кафедра правознавства

 

          

Результати анонімного анкетування здобувачів вищої освіти спеціальності 081 "Право" щодо якості освітньої програми у І семестрі 2023-2024 навчального року

Денна

1 курс, ОП Право, бакалавр

2 курс, ОП Право, мол. бакалавр

2 курс, ОП Право, бакалавр

3 курс, ОП Право, бакалавр

4 курс, ОП Право, бакалавр

1 курс, ОП Право, магістр

2 курс, ОП Право, магістр

Заочна

1 курс, ОП Право, бакалавр

2 курс, ОП Право, бакалавр

3 курс, ОП Право, бакалавр

4 курс, ОП Право, бакалавр

1 курс, ОП Право, магістр

2 курс, ОП Право, магістр

          

Результати анонімного анкетування здобувачів вищої освіти спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"  щодо якості освітньої програми у І семестрі 2023-2024 навчального року

Денна

1 курс, ОП Публічне адміністрування, магістр

2 курс, ОП Публічне адміністрування, магістр

Заочна

1 курс, ОП Публічне адміністрування, магістр

2 курс, ОП Публічне адміністрування, магістр

          

Результати анонімного анкетування здобувачів вищої освіти спеціальності 081 "Право" щодо якості освітньої програми у ІІ семестрі 2022-2023 навчального року

1 курс, ОП Право, мол. бакалавр

1 курс, ОП Право, бакалавр

2 курс, ОП Право, мол. бакалавр

2 курс, ОП Право, бакалавр

3 курс, ОП Право, бакалавр

4 курс, ОП Право, бакалавр

          

Результати анонімного анкетування здобувачів вищої освіти спеціальності 081 "Право", 281 "Публічне управління та адміністрування" другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої програми у ІІ семестрі 2022-2023 навчального року

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність «Право»

          

Результати анонімного анкетування здобувачів вищої освіти спеціальності 081 "Право", 281 "Публічне управління та адміністрування" другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої програми у І семестрі 2022-2023 навчального року

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність «Право»

          

Результати анонімного анкетування здобувачів вищої освіти спеціальності 081 "Право" щодо якості освітньої програми у І семестрі 2022-2023 навчального року

1 курс молодший бакалавр, бакалавр

2 курс молодший бакалавр, бакалавр

3 курс бакалавр

4 курс бакалавр

          

Результати анкетування здобувачів вищої освіти спеціальності 081 "Право" щодо якості освітньої програми у ІІ семестрі 2021-2022 навчального року

1 курс молодший бакалавр, бакалавр

2 курс молодший бакалавр

2 курс бакалавр

3 курс бакалавр

4 курс бакалавр

          

Результати анкетування здобувачів вищої освіти спеціальності 081 "Право" щодо якості освітньої програми у І семестрі 2021-2022 навчального року

Результати анонімного анкетування 1 курс

Результати анонімного анкетування 2 курс

Результати анонімного анкетування 3 курс

Результати анонімного анкетування 4 курс

          

Результати анонімного опитування здобувачів вищої освіти у І семестрі 2021-2022 навчального року

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування», ступінь магістра, 2-й курс денна форма навчання

Спеціальність «Право», ступінь магістра, 2-й курс денна форма навчання

          

Результати анкетування квітень 2021

Результати опитування молодший бакалавр

Результати анонімного опитування здобувачів ПРм-11

Результати анонімного опитування здобувачів ПАм-11

Результати анкетування 1 курс, ОП Право, бакалавр

Результати анкетування 1 курс, ОП Право, молодший бакалавр

Результати анкетування 2і,4 курс, ОП Право

          

Анкетування студентів спеціальності 081 «Право» щодо оцінювання якості освітньої програми «Право»

У період з 23 по 27 листопада 2020 року було проведено анонімне анкетування студентів ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра спеціальності 081 «Право» денної форми навчання щодо оцінювання якості відповідних освітніх програм.

