кафедра правознавства

 

Навчальний юридичний центр «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі

          

Навчальний юридичний центр  «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі (далі – Навчальний юридичний центр «Правова СТУДіЯ») є структурним підрозділом університету.

Мета функціонування полягає у формуванні, розвитку, поглибленні та удосконаленні

  • у здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти освітньо-професійної програми Право загальних і фахових, предметних компетенцій у галузі правничої діяльності, необхідних для готовності обіймати первинні посади у сфері юридичної практики та для спроможності подальшого навчання за обраною спеціальністю;
  • у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми Право компетентностей фахівця, необхідних для системного розуміння суспільних явищ та процесів, основних галузей права та правових інститутів, а також їх тлумачення і практичного застосування з метою вирішення практичних задач з дотриманням етичних стандартів професії правника;
  • у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми Право загальних і фахових, предметних компетентностей із застосування правових інститутів та правових норм фундаментальних галузей права, формування здатності розв’язувати складні задачі дослідницького або інноваційного характеру у приватній чи публічній сферах життєдіяльності кожної людини з урахуванням викликів і загроз сучасності та розширення можливостей їх подолання.

У своїй діяльності Навчальний юридичний центр «Правова СТУДіЯ» керується законодавством України, Статутом ПУЕТ та Положенням про  Навчальний юридичний центр  «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі.

Навчальний юридичний центр «Правова СТУДіЯ» надає безоплатну первинну правову допомогу з питань:

  • захисту конституційних прав і свобод громадян та організацій;
  •  цивільного, житлового, сімейного, трудового права та права соціального забезпечення;
  •  правового регулювання підприємницької та інвестиційної діяльності;
  • захисту прав молоді, осіб похилого віку та інших представників соціально вразливих груп суспільства.