кафедра правознавства

 

Навчальний юридичний центр «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі

          

Новини

Участь  у онлайн-презентації освітній курс "Антикорупція та доброчесність" для гарантів освітніх програм і студентів

20 лютого  2024 року студентка-практикантка навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Дулич Катерина взяла участь у онлайн-презентації освітнього курсу «Антикорупція та доброчесність» для гарантів освітніх програм і студентів. Організатором заходу виступила експертка з Офісу доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) - Ганна Ткаченко.

Даний захід  пропонує запровадити освітній курс «Антикорупція та доброчесність» для гарантів освітніх програм і студентів у Полтавському університеті економіки і торгівлі.  Ця дисципліна матиме 3 модуля, а саме:

 • Модуль 1 - Основи доброчесності;
 • Модуль 2 - Доброчесність в різних сферах;
 • Модуль 3 - Доброчесність в університеті. 

Перебачено, що окрім аудиторних занять будуть неформальні активності, а саме: онлайн та офлайн лекції від представників НАЗК; онлайн лекції від Юрія Ніколова, ТІ та VoxCheck; офлайн зустрічі з депутатами Верховної ради України. Дана дисципліна започаткувалася з 2023 року  «Антикорупція та доброчесність» викладається в 10 університетах України, а її слухачами стали близько 900 студентів.

Тому дана дисципліна буде актуальною для гарантів освітніх програм і  студентів,  бо спрямований на усвідомлення негативних наслідків корупції  та  розуміння шляхів їх вирішення.

          

Участь  в онлайн-презентації результатів дослідження від Асоціації юридичних клінік України

16 лютого 2024 року студентка-практикантка навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Дулич Катерина взяла участь в онлайн-презентації результатів дослідження від Асоціації юридичних клінік України. Всеукраїнське дослідження правових потреб населення і бізнесу в Україні було проведено Благодійною організацією “Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги” у жовтні - листопаді 2023 року. Участь у дослідженні взяли експерти з усіх регіонів України, за винятком Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Опитування проводилося онлайн серед експертів, що мають досвід в наданні правових та соціальних послуг населенню та бізнесу. Опитувальні анкети поширювалися через закриті канали в середовищі правників, правозахисників та інших кваліфікованих експертів. Участь у дослідженні взяли 535 респондентів. Зокрема, адвокати – 24,2%; державні службовці – 28,7%; практикуючі юристи – 10,8%; працівники органів місцевого самоврядування – 26,2%; громадські активісти –5,1%; медіатори та консультанти з вирішення спорів, надання психологічної допомоги – 1%; інші категорії експертів, що мають досвід вирішення правових проблем населення та бізнесу – 3,2%.

Ключові результати:

1) у 2023 році правники продовжують активно вирішувати правові потреби населення та бізнесу. 61,3% опитаних вказали, що у цьому році до них зверталися по правову допомогу більше 10 разів на місяць;
2) найчастіше зверталися за вирішенням своїх правових потреб внутрішньо переміщені особи. 39,1% опитаних вказали, що звернень від ВПО по правову допомогу було більше десяти разів на місяць;
3) майже не зверталися по допомогу особи, що обвинувачуються у колабораційній діяльності, родичі та близькі осіб, що перебувають у полоні, насильно депортовані до російської федерації; обвинувачені, підозрювані у скоєнні воєнних злочинів зникли безвісти; особи, що є потерпілими від воєнних злочинів або мають процесуальний статус свідка;
4) найбільш типовими або поширеними у 2023 році були звернення, пов’язані з отриманням чи призначенням соціальних виплат – середньозважена оцінка поширеності таких звернень за п’ятибальною шкалою склала 3,13;
5) серед найменш поширених категорій правових ситуацій, з якими мали справу експерти були: повернення дітей чи інших осіб, що були насильно депортовані до рф – 1,34 бали; стягнення упущеної вигоди – 1,28 балів; питання відповідальності за порушення режимів комендантської години – також 1,28 балів. У 2023 році формальної відповідальності за порушення комендантської години не було;
6) як і в минулому році, в 2023 році респонденти відзначають судовий захист серед найефективніших засобів вирішення правових потреб;
7) менш формальні засоби вирішення правових проблем, на думку експертів, не є достатньо ефективними;
8) переважна більшість експертів вказує, що ані в судових провадженнях, ані при зверненні до органів влади чи місцевого самоврядування у них не виникало ситуацій пов’язаних із неофіційними витратами;
9) більшість опитаних (79,5%) відзначили, що цифровізація публічних послуг суттєво спрощує можливості задоволення правових потреб;
10) майже 40% респондентів не погоджуються із твердженням, що судові та адміністративні збори є розумними щодо формальних вимог, строків та розмірів.
 Дане дослідження демонструє активну підтримку розвитку правової допомоги та підвищення якості юридичної освіти в країні. Результати дослідження, представлені на презентації, можуть стати основою для подальших реформ у сфері права та підвищення ефективності юридичних послуг в Україні.

