кафедра правознавства

 

Наукова діяльність студентів

          

З метою підвищення якості освіти та приведення її у відповідність з світовими та європейськими стандартами, потребами ринкової економіки і суспільства кафедрою правознавства приділяється значна увага студентській науково-дослідній роботі. Вона здійснюється як у рамках навчального процесу (виконання курсових робіт студентами, написання рефератів, есе), так і за його межами (підготовка наукових праць, статей, тез, участь у конференціях, конкурсах, тренінгах, майстер-класах).

Студентська науково-дослідна робота організовується і спрямовується кафедрою, при якій упродовж десятиліття функціонують науковий студентський гурток «Ін Юре» (під керівництвом доктора юридичних наук, професора С.О. Гладкого), студентський дискусійний клуб «Феміда» (первісно - під керівництвом кандидата філософських наук, доцента Р.С. Балакірєвої, а згодом - доктора юридичних наук, професора Г.В. Лаврик).

Доктор юридичних наук, професор С.О. Гладкий

Доктор юридичних наук, профессор Г.В. Лаврик

У центрі уваги студентів-науковців знаходяться актуальні проблеми правового, соціально-економічного розвитку країни. На засіданнях студентського дискусійного клубу „Феміда” досліджуються та обговорювалися й обговорюються найактуальніші, «найгарячіші» проблеми:

  • «Смертна кара: «за?» чи «проти?»,
  • «Глобалізація: виклики і ризики для України»,
  • «Конституційні права, свободи, шляхи їх реалізації»,
  • «Студенти проти тіньової економіки»,
  • «Демократизація, ринок, самореалізація особи»,
  • «Закон, мораль, соціальна справедливість»,
  • «Сучасні виклики правам і свободам людини та громадянина в Україні»,
  • «Суверенітет і незалежність України: виклики майдану!»,
  • «Подолання корупції в Україні: подолання реальної загрози національній безпеці» та інші.


Підсумкове засідання студентського дискусійного клубу «Феміда»

(23 квітня 2015 року)

          

 

Наукові заходи

 

 

Студентський науковий гурток «Ін Юре»

 

Список публікацій здобувачів спеціальностей 081 Право ОПП «Право», 281 «Публічне управління та адміністрування» ОПП «Публічне адміністрування»

 

 

Інтелектуальні ігри

 

 

Неформальна та інформальна освіта (самоосвіта) здобувачів вищої освіти