магістри оцінюють Legal English Speaking Club:

«Це чудова можливість спробувати власні сили та попрактуватись в розмовній англійській з носіями мови. Організатори створили всі необхідні умови для комфортного та ефективного спілкування, час від часу вносячи певні корективи в наші зустрічі. Зокрема, змінювався сам формат зустрічей, щоб всім учасникам було зручно і комфортно спілкуватись на обрану тему в більш вузьких групах. Виникали певні складнощі з розумінням, адже підняті теми були складні і потребували високого рівня володіння англійською мовою, однак  організатори заходу надсилали різноманітні статті, відео-ролики, щоб ми могли підготуватись до зустрічі, ознайомитися з матеріалами та вільно почувати себе під час спілкування. Це був неймовірний виклик для самого себе, однак отримані емоції від спілкування того варті!»

Крім магістрів спеціальності 081 «Право» Полтавського університету економіки і торгівлі, учасниками Legal English Speaking Club стали студенти-правники інших ЗВО, а також практикуючі юристи США.

За результатами п’яти зустрічей учасники отримали сертифікати за участь у Legal English Speaking Club.

Студентка групи ПРм-11 Валерія Іващенко

          

Шановні колеги та студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

ХІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції
«ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ:
 ОСВІТНІЙ ВИМІР»,

(з дистанційною участю)

яка відбудеться у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 8 червня 2023 року

Робочі  мови конференції:

 • українська, англійська.

Тематичні напрями конференції:

 • Приватне право в Україні: загальнотеоретичні та історичні аспекти.
 • Розвиток приватного права в сучасній Україні: галузевий (цивілістичний) ракурс.
 • Взаємодія та взаємопроникнення приватного та публічного права. Публічно-приватне партнерство.
 • Вивчення (викладання) приватного права у закладах вищої освіти України.

Для участі в конференції необхідно до 01 червня 2023 року (включно) надіслати заявку (зразок додається) на участь у конференції, до якої додати тези доповіді, а також копію квитанції про сплату оргвнеску на e-mail: law.puet@gmail.com (із поміткою у темі повідомлення «Матеріали конференції» та зазначенням прізвища учасника) або на адресу оргкомітету для поштової кореспонденції.

Інформаційний лист

          

Вебінар “Професійна відповідальність правника: основні виклики”

9 березня 2023 року студентка-практикантка 2 курсу спеціальності 081 «Право» навчального юридичного центру Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» Мазур Милана та керівник навчальної практики Вікторія Орел взяли участь у вебінарі “Професійна відповідальність правника: основні виклики”. Організатором заходу виступила «ПРАВНИЧА КЛІНІКА» НАУКМА.

Вебінар провів Сущенко Володимир Миколайович – перший декан і засновник факультету правничих наук, Правничої клініки НаУКМА, член робочих груп з підготовки проектів Адміністративно-процесуального і Кримінально-процесуального кодексів України, декількох законопроектів в галузях адміністративного і фінансового права, розробник і викладач навчальних програм з криміналістики, юридичної психології, юридичної деонтології та професійної відповідальності юриста, методології правознавства.

Мета вебінару − з’ясувати процес формування юриста як професіонала, проаналізувати основи педагогічної підготовки юридичних кадрів в Україні та здійснити порівняльну характеристику з зарубіжними країнами.

Досвід діяльності правників у розвинутих країнах світу засвідчує, що правничі асоціації цих країн приділяють вагому увагу визначенню та підтримці високого рівня професіоналізму серед своїх членів. Теоретичний аналіз підвалин професійної відповідальності взагалі і правників зокрема, поки що залишається поза увагою сучасної філософії права. Володимир Миколайович відзначив, що такий аналіз і відповідні висновки та практичні рекомендації не можливі без розгляду загальної теорії «відповідальності», її принципових засад, видів, особливостей тощо.

Отже, до особи юриста висуваються особливі вимоги. Бути юристом далеко не кожному під силу. Звичайно, при розбудові правової Української держави ця професія набуває все більшого значення. Тому слід добре дбати про правильний добір абітурієнтів, якість навчання у вищих навчальних юридичних закладах, створення умов для наукової організації праці представників славної професії юриста.

Студентка-практикантка Милана Мазур

          

Обговорення  освітньо-професійних програм  «Право» та «Публічне адміністрування»

Для забезпечення якості освітньої діяльності важливим є постійний процес актуалізації освітньо-професійних програм для забезпечення їх відповідності вимогам часу. Щороку кафедра правознавства проводить обговорення цих програм. З 26 січня 2023 року розпочався своєрідний марафон з обговорення освітньо-професійних програм за участі стейкголдерів.

 «Марафон» розпочався із обговорення освітньо-професійної програми з підготовки здобувачів початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» освітньо-професійна програма «Право», у якому взяли участь здобувачі 2 курсу Альбіна Заєць, Валерія Мокієнко, Валерія Римар. Познайомившись із новим для них механізмом («кухнею») створення освітньо-професійних програм, внесення до них змін, оновлення, студенти висловлюють ініціативу включення до дисциплін вільного вибору таку дисципліну, яка дозволяла б набувати й поглиблювати навички застосування демократичних принципів в професійній діяльності і громадянській активності.

До обговорення освітньо-професійної програми з підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право» долучилися начальник відділу закупівель ТОВ "Бурова компанія Укрбурсервіс" Роман Васильович Троцький. Поважним гостем висловлено позитивні сторони цієї ОПП. Зокрема, наголошено на важливості вивчення питань приватного права, як правовий статус юридичних осіб, окремі види зобов’язань; додатково і розглядається більш детально в межах навчальної дисципліни «Господарське право». Окрема підгалузь Цивільного права – Право інтелектуальної власності – виокремлена в окрему обов’язкову навчальну дисципліну (3 кредити). У сукупності вказані навчальні дисципліни дозволяють сформувати компетентності та результати навчання правника. Водночас надав  рекомендації щодо змісту ОПП такі:

 • збільшити кількість годин на вивчення іноземної мови;
 • зменшити кількість годин на вивчення історії і теорії держави і права;
 • збільшити кількість годин на вивчення трудового права;
 • митне право поєднати з основами міжнародної логістики (ІНКОТЕРМС тощо). Сучасні роботодавці шукають «більш широкого спеціаліста» із зовнішньоекономічної діяльності;
 • додати основи економіки і бухгалтерського обліку.

Також, на думку Романа Васильовича, актуальним є розуміння правил організації та проведення тендерів. У механізмах навчання рекомендую розглянути питання практичної роботи через такі програми, як "Дія" і "Прозорро".

Наступною обговорювалася освітньо-професійна програма з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право». Своїм досвідом роботи та рекомендаціям щодо ОПП поділився оперуповноважений УСР в Полтавській області ДСР НП України Микола Анатолійович Бакулей. Висловлено міркування стосовно необхідності ознайомлення з правовим регулюванням відносин, що виникають у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї. Зайвим, на думку Миколи Анатолійовича, було б переконувати в тому, настільки важливим є запровадження відповідних навчальних дисциплін в умовах воєнного стану».

Завітав для обговорення «рідної» освітньо-професійної програми випускник Іванов Юрій Васильович, який поділився своїми професійними успіхами після завершення навчання. Для вдосконалення ОПП рекомендовано введення навчальної дисципліни «Публічні закупівлі», що навчить планувати витрати на організацію процесу закупівлі, здійснювати закупівлю, у т.ч. за нестабільного фінансування; користуватися нормативними положеннями (актами), які регламентують процес здійснення публічних закупівель тощо.

Юрій Васильович цікавиться наукою логістики, адже сьогодні без наявності оптимальних моделей управління було б вкрай складно оптимізувати всі процеси руху товарів, послуг, ресурсів та інших об'єктів. З появою інформаційних технологій і систем, що обробляють великі обсяги інформації, розробляються різні математичні формули і методики для спрощення логістичних завдань. Тому рекомендовано включення до навчальних планів «Основ логістики».

Відбулось обговорення освітньо-професійної програми з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування». Відгукнулась зі своїми слушними пропозиціями заступник начальника управління - начальник відділу  комунікацій з громадськими об'єднаннями управління з питань внутрішньої політики Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної військової адміністрації Лілія Леонідівна Токарєва. Стейкголдер наголосила на актуальності таких навчальних дисциплін, як «Адміністративна процедура», «Проектно-грантова діяльність», «Комунікації в публічному адмініструванні», «Стратегічне планування в публічному адмініструванні», що забезпечують здатність майбутнього управлінця розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування. Також у зв’язку із війною росії проти України важливою компетентністю випускника є забезпечення здатності здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України, що забезпечується дисципліною «Політика національної безпеки». Водночас з огляду на досвід роботи Лілії Леонідівни із молодими фахівцями, зазначено, що вони не мають достатніх навичок роботи із документацією, тому рекомендовано включити до ОПП навчальну дисципліну «Документознавство», яка забезпечить такі компетентності визначені Стандартом в галузі, як: СК07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування; СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях. Також розробникам ОПП рекомендовано «приглянутися» до такої дисципліни, як «Публічні закупівлі», зміст якої не втрачає актуальності впродовж кількох останніх років і продовжує набирати оберти.

Викладачі кафедри правознавства висловлюють щиру вдячність усім, хто прийняв участь у обговоренні освітньо-професійних програм. Рекомендації та корисні поради будуть неодмінно обговорені та враховані при перегляді освітньо-професійних програм.

Ст. викладач кафедри правознавства Вікторія Орел

          

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ

зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування»

07 лютого 2023 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбулася підсумкова атестація студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування».

Працювала екзаменаційна комісія з допомогою системи веб-конференцій BigBlueButton у складі голови комісії Червякової Ольги Володимирівни, доктора наук з державного управління, професора, проректора з науково-навчальної роботи ТОВ «Заклад вищої освіти Східно-європейський слов’янський університет» та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Соколовської Наталії Іванівни, доцента кафедри правознавства, доктора філософії (галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»).

Підсумкову атестацію проведено у дистанційному режимі з використанням системи дистанційного навчання MOODLE.

Перша частина підсумкової атестації - складання студентами атестаційного екзамену.

Атестаційний екзамен складався із двох частин/етапів, які передбачали різні форми оцінювання, що, у свою чергу, дало можливість максимально об’єктивно оцінити сформовані під час навчання знання, уміння та навички. Перша частина атестаційного екзамену – проходження тестування, спрямованого на виявлення таких рівнів засвоєння навчального матеріалу як знання та розуміння із базових навчальних дисциплін публічного управління та адміністрування. На проходження тесту відводилось 180 хв., упродовж яких студентам необхідно було надати  відповідь на 180 тестових питань різних когнітивних рівнів. Тестову частину було проведено в дистанційному режимі за допомогою системи OpenTest2. Друга частина підсумкової атестації – усна відповідь на питання екзаменаційного білета.

Друга частина підсумкової атестації - захист магістерських робіт, який здійснювався з використанням системи дистанційного навчання MOODLE.

Магістри спеціальності «Публічне управління та адміністрування» виконували магістерські роботи за проблематикою:

 • Публічні закупівлі та державні продажі в Україні з використанням електронних систем ProZorro і  ProZorro.Продажі, проекту DOZORRO.
 • Прозорість та контроль діяльності місцевої влади в Україні (на прикладі використання програми «Прозорі міста»).
 • Правове регулювання надання адміністративних послуг в Україні.

Магістерські роботи мають апробацію на наукових та науково-практичних конференціях. Складовою захисту магістерських робіт була наукова дискусія з проблематики дослідження з використанням онлайн-технологій.

Екзаменаційна комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентами спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування».

Кафедра правознавства бажає випускникам миру, наснаги та професійних злетів!

Старший викладач Вікторія Орел

          

Тривалий науковий проект в Університеті Гельсінки (Інститут Александра) (Фінляндська Республіка) з участю доцента кафедри правознавства Михайла Романова

Доцент кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі Михайло Романов долучився в якості запрошенного дослідника до тривалого наукового проєкту "Gulag Echoes in the “multicultural prison”: historical and geographical influences on the identity and politics of ethnic minority prisoners in the communist successor states of Russia and Europe" (Ехо Гулагу "Багатокультурна тюрма": історичний і географічний вплив на індивідуальність та політику ув'язнених, які відносяться до етнічних меншин в державах-наступниках комуністичного режиму на теренах Росії та Європи). Науковий проєкт реалізується на базі Університету Гельсінки (Інститут Александра) (Фінляндська Республіка), в ньому беруть участь науковці з Великої Британії, Фінляндії, Грузії та України.

Команда проєкту:  https://blogs.helsinki.fi/gulagechoes/team/

У рамках проєкту реалізуються різні наукові активності та заходи. Зокрема, конференції, наукові майстерні, спільні статті та наукові роботи.

Доповідь доцента Михайла Романова щодо стану пенітенціарної системи України протягом останніх років і під час війни (починаючи з 44 хв. відео): https://www2.helsinki.fi/fi/unitube/video/874d680d-f272-4ef7-b4ea-ac8e5f9b4791.

Проєкт планується реалізовувати протягом всього 2023 року.

          

Міжнародний тиждень Еразмус+ (Школа Бізнесу в Любляні (Ljubljana School of Business), Республіка Словенія)

З 28 листопада по 2 грудня 2022 р. у Республіці Словенія, м. Любляна було проведено Міжнародний тиждень Еразмус+ (Erasmus+ International Staff Week 2022), учасниками якого стали представники закладів вищої освіти зі Словенії (B2 Ljubljana School of Business), України (State University of Trade and Economics; Poltava University Of Economics аnd Trade; West Ukrainian National University; Odessa Trade аnd Economic Vocational College), Грузії (Business аnd Technology University), Албанії (University College of Business), Хорватії (Rochester Institute of Technology), Боснії і Герцеговини (Apeiron University; Empirica College of Computer Science and Business Communications), Чорногорії (Fakultet Za Poslovnu Ekonomiju i Pravo Bar). 

В рамках зазначеного проєкту учасники мали можливість презентувати країну та заклади вищої освіти, розповісти про особливості міжнародної діяльності університетів, а також  обговорити перспективи взаємовигідної співпраці і напрямки подальшої взаємодії закладів вищої освіти-партнерів, вектори розвитку міжнародної викладацької та студентської академічної мобільності тощо.

Старший викладач кафедри правознавства Вікторія Орел представила доповідь на тему: «The role of the students Ombudsman institute for creating a comfortable educational environment: the experience of the PUET» («Роль студентського омбудсмена у забезпеченні комфортного освітнього середовища: досвід ПУЕТ»).

Детальніше: http://www.puet.edu.ua/uk/news/mizhnarodnyy-tyzhden-erazmus

          

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ
зі спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право»

08-09 грудня 2022 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбулася підсумкова атестація студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право».

Працювала екзаменаційна комісія з допомогою системи веб-конференцій BigBlueButton у складі голови комісії Короєда Сергія Олександровича, доктора юридичних наук, професора, професора кафедри права закладу вищої освіти «Університет Короля Данила» та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, кандидата юридичних наук, доцента.

Підсумкову атестацію проведено у дистанційному режимі з використанням системи дистанційного навчання MOODLE.

Перша частина підсумкової атестації - складання студентами атестаційного екзамену.

Атестаційний екзамен складався із двох частин/етапів, які передбачали різні форми оцінювання, що, у свою чергу, дало можливість максимально об’єктивно оцінити сформовані під час навчання знання, уміння та навички. Перша частина атестаційного екзамену – проходження тестування, спрямованого на виявлення таких рівнів засвоєння навчального матеріалу як знання та розуміння із базових навчальних правничих дисциплін. На проходження тесту відводилось 120 хв., упродовж яких студентам необхідно було надати  відповідь на 120 тестових питань різних когнітивних рівнів. Тестову частину було проведено в дистанційному режимі за допомогою системи OpenTest2. Друга частина підсумкової атестації – усна відповідь на питання екзаменаційного білета. Групу за результатами проходження тестової частини підсумкової атестації (за критерієм часу завершення спроби або її результатом) було поділено на мікрогрупи.

Друга частина підсумкової атестації - захист магістерських робіт, який здійснювався з використанням системи дистанційного навчання MOODLE.

Випускникам Полтавського університету економіки і торгівлі 2022 р. присвоєно кваліфікацію «магістр права».

Бажаємо миру, здоров’я, професійного зростання і творчого настрою!

Старший викладач Вікторія Орел

          

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ
зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування»

07-08 грудня 2022 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбулася підсумкова атестація студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування».

Працювала екзаменаційна комісія з допомогою системи веб-конференцій BigBlueButton у складі голови комісії Червякової Ольги Володимирівни, доктора наук з державного управління, професора, проректора з науково-навчальної роботи ТОВ «Заклад вищої освіти Східно-європейський слов’янський університет» та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Соколовської Наталії Іванівни, доцента кафедри правознавства, доктора філософії.

Підсумкову атестацію проведено у дистанційному режимі з використанням системи дистанційного навчання MOODLE.

Перша частина підсумкової атестації - складання студентами атестаційного екзамену.

Атестаційний екзамен складався із двох частин/етапів, які передбачали різні форми оцінювання, що, у свою чергу, дало можливість максимально об’єктивно оцінити сформовані під час навчання знання, уміння та навички. Перша частина атестаційного екзамену – проходження тестування, спрямованого на виявлення таких рівнів засвоєння навчального матеріалу як знання та розуміння із базових навчальних дисциплін публічного управління та адміністрування. На проходження тесту відводилось 180 хв., упродовж яких студентам необхідно було надати  відповідь на 180 тестових питань різних когнітивних рівнів. Тестову частину було проведено в дистанційному режимі за допомогою системи OpenTest2. Друга частина підсумкової атестації – усна відповідь на питання екзаменаційного білета.

Друга частина підсумкової атестації - захист магістерських робіт, який здійснювався з використанням системи дистанційного навчання MOODLE.

Магістри спеціальності «Публічне управління та адміністрування» виконували магістерські роботи за проблематикою:

 • Децентралізація і реформування місцевого самоврядування в Україні.
 • Публічна служба та її нормативне забезпечення.
 • Механізм запровадження громадського бюджету та його ефективність.