          

УЧАСТЬ У  ОНЛАЙН-ВЕБІНАРІ «ЯК ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ МОЖУТЬ ДОПОМОГТИ ВИПУСКНИКАМ ІНТЕРНАТІВ?»

13 лютого 2024 року студентка-практикантка навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Дулич Катерина взяла участь у онлайн вебінарі  «Як юридичні клініки можуть допомогти випускникам інтернатів?».

Організатором заходу виступила Ольга Шпаченко та спікером Кирило Невдоха. 

Дана тема є дуже актуальною, бо діти, які перебувають в інтернатах, часто потребують особливого захисту своїх прав через вразливе становище у якому вони знаходяться. Це може стосуватися права на гідне ставлення, освіту, медичну допомогу, а також права на сімейне середовище. Діти з інтернатів можуть стикатися з дискримінацією та зловживаннями, тому важливо мати механізми захисту їх прав та запобігати можливим порушенням. Вони потребують підтримки та допомоги у вирішенні різних аспектів їхнього життя, включаючи освіту, здоров'я, зайнятість, психологічний стан тощо. Юридичні клініки завжди надають безоплатну правничу допомогу дітям з інтернату. Складність надання правничої допомоги полягає в тому, що не завжди у дітей є можливість звернутися до юридичних клінік. Тому необхідно розробити ефективний та зручний метод надавання допомоги, і одним із таких методів може стати створення чат-ботів. Завдяки ним можна:

 • створити картку клієнта, де буде вказано ім’я та вік, а також можна залишитись анонімно;
 • звертатися за допомогою написавши своє власне питання або вже підготовлені питання, де буде готова розгорнута відповідь.

          

Участь в онлайн-тренінгу «Розвиваємо навички підприємливості»

25 січня 2024 року студентка-практикантка навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Вісич Єлизавета взяла участь в онлайн-тренінгу «Розвиваємо навички підприємливості». Тренінг відбувся в межах проєкту «Розвиток трудового потенціалу для України», що реалізовує ГО «Міжнародна фундація розвитку» за сприяння Проєкту USAID «Економічна підтримка України». Спікеркою виступила Наталя Кулалаєва, модератором – Теодозія Яцишин. До тренінгу як учасники також доєдналися фахові юристи.

Цілі тренінгу були такими: усвідомити суть поняття «підприємливість», «ризик», «ділова хватка», «лідерство», «конфлікти», «клієнтоорієнтованість»; розвинути навички комплексного вирішення проблем; дослідити схильність до ризику; визначити власні лідерські якості; з’ясувати характерний стиль лідерства; проаналізувати стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях; розвинути навички підприємливості.

Завдяки тренінгу учасники дізналися про AGILE-мислення, розглянули методику ОКР (Objectives and Key Results – цілі та ключові результати) та порівняли дану методику з КРІ (Key Performance Indicators – ключові показники ефективності). Також ознайомились і працювали з методикою К. Томаса «Визначення стилю поведінки в конфліктній ситуації». Далі учасники працювали з вправою-методикою «Символічні фігури», яка визначала, схильність учасників до  ризику дорівнює середньому. Під час розвитку вправ учасники розвивали власне критичне мислення та комунікабельність. Також учасники мали змогу виокремити свої «погані» навички та визначити спосіб який допоможе їм їх позбутися.

Студентка-практиканта Вісич Єлизавета

          

Участь у вебінарі «Отримання статусу учасника бойових дій»

17 січня 2024 року студентка-практикантка навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Вісич Єлизавета взяла участь у онлайн вебінарі «Отримання статусу учасника бойових дій». 

Організатором заходу виступила ГО «Юридична Сотня», спікеркою – Алла Бєлошенко, юристка.
На вебінарі розглядалися такі важливі питання, як:

 • нормативна база;
 • як отримати статус учасника бойових дій;
 • підстави для позбавлення статусу учасника бойових дій.

Завдяки вебінару учасники більше дізналися про Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема розглянуто Постанову Кабінету Міністрів України №413 від 20 серпня 2014 року, яка затверджує порядок надання статусу учасника бойових дій та має перелік необхідних документів для отримання такого статусу.

