кафедра правознавства

 

Склад кафедри

            

Лаврик Галина Володимирівна,
доктор юридичних наук, професор закладу вищої освіти, завідувач (начальник) кафедри правознавства

Викладає навчальні дисципліни: «Конституційне право України», «Конституційна юрисдикція», «Муніципальне право», «Історія вчень про право і державу», «Теорія та практика Європейського суду з прав людини», «Порівняльне правознавство»
Має понад 150 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: дослідження теоретичних та практичних аспектів правового регулювання суспільних відносин у сфері реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=fAj8X4oAAAAJ

ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-5331-4327

Web of Science ResearcherID: 
AAC-2048-2020

Publons:
https://publons.com/researcher/3347568/halyna-lavryk

Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226104867

Білокінь Руслан Михайлович
доктор юридичних наук, доцент закладу вищої освіти, заслужений юрист України

Викладає навчальні дисципліни: «Адвокатура України», «Кримінальне процесуальне право», «Кримінально-процесуальне доказування», «Кримінологія», «Судоустрій і прокурорська діяльність», «Судові і правоохоронні органи України», «Судове адміністрування».

Має понад 40 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: кримінально-процесуальна відповідальність: теоретичні та правові основи.

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZWDnnusAAAAJ

Гбур Зоряна Володимирівна
доктор наук з державного управління, професор закладу вищої освіти

Викладає навчальні дисципліни: «Відповідальність в публічному адмініструванні».

Має понад 120 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: державне управління економічною безпекою України в контексті європейської інтеграції.

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=PZR2l1kAAAAJ

Гладкий Сергій Олександрович
доктор юридичних наук, професор закладу вищої освіти

Викладає навчальні дисципліни: «Теорія держави і права», «Римське приватне право», «Кооперативне право», «Основи наукових досліджень», «Методологія та організація наукових досліджень».

Має понад 120 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: теорія правосвідомості, історія кооперативного законодавства.

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hoBvpQYAAAAJ

ORCID ID:
0000-0003-2616-8664

Дудченко Оксана Сергіївна
доктор юридичних наук, доцент закладу вищої освіти

Викладає навчальні дисципліни: «Державна влада і місцеве самоврядування в Україні», «Державне (конституційне) право зарубіжних країн», «Порівняльне конституційне право», «Римське приватне право», «Філософія права».

Має 150 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: конституційно-правові засади створення та діяльності органів державної влади та управління радянської України в 1919 р. – першій половині 1930-х років.

Науковий профіль

Google Академія: Оксана Дудченко

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-3537-2694

ResearcherID: 
AAC-1394-2020

Каменська Ніна Петрівна
доктор юридичних наук, професор закладу вищої освіти

Викладає навчальні дисципліни: «Адміністративне право», «Адміністративне судочинство в Україні», «Державна влада і місцеве самоврядування в Україні», «Інформаційне право», «Електронне урядування та інформаційні технології».

Має близько 70 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: провадження у справах за зверненнями  платників податків до органів державної податкової служби України.

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=rthXpRUAAAAJ

Селіхов Дмитро Анатолійович
доктор юридичних наук, доцент закладу вищої освіти

Викладає навчальні дисципліни: «Аграрне право», «Адвокатура України», «Екологічне право», «Кооперативне право», «Природоресурсне право», «Філософія права».

Має понад 100 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: аграрне законодавство царської Росії в Україні епохи капіталізму (II пол. ХIХ - поч. ХХ ст.). 

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=smfN0fUAAAAJ

Солдатенко Оксана Володимирівна
доктор юридичних наук, професор закладу вищої освіти

Викладає навчальні дисципліни: «Адміністративне процесуальне право», «Адміністративна процедура», «Міграційне право», «Митне право», «Податкове право», «Фінансове право».

Має понад 200 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання фінансових відносин.

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=kH1GPrEAAAAJ

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0001-5633-2221

SCOPUS: ID
https://bit.ly/32GuqOE

Баранов Андрій Павлович
кандидат наук з державного управління, доцент закладу вищої освіти

Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародні стандарти публічного адміністрування та євроінтеграція», «Політика національної безпеки», «Публічно-приватне партнерство та взаємодія зі стейкголдерами», «Проєктно-грантова діяльність».

Має 8 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: механізми адаптації принципів публічного адміністрування  ЄС в систему публічного управління України.

Науковий профіль

Google Академія:
Андрій Баранов, Andriy Baranov

Брюховецька Марина Сергіївна
кандидат юридичних наук, доцент закладу вищої освіти

Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародне приватне право», «Правове регулювання банкрутства», «Сімейне право», «Спадкове право», «Цивільне право», «Цивільне процесуальне право».

Має понад 20 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: цивільно-правове регулювання посмертного донорства в Україні.

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=jlKQmZoAAAAJ

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0003-0153-4613

SCOPUS:
ID 57221260486

Волошина Яна Леонідівна
кандидат юридичних наук, доцент закладу вищої освіти

Викладає навчальні дисципліни: «Право національної безпеки», «Природоресурсне право», «Професійна етика», «Теорія держави і права», «Теорія і практика медіації (посередництво)», «Юридична деонтологія», «Юридична техніка»

Має 15 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: юридична консультативна діяльність: теоретико-правове дослідження.