Магістерські роботи мають апробацію на наукових та науково-практичних конференціях. Складовою захисту магістерських робіт була наукова дискусія з проблематики дослідження з використанням онлайн-технологій.

Екзаменаційна комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентами спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування».

Кафедра правознавства бажає випускникам миру, наснаги та професійних злетів!

Старший викладач Вікторія Орел

          

До Полтавської митниці завітали студенти-юристи ПУЕТ

Навчальна екскурсія митницею для студентів четвертого курсу спеціальності «Право» Полтавського університету економіки і торгівлі пройшла днями в Полтаві.

Студенти, які навчаються за спеціальністю «Право» в межах вивчення ними навчальної дисципліни «Митне право» завітали до адміністративного приміщення Полтавської митниці, де їх гостинно зустріли профільні фахівці.

Екскурсію митницею молодшому поколінню провів особисто начальник Полтавської митниці Сергій Буяльський. Завдяки йому юнаки та дівчата дізналися про історію становлення та розвиток митної справи у нашій державі, зрозуміли особливості роботи у внутрішній митниці, зокрема Полтавській, та довідалися про інші цікаві факти роботи полтавських митників, зокрема в частині митного оформлення товарів і вантажів, що переміщуються через митний кордон України, адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання.

Відвідавши робочі місця інспекторів та отримавши вичерпні відповіді на запитання, що їх цікавили студенти ПУЕТу отримали нагоду дізнатися про роботу кількох профільних підрозділів Полтавської митниці, серед яких: управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД; юридичний сектор; відділ забезпечення митного контролю та оформлення; сектор контролю за переміщенням товарів; управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Поспілкувавшись із фахівцями, юні відвідувачі Полтавської митниці змогли поспостерігати за практичною стороною роботи митників, дізнатися про специфіку їх роботи та з перших вуст почути про подробиці митних правопорушень, що викриваються. 

На завершення заходу студенти подякували полтавським митникам, відзначивши, що екскурсія була для них цікавою та інформативною, а також стала відмінною можливістю закріпити теоретичні знання та зробити вибір своєї професії у майбутньому.

Полтавська митниця

          

День студентського самоврядування 2022

Щороку з нагоди Міжнародного Дня студента в Полтавському університеті економіки і торгівлі відзначається День студентського самоврядування.

17 листопада 2022 року студенти-правники 4 курсу Сергій Дмитрович Репов і Сергій Сергійович Гаврильєв відчули себе у ролі викладачів та провели лекційне заняття з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» на тему: «Правова свідомість і правова культура» для студентів 1 курсу спеціальності 081 «Право» денної форми навчання. Велика відповідальність була покладена на «викладачів», які завчасно отримавши навчально-методичне забезпечення, успішно провели заняття в академічних групах.

Студенти груп ПР б-11 та ПР мб-11 жваво обговорили не тільки питання, що виносилися на лекцію за робочою програмою навчальної дисципліни, а і дискутували щодо важливості правосвідомості і правової культури в професійній діяльності кваліфікованих юристів.

Висловлюємо щиросердну подяку за чудову можливість відчути себе викладачами!

Студенти групи ПР б-41
Сергій РЕПОВ
Сергій ГАВРИЛЬЄВ

          

Боремо корупцію … граючи!

10 листопада 2022 року  в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася антикорупційна інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?».

Організаторами гри виступили викладачі кафедри правознавства: Вікторія Орел, старший викладач – ведуча; Олег Кульчій, к.ю.н., доцент – голова лічильної комісії; Богдан Стрілець, к.ю.н., доцент кафедри правознавства – тайм-кіпер; голова суддівсього корпусу – Наталія Педченко, перший проректор, д.е.н., професор.

Сім команд боролися за перемогу, використовуючи свої інтелектуальні здібності, логіку, інтуїцію, кмітливість та вміння працювати в команді.

У заході взяли участь здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право» у складі команди «Перспективні» (Іващенко Валерія - капітан, Бреус Валерія, Бойко Вадим, Бондаренко Ярослав, Метлушенко Валерій, Хрипунова Тетяна).

Команда правників здобула 10 ігрових очок і зайняла 2 місце!

У ході гри студенти дізналися про обурливі масштаби корупції, яка історично охоплювала різні сфери життя у різних суспільствах, а також усвідомити деструктивність корупції як на політичному, так і на побутовому рівні. Під час гри учасники отримали безліч аргументів для того, щоб зрозуміти самим шкоду корупції та мати здатність переконати в цьому оточуючих. 

Пам’ятаємо, що в Україні немає місця для корупції. Якостями українців є надійність, відкритість, прозорість, активна участь та відповідальність.

Учасникам бажаємо успіхів та нових перемог! 

P.S. Для тих, хто бажає самостійно поглибити знання з антикорупційної тематики пропонуємо онлайн-гру «(Не)підкупність», яка доступна за посиланням; антикорупційну гру-розслідування «Освіта через фан», яка доступна за посиланням та інші.

Ведуча Вікторія Орел

          

Майбутні юристи взяли участь у Всеукраїнському радіодиктанті

У День української писемності та мови студенти спеціальності «Право» освітня програма «Право» долучилися до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Співвітчизники з усіх куточків світу писали про дім – кожен про свій і всі соборно – про наш, званий Україною.

Щирий і пронизливий, як наша трагічна й велична сучасність, текст Ірини Цілик, прочитаний совістю нації Адою Роговцевою, змусив багатьох плакати від думок про найсвятіше – життя на рідній землі, наснажене переданими родом і народом цінностями  – свободою, людяністю, братерством, незламною вірою в нашу Перемогу.

Ми всі разом писали не тільки про рідні стіни, не тільки про біль за свій загрожений ворогом світ беззаперечного добра, затишку й безпеки, а й про те, що не можна знищити чи вбити, що винесеш із собою, навіть коли  вже немає матеріального, – любов, надію і мужність битися «за право вижити й зберегти в собі свій дім».

Дякуємо захисникам і захисницям України за можливість відзначити День української писемності та мови! Дякуємо за те, що вони виборюють право говорити українською мовою і бути українцями у своєму домі, де «своя правда, і сила, і воля»! А ми розвиваймо свою українськість у захищених ними містах і селах. Хай українська стане мовою нашої Перемоги!

Детальніше: http://puet.edu.ua/uk/news/den-ukrayinskoyi-pysemnosti-ta-movy-2

          

Участь студентів-правників у Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA

8 листопада 2022 року студенти спеціальності «Право» долучилися до перегляду і обговорення документального фільму "Зламані гілки"* (реж. Аяла Шарот) від Мережі DOCU/CLUB, яка є частиною Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

Своїми враженнями поділилась студентка групи  ПРмб-21 Альбіна Заєць: «Я переглянула документальний фільм "Зламані гілки". Чесно кажучи, емоції переповнюють.

Насамперед дуже позитивні і приємні організатори. Щодо фільму, то мені важко було його сприймати, так як з перших хвилин в мене пішли сльози... Потрібно мати велику мужність, щоб відпустити свою дитину в іншу країну. Цей фільм змусив задуматися над цінностями нашого життя.. Що НАСПРАВДІ важливе!

Мені запам'яталося одне речення, яке сказала Міхаль: "Врятуйте мою душу від життя, яке мене тут чекає". 

Ця 14-річна дівчинка боролася, сама.. Плакала щоночі, розвивалася без своїх рідних. 

5 червня 1939 року дівчинка прочитала лист від свого батька, в якому він написав: "Мама була права, ми більше не побачимось". 

Фільм насправді був цікавим, пізнавальним, змусив задуматися над цінностями нашого життя. Потрібно бути сильними і мужніми. 

Я думаю, що не дуже добре все сформульовано, але мене досі емоції не відпускають, занадто близько до серця сприйняла». 

*"Зламані гілки" - анімаційний документальний фільм розповідає історію Міхаль Рехтер. Дівчині було лише 14 років, коли вона покинула свою домівку в Польщі і сама поїхала до Ізраїлю напередодні Другої світової війни. Родина повинна була приєднатися до неї наступного року, але з початком війни усе змінилося. Спогади Міхаль оживають у барвистій анімації, що змальовує її самотню подорож із дитинства у доросле життя.
Країна: Ізраїль
Рiк виробництва: 2014
Тривалість: 25 хв.

          

Студенти спеціальності «Право» взяли участь у дебатах між ЗВО міста Полтави

3 листопада 2022 року студенти спеціальності «Право» Сергій Репов (ПР б-41), Сергій Гаврильєв (ПР б-41) та Дмитро Олійник (ПР б-31) взяли участь у молодіжному проєкті «Дебати між командами ЗВО міста Полтави», організованому Студентською радою міста Полтава спільно з Департаментом культури, молоді та сім’ї Полтавської міської ради в приміщенні Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого. 

Метою даного заходу є розвиток комунікативних навичок, вміння працювати в команді, критичного мислення, вміння чітко та уміло відстоювати власну думку молодими людьми та популяризацію дебатного руху в Полтаві. 

До участі були запрошені представники молодіжних команд закладів вищої освіти м. Полтава – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Полтавський державний аграрний університет, Полтавський державний медичний університет, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Команда ПУЕТ в складі Сергія Репова, Сергія Гаврильєва та Дмитра Олійника дебатувала у першому турі з командою Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Студенти-правники показали високий рівень обізнаності однієї з тем дебатів: «Оптимальна форма навчання: онлайн чи офлайн? Якість освіти чи пріоритет безпеки молоді».

          

Лекція гостьового професора, доктора наук, доцента кафедри освіти дорослих і освіти протягом усього життя Університету штату Північна Кароліна (США) Чеда Хоггана

27 жовтня 2022 року здобувачі 1 та 2 курсів спеціальності Право Полтавського університету економіки і торгівлі прослухали відкриту лекцію гостьового професора, доктора наук, доцента кафедри освіти дорослих і освіти протягом усього життя Університету штату Північна Кароліна (США) Чеда Хоггана на тему «Навчання впродовж життя для демократії». 

Лекція проводилась англійською мовою і стала першою з чотирьох, які доктор Хогган запланував прочитати в межах проекту, який спрямований на занурення слухачів у важливу для українського суспільства тему громадянської освіти дорослих, навчання протягом життя для демократії та того трансформаційного ефекту, який вона має. 

Наприкінці лекції слухачі мали можливість отримати від гостьового професора, експерта з питань розбудови громадянського суспільства та освіти дорослих відповіді на питання, що їх цікавлять. Організатори та учасники зустрічі висловили вдячність доктору Хоггану за щирі слова підтримки українського народу в боротьбі з російським агресором та очікування на нові зустрічі.

Детальніше: http://www.puet.edu.ua/uk/news/lekciya-gostovogo-profesora-doktora-nauk-docenta-kafedry-osvity-doroslyh-i-osvity-protyagom

          

Благодійний ярмарок на підтримку Збройних Сил України

Студенти 1 курсу спеціальності «Право» Полтавського університету економіки і торгівлі долучилися до проведення благодійного ярмарку на підтримку Збройних Сил України. , який відбувся 27 жовтня 2022 року.

На ярмарку були представлені  домашні смаколики, страви української кухні, candy bar, майстер-класи з макіяжу, тату хною, продаж в’язаних іграшок, ілюстрацій, сувенірів, мапа побажань, а головне – благородна мета допомоги ЗСУ!

Детальніше: http://www.puet.edu.ua/uk/news/blagodiynyy-yarmarok-na-pidtrymku-zbroynyh-syl-ukrayiny

          

Участь у Освітньому таборі «Академія приватності»

12-16 жовтня 2022 року гарант освітньо-професійної програми «Право» освітнього рівня бакалавр, доцент Олег Кульчій брав участь у Освітньому таборі «Академія приватності». Метою освітнього табору було запровадження в Україні стандартів і системи викладання у ЗВО курсу із захисту персональних даних під час підготовки фахівців у сфері права, кібербезпеки, охорони здоров’я, медіа та реклами.

Освітній табір включав два етапи:

 • лекції, які проводили організатори табору – представники ГО «Privacy HUB», яка об’єднала вітчизняних юристів, які відчувають своїм покликом розбудову культури відповідального ставлення до персональних даних в Україні (Дмитро Корчинський, Артем Кобрін, Дмитро Зеленко та ін), а також запрошені іноземні сертифіковані спеціалісти у сфері захисту персональних даних з ФРН (Марія Арнст, Джек Тінкер) та Великобританії (Андрій Солонський та команда його колег, відповідальних за різні напрями роботи з даними та їх захист);
 • робота у профільних командах, що була спрямована на розробку силабусу навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти різних спеціальностей.

Олег Кульчій з огляду на наявність практичного досвіду юридичного консультування у сфері рекламного-маркетингового бізнесу був розподілений до робочої групи, яка підготувала силабус навчальної дисципліни «Захист персональних даних у сфері маркетингу» для різних ОПП спеціальності 075 «Маркетинг» (яка може бути адаптована для суміжних ОПП суміжних спеціальностей). Команда включала двох фахівців-юристів та трьох викладачів дисциплін зі спеціальності «Маркетинг».

Освітній табір завершився презентацією командами своїх напрацювань та їх обговоренням. У складі журі були представники від міністерства освіти і науки України (Олександр Пижов) та співорганізаторів заходу (Оксана Гречко – представник UNDP (Програми розвитку ООН) в Україні; Роман Романов – директор програми Фонду «Права людини і Правосуддя»). Силабус навчальної дисципліни «Захист персональних даних у сфері маркетингу» отримав схвальні відгуки та рекомендації щодо удосконалення від представників журі та колег.

Під час презентації учасники також могли взаємно ознайомитися із підходами колег до побудови навчального курсу та, у перспективі, матимуть можливість напрацюваннями колег для організації власних курсів та удосконалення існуючих.

З урахуванням результатів заходу буде доопрацьовано програми навчальних дисциплін «Інформаційне право» та, частково, «Юридичні інновації» та розширено виклад у межах цих навчальних дисциплін питань правової охорони приватності та захисту персональних даних.

Доцент кафедри правознавства Олег Кульчій

          

Інтелектуальні ігри з нагоди професійного свята юристів

Із нагоди святкування Дня юриста в Полтавському університеті економіки і торгівлі 11 жовтня 2022 року відбулася інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?».

Змагалися команди знавців «Анонімуси» та «Феміда» першого курсу бакалаврату та першого курсу магістратури спеціальності 081 «Право» освітньо-пррофесійної програми «Право».

Організатори (Вікторія Орел (ведуча), Галина Лаврик (голова суддівського корпусу), Вікторія Каюн (член ігрового журі), Валерія Іващенко (голова лічильної комісії)) ознайомили гравців із правилами гри.

Змагання відбулося в 3 тури, під час яких командам поставили по 15 запитань. Учасники продемонстрували загальну ерудицію, логіку, миттєву концентрацію думок, інтуїцію та вміння працювати в команді. Пошуки відповідей на цікаві  питання дали можливість проявити і випробувати власний інтелект, увагу, зосередженість вцілому.

За результатами трьох турів перше місце виборола команда «Феміда» у такому складі: Білодід Марина (капітан), Рудченко Олександр, Бойко Вадим, Метлушенко Валерій, Плахонін Віталій.

Друге місце посіла команда «Анонімуси»:  Савченко Дар’я (капітан), Коваленко Вікторія, Бєлкіна Діана, Кавун Ірина, Бондаренко Ярослав, Хрипунова Тетяна.

Капітани відзначили найкращих гравців своїх команд.

Кожна з команд отримала грамоту та призи з символікою ПУЕТ.

Ведуча Вікторія Орел

          

Вебінар «Міжнародний Суд ООН – головний судовий орган Організації Об’єднаних Націй: функції, юрисдикція та правила судочинства»

06 жовтня 2022 року студенти 4 курсу спеціальності 081 «Право» та  викладачі кафедри правознавства взяли участь у вебінарі «Міжнародний Суд ООН – головний судовий орган Організації Об’єднаних Націй: функції, юрисдикція та правила судочинства». Захід був організований представниками Асоціації правників України (АПУ).

Спікер: Владислав Лановий, доцент кафедри міжнародного публічного права юридичного факультету Університету Лаваля (Канада), доктор філософії права у галузі міжнародного права (Женевський інститут міжнародних наук та розвитку). До приходу в Університет Лаваля професор Лановий обіймав посаду юридичного помічника в Міжнародному суді ООН та працював з cуддею Мохамедом Беннуна (Марокко) та двома cуддями ad hoc. Також він має досвід роботи на посаді консультанта Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини.

Модераторка заходу: Наталія Тужеляк, членкиня Ради Комітету АПУ з міжнародного права, White & Case LLP, Associate, Solicitor.

Під час заходу Владислав Лановий зосередився на проблемних питаннях юрисдикції та функціонування Міжнародного Суду ООН, демонструючи цікаві приклади з практики.

Доцент кафедри правознавства Богдан Стрілець

 

          

22 вересня 2022 року доцент кафедри правознавства Олег Кульчій прийняв участь у Обласному семінарі-практикумі Полтавської обласної Малої академії наук учнівської молоді «Науково-дослідницька діяльність юних науковців у відділеннях суспільного профілю Малої академії наук» за участю керівників та членів журі секцій суспільного профілю МАН та вчителів шкіл регіону.

Олег Кульчій у своїй доповіді акцентував увагу на основних перевагах юридичної сфери досліджень та надав практичні рекомендації щодо вибору тем для учнів-членів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

          

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»

30 серпня 2022 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбулася підсумкова атестація студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування».

Працювала екзаменаційна комісія з допомогою системи веб-конференцій BigBlueButton у складі голови комісії Червякової Ольги Володимирівни, доктора наук з державного управління, професора, проректора з наукової роботи Київського університету права НАН Україн та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Соколовської Наталії Іванівни, старшого викладача кафедри правознавства, доктора філософії.

Підсумкову атестацію проведено у дистанційному режимі з використанням системи дистанційного навчання MOODLE.