          

УЧАСТЬ КЛІНІЦИСТІВ НАВЧАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО ЦЕНТРУ «ПРАВОВА СТУДіЯ» ПУЕТ У ЗИМОВОМУ ФОРУМІ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК

2-23 грудня 2023 року студенти-практиканти 2 курсу спеціальності Право взяли участь у Зимовому форумі юридичних клінік (онлайн).

На форумі АЮКУ представляла результати роботи мережі юридичних клінік в умовах воєнного стану в межах проєкту «Посилення спроможності юридичних клінік для забезпечення доступу до правосуддя в умовах воєнного стану», що реалізується за підтримки Програми USAID «Справедливість для всіх».

На форумі також було  представлено  детальний звіт правління Асоціації, який підсумував  її досягнення за минулий рік, окреслено основні плани на 2024 рік.

Під час обговорення учасники мали  можливість долучитися до формування порядку денного та майбутніх напрямів діяльності та розвитку мережі юридичних клінік.

Окрім того, невеличким святковим штрихом форуму став розіграш призів від АЮКУ. 

          

СТУДЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРАВО ПОЛТАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ «ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ:  ПРАВОВА МОДЕЛЬ, ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЗАХИСТУ»

5 грудня 2023 р. у Полтавському інституті економіки і права в межах роботи V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу» відбувся студентський круглий стіл «Загальна Декларація прав людини:  правова модель, практика реалізації та шляхи захисту».

У ньому взяли участь студенти закладів освіти міста Полтава, зокрема Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Полтавського державного аграрного університету, Полтавського університету економіки і торгівлі, Полтавського інституту економіки і права.

Студенти ПУЕТ представляли доповіді:

 • «Право на соціальний захист у системі прав людини» – Грінь Тетяна, студентка другого курсу спеціальності Право;

 • «Загальна декларація прав людини: фундаментальні засади та виклики в сучасному світі» – Богославець Оксана, студентка третього курсу спеціальності Право;

 • «Правопросвітницька діяльність навчального юридичного центру "Правова СТУДіЯ" Полтавського університету економіки і торгівлі»  –  Утепбергенова Мар’яна, студентка другого курсу спеціальності Право.

Дякуємо організаторам за запрошення, а учасникам круглого столу за обговорення важливих проблем захисту прав людини.

Студентка-практикантка Тетяна Грінь

          

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА АНТИКОРУПЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ»

4 грудня 2023 року відбулася Міжнародна конференція «Розвиток культури доброчесності та антикорупції у вищій освіті», організована Асоціацією юридичних клінік України (АЮКУ).

Із привітальним словом виступили;

 • Юлія Ломжець, голова АЮКУ;
 • Сергій Пєтухов, Заступник Керівника Проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія»;
 • Юлія Гришина, Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій;
 • Ірина Чаговець, керівниця Офісу доброчесності Національного агентства  з питань запобігання корупції.

Юлія Ломжець, презентувала антикорупційні проекти та активності АЮКУ, кращі практики впровадження системи антикорупційного комплаєнсу в закордонних університетах.

Далі працювала дискусійна панель «Антикорупційний комплаєнс в закладах вищої освіти: перспективи  та проблеми впровадження», де виступили:

 • Петро Стецюк, експерт Асоціації юридичних клінік України, доповів про те, як заклади вищої освіти можуть надихнути молодь дізнаватися про корупцію та боротися з нею;
 • Доктор Роберт Гілландерс, асоційований професор економіки Бізнес-школи Дублінського університету, співдиректор Центру антикорупційних досліджень Дублінського університету, розповів про розробку та впровадження антикорупційних політик на основі оцінки корупційних ризиків університету.
 • Тетяна Головань, керівниця юридичної клініки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

На дискусійній панелі «Залучення студентства до заходів розбудови доброчесності та запобігання корупції в університетах» обговорювалися можливості органів студентського самоврядування з виявлення та запобігання корупції в ЗВО.

Доповіді презентували:

 • Ілля Бєляк, голова Експертної ради студентства ЗВО, «Розвиток антикорупційних знань і навичок запобігання корупції через активну залученість до навчальних заходів та активностей»;
 • Ксенія Валеня, Вадим Діденко, Геракл Арзуманов, переможці Антикорупційного квесту АЮКУ, учасники команди «Вартові справедливості», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, «Боротьба з фейковими науковими ступенями: Досвід Великобританії»;
 • Девід Б. Льюїс, директор Альянсу етичної підтримки Великобританії, «Формування культури викривання: досвід Університету Трініті Лідса»;
 • Джонатан Джексон, асоційований професор кафедри поліції, Університет Трініті Лідса.

