кафедра правознавства

 

Освітньо-професійна програма спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

          

Магістр

          

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

          

Відповідальність в публічному адмініструванні

Міжнародні стандарти публічного адміністрування та євроінтеграція (англійською мовою викладання)

Публічні закупівлі

Стратегічне планування в публічному адмініструванні

Судове адміністрування

Атестаційний екзамен

Кваліфікаційна робота