Перша частина підсумкової атестації - складання студентами атестаційного екзамену.

Атестаційний екзамен складався із двох частин/етапів, які передбачали різні форми оцінювання, що, у свою чергу, дало можливість максимально об’єктивно оцінити сформовані під час навчання знання, уміння та навички. Перша частина атестаційного екзамену – проходження тестування, спрямованого на виявлення таких рівнів засвоєння навчального матеріалу як знання та розуміння із базових навчальних дисциплін публічного управління та адміністрування. На проходження тесту відводилось 180 хв., упродовж яких студентам необхідно було надати  відповідь на 180 тестових питань різних когнітивних рівнів. Тестову частину було проведено в дистанційному режимі за допомогою системи OpenTest2. Друга частина атестаційного екзамену – усна відповідь на питання екзаменаційного білета.

Друга частина підсумкової атестації - захист магістерських робіт, який здійснювався з використанням системи дистанційного навчання MOODLE.

Магістри спеціальності «Публічне управління та адміністрування» виконували магістерські роботи за проблематикою: Механізм взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування та його вдосконалення; Проведення люстрації (очищення влади): зарубіжний досвід і національна практика; Адміністративно-процедурний статус приватної особи у відносинах з органами публічної влади; Заборона політичних партій і об’єднань громадян в Україні та країнах-членах Європейського Союзу.

Магістерські роботи мають апробацію на наукових та науково-практичних конференціях. Складовою захисту магістерських робіт була наукова дискусія з проблематики дослідження з використанням онлайн-технологій.

Екзаменаційна комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентами спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування».

Кафедра правознавства бажає випускникам миру та професійного зростання!

Старший викладач Вікторія Орел

          

Третя зустріч робочої групи «Global Legal Skills»

26 серпня 2022 року відбулась третя заключна зустріч віртуальної робочої групи «Global Legal Skills», організований у співпраці USAID та Legal Writing Institute, спрямована на підведення підсумків у напрацюванні напрямів співробітництва між академічними та студентськими спільнотами правничих шкіл України та США з метою підвищення рівня інтернаціоналізації та якості вітчизняної вищої юридичної освіти. До заходу долучилося понад 50 юристів з України, США та інших країн. Кафедру правознавства ПУЕТ представляв гарант освітньої програми «Право» бакалаврського рівня вищої освіти Олег Кульчій.

Пленарне засідання було розпочато із повідомлень представників обраних правничих шкіл України, з якими попередньо була відпрацьована методика налагодження безпосередніх контактів із представниками американських правничих шкіл з метою залучення їх до проведення гостьових лекцій чи викладання окремих курсів, а також для співробітництва у ході здійснення наукових досліджень чи рецензування статей українських науковців. Про свій досвід розповіли представники Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Києво-Могилянської академії, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та ін.

Наступним питанням порядку денного було ознайомлення із проектом UK-Ukraine Twinning, спрямованим на побудову партнерських інституційних відносин між університетами України та інших країн (на даний момент – передусім з Великобританії). Проект презентував представник Cormack Consultancy Group Гінтарас Степонавічюс, який повідомив про успішну побудову на даний момент 78 успішних партнерств між ЗВО України та Британії та запрошував залучитися до проекту представників правничих шкіл США.

З метою сприяння українським колегам у правничих наукових дослідженнях одним із питань пленарного засідання організаторами було передбачення презентацію можливостей використання Юридичної бібліотеки Конгресу (The Law Library of Congress). Співробітниці бібліотеки Анна Прайс та Барбара Бевіс розповіли про ключові колекції та сервіси бібліотеки, умови та порядок їх використання, ознайомили присутніх із можливостями, якими можна скористатися безпосередньо за допомогою веб-сайту. Ця доповідь викликала жвавий інтерес навіть у американських дослідників права.

В рамках останнього питання пленарного засідання професор правничої школи Іллінойського університету в Чикаго (University of Illinois Chicago) Марк Войцик (Mark E. Wojcik), який був одним із активних співорганізаторів заходу, презентував можливість розробки та викладання для українських студентів навчальної дисципліни порівняльно-правового характеру з робочою назвою «Правове регулювання сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності» («Sexual Orientation and Gender Identity Law»).

Наприкінці зустрічі учасники мали можливість обмінятися своїми думками та поставити питання організаторам та інших учасникам конференції. Було створено інформаційну базу, яка має стати основою для налагодження взаємодії та безпосередніх контактів між правничими школами та з окремими їх представниками.

Викладачі кафедри правознавства ПУЕТ опрацьовують базу наявних контактів та готують листи для запрошення американських професорів для проведення гостьових лекцій з окремих начальних дисциплін (передусім, правничого письма та з міжнародного права).

          

Відбувся вебінар «Історія та сучасний стан міжнародного права щодо біженців»

19 серпня 2022 року викладачі кафедри правознавства та студенти 3 і 4 курсу спеціальності 081 «Право» взяли участь у вебінарі «Історія та сучасний стан міжнародного права щодо біженців».

Спікерки вебінару:

Ольга Поєдинок, кандидатка юридичних наук, адвокатка, доцентка кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Очолює ГО «Студія сучасного права» та Громадську раду при Державній міграційній службі України, входить до складу Колегії Державної міграційної служби України.

Лідія Кузьменко, радниця з питань захисту Агентства ООН у справах біженців. Має 13 річний досвід роботи в міжнародних організаціях, зокрема в сфері захисту прав людини. Кандидатка юридичних наук.

Модератор вебінару - Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини» (Україна), член тренерського пулу Молодіжного департаменту Ради Європи, незалежний експерт Мережі з громадянської освіти у Східній Європі (EENCE).

Виступи спікерок супроводжувалися презентаціями та демонстраціями відповідних розділів вебсайтів міжнародних організацій.

Під час вебінару учасники заходу ставили питання спікерам у чаті Zoom та отримували змістовні відповіді.

          

Літній університет’22 «Права людини для кожного:
людство-технології-право»

1 серпня 2022 року розпочав свою роботу Європейський гуманітарний університет, який розташований у Вільнюсі (Литва). Увагу було приділено всім: і студентам, і лекторам, і просто бажаючим учасникам з України. Цього року задля створення передбачуваного та безпечного середовища  в університеті здійснювалося онлайн.

Літній університет’22 зорієнтований на праві та гуманності як ключових питаннях, що є основою механізму регулювання нової технологічної реальності. Така форма його роботи розрахована на студентів всіх напрямів, зацікавлених у формуванні/актуалізації знань та умінь Людина-Техніка-Право; студентів-юристів, яким необхідно глибоке розуміння технічних особливостей нових технологій, щоб мати можливість працювати з ними в юридичному сфері; викладачів, дослідників, спеціалістів, які бажають розширити/змінити вектори своїх інтересів, враховуючи нову технологічну реальність і нові виклики сьогодення.

Чим зацікавив та які переваги має літній університет 2022?

По-перше, для 21 сторіччя притаманний швидкий розвиток технологій, який і додає новизни в будь-який аспект життя людини. Для нас, як для студентів спеціальності 081 «Право», важливий розвиток та удосконалення цієї сфери. Отже, саме цей прискорений розвиток технологічного світу також змінює та формує нову систему прав людини та міжнародного права. Це важливо, тому що питання забезпечення та захисту прав людини та належного правового регулювання виникають у різноманітних сферах: від сфер політики, управління та правосуддя, сфер миру та глобальної безпеки до сфер приватної та громадянської діяльності, підприємницької діяльності та фінансових ринків.

По-друге, великою перевагою літнього університету 2022 є орієнтація на створення та розвиток групових проектів учасників, що супроводжується менторством експертів у 5 тематичних напрямках та спеціальним призовим фондом. Даний поділ на групи дай змогу учасникам більш детально та зосереджено пропрацювати всі ключові та другорядні питання.

По-третє, за рахунок формування нового фонду знань і компетенцій у сфері прав людини, міжнародного права в умовах нової технологічної реальності, створюється нове бачення права в різних сферах його існування. На даному заході велика увага приділялася аналізу нових ризиків для людства та необхідності їх запобігання, а як результат то і їх пом'якшення. Також піднімалися питання актуалізація розуміння роботи системи реалізації громадянських, політичних, соціальних, економічних і культурних прав і свобод, формування навичок громадянської участі в суспільному житті та формування системного практичного розуміння методів роботи у сфері прав людини та застосування етнічних стандартів в світі.

Студентка групи ПРб-11 Валерія Кириленко

          

Друга зустріч робочої групи «Global Legal Skills»

28 липня 2022 року відбулась друга із трьох запланованих зустріч віртуальної робочої групи «Global Legal Skills», організований у співпраці USAID та Legal Writing Institute і спрямований на пошук напрямів співробітництва між юридичними академічними спільнотами України та США з метою підвищення рівня інтернаціоналізації та якості вітчизняної вищої юридичної освіти. Перша, початкова, зустріч відбулася місяць тому.

Викладачі кафедри правознавства ПУЕТ Олег Кульчій та Богдан Стрілець спільно зі студентами спеціальності Право продовжили спілкування з колегами із правничих шкіл України та США. Загалом до заходу долучилося понад 70 юристів.

Робота пленарного засідання була побудована з урахуванням результатів попередньої зустрічі. Отримавши від представників українських правничих шкіл інформацію про потенційно корисні напрями співпраці колеги зі США підготували доповіді, у яких конкретизувалися кроки майбутнього можливого співробітництва, поділилися інформаційними ресурсами, що можуть бути корисними в організації навчально-методичної роботи та організації дистанційного навчання.

Зокрема, цікавою та корисною була доповідь директорки Legal Writing Institute проф. Кімберлі Холст, котра розповіла про можливості співпраці з очолюваною нею інституцією, яка об’єднує значну кількість англомовних науковців-юристів. Пані Холст також наочно продемонструвала де можна знайти навчально-методичні матеріали, якими можуть скористатися українські колеги у пошуках нового досвіду. Зокрема, це стосується методичних матеріалів з legal writing, що може бути корисно у ході вивчення студентами англійської мови.

Професори Mark E. Wojcik та Michael Peil пропонували та обговорювали можливі шляхи співпраці щодо викладання гостьових курсів та гостьових лекцій (як американськими колегами для українських студентів, так і навпаки). Окремі професори, які вже мають досвід викладання гостьових курсів та лекцій одразу пропонували курси, які вони могли б запропонувати.

Окремо приділялася увага науковій роботі. Американські колеги пропонували допомогу у пошуку шляхів публікації статей, рецензуванні від носіїв мови та спеціалістів з певних галузей права. У роботі конференції приймали участь науковці, які вже співпрацювали з українськими неурядовими організаціями з метою розробки навчально-методичних матеріалів, тож обговорювалося питання їх подальшого вільного поширення та популяризації.

Традиційно, після пленарного засідання учасникам було запропоновано приступити до більш предметного обговорення однієї із трьох попередньо означених тем в межах окремих «віртуальних кімнат» (наукове співробітництво; гостьові лекції та гостьові курси, спільне викладання курсів; спільні завдання, включаючи впровадження «однорангових» компонентів). Олег Кульчій продовжив роботу у складі другої секції (гостьові лекції та курси, спільне викладання). Ця секція викликала чи значний інтерес колег, тож організатори навіть розбили її на дві підгрупи. Учасники секції висловлювали свої міркування з приводу можливих напрямів та способів організації майбутньої співпраці. Олег Кульчій, з огляду на дистанційну організацію навчального процесу, висловив побажання дати можливість студентам з усієї України приєднуватися до гостьових лекцій чи курсів із цікавої їм проблематики (не обмежуватися їх організацією в рамках окремих ЗВО). Це дозволить врахувати інтереси студентства, неоднаковий рівень володіння англійською мовою, а додатково забезпечить більш високу мотивацію, якщо здобувачі доєднуватимуться саме до тих заходів, які їх цікавлять.

Наприкінці серпня має відбутися остання із анонсованих трьох зустрічей, у ході якої має бути визначено певні конкретні напрями майбутнього співробітництва. Маємо надію, що студенти ПУЕТ також матимуть можливість долучитися до відвідування лекцій американських професорів. Це дозволить не тільки збагатити свій досвіт, але й має мотивувати суттєво удосконалити власний рівень англійської мови.

Доцент Олег Кульчій

          

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА «ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

26 липня 2022 р. в онлайн-форматі відбулася презентація електронного підручника «Трудове право України», підготовленого в рамках спільного проєкту Міністерства освіти і науки України та Координатора ОБСЄ в Україні «Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини».

До колективу авторів під головуванням д. ю. н., проф. О. М. Ярошенка увійшли знані вчені-трудовики О. Є. Луценко, Н. М. Вапнярчук, Л. Ю. Величко, О. М. Ганечко, Ю. М. Гришина, І. В. Дашутін, Т. А. Занфірова, М. І. Іншин, В. В. Кузьменко, Н. О. Мельничук, О. В. Москаленко, В. М. Павліченко, М. О. Пижова, С. М. Синчук, Г. І. Чанишева.

Підручник привертає увагу поєднанням концентрованого викладу необхідного для засвоєння матеріалу та супроводжуючими активними посиланнями, QR-кодами на основні нормативно-правові акти, судову практику, що дозволить студентам засвоїти не лише стан правового забезпечення індивідуальних та колективних трудових правовідносин, але й з’ясувати правозастосовні аспекти у сфері найманої праці. Підручник підготовлено з урахуванням законодавства про працю станом на 10 червня 2022 р.

Заслуговує на увагу не лише інноваційний підхід, але й відкритий доступ усіх бажаючих до електронного підручника (https://www.osce.org/files/f/documents/d/7/521578.pdf), що сприятиме активному використанню його матеріалів і студентами ПУЕТ у процесі вивчення навчальної дисципліни «Трудове право».

Доцент Галина Терела

          

ВЕБІНАР «ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ: СТАН ПРАВ ЛЮДИНИ»

26 липня 2022 року викладачі кафедри правознавства та студенти спеціальності 081 «Право» взяли участь у вебінарі «Тимчасово окуповані території України: стан прав людини». 

Спікерка вебінару – Марія Томак, керівниця Служби Кримської платформи в структурі Представництва Президента України в Криму, у минулому - правозахисниця та журналістка, співзасновниця та співкоординаторка Медійної ініціативи за права людини. З березня 2014 року була учасницею численних місій з моніторингу порушень прав людини в Криму та в Донецькій та Луганській областях, а  також документування випадків викрадень та тортур цивільних осіб.

 Модератор вебінару - Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини» (Україна), член тренерського пулу Молодіжного департаменту Ради Європи, незалежний експерт Мережі з громадянської освіти у Східній Європі (EENCE).

Під час заходу учасники ставили питання до спікерів та отримували змістовні відповіді.

 

          

Триває активна робота зі вступниками

Приймальна комісія:

+38 (0532) 50-25-62
+38 (066) 225-12-37
+38 (067) 154-26-43

м. Полтава, вул. Коваля, 3
E-mail: primcom.puet@gmail.com
https://vstup.puet.edu.ua

Чат-бот на допомогу вступнику: https://cutt.ly/FGGbLyl

Чекаємо на тебе!

 

          

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 2021-2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

01 липня 2022 року відбулася заключна в навчальному році Вчена рада ПУЕТ, урочиста частина якої була присвячена врученню грамот, подяк та інших відзнак. Так, подяками були відзначені Лаврик Галина Володимирівна, завідувач кафедри правознавства, професор, гарант освітньої програми “Право” ступеня магістра та Кульчій Олег Олександрович, доцент, доцент кафедри правознавства, гарант освітньої програми “Право” ступеня бакалавра.

Грамотами нагороджені переможці першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021–2022 навчальному році здобувачі вищої освіти Іващенко Валерія Ігорівна (група ПРб-41, спеціальність 081 Право освітня програма «Право» – зі спеціальностей «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародне право», «Цивільне та сімейне право») та Міхальова Альбіна Юріївна (група ПРб-41, спеціальність 081 Право освітня програма «Право» – зі спеціальності «Цивільне та сімейне право» (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.05.2022 р. № 508 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.11.2021 №1179»).

Дякуємо всім науко-педагогічним працівникам кафедри за сумлінну працю впродовж навчального року! Студентську спільноту вітаємо з початком літніх канікул! Бажаємо здоров’я та мирного неба.

          

Віртуальна робоча група «Global Legal Skills» продовжує свою роботу

30 червня 2022 року викладачі кафедри правознавства та студенти-юристи ПУЕТ долучилися до роботи віртуальної робочої групи «Global Legal Skills». Захід, який об’єднав близько 150 учасників з України та США, був організований у співпраці USAID та Legal Writing Institute і спрямований на пошук напрямів співробітництва між юридичними академічними спільнотами України та США з метою підвищення рівня інтернаціоналізації та якості вітчизняної вищої юридичної освіти. Загалом планується проведення трьох таких робочих зустрічей із періодичністю орієнтовно в один місяць.

На першій зустрічі головною метою було вивчення потреб української вищої юридичної освіти. З цією метою під час пленарного засідання, яке тривало годину, визначеним представникам академічної спільноти та студентства (спікерам) від України було можливість презентувати свої думки з приводу можливих напрямів співпраці та допомоги з боку американських колег. Спікерами від українських правничих шкіл виступили Марія Циплащук (Асоціація юридичних клінік, Національний університет «Острьозька академія»), Дмитро Бойчук (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) та Сергій Різник (Львівський національний університет імені Івана Франка) та від студентства – Аділ Абдурахманов (European Law Students’ Association in Ukraine). Доповідачі озвучили своє бачення проблемних питань вітчизняної юридичної освіти, починаючи від недостатнього матеріального забезпечення і потреби підвищення практичної орієнтованості освіти, закінчуючи недостатнім рівнем міжнародної інтеграції з огляду на специфіку юридичного дискурсу (більш обмежені можливості академічних обмінів), потребою більшої уваги до розвитку soft skills тощо.

Помітний інтерес у американських колег викликала специфіка роботи вітчизняних юридичних клінік при закладах вищої освіти, про яку розповідала Марія Циплащук.