Конференція стала важливим кроком у напрямі сприяння розвитку культури доброчесності та боротьби з корупцією у закладах вищої освіти.

Детальшіне: https://legalclinics.in.ua/problemy-ta-perspektyvy...

Студентка-практикантка Тетяна Грінь

          

ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ «СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО: ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО СУСІДІВ?»

28 листопада 2023 року було проведено зустріч «Східне партнерство: що ми знаємо про сусідів?»

Організатором заходу був Назарій Боярський.

Під час зустрічі оголошено переможців і переможниць квізу; презентовано ініціативу «Університет громадянської освіти»; проведено командний онлайн-квіз «Східне партнерство: що ми знаємо про сусідів», за участь в якому команда-переможець отримувала додаткові призи.

Гра складалася з 10 питань на які потрібно було відповісти за 2 хв в грі змагалося 3 команди.

Отже, під час зустрічі було презентовано на іноземній мові ініціативу «Університет громадянської освіти» також була  проведена цікава гра в якій змагалося 3 команди та було визначено переможців. 

Студентка-практикантка Тетяна Грінь

          

ПРАКТИКАНТИ НАВЧАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО ЦЕНТРУ «ПРАВОВА СТУДІЯ» ПУЕТ ПРОВЕЛИ ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКИЙ ТРЕНІНГ «НІ - НАСИЛЬСТВУ» ДЛЯ УЧНІВ 5-ГО КЛАСУ ГІМНАЗІЇ № 8 ІМЕНІ ПАНАСА МИРНОГО ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

24 листопада 2023 року студентка-практикантка Навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Діана Величко під керівництвом старшого викладача закладу вищої освіти Орел Вікторії Анатоліївни провела тренінг для учнів 5-го класу Гімназії №8 імені Панаса Мирного Полтавської міської ради на тему «НІ - НАСИЛЬСТВУ».

За мету тренінгу було поставлено: ознайомити учнів з поняттями «добро», «жорстокість», «насилля», видами насилля; сформувати уявлення про проблему насилля й жорстокості в дитячому середовищі, їх наслідків для дитини; вивчити права дітей; обговорити питання, як захиститися від будь-якого насильства; розвивати вміння творити добро, усувати прояви жорстокості в своїй поведінці; виховувати вміння попереджувати жорстоке поводження з людьми, чуйне ставлення до людей і всього навколишнього світу.

Впродовж тренінгу учасники мали можливість пограти у різноманітні ігри, щоб закріпити свої знання з даної теми. Акцентувалася увага на шкільному булінгу та кібербулінгу. Також розглядали хто у насиллі є жертво, агресором та спостерігачем, поговорили про фактори, які сприяють насильству, а також спробували разом проаналізувати життєві ситуації.

Усі учасники були дуже активними і зацікавленими у сприйнятті теми «НІ - НАСИЛЬСТВУ». Наприкінці заняття кожен мав можливість пофантазувати і висловити свої найзаповітніші бажання, а також виразити  свої враження від тренінгу.

Студентка-практикантка Величко Діана

          

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЮРИДИЧНА КЛІНІЧНА ПРАКТИКА: СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

23 листопада 2023 року студентка-практикантка навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Величко Діана та студенти 2 курсу спеціальності Право початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти Утепбергенова Мар’яна і Рудченко Олександр взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Юридична клінічна практика: становлення, сучасний стан та перспективи розвитку»./p>

Організатором державного заходу став Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. На конференції розглянуто багато важливих питань щодо становлення, функціонування та майбутнього юридичних клінік. У ході конференції було зазначено і про проблеми функціонування юридичних клінік, зокрема пов’язаних з повітряними тривогами. Учасники мали можливість заслухати доповіді суддів, адвокатів, представників НАВС, колег-практикантів.

На завершення конференції виступив Олександр Краснокутський з доповіддю «Ідеологічний конфлікт російсько-української війни та творення майбутнього України». Який наголосив на місце «ідеології» у державі та про те як можна збудувати справедливу державу.

Наукова конференція видалася надзвичайно цікавою та інформативною, тож кожен учасник відкрив для себе щось нове та цікаве.

