кафедра правознавства

 

Освітньо-професійні програми спеціальності 081 Право

          

Молодший бакалавр

Бакалавр

Магістр

          

Навчальне забезпечення спеціальності 081 Право

          

Початковий (короткий) цикл вищої освіти

Курсова робота з навчальної дисципліни «Кримінальне право»

Курсова робота з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»

Курсова робота з навчальної дисципліни «Цивільне право»

Судові та правоохоронні органи України

Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Спадкове право

Виборче право і виборчі технології

Виробнича практика

Навчальна практика

Університетська освіта

Підсумкова атестація

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Курсова робота з навчальної дисципліни «Господарське право»

Курсова робота з навчальної дисципліни «Кримінальне право»

Курсова робота з навчальної дисципліни «Міжнародне публічне право»

Курсова робота з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»

Курсова робота з навчальної дисципліни «Цивільне право»

Організація юридичної служби на підприємстві, установі, організації

Теорія і практика медіації (посередництво)

Виробнича практика

Навчальна практика

Виробнича практика в судових і правоохоронних органах

Виробнича бакалаврська практика

Атестаційний екзамен

          

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Міжнародне кримінальне право та міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності (викладання англійською мовою )

Психофізіологічна діагностика особи із застосуванням поліграфа

Судова медицина та психіатрія

Виробнича практика

Переддипломна практика

Атестаційний екзамен