Після пленарного засідання учасникам було запропоновано розпочати обговорення однієї із чотирьох попередньо означених тем в межах окремих «віртуальних кімнат». Доцент кафедри правознавства Олег Кульчій доєднався до обговорення теми «Інтернаціоналізація та модернізація навчального плану з права в Україні: гостьові лекції, практичні заняття, семестрові курси, спільне викладання курсів, спільні сертифікати/дипломні програми тощо», доцент кафедри правознавства Богдан Стрілець – до групи «Організація та сприяння взаємодії між українськими та іноземними студентами, допомога у зборі коштів та різна підтримка». Помимо названих були створені робочі групи «Співпраця в дослідженнях та публікаціях: доступ до юридичних бібліотек, глобальних юридичних баз даних, підтримка публікацій у міжнародних юридичних журналах, спільні публікації, міжнародні конференції тощо» та «Методична підтримка українських юридичних шкіл: наставництво та навчання українських викладачів, програми віртуальних відвідувань, спостереження за досвідченими іноземними викладачами тощо».

До групи, я якій брав участь Олег Кульчій, ввійшло чи не найбільше учасників, які мали можливість коротко розповісти про себе та свої інтереси. Американські колеги розповідали про свою спеціалізацію та визначали сфери, у яких вони можуть допомогти. Зокрема, колеги пропонували допомогу у проведенні наукових досліджень, здійсненні публікацій, у доступі до матеріалів Бібліотеки Конгресу США. До речі, у ході дискусії з’ясувалося, що дехто із американських професорів має українських пращурів, що також додавало доброзичливості та щирості атмосфері зустрічі.

Одним із питань, яке неодноразово підіймалося у ході обговорення було обговорення можливостей для залучення колег зі США до викладання курсів з Legal Writing, які б дозволили якісно покращити рівень володіння українських студентів англійською мовою, а також курсів з міжнародного права.

Для кожної групи було створено «протоколи» в GoogleDock, до яких заносились відомості про учасників та ключові тези які були предметом обговорення. На основі цих тез буде підготовлено наступну зустріч, яка відбудеться за місяць.

          

З'ЇЗД АСОЦІАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК УКРАЇНИ

30 червня 2022 року відбувся З'їзд Асоціації юридичних клінік України «Стратегічні цілі розвитку мережі юридичних клінік України», в якому взяли участь представники навчального юридичного центру Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

«Правова СТУДіЯ». На з'їзді було заслухано звіт про діяльність юридичних клінік – членів АЮКУ, до якого ввійшли показники діяльності «Правової СТУДіЇ».

Представники від нашого юридичного центру долучилися до голосування у виборах Голови та Правління Асоціації Під час З'їзду (https://legalclinics.in.ua/vybory-ayuku-2022-10-kandydativ-u-chleny-pravlinnya-ta-2-na-posadu-golovy/).

Окрім того, було заслухано інформацію про стратегічні цілі та завдання АЮКУ на найближчі роки.

Старший викладач Вікторія Орел

 

          

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З НАГОДИ ДНЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

З нагоди Дня Конституції України 28 червня 2022 року у Київському університеті права НАН України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Конституція України: держава і право в умовах воєнного стану».

У роботі конференції взяли участь ректор та науково-педагогічні працівники кафедри правознавства ПУЕТ.

Ректор Олексій Нестуля звернувся до учасників та організаторів конференції з вітальним словом та побажаннями отримати корисні результати, які знайдуть втілення у практичній діяльності, цікавих плідних дискусій, звернувши увагу на дух Основного Закону України, як ареалу Конституції України, історичної важливості, цінності та поваги, консолідації суспільства, особливо сьогодні, коли для суспільства непохитними повинні бути принципи та цінності, здатні зберегти державність. Завідувач кафедри правознавства Галина Лаврик виступила з доповіддю «Свобода як фундаментальна цінність дієвої конституційної демократії».       Загалом у конференції взяли учать понад 60 учасників.

За результатами роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції «Конституція України: держава і право в умовах воєнного стану планується видання збірнику наукових праць.

Детальніше: http://kul.kiev.ua/novini/

          

          

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ПРАВНИКІВ-БАКАЛАВРІВ

21 червня 2022 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» в дистанційному режимі відбувся атестаційний екзамен для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання ступеня бакалавра спеціальності «Право» освітня програма «Право».

Атестаційний екзамен відбувся у дистанційному режимі. Кафедрою правознавства було розроблено та надано студентам Інструкцію для підготовки до екзамену. Підсумкова атестація складалася із двох частин/етапів, які передбачали різні форми оцінювання, що, у свою чергу, дало можливість максимально об’єктивно оцінити сформовані під час навчання знання, уміння та навички. Перша частина підсумкової атестації – проходження тестування, спрямованого на виявлення таких рівнів засвоєння навчального матеріалу як знання та розуміння із таких базових навчальних дисциплін: Конституційне право України; Адміністративне право; Адміністративне процесуальне право; Цивільне право; Цивільне процесуальне право; Кримінальне право; Кримінальне процесуальне право; Міжнародне публічне право; Міжнародний захист прав людини. Друга частина підсумкової атестації – усна відповідь на питання екзаменаційного білета. Групу за результатами проходження тестової частини підсумкової атестації (за критерієм часу завершення спроби або її результатом) було поділено на мікрогрупи.

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Плескача Олега Юрійовича, першого заступника прокурора Полтавської області, кандидата юридичних наук та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Екзаменаційна комісія констатувала, що студенти  спеціальності 081 «Право» засвоїли теоретичні знання на належному рівні та рекомендувала випускникам продовжити навчання за ступенем магістра.

Бажаємо випускникам миру, здоров’я та професійного зростання!

Секретар екзаменаційної комісії Вікторія Орел

          

МАЙСТЕР-КЛАС З ОСНОВ ДАКТИЛОСКОПІЇ

У перший день дpугої зміни PUET Summer Camp-2022 відбувся майстер-клас із основ дактилоскопії, який провів доцент кафедри правознавства, доктор юридичних наук Руслан Михайлович Білокінь.

Слухачі ознайомилися із наукою криміналістикою, навчилися знімати відбитки пальців за допомогою «таємниць» криміналістичної техніки.

Кожен присутній мав можливість зняти власні відбитки пальців за допомогою типографської фарби, валеку та скотчу, типів порошку та магнітного пензля. 

Дякуємо всім учасникам. Чекаємо всіх знову в нашій дружній команді.

          

ВІДБУЛАСЯ АТЕСТАЦІЯ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ-ПРАВНИКІВ

 21 червня 2022 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбувся атестаційний екзамен для студентів денної форми навчання ступеня молодшого бакалавра спеціальності «Право» освітня програма «Право».

Підсумкова атестація відбувалась у дистанційному режимі з метою забезпечення дотримання карантинних заходів та для убезпечення усіх учасників цього процесу від ризику інфікування. Кафедрою правознавства було розроблено та надано студентам Інструкцію для підготовки до процесу підсумкової атестації.

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Лемешка Олександра Миколайовича, першого заступника голови Полтавської обласної ради, кандидата юридичних наук, доцента та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Екзаменаційна комісія констатувала, що здобувачі вищої освіти  спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право» ступеня молодшого бакалавра засвоїли теоретичні знання на належному рівні та рекомендувала випускникам продовжити навчання за освітнім рівнем бакалавра.

Бажаємо випускникам здоров’я та подальших успіхів у навчанні!

Старший викладач Вікторія Орел

          

ЗУСТРІЧ З ВИПУСКНИКАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО» ПОЛТАВСЬКОГО ФАХОВОГО КООПЕРАТИВНОГО КОЛЕДЖУ

15 червня 2022 року відбулася профорієнтаційна зустріч з випускниками  спеціальності «Право» Полтавського фахового кооперативного коледжу.

На зустрічі  разом з випускниками коледжу були присутні  голова циклової комісії правничих дисциплін  Полтавського фахового кооперативного коледжу Пивоварська Карина Борисівна,  завідувач кафедри права Полтавського університету економіки і торгівлі Лаврик Галина Володимирівна та гарант освітньої програми «Право»   Кульчій Олег Олександрович, відповідальний секретар приймальної комісії   Горячова Олена Олександрівна та директор інституту денної освіти Ткаченко Аліна Сергіївна. Під час зустрічі обговорили питання вступу, навчання в університеті та стипендіального забезпечення. Студенти були досить активні та ставили багато питань, які стосуються подальшого навчання в університеті.

Дякуємо Полтавському фаховому кооперативному коледжу за співпрацю!

          

ВІДБУЛАСЯ ЩОРІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ОМБУДСМЕНІВ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

8-10 червня 2022 року в Афінах відбулася щорічна конференція омбудсменів у вищій освіті, організована ENOHE (European Network of Ombuds in Higher Education)*. Участь у ній взяли не лише уповноважені з прав студентів різних країн світу, а й представники управління освіти регіонального та європейського рівнів.

Україну та наш університет спільноті представила студентський омбудсмен Полтавського університету економіки і торгівлі Вікторія Орел, яка виступила з доповіддю «Argumentation in the communicative activity of the students ombudsman» («Аргументація в комунікативній культурі студентського омбудсмена»). Відбулася жвава дискусія на тематику виступу.

Ознайомитись з програмою заходу можна за посиланням: https://www.enohe.net/programme-enohe-annual-conference-2022/

*ENOHE – це асоціація та неформальна мережа для омбудсменів у вищій школі, щоб вчитися один у одного, допомагати впроваджувати належне управління у закладах вищої освіти та створювати міцну базу для функції омбудсмена у вищій школі.

          

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір»

8 червня 2022 р. у Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір». Київський університет права НАН України виступив одним із співорганізаторів конференції. Конференція відбувалася у змішаному форматі – очно, а для учасників, які не змогли прийняти участь особисто, було забезпечено дистанційну участь за допомогою відеоконференції.

З вітальним словом від імені ректора Київського університету права НАН України, професора, Заслуженого юриста України Ю. Л. Бошицького, до учасників конференції звернулася проректор з наукової роботи, проф. О. В. Червякова. Від імені ректора Полтавського університету економіки і торгівлі проф. О. О. Нестулі учасників привітав проректор з науково-педагогічної роботи проф. О. В. Манжура.

Однією із центральних проблем, яка пронизувала доповіді більшості учасників конференції та постійно виникала у ході обговорення – це відображення у суспільних відносинах та їх правовому регулюванні сучасного виклику Українській державі та її народу – збройній агресії російської федерації.

Цей загальний напрям пронизував доповіді щодо випереджаючого розвитку економіки України післявоєнного стану (проф. О. В. Червякова), особливостей передачі та примусового відчуження приватного майна в умовах правового режиму воєнного стану (проф. В. С. Котковський), права на охорону здоров’я в умовах військових дій як поєднання приватного та публічного інтересів (проф. О. В. Солдатенко), щодо потреби легітимації операцій із криптовалютою під час воєнного стану (проф. Б. В. Деревянко), запобігання владному свавіллю (свавільності) (проф. Г. В. Лаврик) та інших. Було заслухано доповіді усіх учасників конференції, які прийняли участь у конференції як очно, так і дистанційно.

За результатами ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» її учасниками підготовлені та схвалені рекомендації. Зокрема, учасники підсумували, що сучасні виклики вимагають належного реагування зі сторони юридичної академічної спільноти. Сьогодні основним з таких викликів є збройна агресія російської федерації. Для ефективного упорядкування суспільних відносин в умовах збройної агресії та воєнного стану науковці мають активно долучатися до удосконалення регулювання правових відносин та доносити свою позицію до органів, відповідальних за нормотворчу та правозастосовну діяльність.

Завідувач (начальник) кафедри правознавства  Галина Лаврик

          

ВСЕСВІТНІЙ ФОРУМ СПРАВЕДЛИВОСТІ
(WORLD JUSTICE FORUM 2022)

З 30 травня по 3 червня 2022 року в Гаазі (Нідерланди) проходив Всесвітній форум справедливості (World Justice Forum 2022), у якому взяли участь Волошина Яна Леонідівна, доцент кафедри правознавства, кандидат юридичних наук, а також студентки денної форми навчання спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право» – Кириленко Валерія та Морозова Юлія.

Робота Всесвітнього форуму справедливості розпочалася зі Вступного пленарного засідання «Глобальна держава верховенства права», на якому виступили Кевін Касас-Замора, Генеральний секретар Міжнародного інституту демократії та допомоги у виборах (International IDEA) та Мішель Бачелет, нинішній Верховний комісар ООН з прав людини. На даному засіданні обговорювались проблемні питання забезпечення верховенства права у світі.

Наступні сесії Всесвітнього форуму справедливості були присвячені проблематиці корупції, рівності та недискримінації, ролі юристів і юридичних товариств у сприянні гендерній справедливості.

На завершення Всесвітнього форуму справедливості керівники організували та провели навчальний онлайн-візит до Офісу національного омбудсмена Нідерландів. На цьому засіданні обговорювались питання щодо ролі Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів; співпраці правоохоронних органів з Інтерполом.

Під час заходу всі присутні мали можливість задавати питання і приймати участь у обговоренні даної теми. Особливу увагу спікером було приділено питанням, пов’язаним із забезпеченням Інтерполом роботи комунікаційної мережі для правоохоронних органів держав-учасниць, процедурою присвоєння особі «червоної картки», міжнародно-правовою практикою кримінального переслідування злочинців.

World Justice Forum 2022 є головним міжнародним заходом в області верховенства права. Всесвітній форум справедливості став цікавою платформою, яка об’єднала відомих правників. Це був дуже цікавий досвід, корисний для формування нових ідей і створення альтернативних рішень певних проблем реалізації принципу верховенства права та підвищення рівня правової освіченості громадян.

Доцент кафедри правознавства Яна Волошина

          

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ПРАВНИКІВ-БАКАЛАВРІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

02-03 червня 2022 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» в дистанційному режимі відбувся атестаційний екзамен для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання ступеня бакалавра спеціальності «Право» освітня програма «Право».

Атестаційний екзамен відбувся у дистанційному режимі. Кафедрою правознавства було розроблено та надано студентам Інструкцію для підготовки до екзамену. Підсумкова атестація складалася із двох частин/етапів, які передбачали різні форми оцінювання, що, у свою чергу, дало можливість максимально об’єктивно оцінити сформовані під час навчання знання, уміння та навички. Перша частина підсумкової атестації – проходження тестування, спрямованого на виявлення таких рівнів засвоєння навчального матеріалу як знання та розуміння із таких базових навчальних дисциплін: Конституційне право України; Адміністративне право; Адміністративне процесуальне право; Цивільне право; Цивільне процесуальне право; Кримінальне право; Кримінальне процесуальне право; Міжнародне публічне право; Міжнародний захист прав людини. Друга частина підсумкової атестації – усна відповідь на питання екзаменаційного білета. Групу за результатами проходження тестової частини підсумкової атестації (за критерієм часу завершення спроби або її результатом) було поділено на мікрогрупи.

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Плескача Олега Юрійовича, першого заступника прокурора Полтавської області, кандидата юридичних наук та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Екзаменаційна комісія констатувала, що студенти  спеціальності 081 «Право» засвоїли теоретичні знання на належному рівні та рекомендувала випускникам продовжити навчання за ступенем магістра.

Бажаємо випускникам миру, здоров’я та професійного зростання!

Секретар екзаменаційної комісії Вікторія Орел

          

УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ КРУЛОГО СТОЛУ “ВІЙНА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ (2014-2022 РР.): ІСТОРИЧНІ, ЮРИДИЧНІ ТА МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ”

26 травня 2022 р. відбувся круглий стіл на тему: «Війна Російської Федерації проти України (2014-2022 рр.): історичні, юридичні та міжнародні аспекти», ініціатором якого стала кафедра історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Модератор заходу – І. Й. Бойко, д.ю.н., проф. завідувач кафедри історії держави, права та політико-правових учень.

Метою круглого столу є аналіз причин та передумов російсько-української війни, характеристика ідеології рашизму, правова оцінка російської збройної агресії проти України та злочинів російської армії, аналіз історичних, юридичних та міжнародних аспектів російсько-української війни, визначення стратегічних завдань сучасної юридичної науки і освіти України в умовах російсько-української війни.

До участі в круглому столі долучилися науковці, аспіранти та представники органів державної влади, освітніх і громадських організацій. Старший викладач кафедри правознавства Вікторія Орел виступила з доповіддю «Причини повномасштабної війни Росії проти України (2022)».

Відбулася цікава дискусія з таких напрямів: історико-правова оцінка рашизму – політичної ідеології та соціальної практики владного тоталітарного режиму Росії кінця XX – початку XXI ст.; роль національної історії держави і права у національно-патріотичному вихованні студентів юридичних вузів, майбутніх юристів та державних діячів; причини і наслідки не належного врахування українськими політиками національного та зарубіжного історичного досвіду державотворення; роль державного лідера і національної політичної еліти у зміцненні держави; значення української дипломатії у зміцненні міжнародного авторитету України; цінність Збройних Сил України у забезпеченні захисту територіальної цілісності та державного суверенітету України; значення волонтерства у захисті української держави; роль міжнародних партнерів у захисті України; стратегічні завдання юридичної науки і освіти в умовах російсько-української війни.

Завідувач кафедри правознавства Галина Лаврик

          

ВЕБІНАР «ГЛОБАЛЬНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО КООПЕРАТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: УРОКИ КОНГРЕСУ, НАСТУПНІ КРОКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ»

13 травня 2022 року відбувся вебінар «Глобальні консультації щодо кооперативної ідентичності: уроки Конгресу, наступні кроки та рекомендації» (”Global Consultation on the Cooperative Identity: Lessons from the Congress, next steps, and guidelines”), організований Міжнародним кооперативним альянсом (International Cooperative Alliance). Участь у заході взяла  представниця Молодіжного комітету МКА Вікторія Орел (студентський омбудсмен ПУЕТ, старший викладач кафедри правознавства). Загалом долучилося близько 300 осіб.