Результати анкетування молодший бакалавр

Результати анонімного опитування здобувачів ПРм-11

Результати анонімного опитування здобувачів 1 курс

Результати анонімного опитування здобувачів 2 курс

Результати анонімного опитування здобувачів 3 курс

          

Анкетування студентів спеціальності 081 «Право» щодо оцінювання якості освітньої програми «Право»

У період з 13 по 15 червня 2020 року було проведено анонімне анкетування студентів спеціальності 081 «Право» першого курсу денної форми навчання щодо оцінювання якості освітньої програми «Право» (анкета додається). У опитуванні взяли участь 20 респондентів - студентів (академічні групи ПРб-11, ПРмб-11).

Анкета

Анкета. Відповіді

Результати анонімного анкетування студентів 1 курсу, ОП Право

          

Студенти-правознавці висловили свою думку стосовно якості освітньої програми і навчання в цілому

У період з 13 по 19 червня 2020 року було проведено анонімне анкетування студентів спеціальності 081 «Право» першого-третього курсу денної форми навчання щодо оцінювання якості освітньої програми «Право» (анкета додається). У опитуванні взяли участь 52 респонденти:

  • 20 студентів першого курсу (академічні групи ПРб-11, ПРмб-11);
  • 17 студентів другого курсу (академічні групи ПР-21, 21мноц);
  • 15 студентів третього курсу (академічні групи ПРб-31, ПРб інт-11).

Студентам було запропоновано відповісти на питання, що стосувалися вдоволеності вибором освітньої програми та її наповненості, відвідуваності навчальних занять, академічної доброчесності, навчального навантаження та практики, поєднання навчання з роботою, захисту своїх прав тощо.

Згідно з результатами анкетування, більшість респондентів задоволені або дуже задоволені навчанням за обраною освітньою програмою. Свою відвідуваність студенти здебільшого оцінюють як високу: 95% на першому курсі, 76,5% – на другому і 66,7% – на третьому.

Формування індивідуальної освітньої траєкторії, на думку близько 75% опитуваних, забезпечується за допомогою вибору навчальних дисциплін, також були відзначені вибір форми і темпу здобуття освіти (27%), вибір засобів і методів навчання (28%).

71 відсоток учасників анкетування вважають, що пропоновані до вибору дисципліни повною мірою забезпечують формування компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності. Переважна більшість студентів позитивно оцінюють співвідношення теоретичної і практичної частин індивідуального навчального плану. Проте близько 25 відсотків вважають, що практичну частину індивідуального навчального плану необхідно збільшити. Майже всі (крім 10%) вважають навчальне навантаження (кількість годин та ін.) обґрунтованим.

Для сімдесяти відсотків студентів форми контрольних заходів та критерії оцінювання знань викладачами є зрозумілими, а оцінювання викладачів є чесним, прозорим та об’єктивним.

За необхідності запобігання та врегулювання конфліктів із викладачами, 57% респондентів звернулися б до студентського омбудсмана, 56% – до куратора, 27% – до декана, 29% – до завідувача випускової кафедри. В плані способів дотримання академічної доброчесності левова частка опитуваних відзначили відсутність хабарництва.

Опитування показало, що значна кількість студентів поєднує навчання з роботою: 20% на першому курсі та 57% на третьому. Приблизно 90% вважає достатньою кількість тижнів для проходження практики.

Що стосується побажань опитуваних, студенти хотіли б бачити в університеті такі додаткові освітні послуги, як вивчення іноземних мов, спортивні секції, відвідування судових засідань, медичне право. Всі опитані третьокурсники вважають, що в університеті всього достатньо. Також респонденти висловили бажання вивчати такі фахові вибіркові дисципліни, як комерційне право, право ЄС (третій курс), спадкове право, юридичну аргументацію (другий курс), земельне право та ін. (перший курс).

За результатами анкетування на розширеному засіданні кафедри за участі роботодавців та студентів було прийнято рішення звернути увагу на вибір здобувачами освітніх послуг із переліку вибіркових блоків за професійним, гуманітарним та спеціальним спрямуванням. Зокрема доповнити навчальний план спеціальності 081мб «Право» освітня програма «Право» (2019/2020 – 2020/2021 навч. років) та навчальний план спеціальності 081б «Право» освітня програма «Право» (2019/2020 – 2020/2021 навч. років) такими вибірковими блоками як житлове право/ виборче право і виборчі технології, медичне право/медіа-право, аграрне право/земельне право та іншими.