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=FX2bi20AAAAJ

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-9340-2441

Горбань Олена Вікторівна
кандидат філософських наук, доцент закладу вищої освіти

Викладає навчальні дисципліни: «Політологія», «Публічна політика», «Філософія права», «Юридична логіка»

Має 115 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: соціально-політичні процеси в умовах глобалізації.

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=pD_z0aMAAAAJ

Кульчій Олег Олександрович
кандидат юридичних наук, доцент закладу вищої освіти

Викладає навчальні дисципліни: «Господарське право», «Господарське процесуальне право», «Договірне право», «Корпоративне право», «Право інтелектуальної власності», «Правове регулювання банкрутства», «Цивільне процесуальне право», «Юридичні інновації».

Має понад 60 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання договірних відносин в Україні.

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=aCfuXZ4AAAAJ&hl=uk

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-4251-0960

SCOPUS: ID
57219163423

Web of Science:
https://publons.com/researcher/3352328/oleh-kulchii/

Іщенко Тетяна Володимирівна
доктор філософії в галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право, доцент закладу вищої освіти

Викладає навчальні дисципліни: «Криміналістика», «Судова експертиза», «Оперативно-розшукова діяльність», «Запобігання та протидія домашньому насильству».

Має 10 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: розслідування домашнього насильства.

Науковий профіль

Google Академія:
Тетяна Іщенко, Татьяна Ищенко,
Tetiana Ishchenko
https://scholar.google.com.ua/citations?user=3lPPDMAAA

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-5530-6715

Романов Михайло Васильович
кандидат юридичних наук, доцент закладу вищої освіти

Викладає навчальні дисципліни: «Виконавче провадження», «Запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом», «Кримінологія», «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право», «Методологія та організація наукових досліджень», «Основи наукових досліджень»

Має понад 30 друкованих праць.

Науковий профіль

Google Академія:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=HhqVUJ0AAAAJ

ORCID ID:   
https://orcid.org/0000-0002-7348-1242

SCOPUS: ID  
https://publons.com/researcher/3174671/mykhailo-romanov/

Соколовська Наталія Іванівна
доктор філософії в галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, доцент закладу вищої освіти

Викладає навчальні дисципліни: «Публічна служба», «Публічне управління та адміністрування», «Політологія», «Проєктно-грантова діяльність», «Комунікації в публічному адмініструванні».

Має понад 20 друкованих праць.

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=SDbIltsAAAAJ

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-9340-2441

Стрілець Богдан Васильович
кандидат юридичних наук, доцент закладу вищої освіти

Викладає навчальні дисципліни:«Міжнародне кримінальне право та міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності (викладання англійською мовою)», «Міжнародний захист прав людини», «Міжнародне публічне право», «Право Європейського Союзу», «Проєктно-грантова діяльність», «Теорія і практика Європейського суду з прав людини».

Має 25 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання інвестиційної діяльності в Європейському Союзі.

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com/citations?user=fn6VBKwAAAAJ&hl=ru

Терела Галина Василівна
кандидат історичних наук, доцент закладу вищої освіти

Викладає навчальні дисципліни: «Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство», «Організація юридичної служби на підприємстві, установі, організації», «Право соціального забезпечення», «Трудове право», «Юридична техніка та складання процесуальних документів», «Юридична техніка».

Має понад 98 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: теорія та історія трудового права.

Науковий профіль

Google Академія:
Галина Василівна Терела, Galina Terela, Halyna Terela

ORCID ID:
ORCID: 0000-0001-5102-7068

ResearcherID: 
B-8708-2019

Колотілова Тетяна Михайлівна
кандидат юридичних наук, старший викладач закладу вищої освіти

Має понад 10 друкованих праць.

Викладає навчальні дисципліни: «Нотаріат України».

Сфера наукових інтересів: дозвільні процедури в діяльності Міністерства юстиції України.

Орел Вікторія Анатоліївна
старший викладач закладу вищої освіти

Викладає навчальні дисципліни: «Історія держави і права зарубіжних країн», «Історія держави і права України», «Правничі клініки», «Юридична аргументація», «Юридична логіка».

Має понад 30 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: історія держави і права; юридична аргументація та її моделі.

Науковий профіль

Google Академія:
https://scholar.google.com/citations?pli=1&authuser=1&user=HA1KVOgAAAAJ

ORCID ID:
0000-0002-1474-1614

Web of Science ResearcherID:
GLS-3043-2022

Суденко Юлія Анатоліївна
доктор філософії в галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право, старший викладач закладу вищої освіти

Викладає навчальні дисципліни: «Психофізіологічна діагностика особи із застосуванням поліграфа», «Теорія і практика медіації (посередництво)», «Юридична психологія».

Має понад 10 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: юридико-психологічна характеристика боулінгу та його попередження.

Науковий профіль

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0001-7188-5342

Цибенко Давид Сергійович
викладач закладу вищої освіти

Викладає навчальні дисципліни: «Психофізіологічна діагностика особи із застосуванням поліграфа», «Судова медицина та психіатрія».

Має понад 5 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: психіатрія, нейробіологія, нейрофізіологія, психотерапія.