Вебінар вступним словом відкрив президент МКА доктор Аріель Гуарко (Dr. Ariel Guarco). Учасники заслухали підсумковий звіт 33-го Всесвітнього кооперативного конгресу, написаний д-ром Енн Хойт (Ann Hoyt), яка була головним доповідачем.

Також з доповідями виступили:

- Мартін Лоурі (Martin Lowery), голова комітету з ідентифікації ICA (правління) та Енн Хойт;

- Олександра Вілсон (Alexandra Wilson), голова Кооперативної консультативної групи  МКА;

- Анна Торріенте (Anna Torriente), керівник відділу зайнятості та тристороннього управління МОП;

- Сімель Есім (Simel Esim), керівник відділу кооперативного права МОП;

- Данило Гутьєррес (Danilo Gutierrez), виконавчий директор Національного інституту кооператизму в Уругваї (INACOOP).

Заключне слово взяв Бруно Роеланс (Bruno Roelants), Генерального директор МКА.

Учасників вебінару чекала цікава дискусія, яка ще раз продемонструвала прагнення кооперативів до забезпечення основних людських потреб і прагнень. Кооперативи діють заради кращого майбутнього на загальне благо.

Запис вебінару англійською, французькою, японською та іспанською мовами: https://icaworldcoopcongress.coop/

Звертаємо Вашу увагу, що МКА просить пройти опитування щодо кооперативної ідентичності: https://www.surveymonkey.com/r/RFFDFGJ

#WorldCoopCongress #coopidentity #weAreCoops

Завідувач кафедри правознавства Галина ЛАВРИК

          

ВІДБУЛАСЯ ФІНАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АНТИКОРУПЦІЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ»

11 травня 2022 року відбулася фінальна конференція “Антикорупція у вищій освіті”, у якій взяла участь студентський омбудсмен, старший викладач кафедри правознавства ПУЕТ Вікторія Орел. Захід організований Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з Національним агентством з питань запобігання корупції в межах проєкту "Антикорупційний комплаєнс у вишах: від визначення ризиків до їх подолання" за підтримки проєкту USAID_ВзаємоДія.

Доповідачі представили презентації з таких напрямів:

 1. Оцінка корупційних ризиків у вищій освіті.
 2. Дослідження професії антикорупційного уповноваженого вишу.
 3. Навчання студентства антикорупції.
 4. Популяризація доброчесної поведінки у вишах.

Ознайомитися із презентаціями можна за посиланням:
https://legalclinics.in.ua/antykoruptsiya-u-vyshhij-osivti-ayukuobgovoryla-koruptsijni-ryzyky-ta-predstavyla-unikalni-napratsyuvannya/

Запис події:
https://www.youtube.com/watch?v=9GTPZNW4Zrg

Детальніше про антикорупційну політику нашого університету:
http://www.puet.edu.ua/uk/zapobigannya-ta-protidiya-korupciyi

Завідувач кафедри правознавства Галина ЛАВРИК

          

Результати анкетування здобувачів вищої освіти спеціальності 081 "Право" щодо якості освітньої програми у ІІ семестрі 2021-2022 навчального року

1 курс молодший бакалавр, бакалавр

2 курс молодший бакалавр

2 курс бакалавр

3 курс бакалавр

4 курс бакалавр

          

ВІДБУЛАСЯ ЩОРІЧНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

13 квітня 2022 року працювала кафедральна секція ХLV Міжнародної наукової студентської конференції «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті», яка проводиться за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік. Назва секції «Право і суспільство: історія та сучасність», що стала традиційною, дозволила об’єднати доповідачів, які здійснили апробацію результатів своїх досліджень, що проводились у різних галузях правничої науки.

Загалом у роботі секції взяли участь 16 студентів і 4 викладача. З доповідями виступили: Мазур Милана Вадимівна, ПРб-11; Репов Сергій Дмитрович, ПРб-31; Кириленко Валерія Денисівна, ПРб-11; Кириченко Анастасія Олексіївна, ПРб-11; Морозова Юлія Анатоліївна, ПРб-11; Рябченко Вероніка Віталіївна, ПРб-31. Всі доповідачі виявили належний рівень підготовки й запропонували слухачам цікаві думки, які викликали запитання в порядку обговорення.

Найбільш якісними члени комісії визнали доповіді Кириленко Валерії Денисівни (1 місце), Морозової Юлії Анатоліївни (2місце), Репова Сергія Дмитровича (3 місце). Рекомендовано до видання тез результати досліджень Мазур Милани Вадимівні та Кириченко Анастасії Олексіївни.

Професор Сергій Гладкий

          

Шановні колеги та студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

ХІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції
«ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ:
 ОСВІТНІЙ ВИМІР»,

(з дистанційною участю)

яка відбудеться у Вищому навчальному закладі Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

8 червня 2022 року

Робочі  мови конференції:

 • українська, англійська.

Тематичні напрями конференції:

 • Приватне право в Україні: загальнотеоретичні та історичні аспекти.
 • Розвиток приватного права в сучасній Україні: галузевий (цивілістичний) ракурс.
 • Взаємодія та взаємопроникнення приватного та публічного права. Публічно-приватне партнерство.
 • Вивчення (викладання) приватного права у закладах вищої освіти України.

участі в конференції необхідно до 01 червня 2022 року (включно) надіслати заявку (зразок додається) на участь у конференції, до якої додати тези доповіді, а також копію квитанції про сплату оргвнеску на e-mail: law.puet@gmail.com (із поміткою у темі повідомлення «Матеріали конференції» та зазначенням прізвища учасника) або на адресу оргкомітету для поштової кореспонденції.  

Інформаційний лист 

 

          

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ-ПРАВНИКІВ У ХАКАТОНІ НА ТЕМУ: «ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МОЛОДІ 18+»

31 березня 2022 року у рамках проекту "Правопросвітництво" відбувся хакатон на тему: «Права та обов'язки молоді 18+», під час якого були проведені відповідні професійно-орієнтаційні та роз’яснювальні заходи.

До хакатону долучилися студенти 2,4 курсів бакалаврату спеціальності «Право» ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Під час заходу, наші студенти змогли попрацювати в команді, взяти участь у "правовій" вікторині, а також отримати нові знання. По завершенню доповіді учасники мали змогу ставити запитання. Організатори надали вичерпну інформацію щодо цих питань.

Студенти групи ПРб-41

          

День відкритих дверей

16 лютого 2022 р. кафедра правознавства ПУЕТ радо зустрічала студентів Полтавського кооперативного коледжу.

Абітурієнти були ознайомлені з освітньою програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право», можливостями вступу на 3 курс за інтегрованими навчальними планами по завершенні навчання в коледжі та отриманні диплома молодшого спеціаліста.

Майбутні студенти завітали до навчальних аудиторій, де мали змогу побачити новітні засоби організації освітнього процесу за дистанційними технологіями, відвідали СК «Олімп», читальний зал та медіатеку. Завершили своє ознайомлення з університетом у лабораторії криміналістики.

Завідувач кафедри правознавства Г. В. Лаврик із задоволенням відповідала на всі питання майбутніх студентів, а студенти групи ПР б – 31 Бондаренко Ірина, Білокінь Юлія та Лозицький Валерій розповіли про студентське життя в університеті.

Студентка групи ПР б – 31 Бондаренко Ірина

 

          

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування»

8 лютого 2022 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбулася підсумкова атестація студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування».

Працювала екзаменаційна комісія з допомогою системи веб-конференцій BigBlueButton у складі голови комісії Червякової Ольги Володимирівни, доктора наук з державного управління, професора, проректора з наукової роботи Київського університету права НАН Україн та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, кандидата юридичних наук, доцента.

Підсумкову атестацію проведено у дистанційному режимі з використанням системи дистанційного навчання MOODLE.

Перша частина підсумкової атестації - складання студентами атестаційного екзамену.

Атестаційний екзамен складався із двох частин/етапів, які передбачали різні форми оцінювання, що, у свою чергу, дало можливість максимально об’єктивно оцінити сформовані під час навчання знання, уміння та навички. Перша частина атестаційного екзамену – проходження тестування, спрямованого на виявлення таких рівнів засвоєння навчального матеріалу як знання та розуміння із базових навчальних дисциплін публічного управління та адміністрування. На проходження тесту відводилось 180 хв., упродовж яких студентам необхідно було надати  відповідь на 180 тестових питань різних когнітивних рівнів. Тестову частину було проведено в дистанційному режимі за допомогою системи OpenTest2. Друга частина атестаційного екзамену – усна відповідь на питання екзаменаційного білета.

Друга частина підсумкової атестації - захист магістерських робіт, який здійснювався з використанням системи дистанційного навчання MOODLE.

Магістерські роботи мають апробацію на наукових та науково-практичних конференціях. Складовою захисту магістерських робіт була наукова дискусія з проблематики дослідження з використанням онлайн-технологій.

Екзаменаційна комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентами спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування».

Кафедра правознавства бажає випускникам здоров’я та професійного зростання!

Старший викладач Вікторія Орел

          

СТУДЕНТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО» ВЗЯВ УЧАСТЬ У ПЕРШІЙ ЗИМОВІЙ ШКОЛІ АСОЦІАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК УКРАЇНИ ТА ПРЕЗЕНТУВАВ «ПРАВОВУ СТУДІЮ» ПУЕТ

31 січня - 1 лютого 2022 року відбулася перша Зимова Школа Асоціації юридичних клінік України (АЮКУ), присвячена основам консультування та інтерв’ювання. Місцем проведення організаторами було обрано м. Чернігів (Освітній дім з прав людини в Чернігові).

На заході я презентував роботу навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ. У Освітньому домі з прав людини, відбувалися цікаві заходи, впродовж двох днів ми удосконалили свої вміння та навики з консультування клієнтів.

Познайомившись із організаторами та іншими студентами, що завітали з різних областей, в мене залишилися приємні враження та неабиякий досвід.

У цілому все було чудово. Рекомендую Вам брати участь у подібних заходах.

Студент ПРб-21 Дмитро Мельченко

          

ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ ПРО ІНТЕРНЕТ-ШАХРАЙСТВО

28 січня 2022р. в честь Міжнародного дня захисту персональних даних студенти 2 курсу спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право» взяли участь у проведенні Відеоконференції про інтернет-шахрайство.

Метою проведення вказаного заходу було інформування студентів  щодо різних видів злочинів у сфері мережі Інтернет, здійснення купівлі-продажу із застосуванням банківських карток онлайн.

Головуючим на даному заході був Линник Михайло Олегович - інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Як зазначив представник Департаменту кіберполіції Національної поліції України, необхідною умовою розвитку сучасного суспільства є високий рівень інформаційної безпеки. Важливою умовою забезпечення інформаційної безпеки є поінформованість громадян. Учасникам відеоконференції було презентовано різні види злочинів, що можуть вчинятись у вказаній сфері та надано поради щодо їх уникнення.

          

ВІДБУВСЯ ВИПУСКНИЙ МАГІСТРІВ

14 січня 2022 року в залі засідань ПУЕТ пройшли урочистості з нагоди випуску магістрів денної та заочної форм навчання.

На початку свята з привітальним словом виступив ректор університету Олексій Олексійович Нестуля. Він побажав випускникам знайти свою дорогу, бути щасливими, успішно працювати, завжди гідно представляти свій університет і Україну і, звісно, не забувати рідної alma mater.

Також до випускників звернулися директорки інститутів денної та заочно-дистанційної форми навчання, які від щирого серця привітали рідних випускників і побажали їм завжди вірити в себе та досягати своїх мрій.

На святі були присутні і близькі випускників — батьки, родичі і друзі. Прийшли і декілька випускників минулих років. Урочистості завершились колективними фото.

Ще раз вітаємо наших магістрів, бажаємо знайти себе і впевнено досягати нових вершин на життєвому шляху! І завжди чекаємо вас у гості в рідному університеті та на кафедрі. До зустрічі!

Старший викладач Вікторія Орел

          

Професійна кар’єра в Службі безпеки України

12 січня 2022 року відбувся вебінар на тему: «Професійна кар’єра в СБУ», під час якого були проведені відповідні професійно-орієнтаційні та роз’яснювальні заходи.

До вебінару долучилися студенти 3-4 курсів бакалаврату спеціальності «Право» ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» зацікавлені у подальшому навчанні та працевлаштуванні в державному органі спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України.

Під час вебінару учасники дізналися про основні напрями діяльності в системі Служби безпеки України, критерії відбору кандидатів на посади. Студенти були повідомлені щодо умов вступу на навчання до Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ.

По завершенню доповіді учасники мали змогу ставити запитання. Вони цікавилися навчанням в ІПЮК для СБУ НЮУ, а також працевлаштуванням до СБУ. Організатори надали вичерпну інформацію щодо цих питань.

Студентка групи Прб41 Яна Ластовина

          

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ
зі спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право»

29-30 грудня 2021 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбулася підсумкова атестація студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право».

Працювала екзаменаційна комісія з допомогою системи веб-конференцій BigBlueButton у складі голови комісії Захарченка Петра Павловича, професора кафедри теорії та історії права та держави навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професора, доктора юридичних наук та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, кандидата юридичних наук, доцента.

Підсумкову атестацію проведено у дистанційному режимі з використанням системи дистанційного навчання MOODLE.

Атестаційний екзамен складався із двох частин/етапів, які передбачали різні форми оцінювання, що, у свою чергу, дало можливість максимально об’єктивно оцінити сформовані під час навчання знання, уміння та навички. Перша частина атестаційного екзамену – проходження тестування, спрямованого на виявлення таких рівнів засвоєння навчального матеріалу як знання та розуміння із базових навчальних правничих дисциплін. На проходження тесту відводилось 120 хв., упродовж яких студентам необхідно було надати  відповідь на 120 тестових питань різних когнітивних рівнів. Тестову частину було проведено в дистанційному режимі за допомогою системи OpenTest2. Друга частина підсумкової атестації – усна відповідь на питання екзаменаційного білета. Групу за результатами проходження тестової частини підсумкової атестації (за критерієм часу завершення спроби або її результатом) було поділено на мікрогрупи.

Випускникам Полтавського університету економіки і торгівлі 2021 р. присвоєно кваліфікацію «магістр з права».

Бажаємо міцного здоров’я, професійного зростання і творчого настрою!

Старший викладач Вікторія Орел

          

Гостьова лекція з Митного права

В межах вивчення навчальної дисципліни «Митне право» представник Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби Дмитро Бирко ознайомив студентів 4 курсу ПУЕТ з особливостями кінологічного забезпечення Держмитслужби, практичними аспектами підготовки та безпосереднього застосування службових собак під час здійснення митного контролю, поділився секретами пошуку наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, зброї та частин до зброї, набоїв, тютюнових виробів, грошових знаків у вигляді банкнот, бурштину і видів дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення (предметів CITES).

Гостьова лекція супроводжувалася цікавою презентацією і мала на меті крім іншого профорієнтаційне спрямування. У процесі дружнього спілкування Дмитро Михайлович відповів на всі теоретико-прикладні питання, поставлені студентами-правниками.

Висловлюємо щиру подяку директору Департаменту Поташніковій Галині Валеріївні а також Бирку Дмитру Михайловичу за участь практиків-працівників Держмитслужби у підготовці кадрів.

Оксана СОЛДАТЕНКО

 

          

ВІДБУЛОСЯ ВІДКРИТЕ ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО ПРАВНИЧОГО ГУРТКА «ІН ЮРЕ»

15 грудня 2021 року відбулося відкрите засідання студентського правничого гуртка «Ін Юре», присвячене «Тижню права», який щорічно проводиться цієї пори у ПУЕТ.

Студенти 1 курсу спеціальності «Право» зібралися, щоби обговорити переваги і недоліки двох провідних підходів до праворозуміння – юснатуралізму та нормативізму. Було піддано колективному аналізу теоретичні, методологічні, історичні, біографічні та інші аспекти проблеми.

У дискусії, яка часом набувала характеру доволі гострої полеміки, взяли участь 17 студентів. Найактивнішими і найпереконливішими учасниками дискусії під час підведення підсумків було визнано В. Кириленко, Ю. Морозову, В. Римар, М. Мазур, Х. Коргун і  Б. Шмирьова.

Професор Сергій Гладкий

          

Результати анонімного анкетування 1 курс

Результати анонімного анкетування 2 курс

Результати анонімного анкетування 3 курс

Результати анонімного анкетування 4 курс

          

          

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ З ФІНАНСОВОГО ПРАВА
У СТІНАХ ПУЕТ

За підсумками вивчення студентами-правниками ПУЕТ навчальної дисципліни «Фінансове право» відбувся семінар-конференція на тему «Фінансове право: проблеми та перспективи». Доповіді учасників викликали жваву дискусію з питань сплати в Україні військового збору, правового регулювання обігу крипто валют, боротьби з ухиленням від сплати податків. Суворе журі визначило кращі доповіді, що стало підставою нагородження дипломом І ступеня Метлушенка Валерія за виступ «Військовий збір у податковій системі України», дипломом ІІ ступеня Бойка Вадима, який виступив на тему «Основні напрями вирішення проблем ухилення від сплати податків», дипломом ІІІ ступеня Ластовиної Яни за доповідь «Управління та обслуговування зовнішнього державного боргу України».

Бєлкіна Діана, Бут Вероніка, Мамон Анастасія отримали подяки за участь у семінарі-конференції.

Крім того, Бреус Валерія, Іващенко Валерія та Ірина Кавун взяли участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу», проведеній 7 грудня 2021 року Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна» та Полтавським інститутом економіки і права, що підтверджено сертифікатами.

Так тримати! Майбутнє вітчизняної науки – за молоддю!

          

ВІТАЄМО

студентів 4 курсу спеціальності 081 «Право» Вадима Бойка, Валерія Метлушенка, Валерію Іващенко, Ірину Кавун, Діану Бєлкіну з отриманням сертифікатів учасників молодіжного Хакатону на тему: «Поштові відправлення: безпека, контроль, контрабанда», який відбувався впродовж 19-24 листопада 2021 року.

          

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО ЦЕНТРУ: ВІД СТАРШИХ ДЛЯ МОЛОДШИХ

10 грудня 2021 року відбулося знайомство студентів-юристів першого курсу з роботою навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ  «Правова СТУДіЯ». Захід присвячений річниці прийняття Загальної декларації прав людини (10 грудня 1948 року).

Презентацію навчального юридичного центру здійснювали практиканти групи ПРб-21 Мельченко Дмитро та Кондратьєва Єлизавета. Мета заходу - висвітлення діяльності та завдань навчального юридичного центру, прав та обов’язків практикантів.

Практикантам «Правової СТУДіЇ» поставлено низку питань від гостей, що мотивувало їх до подальшої діяльності.

Якщо у вас виникли питання щодо діяльності навчального юридичного центру або ви потребуєте правової допомоги - запрошуємо звернутися за адресою:  ТРЦ Київ (Зінківська 6/1а, ТРЦ «Київ», 4 поверх) або онлайн (е-mail: pravo.studiapuet@ukr.net).

Практикант Дмитро Мельченко,
керівник навчальної практики Вікторія Орел

          

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ
зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування»

07-08 грудня 2021 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбулася підсумкова атестація студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування».

Працювала екзаменаційна комісія з допомогою системи веб-конференцій BigBlueButton у складі голови комісії Крутій Олени Миколаївни, професора професора кафедри публічної політики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктора наук з державного управління та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Баранова Андрія Павловича, доцента кафедри правознавства, кандидата наук з державного управління.

Підсумкову атестацію проведено у дистанційному режимі з використанням системи дистанційного навчання MOODLE.

Перша частина підсумкової атестації - складання студентами атестаційного екзамену.

Атестаційний екзамен складався із двох частин/етапів, які передбачали різні форми оцінювання, що, у свою чергу, дало можливість максимально об’єктивно оцінити сформовані під час навчання знання, уміння та навички. Перша частина атестаційного екзамену – проходження тестування, спрямованого на виявлення таких рівнів засвоєння навчального матеріалу як знання та розуміння із базових навчальних дисциплін публічного управління та адміністрування. На проходження тесту відводилось 180 хв., упродовж яких студентам необхідно було надати  відповідь на 180 тестових питань різних когнітивних рівнів. Тестову частину було проведено в дистанційному режимі за допомогою системи OpenTest2. Друга частина підсумкової атестації – усна відповідь на питання екзаменаційного білета. Групу за результатами проходження тестової частини підсумкової атестації (за критерієм часу завершення спроби або її результатом) було поділено на мікрогрупи.

Друга частина підсумкової атестації - захист магістерських робіт, який здійснювався з використанням системи дистанційного навчання MOODLE.

Магістри спеціальності «Публічне управління та адміністрування» виконували магістерські роботи за проблематикою:

 • Децентралізація та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування.
 • Публічне адміністрування у сфері охорони здоров’я: сучасний стан та перспективні напрями вдосконалення.
 • Очищення влади (люстрація) (на міжнародних матеріалах, національному законодавстві і практиці).
 • Європейський концепт публічної політики в реформуванні політичної системи України.
 • Зарубіжний досвід реформування публічної влади.
 • Правове забезпечення реформи децентралізації влади в Україні.
 • Заснування і зміцнення інституційного механізму забезпечення європейських стандартів запобігання корупції в Україні.
 • Міжнародні стандарти професійної етики публічних службовців.
 • Публічна комунікація та її значення у підвищенні ефективності діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування.
 • Правопорушення та відповідальність при здійсненні міжнародної публічної діяльності.
 • Державна політика у сфері електронного урядування.
 • Дискреційні повноваження органів влади та їх реалізація в Україні.

Магістерські роботи мають апробацію на наукових та науково-практичних конференціях. Складовою захисту магістерських робіт була наукова дискусія з проблематики дослідження з використанням онлайн-технологій.

Екзаменаційна комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентами спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування».

Кафедра правознавства бажає випускникам успішного проходження ЄДКІ зі спеціальності 14 грудня 2021 року!

Старший викладач Вікторія Орел

          

Фінансова гра «Життєвий капітал» у стінах ПУЕТ

3 грудня 2021 року студенти Полтавського університету економіки і торгівлі протягом двох пар прожили 40 років свого життя – саме така мета фінансової гри «Життєвий капітал», яку проведено тренерами, що реалізують національний проект з фінансової грамотності, Ольгою Зиряновою та Іваном Пшичкіним.

Підсумком гри стало набуття навичок управління власними фінансами, вміння не боятися ризикувати, вкладаючи кошти в інвестиційні проекти та заставити гроші працювати на кожного учасника гри, а не працювати заради грошей.

День гри був корисним, емоційним і надовго залишиться у пам’яті всіх учасників у контексті здобуття фінансової незалежності.

Професор Оксана Солдатенко

          

Участь правників ПУЕТ у молодіжному Хакатоні

Впродовж 19-24 листопада 2021 року студенти-правники Полтавського університету економіки і торгівлі Вадим Бойко, Валерій Метлушенко, Валерія Іващенко, Ірина Кавун, Діана Бєлкіна брали участь у молодіжному Хакатоні на тему: «Поштові відправлення: безпека, контроль, контрабанда», який проводився Громадською організацією «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» в рамках проєкту «Підтримка громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю», за підтримки Європейського Союзу, МФ «Відродження» та ATLAS Network спільно з Університетом митної справи та фінансів, Університетом державної фіскальної служби України, Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Студенти успішно вирішили запропонований кейс «Галузь МПВ, МПЕВ як конфліктоген. Чи можливий компроміс?», познайомилися з представниками команд інших закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців для роботи в митних органах, а головне: здобули новий досвід та поглибили знання з навчальної дисципліни «Митне право».

Професор Оксана Солдатенко

          

ПЛАН ЗАХОДІВ
кафедри правознавства 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
з проведення Тижня права в ПУЕТ у 2021 році

№ з/п

Дата заходу, місце проведення / режим доступу

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

18-24 листопада 2021 року

Молодіжний Хакатон «Поштові відправлення: безпека, контроль, контрабанда».
Детальніше тут:
https://youtu.be/bW9gKKA7H0g.

Солдатенко О.В., студенти груп ПРб-41, ПРбінт-21

03 грудня 2021 року https://app.proficonf.
com/j/AzPOF6kxJU/

Відкрита лекція Академії адвокатури України для студентів, аспірантів та всіх представників правничної професії на тему "Роль адвоката у взаємодії з Інтерполом. Особливості комунікації".

Волошина Я.Л., студенти груп ПР б-21, ПР мб-21

03 грудня 2021 року. ПУЕТ, ауд. 331.

Фінансово-економічна гра-тренінг "Життєвий капітал".

Солдатенко О.В., студенти групи ПРб-41, ПРбінт-21

01 – 08 грудня 2021 року

семінар-тренінг «Громадські організації у розвитку політичної, економічної, правової і комунікаційної систем ЄС та України».

Детальніше тут:
http://www.puet.edu.ua/uk/news/zaproshuyemo-na-seminar-trening-gromadski-organizaciyi-u-rozvytku-politychnoyi-ekonomichnoyi.

Лаврик Г.В., студенти груп ПРмб-21, ПРб-21, ПРбінт-21

10 грудня 2021 року. ПУЕТ, ауд. 331

Семінар-наукова конференція "Фінансове право України: проблеми та перспективи".

Солдатенко О.В., студенти групи ПРб-41, ПРбінт-21

10 грудня 2021 року. ПУЕТ, ауд. 331

Фотовойс "Митне право у правовій системі України".

Солдатенко О.В., студенти групи ПРб-41, ПРбінт-21

15 грудня 2021 року, 9.30-12.30 год., ауд.322

Дискусійне відкрите засідання студентського наукового правничого гуртка "Ін Юре" на тему "Юспозитивізм проти юснатуралізму: в пошуках істини".

Гладкий С.О., студенти груп ПРмб-11, ПРб-11

8

18 – 19 лютого 2022 року на базі Національного університету “Острозька академія” (м. Острог, Рівненська область)

Національна Олімпіада юридичних клінік з консультування клієнтів 2022.
Детальніше тут:
https://legalclinics.in.ua/startuvala-reyestratsiya-na-olimpiadu-z-konsultuvannya-kliyentiv-2022/?fbclid=IwAR1TnFuQ_fBoiHxTHC0pV5sVSFh-Oby3FJyR4gfta2gnS4fkWrga7XG8Smg.

Кульчій О.О., студенти груп ПРб-41, ПРбінт-21

Викладачі та студенти спеціальності «ПРАВО» поділяться своїми знаннями та професійним досвідом з питань, пов’язаних із захистом прав людини, нададуть  роз’яснення чинного законодавства України, зокрема в стінах навчального юридичного центру «Правова СТУДІЯ» (ТРЦ КИЇВ, 4 поверх).


          

ПРАВООСВІТНЯ ЛЕКЦІЯ ПРО РОЛЬ АДВОКАТА У ВЗАЄМОДІЇ З ІНТЕРПОЛОМ

3 грудня 2021 року в рамках Тижня права студенти 2 курсу спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право» взяли участь у проведенні відкритої лекції на тему «Роль адвоката у взаємодії з Інтерполом. Особливості комунікації».

Лекція була організована Академією адвокатури України для студентів, аспірантів та всіх без винятку представників правничої професії. Спікером на даному заході був Дмитро Коноваленко – адвокат, експерт з екстрадиції та Інтерполу АО «Мітракс».

Були обговорені питання щодо ролі Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів; співпраці правоохоронних органів з Інтерполом при проведенні різних оперативно-розшукових заходів та слідчих дій з різних категорій злочинів, які входять до їх компетенції. Під час заходу всі присутні мали можливість задавати питання і приймати участь у обговоренні даної теми. Особливу увагу спікером було приділено питанням, пов’язаним із забезпеченням Інтерполом роботи комунікаційної мережі для правоохоронних органів держав-учасниць, процедурою присвоєння особі «червоної картки», міжнародно-правовою практикою кримінального переслідування злочинців.

Лекція була максимально інформативною та викликала зацікавленість у студентів. Дякуємо організаторам і учасникам за змістовний матеріал та за можливість розширити свою базу знань.

Доцент кафедри правознавства Яна Волошина

          

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РАДІОДИКТАНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ – 2021

Щороку 9 листопада в Україні відзначається День української писемності та мови як свято розвитку державної мови, яка є головною ознакою національної ідентичності. Саме мова об’єднує людей і перетворює населення на суспільство. Традиційно у цей день проводиться Радіодиктант національної єдності, до написання якого можуть долучитися всі охочі.

9 листопада 2021 року науково-педагогічні працівники кафедри правознавства і студенти ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» взяли участь у ХХІ Всеукраїнському диктанті національної єдності. Цього року він мав назву «Слідом за пам’яттю». Автор тексту та читець – письменник Юрій Андрухович.

Пряма трансляція ХХІ Радіодиктанту національної єдності відбулась на «Українському радіо», радіо «Культура», «UA: Першому», на Фейсбук-сторінках і в YouTube Суспільного, а також на всіх регіональних каналах.

Після завершення диктанту усі охочі здали свої роботи у паперовому вигляді для подальшого їх надіслання ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001, «Українське радіо», «Радіодиктант», де їх перевірить спеціальна фахова комісія.

Щорічна акція «Всеукраїнський Радіодиктант національної єдності» до Дня української писемності та мови – це чудова нагода перевірити свою грамотність як студентам, так і викладачам.

Доцент кафедри правознавства Яна Волошина

          

СТУДЕНТИ 3 КУРСУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У Х ПРАВНИЧІЙ ШКОЛІ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК

Студенти ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» беруть активну участь у різноманітних наукових заходах, які відкривають перед ними можливості отримати нові знання, орієнтуватися в останніх тенденціях розвитку законодавства в Україні та відіграють важливу роль у становленні майбутніх фахівців.

28 жовтня 2021 року студенти 3 курсу спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право» взяли участь у Х Правничій школі для юридичних клінік. Юридичною клінікою Академії адвокатури України було проведено науковий захід на тему «Законодавчі зміни в земельному законодавстві: сучасні тенденції та судова практика». Метою даного заходу було покращення правової обізнаності та ознайомлення присутніх зі змінами в земельному законодавстві. Були обговорені питання щодо порядку укладання договорів купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, особливостей розірвання договорів оренди землі. Під час заходу науковці та практики обговорили низку актуальних питань судової практики, пов’язаних із земельними спорами.

Студенти з великим зацікавленням взяли участь у науковому заході та поглибили свої знання. Бажаємо всім учасникам освітнього процесу наснаги, завзяття і успіхів.

Доцент кафедри правознавства Яна Волошина

          

Результати анонімного опитування здобувачів вищої освіти

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування», ступінь магістра, 2-й курс денна форма навчання

Спеціальність «Право», ступінь магістра, 2-й курс денна форма навчання

          

У ПУЕТ відбулася інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» до Дня юриста

Із нагоди святкування Дня юриста в Полтавському університеті економіки і торгівлі 13 жовтня 2021 року відбулася інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?».

Участь в змаганнях узяли п’ять команд: «Viva Vox», «Алмаз», «Динамо», «Чорний Лебідь» (студенти 1 курсу спеціальності 081 «Право»), «Феміда» (студенти-юристи Полтавського кооперативного коледжу).

Організатори (проф. Лаврик Г.В., доц. Волошина Я.Л., ст. викл. Орел В.А.) ознайомили гравців із правилами гри.

Змагання відбулося в 3 тури, під час яких командам поставили по 15 запитань. Учасники демонстрували загальну ерудицію, миттєву концентрацію думок, вміння логічно мислити і працювати в команді. Пошуки відповідей на цікаві  питання дали можливість проявити і випробувати власний інтелект, увагу, зосередженість вцілому.

За результатами трьох турів перше місце виборола команда «Viva Vox» у такому складі: Шмирьов Богдан (капітан), Дем`яненко Діана, Бахарєва Поліна, Морозова Юлія, Таценко Єлизавета, Грінь Тетяна.


Друге місце посіла команда «Чорний Лебідь»: Римар Валерія (капітан), Богославець Оксана, Гагаріна Марія.


Третє місце – команда «Феміда»: Процай Євгеній (капітан), Мовчан Дмитро, Пуховська Анна, Котляр Анна, Будило Надія, Сіроштан Марія.


Четверте місце – команда «Алмаз»: Кириленко Валерія (капітан), Мазур Милана, Філіпова Єлизавета, Мокієнко Валерія.


П’яте місце – команда «Динамо»: Шишкін Олександр (капітан), Гришенко Максим, Запорожець Дмитро.

Капітани відзначили найкращих гравців своїх команд.

Кожна з команд отримала грамоту та призи.

Старший викладач Вікторія Орел

          

Про заходи до Всесвітнього дня психічного здоров’я

На початку жовтня 2021 року в Україні відбулися Національні заходи до Всесвітнього дня психічного здоров’я, який з 1992 року відзначають 10 жовтня за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Його запроваджено задля підвищення рівня обізнаності людей про проблеми психічного здоров'я та мобілізації зусиль суспільства на підтримку кращого психічного здоров'я.

В Полтавському університеті економіки і торгівлі 7 жовтня відбувся круглий стіл на тему: «Соціальні, правові, педагогічні та психологічні чинники підтримки та збереження психічного здоров’я» за участю магістрантів спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право». 

Студенти з особливою увагою та зацікавленністю слухали спікерів, які висвітлювали питання статистики психічного здоров’я в Україні, проблеми насильства, ставлення до психічного насильства в різні історичні епохи тощо.

Магістранти зробили вагомий внесок щодо всебічного розкриття тематики заходу, звернувши увагу на правові засади, міжнародне та вітчизняне законодавство щодо охорони психічного здоров’я, сучасні методи психологічної та психіатричної допомоги тощо.

На розгляд присутніх для обговорення було представлено таки теми:

1. Стан психічного здоров'я населення в Україні та в світі – спікери Бороденко Анна (ПР м-21); Сухозад Олег (ПР м-21).

2. Правові засади, міжнародне та вітчизняне законодавство щодо охорони психічного здоров’я населення – спікер Хмельницький Євген (ПР м-21).

3. Концепція Державної цільової програми охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 – спікерка Бриж Анна (ПР м-21).

4. Сучасні методи психологічної та психіатричної допомоги – спікер Цимбалюк Артем (ПР м-21) та інші.

Психолог Тодорова Ірина підвела підсумки круглого столу, нагадала учасникам про основні засоби психогігієни та наявні ресурси психологічної підтримки.

Тож необхідно повсякчас дотримуватися «психогігієни» - вміти керувати своїми емоціями, чергувати працю і відпочинок, створювати сприятливий психологічний клімат у колективі, сім’ї, систематично займатись фізичною культурою, додержуватись раціонального харчування, режиму дня, достатньо спати, позитивно мислити, бути оптимістичним, доброзичливим.

Психолог Ірина Тодорова,
студент групи ПРм-21 Артем Цимбалюк

 

          

          

ОНЛАЙН-ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування»

26 серпня 2021 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбувся онлайн-захист магістерських робіт студентами 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування»!

Працювала екзаменаційна комісія з допомогою системи веб-конференцій BigBlueButton у складі голови комісії Крутій Олени Миколаївни, професора кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктора наук з державного управління та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Крилової Ірини Іванівни, доцента кафедри правознавства, доцента, доктора наук з державного управління.

Магістерські роботи мають апробацію на наукових та науково-практичних конференціях. Складовою захисту магістерських робіт була наукова дискусія з проблематики дослідження з використанням онлайн-технологій.

Екзаменаційна комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентами спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування».

Кафедра правознавства бажає випускникам подальших звершень та міцного здоров’я!

          

ОНЛАЙН-ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 «ПРАВО» освітня програма «ПРАВО»

26 серпня 2021 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбувся захист магістерських робіт студентами 2 курсу спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право»!

Працювала екзаменаційна комісія з допомогою системи веб-конференцій BigBlueButton у складі голови комісії Захарченка Петра Павловича, професора, доктора юридичних наук, професора кафедри теорії та історії права та держави, Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Магістерські роботи мають апробацію на наукових та науково-практичних конференціях. Складовою захисту магістерських робіт була наукова дискусія з проблематики дослідження з використанням онлайн-технологій.

Екзаменаційна комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентами спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право».

Викладацький склад кафедри правознавства вітає випускників з успішним захистом магістерських робіт та бажає успішного втілення отриманих в університеті знань в  професійній діяльності!

Старший викладач Вікторія Орел

          

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ БАКАЛАВРІВ-ПРАВНИКІВ

26 серпня 2021 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» в дистанційному режимі відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен для студентів денної форми навчання ступеня бакалавра спеціальності «Право» освітня програма «Право».

У зв’язку із спеціальним режимом роботи закладів вищої освіти для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», підсумкова атестація відбувалась у дистанційному режимі з метою забезпечення дотримання карантинних заходів та для убезпечення усіх учасників цього процесу від ризику інфікування. Кафедрою правознавства було розроблено та надано студентам Інструкцію для підготовки до процесу підсумкової атестації.

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Плескача Олега Юрійовича, першого заступника прокурора Полтавської області, кандидата юридичних наук та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Екзаменаційна комісія констатувала, що студенти  спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право» (повний та скорочений терміни навчання) засвоїли теоретичні знання на належному рівні та рекомендувала випускникам продовжити навчання за освітнім рівнем магістра.

Бажаємо випускникам здоров’я та професійного зростання!

Старший викладач Вікторія Орел

          

УЧАСТЬ ПРАВНИКІВ У КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ ЕСЕ

У травні–червні 2021 року Громадська спілка “Українська Гельсінська Спілка з прав людини” у партнерстві з Громадською організацією “Асоціація юридичних клінік України”  провели конкурс студентських есе «Перехідне правосуддя: механізми переходу від війни до миру – дороговкази для України». До конкурсу долучилися студенти спеціальності 081 «Право» Бондаренко Ірина та Репов Сергій.

Мета конкурсу – виявлення творчо обдарованих молодих людей, зацікавлених у правозахисній діяльності, а також показати їх активну життєву позиції щодо актуальних викликів, пов’язаних із подоланням наслідків збройного конфлікту, формування в суспільстві розуміння механізмів переходу від війни до миру в Україні та інструментів соціального примирення.

Під час підведення підсумків конкурсу, студенти вели дискусії з членами журі на багато тем, а саме:

 • Чи потрібно розпочинати суспільний діалог про примирення в умовах триваючого збройного конфлікту? Якщо так, то що може бути "дороговказом"?
 • Чому важливо для молоді солідаризуватися навколо проблеми подолання конфлікту?
 • Як можна  використовувати досвід постконфліктного врегулювання у світі і які можуть бути уроки для України?
 • Яка  роль юридичних клінік України у поширенні інформації та роз’ясненні термінології правосуддя перехідного періоду?

Члени журі висловили велику подяку за участь в Конкурсі та за ґрунтовні роздуми на тему майбутнього постконфліктного періоду України. Також журі наголосили на тому, що студенти мають високий рівень обізнаності, саме це дало їм можливість отримати високі результати у Конкурсі.

 За результатами Конкурсу студенти були нагороджені Дипломами Лауреатів та пам’ятними подарунками.  

Студентка групи ПРб-31 Ірина Бондаренко

 

          

Воркшоп «Залучення громадських організацій у життя територіальної громади»

6 серпня в рамках Освітнього фесту прав людини було проведено онлайн воркшоп «Залучення громадських організацій у життя територіальної громади».  Спікер воркшопу – Станіслав Клосовський, співзасновник та координатор Музейно-культурного центру «На Унтервалю», співзасновник та менеджер культурних проєктів ГО «Простір вільних ініціатив».

Модератор воркшопу - Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини» (Україна), член тренерського пулу Молодіжного департаменту Ради Європи, незалежний експерт Мережі з громадянської освіти у Східній Європі (EENCE).

Слід зазначити, що Освітній фест прав людини – це щорічний фестиваль, який організовує Освітній дім прав людини в Чернігові спільно з організаціями-учасницями спілки та партнерами задля розвитку громадянської мережі активістів, які просувають та захищають права людини.

До участі у воркшопі запрошувалися представники громадських організацій та ініціатив, працівники музеїв та інших закладів культури та всі, хто цікавиться темою ролі громадських організацій та їх взаємодії з громадами.

Під час вебінару були розглянуті такі питання:

 • Неурядові організації - передумови створення в територіальних громадах, формати неурядових організацій, етапи розвитку.
 • Відмінності діяльності неурядових організацій у великих і малих територіальних громадах.
 • Оцінка можливостей: локальні неурядові організації чи осередок мережі?
 • Діяльність неурядових організацій в локальній громаді: що? для чого? звідки ресурси?
 • Співпраця неурядових організацій та місцевої влади: дорожня карта та позитивні кейси.
 • У чому win-win співпраці неурядових організацій та місцевої влади територіальних громад?

Насамкінець спікер у зрозумілій формі пояснив як заснувати волонтерську організацію.

На заході були  присутні другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Найактуальніші питання організаторам заходу ставила студентка заочного відділення цієї спеціальності Анастасія Процедімова.

          

ЗАХИСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ-ПРАВНИКАМИ 1 КУРСУ

Практична підготовка студентів є невід’ємною складовою процесу здобуття вищої освіти та здійснюється з метою закріплення і поглиблення теоретичних знань, набуття та вдосконалення професійних навичок і вмінь, зміцнення мотивації до подальшої професійної діяльності.

5 липня 2021 року відбувся захист виробничої практики студентами 1 курсу спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право». Виробнича практика є важливою складовою професійної підготовки студентів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Порядок її проходження передбачається навчальними планами підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право». Студенти 1 курсу проходять виробничу практику на підставі укладених угод університету з відповідними органами, підприємствами, установами, організаціями.

Виробнича практика для студентів 1 курсу стала продовженням вивчення та закріплення набутих знань із загальних і спеціальних юридичних навчальних дисциплін. Студенти відвідали відповідні бази практики, ознайомилися з їх структурою, напрямами практичної роботи; усвідомили перспективи майбутньої співпраці і працевлаштування; набули уміння й навички правозастосовної діяльності.

Викладацький склад кафедри правознавства вітає студентів 1 курсу з успішним завершенням навчального року та бажає щасливого літнього відпочинку, успіхів у досягненні нових знань і міцного здоров’я!

Доцент кафедри правознавства Яна Волошина

          

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ПРЕЗЕНТАЦІЇ КУРСУ "ЕТИКА ТА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У ПРАВНИЧІЙ ПРОФЕСІЇ"

Студенти спеціальностей 081 «Право» - Бондаренко І.,  Осінська А., Рябченко В., 281 «Публічне управління та адміністрування» Глущенко М., Потеряйло В. 1 липня 2021 року долучилися до презентації курсу "Етика та доброчесність в правничій професії" від Фундації DEJURE спільно з Українського католицького університету (УКУ). 

Спікерами даного заходу була Світлана Хилюк (Академічна директорка Школи права УКУ), Михайло Жернаков (голова правління Фундації DEJURE, колишній суддя, член Громадської ради доброчесності), Катерина Грищенко (аналітикиня Фундації DEJURE, викладачка курсу «Етика та доброчесність в правничій професії»), Carsten Meyer-Wiefhausen (Head of Legal and Consular Department of the Embassy of the Federal Republic of Germany), а також слово надавалося студентам УКУ.

Курс "Етика та доброчесність у правничій професії" було розроблено з метою показати студентам приклади як практично застосовувати професійну етику та сформувати у студентів ставлення до професійної етики як до цінності, яка має значення для кожної людини та суспільства, яке базується на повазі і захисті прав людини, верховенстві права та демократії.

Курс побудований на вивчені практичних ситуацій, з якими довелось працювати Фундації DEJURE. Вивчення однієї теми цього курсу включає в себе опанування теоретичних засад професійної етики, робота з кейсами, спілкування з представниками професійного середовища ( судді, прокурори, адвокати, експерти).

На сайті Фундації DEJURE, у розділі "Аналітика" можна знайти курс "Етика та доброчесність у правничій професії". У цьому курсі зібрані всі напрацювання розробників курсу для правничих шкіл.

Захід минув цікаво та пізнавально! Дякуємо організаторам та учасникам!

Студентка групи ПР б -21 Бондаренко Ірина

          

ЗДОБУВАЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРАВО ВІДВІДАЛИ ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

24 червня 2021 року студентки 2 та 3 курсу спеціальності Право, під керівництвом доцента кафедри правознавства Білоконя Руслана Михайловича відвідали Полтавський Окружний Адміністративний Суд.

У ході екскурсії студентів було ознайомлено з історією утворення Полтавського окружного адміністративного суду, реставрації самої історичної будівлі, а також з порядком звернення до суду, юрисдикцією адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ.

Прес-секретар суду провела екскурсію приміщенням суду, що включала відвідування робочих кабінетів, залів судових засідань, ознайомлення з інноваційними технологіями, які сприяють роботі суду і громадян та упрощують роботу суду і дають можливість працювати безперервно, на відміну від інших судів в Україні, що були змушені призупинити роботу у зв’язку з запровадженням карантину.

Також, студенти мали можливість бути присутніми на судовому засіданні.

По завершенню судового засідання студентам випала нагода поспілкуватися із заступником голови суду Ігорем Шевяковим та керівником апарату Євгенієм Зіненко, який поділився своїм досвідом та надав практичні поради та настанови майбутнім правознавцям.

Було дуже цікаво та інформативно, дякуємо університету за таку можливість!

Студентки групи Пр б- 21 Осінська Анастасія, Рябченко Вероніка

          

ВПЕРШЕ ВІДБУЛАСЯ ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ-ПРАВНИКІВ

22 червня 2021 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» вперше відбувся атестаційний екзамен для студентів денної форми навчання ступеня молодшого бакалавра спеціальності «Право» освітня програма «Право».

У зв’язку із спеціальним режимом роботи закладів вищої освіти для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», підсумкова атестація відбувалась у дистанційному режимі з метою забезпечення дотримання карантинних заходів та для убезпечення усіх учасників цього процесу від ризику інфікування. Кафедрою правознавства було розроблено та надано студентам Інструкцію для підготовки до процесу підсумкової атестації.

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Лемешка Олександра Миколайовича, першого заступника голови Полтавської обласної ради, кандидата юридичних наук, доцента та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Екзаменаційна комісія констатувала, що здобувачі вищої освіти  спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право» ступеня молодшого бакалавра засвоїли теоретичні знання на належному рівні та рекомендувала випускникам продовжити навчання за освітнім рівнем бакалавра.

Бажаємо випускникам здоров’я та подальших успіхів у навчанні!

Старший викладач Вікторія Орел

          

ДИСТАНЦІЙНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ БАКАЛАВРІВ-ПРАВНИКІВ

22 червня 2021 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» в дистанційному режимі відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен для студентів денної та заочної форм навчання ступеня бакалавра спеціальності «Право» освітня програма «Право».

У зв’язку із спеціальним режимом роботи закладів вищої освіти для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», підсумкова атестація відбувалась у дистанційному режимі з метою забезпечення дотримання карантинних заходів та для убезпечення усіх учасників цього процесу від ризику інфікування. Кафедрою правознавства було розроблено та надано студентам Інструкцію для підготовки до процесу підсумкової атестації.

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Плескача Олега Юрійовича, першого заступника прокурора Полтавської області, кандидата юридичних наук та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Екзаменаційна комісія констатувала, що студенти  спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право» (повний та скорочений терміни навчання) засвоїли теоретичні знання на належному рівні та рекомендувала випускникам продовжити навчання за освітнім рівнем магістра за умови успішного складання ЄФВВ та ЄВІ.

Бажаємо випускникам здоров’я та професійного зростання!

Старший викладач Вікторія Орел

          

ДИСТАНЦІЙНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ БАКАЛАВРІВ-ПРАВНИКІВ

10-12 червня 2021 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» в дистанційному режимі відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен для студентів заочної форм навчання ступеня бакалавра спеціальності «Право» освітня програма «Право».

У зв’язку із спеціальним режимом роботи закладів вищої освіти для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», підсумкова атестація відбувалась у дистанційному режимі з метою забезпечення дотримання карантинних заходів та для убезпечення усіх учасників цього процесу від ризику інфікування. Кафедрою правознавства було розроблено та надано студентам Інструкцію для підготовки до процесу підсумкової атестації.

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Плескача Олега Юрійовича, першого заступника прокурора Полтавської області, кандидата юридичних наук та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Екзаменаційна комісія констатувала, що студенти  спеціальності 081 «Право» (повний та скорочений терміни навчання) засвоїли теоретичні знання на належному рівні та рекомендувала випускникам продовжити навчання за освітнім рівнем магістра за умови успішного складання ЄФВВ та ЄВІ.

Бажаємо випускникам здоров’я та професійного зростання!

Старший викладач Вікторія Орел

          

Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» проведена в дистанційному режимі

08 червня 2021 року кафедрою правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» було проведено Х Ювілейну Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір», присвячену 60-річниці університету. Захід було проведено в дистанційному режимі за допомогою університетського сервісу відеоконференцій PuetMeet.

Співорганізаторами конференції виступили:

 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • Львівський торговельно-економічний університет;
 • Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;
 • Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

У роботі конференції взяли участь науковці, викладачі, аспіранти, магістранти, здобувачі із закладів вищої освіти та інших організацій України, зокрема: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя та інші.

З привітальними словами до учасників та гостей конференції звернулися Лаврик Галина Володимирівна, доктор юридичних наук, завідувач кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та Манжура Олександр Васильович, д. е. н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

За ініціативою кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» учасники конференції працювали за такими тематичними напрямами:

 • Приватне право в Україні: загальнотеоретичні та історичні аспекти.
 •  Розвиток приватного права в сучасній Україні: галузевий (цивілістичний) ракурс.
 •  Взаємодія та взаємопроникнення приватного та публічного права.
 •  Вивчення (викладання) приватного права у ВНЗ України.

За результатами плідної роботи конференції розроблені рекомендації, планується видання збірника тез, розрахованого на фахівців з права та інших гуманітарних наук.

Старший викладач Вікторія Орел

          

ПРАКТИКАНТИ НАВЧАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО ЦЕНТРУ «ПРАВОВА СТУДІЯ» ПУЕТ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ПРЕЗЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ

Студент спеціальності 081 Право – Сергій Репов 7 червня 2021 року долучився до презентації Міжнародної комунікаційної платформи «Prototype KyivLePP» для студентів, викладачів та клієнтів юридичних клінік Асоціації юридичних клінік України спільно з Польською фундацією юридичних клінік.

Основна мета даної платформи полягає у тому, що студенти матимуть більше можливостей співпраці, ставатимуть розумнішими і набиратимуться практичного досвіду з надання безоплатної первинної правової допомоги, використовуючи досвід європейської країни – Республіки Польщі.

«Prototype KyivLePP» дозволить українцям, які живуть в Польщі, і полякам, які живуть в Україні, отримувати юридичну допомогу в питаннях оподаткування, сімейних спорах, проблемах, які можуть виникати при перетині кордону тощо. З іншого боку – це дозволить студентам обмінюватися досвідом, практикуватися під керівництвом кураторів юридичних клінік. Також платформа включатиме найкращі приклади роботи it-платформ від юридичних клінік України та Польщі, а також додаткові опції.

Станом на 07.06.2021 до платформи під’єднано 6 юридичних клінік (3 з України та 3 з Польщі). Участь у заході взяли близько 20-ти осіб, як з нашої держави, так і країни-партнера.

Це було дуже цікаво та пізнавально!

Студент групи ПРб-21 Сергій Репов

          

ОНЛАЙН-ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 «ПРАВО» освітня програма «ПРАВО»

07 червня 2021 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбувся захист магістерських робіт студентами групи ПРмПВ-21 спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право»!

Працювала екзаменаційна комісія з допомогою системи веб-конференцій BigBlueButton у складі голови комісії Захарченка Петра Павловича, професора, доктора юридичних наук, професора кафедри теорії та історії права та держави, Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Магістерські роботи мають апробацію на наукових та науково-практичних конференціях. Складовою захисту магістерських робіт була наукова дискусія з проблематики дослідження з використанням онлайн-технологій.

Екзаменаційна комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентами спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право».

Викладацький склад кафедри правознавства вітає випускників з успішним захистом магістерських робіт та бажає успішного втілення отриманих в університеті знань в  професійній діяльності!

Старший викладач Вікторія Орел

          

СТУДЕНТИ-ПРАВНИКИ 2 курсу ЗУСТРІЛИСЬ ІЗ ПОСЛОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УКРАЇНІ

Студенти-правники Сергій Репов і Дарина Докукіна 27 травня 2021 року відвідали  відкриту лекцію для студентів Полтавського університету економіки і торгівлі Надзвичайного і Повноважного Посла Європейського Союзу в Україні, Глави Представництва Європейського Союзу в Україні, естонського дипломата пана Матті Маасікаса в рамках офіційного візиту до Полтавської області на тему «Відносини між Україною та ЄС: сучасний стан та перспективи розвитку», яка викликала жваве обговорення серед слухачів.

Лекція пройшла англійською мовою, студенти мали змогу поставити питання пану Послові державною мовою.

Студентів зацікавили перспективи входження України до Європейського Союзу, визнання «паспортів вакцинації» в ЄС та результати 65-го пісенного конкурсу «Євробачення-2021», що відбувся в Роттердамі, Нідерланди. На останок пан Посол побажав всім успіхів у навчанні та процвітання для України.

Студент групи ПРб-21 Сергій Репов

          

Шановні колеги та студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Х Всеукраїнської  науково-практичної конференції
«ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ:
 ОСВІТНІЙ ВИМІР»,

(з дистанційною участю)

яка відбудеться у Вищому навчальному закладі Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

8 червня 2021 року

Робочі  мови конференції:

 • українська, російська, англійська.

Тематичні напрями конференції:

 • Приватне право в Україні: загальнотеоретичні та історичні аспекти.
 • Розвиток приватного права в сучасній Україні: галузевий (цивілістичний) ракурс.
 • Взаємодія та взаємопроникнення приватного та публічного права.
 • Вивчення (викладання) приватного права у ВНЗ України.

Для участі у конференції необхідно до 01 червня 2021 року (включно) направити заявку (зразок додається) на участь у конференції, до якої додати тези доповіді, а також копію квитанції про сплату оргвнеску на адресу оргкомітету для поштової кореспонденції, або на e-mail: law.puet@gmail.com  

Інформаційний лист

          

Результати анкетування квітень 2021

Результати опитування молодший бакалавр

Результати анонімного опитування здобувачів ПРм-11

Результати анонімного опитування здобувачів ПАм-11

Результати анкетування 1 курс, ОП Право, бакалавр

Результати анкетування 1 курс, ОП Право, молодший бакалавр

Результати анкетування 2і,4 курс, ОП Право

          

Студенти-правники взяли участь у вебінарі, присвяченому еволюції прав людини

10 квітня 2021 року відбувся вебінар «Права людини та верховенство права в історичних подіях та постатях», організований ГО «Вектор прав людини» (Україна) у партнерстві з ГО «Світ толерантності» (Грузія) та ГО «Простір вільних ініціатив» (Україна) в межах проекту «У пошуках прав людини» за підтримки Фундації Будинків прав людини та фінансової підтримки Європейського Союзу. Зазначений вебінар став частиною серії онлайнових заходів, присвячених історії та сучасному стану прав людини та руху за рівноправ’я як у світі загалом, так і в Україні та Грузії зокрема.

Спікером цього заходу був Олександр Войтенко – історик, фаховий тренер з прав людини, толерантності та методики викладання суспільних дисциплін, який за роки активної роботи в громадянському суспільстві координував проведення молодіжних шкіл з прав людини, методично забезпечував діяльність таборів з толерантності та недискримінації. Учений є автором чисельних методичних посібників з прав людини, історії Голокосту, громадянської освіти.

Під час вебінару учасники дізналися про історію становлення прав людини від найдавніших часів до сьогодення, зрозуміли, як відбувалося формування ідеї верховенства права, а також прослідкували історичний рух України на шляху становлення демократії та поваги до прав людини.

У вебінарі взяли участь понад 200 представників громадських організацій та ініціатив, працівників музеїв та інших закладів культури, істориків, представників ЗМІ, студентів і викладачів українських закладів вищої освіти. Серед них – студенти усіх курсів спеціальності 081 «Право» та викладачі Полтавського університету економіки і торгівлі. Всі учасники заходу отримали сертифікати.

Викладач Вікторія Опанасенко

          

Участь студентів-правників у ХLІV Міжнародній науковій студентській конференції

30 березня 2021 року розпочалася робота ХLІV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік, присвяченої 60-річчю Полтавського університету економіки і торгівлі.

У рамках конференції відбулося засідання секції «Право і суспільство: історія та сучасність», в якому взяли участь студенти, які навчаються за освітніми програмами кафедри правознавства, та викладачі кафедри. З основними доповідями виступили: Ярмолаєва Д. (ПРб-11) – 1 місце за підсумковим рейтингом учасників секційного засідання, Бриж А. (ПРм-11) – 2 місце, Кондратьєва Є. (ПРб-11) – 3 місце, а також Потерайло В. (ПАм-11) і Сухозад О. (ПРм-11). Всім учасникам засідання секції надано можливість опублікувати тези доповіді у збірнику матеріалів конференції.

Професор Сергій Гладкий

          

ДИСТАНЦІЙНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ ПРАВНИКІВ-БАКАЛАВРІВ

23-26 березня 2021 року  у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» в дистанційному режимі відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен для студентів заочної форм навчання ступеня бакалавра спеціальності «Право» освітня програма «Право».

У зв’язку із спеціальним режимом роботи закладів вищої освіти для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», підсумкова атестація відбувалась у дистанційному режимі з метою забезпечення дотримання карантинних заходів та для убезпечення усіх учасників цього процесу від ризику інфікування. Кафедрою правознавства було розроблено та надано студентам Інструкцію для підготовки до процесу підсумкової атестації.

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Плескача Олега Юрійовича, заступника прокурора Полтавської області, кандидата юридичних наук та членів комісії Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Екзаменаційна комісія констатувала, що студенти  спеціальності 081 «Право» (повний та скорочений терміни навчання) засвоїли теоретичні знання на належному рівні та рекомендувала випускникам продовжити навчання за освітнім рівнем магістра за умови успішного складання ЄФВВ та ЄВІ.

Бажаємо випускникам здоров’я та професійного зростання!

          

Тренінг для консультантів та кураторів юридичних клінік та участь у ньому студентів ПУЕТ

27 березня 2021 року студенти IV курсу ПУЕТ - майбутні юристи взяли участь у тренінгу для консультантів та кураторів юридичних клінік “Практика консультування щодо захисту прав споживачів фінансових послуг”, який відбувся на базі Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету в рамках реалізації проекту 619998-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг» за програмою Еразмус+ напрям Жана Моне.

Студенти Гук Ірина, Батицький Владислав, Бойко Вадим, Бугаєвський Андрій, Піднебесна Юлія, Тимошенко Крістіна, Фещенко Карина, Чорнобай Вікторія, Ященко Микола під керівництвом професора кафедри правознавства О. Солдатенко ознайомилися з судовою практикою у сфері фінансових послуг, забезпечення виконання кредитних зобов’язань, особливостями розрахунку платежів, штрафних санкцій за кредитними зобов’язаннями та захисту прав споживачів фінансових послуг через платформу «ФінСкарга». Крім того, команда ПУЕТ долучилася до обговорення результатів роботи з кейсами онлайн - консультування команд -учасників.

За результатами тренінгу учасники отримали сертифікати про участь у тренінгу “Практика консультування щодо захисту прав споживачів фінансових послуг” (4 академічні години).

Професор Оксана Солдатенко

          

Участь Весняному Форумі Асоціації юридичних клінік України 2021: презентація розробок юридичних клінік для споживачів фінансових послуг

19-20 березня 2021 року у Києві відбувся Весняний Форум Асоціаіцї юридичних клінік України 2021. Тема цьогорічного Форуму: “Розробки юридичних клінік у сфері захисту споживачів фінансових послуг”. У ньому взяв участь заступник керівника навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» «Правова СТУДіЯ» студент спеціальності 081 «Право» Вадим Бойко.

Під час Форуму відбулося обговорення результатів роботи юридичного клінічного руху України, актуальних питань функціонування юридичних клінік та їх участі у суспільних процесах, презентація навчального посібника “Основи правничої клінічної практики”, 7 нових посібників з консультування та методичного посібника для проведення занять Street Law, огляд настільних та комп’ютерних ігор з фінансової грамотності, представлення прототипу ІТ платформи для спільної роботи юридичних клінік України та Польщі, а також цікаві воркшопи та конкурси.

Варто зазначити, що шляхом голосування відбулося приєднання  5 юридичних клінік до АЮКУ.

Студент групи ПРб-31 Вадим Бойко

          

          

Продовження онлайн-марафону освітньо-професійних програм: освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування» для студентів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

В продовження онлайн-марафону освітньо-професійних програм відбулося обговорення освітньо-професійної програми «Публічне адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти. На засідання кафедри правознавства завітали добре знайомі представники органів державної влади та місцевого самоврядування, випускники та здобувачі цієї освітньо-професійної програми.

Перший заступник голови Полтавської обласної ради О.М. Лемешко, висловив свою думку щодо пропонованої освітньо-професійної програми та поділився досвідом участі в проходженні акредитації освітньо-професійних програм. Він звернув увагу на практичні аспекти, проблему конкретизації циклу дисциплін практичної і професійної підготовки.

Випускник-магістр освітньої програми Право спеціальності 081 Право, начальник управління позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та правового забезпечення Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації С.В. Рибалко зазначив, що програма відповідає вимогам і нормам чинного законодавства, стандарту в галузі, затвердженом Міністерством освіти і науки України. Водночас, висловив декілька слушних пропозицій для подальшого її вдосконалення.

До обговорення освітньої програми «Публічне адміністрування» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування долучилася Т. М. Кліндухова - головний спеціаліст Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Полтавській та Кіровоградській областях. Вона люб’язно поділилася практичними аспектами проходження випускниками конкурсу на посаду державної служби і надала чимало слушних порад, які варто врахувати здобувачам освітньої-професійної програми вже під час навчання.

Колектив кафедри правознавства висловлює вдячність за зауваження та пропозиції, висловлені під час онлайн-обговорення освітньо-професійної програми Публічне адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Ст. викладач кафедри правознавства Вікторія Орел

          

Інтелектуальним іграм на карантині - бути!

23 березня 2021 року  відбулася онлайн-гра «Що? Де? Коли? для юристів» за участі випускників спеціальності «Право» Кіровоградського кооперативного фахового коледжу економіки і права імені М.П. Сая (ККФКПЕіП імені М.П. Сая).

Гравці демонстрували навички логічного мислення, вміння працювати в команді та прийняття раціональних рішень.

Було сформовано 2  команди:

 • «Олди» (Громоздова Владислава – капітан);
 • «Незабудки» (Колосовська Аліна – капітан).

З привітальним словом виступила і відкрила захід Терела Г.В. – к.і.н., доц., заступник завідувача кафедри правознавства.

Ведуча гри ст. викл. Орел В.А. ознайомила присутніх  з правилами гри і представила учасникам інтелектуальної гри журі, до складу якого увійшли доцент кафедри правознавства Терела Г.В., голова циклової комісії правовознавчих дисциплін ККФКПЕіП імені М.П. Сая Коваленко Т.В.

Інтелектуальна гра проводилася в 2 тури. Питання першого туру були присвячені загальновідомим фактам, подіям та явищам, а другого – правовій тематиці. Також відбувся бліц-турнір для капітанів.

Звучали питання «13 сектору» від професорського складу кафедри правознавства.

Команди продемонстрували ґрунтовні знання, мобільність та кмітливість. Члени журі відзначали високий рівень знань, широку ерудицію учасників гри.

У нелегкому поєдинку з відривом в один бал перемогу виборола команда «Олди».

Усі учасники «Що? Де? Коли? для юристів» залишилися задоволені цікавою грою та затишною атмосферою. За результатами інтелектуальної гри всі учасники були нагороджені грамотами.

Старший викладач Вікторія Орел

          

Відбулося модельне судове засідання

16 березня 2021 року в межах вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне процесуальне право» під керівництвом проф. О. В. Солдатенко студентами груп ПР б-21 та ПР мб-21 проведено модельні судові засідання щодо розгляду справи по суті в адміністративному суді першої інстанції та щодо апеляційного розгляду справи в апеляційному адміністративному суді.

Студенти творчо застосували здобуті знання, вміння, навички та на високому рівні продемонстрували всі ролі учасників судового процесу, що переконливо свідчить про належну професійну підготовку в Полтавському університеті економіки і торгівлі майбутніх фахівців у галузі юриспруденції.

Закріплення теоретичних знань на практиці через вирішення конкретних проблемних ситуацій - це не тільки демонстрація досконалого засвоєння студентами чинного законодавства України, а й важлива складова активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Професор кафедри правознавства Оксана Солдатенко

          

Онлайн-марафон освітньо-професійних програм
для студентів спеціальності 081 «Право»: магістр

В продовження онлайн-марафону освітньо-професійних програм для студентів спеціальності 081 «Право» відбулося обговорення освітньо-професійної програми «Право» спеціальності 081 «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти. На засідання кафедри правознавства завітали представники потенційних роботодавців, випускники та здобувачі цієї освітньо-професійної програми.

Першим слово взяв випускник Назар Іванченко, який висловив пропозиції щодо вдосконалення освітньої програми, наголосивши на її сильних сторонах.

Наступною свої міркування з приводу обсягу та змісту освітньо-професійної програми «Право» в цілому, а також магістерської програми (спеціалізації) «Судова і правоохоронна діяльність» висловила старший оперуповноважений в особливо важливих справах відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції в Полтавській області Тетяна Іщенко.

До обговорення долучилася Тамара Воротінцева – голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області.

Слушними виявили пропозиції щодо викладання навчальної дисципліни «Поліцейська діяльність у кіберсфері» від випускника, провідного спеціаліста з технічного захисту інформації відділу режиму та технічного захисту інформації ГУНП у Полтавській області – Павла Шпирука.

Обговорення освітньо-професійної програми «Право» спеціальності 081 «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти засвідчує, що випускники і студенти, які у навчаються на цій освітньо-професійній програмі є найактивнішими і найбільш мотивованими учасниками процесу її обговорення та покращення.

Викладачі кафедри правознавства висловлюють щиру вдячність усім, хто прийняв участь у обговоренні освітньо-професійної програми «Право» ступеня вищої освіти магістр.

Ст. викладач кафедри правознавства Вікторія Орел

          

«Чи потрібна Україні нова Конституція?»

В стінах нашого Університету відбулася надзвичайно цікава доповідь, яку презентував Геннадій Друзенко - український правник, конституціоналіст, публічний інтелектуал, громадський активіст, а також Голова правління Центру конституційного моделювання. Тема доповіді була присвячена актуальному питанню, яке зацікавило б кожного пересічного громадянина нашої країни – «Чи потрібна Україні нова Конституція?».

Виступ доповідача був розділений на два основних сегменти: Під час першого присутні згадували історичну складову розвитку конституціоналізму в усьому світі в загальному, був проведений аналіз Конституцій зарубіжних країн, а також наведено статистичні дані. Під час другої частини, відбулася жвава дискусія, під час якої було критично та об’єктивно проаналізовано конкретні положення Конституції України, а також запропоновано редакційні зміни.

З-поміж інших присутніх, захід відвідали не лише студенти-правники 3го курсу, а й більш досвідчені студенти магістратури, які з плином часу вже не одноразово ознайомлювались із наукою Конституційного права.

Хочемо щиро подякувати Геннадію Друзенку за цікаву та змістовну доповідь!

Студент групи Пр м-11
Артем Цимбалюк

          

Майстер-клас від фахівців-криміналістів

З метою закріплення на практиці знань з навчальної дисципліни «Криміналістика» 26 лютого 2021 року відбувся майстер-клас від фахівців-криміналістів Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Експертної служби МВС України (НДЕКЦ).

Студенти груп ПРб-31, ПРбінт-11 денної форми навчання спеціальності «Право» ознайомилися з короткою характеристикою роботи НДЕКЦ та напрямами діяльності, які він здійснює: судово-експертна діяльність, участь у досудовому розслідувані та судовому розгляді. Окрім того, в НДЕКЦ проводять психологічні експертизи за експертною спеціальністю 14.1 «Психологічні дослідження» по заявах від фізичних та юридичних осіб.

Студенти мали змогу детальніше ознайомитися з методикою проведення різних видів експертиз, отримали змогу поспілкуватися з експертом відділу криміналістичних видів досліджень, набути практичних навичок проведення дактилоскопічної експертизи.

«Родзинкою» зустрічі став тренінг із основ дактилоскопії, під час якого учні навчилися знімати відбитки пальців з допомогою криміналістичної техніки. Майбутнім юристам було продемонстровано методику знімання відбитків за допомогою різних типів порошку та магнітного пензля. Кожен присутній мав змогу не лише на власному прикладі ознайомитись з технікою зняття відбитків за допомогою типографської фарби, валеку та скотчу, але й потренуватися з колегами.

На завершення, студенти висловили слова вдячності Полтавському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру Експертної служби МВС України за цікавий і корисний захід.

Автор д.ю.н., Руслан Білокінь

          

Онлайн-марафон освітньо-професійних програм для студентів спеціальності 081 «Право»: бакалавр

Для забезпечення якості освітньої діяльності важливим є постійний процес актуалізації освітньо-професійних програм для забезпечення їх відповідності вимогам часу. Кафедра правознавства щорічно проводить обговорення цих програм. З 26 січня 2021 року розпочався своєрідний марафон з обговорення освітньо-професійних програм за участі стейкголдерів. З огляду на завантаженість представників роботодавців зустрічі-засідання відбуваються у зручний для більшості із них час – обідні перерви.

Відкрито цикл засідань було з обговорення освітньо-професійної програми «Право» ступеня вищої освіти бакалавр. Зокрема участь в обговоренні з викладачами кафедри правознавства освітньої програми взяли: Любов Піхотіна, директор Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права ім. С. В. Литвиненка; ***** – детектив Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, к.ю.н.; Дар’я Усенко – магістр-випускник, юрисконсульт ІІ категорії Полтавського обласного центру з гідрометеорології Українського гідрометцентру ДСНС.

Любов Піхотіна висловила побажання приділити більше уваги пошуку можливих варіантів міжнародного співробітництва, подала рекомендації щодо конкретизації назв окремих пунктів навчального плану (деталізувати структуру підсумкової атестації).

***** наголосив на першочерговому значенні практичної підготовки студентів-правників, оскільки саме це дозволить майбутнім випускникам упевнено почувати себе під час працевлаштування, висловив готовність сприяти організації проходження практики студентами ПУЕТ у Національного антикорупційного бюро України.

Окремої уваги викладачів кафедри заслуговує вивчення досвіду випускників освітньої програми, які одразу зі студентської лави поповнили ряди правників-практиків. Адже вони, як ніхто, відчувають усі переваги і недоліки навчальної програми безпосередньо на своєму досвіді. Дарія Усенко поділилася своїм досвідом та думками стосовно знань та навичок, яких може бракувати молодому юристу державної чи комунальної установи, закладу (зокрема, щодо ведення діловодства).

Викладачі кафедри правознавства висловлюють щиру вдячність усім, хто прийняв участь у обговоренні освітньо-професійної програми «Право» ступеня вищої освіти бакалавр.

Доцент кафедри правознавства Олег Кульчій

          

Архів новин кафедри