Студентка-практикантка Величко Діана

          

УЧАСТЬ У ВЕБІНАРІ «ПІДТРИМАННЯ ПРОКУРОРОМ ПУБЛІЧНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ»

16 листопада 2023 року студентка-практикантка навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Величко Діана взяла участь у онлайн вебінарі «Підтримання прокурором публічного обвинувачення в суді».

Організатором заходу виступила Юридична клініка «Істина» ДДУВС, спікер кою – Юлія Чорнобривець, прокурор першого відділу забезпечення обвинувачення в регіональні управління підтримки публічного обвинувачення в суді Дніпропетровської обласної прокуратури.

На вебінарі розглядалися такі важливі питання як:

 • дії прокурора при публічному обвинуваченні;
 • стадії судового розгляду;
 • важливість підготовки прокурора до судових дебатів;
 • особливості роботи прокурора.

Завдяки вебінару, учасники більше дізналися про специфіку роботи прокурора, як можна стати прокурором, як ще з університету розпочати підготовку до майбутньої професії, як дізнатися про конкурс на зайняття посади, які мають бути риси характеру прокурора, а також про труднощі професійної діяльності та про те, які зміни внесло повномасштабне вторгнення роботу прокурорів.

Студентка-практикантка Величко Діана

          

ОНЛАЙН ТРЕНІНГ «МУЛЬТИМЕДІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ В ПРОВЕДЕННІ АДВОКАТСЬКОЇ КАМПАНІЇ»

14 листопада 2023 року відбувся онлайн тренінг «Мультимедійні інструменти в проведенні адвокатської кампанії», учасницею якого стала студентка-практикантка Навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Діана Величко.

Даний тренінг став заключним у практичній частині Школи адвокації для громадських лідерів в Україні та Сакартвело. Захід відбувся в рамках проєкту, який проводиться у співпраці між громадською організацією «Світ Толерантності» (Сакартвело) і громадською організацією «Вектор Прав Людини» (Україна).

Тренером даного заходу був Торніке Мандарія, мультимедійний журналіст Грузинської служби Радіо Свобода, здебільшого висвітлює питання прав людини, ЗМІ, навколишнього середовища, політики в Грузії та на Південному Кавказі, спеціалізується на випуску новинних матеріалів, написанні статей, виробництві художніх та документальних відеоматеріалів.

На тренінгу акцентувалася увага на важливості візуальної складової, зрозумілості інформації яку потрібно донести людям, способам утримати людську увагу за допомогою картинки та різних інтерактивних методів. Цікаво було розглянути питання мультимедійних інструментів у кампаніях з точки зору суспільства Сакартвело.

Наголошувалося на важливості додавання зображень людей у своїх кампаніях, тобто надавати проблемі людського обличчя, задля виклику емоцій і затримки уваги людини. А також розглядалися вже відомі компанії, наприклад такі як: Black lives matter та MeToo. Цей захід мав не лише пізнавальне і наукове значення, а й сприяв стимулу саморозвитку в нових технологіях.

Студентка-практикантка Величко Діана

          

УЧАСТЬ У ВЕБІНАРІ «СИСТЕМА БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ: ЩО? ДЕ? ДЛЯ КОГО?»

09.11.2023 року відбувся онлайн вебінар від Юридичної клініки «Істина» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ «Система безоплатної правничої допомоги: що? де? для кого?». До заходу долучилися студентки-практиканти Навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі.

Спікером виступив Сергій Соколов, в.о. директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правничої допомоги у Дніпропетровській області. На вебінарі акцентували увагу на таких питаннях: як отримати безоплатну правничу допомогу, до яких нормативно-правових актів, щодо безоплатної правничої допомоги, варто звертатися, як знайти найближче бюро правовничої допомоги, де знайти додаткову інформацію для консультацій тощо.

Отже, учасники вебінару мали змогу ознайомитися з системою безоплатної правничої допомоги в Україні та її функціонуванням.

Студентка-практикантка Величко Діана

          

КОМАНДА СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО ЦЕНТРУ «ПРАВОВА СТУДІЯ» ПОЛТАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ГАКАТОНІ STREET LAW 2023 РОКУ

Гакатон Street law 2023 року видався надзвичайно цікавим і інформативним. Протягом 4 днів учасникам вдалося прослухати 9 вебінарів та воркшопів, а також виконати 3 завдання, які були спрямовані на креативність команд. У Гакатоні взяли участь 22 обдаровані команди, які доклали немалих зусиль, щоб створити крутий просвітницький продукт.

На виконання завдань командам було надано 200 годин. У цьому їм допомагали експерти, які проводили інформативні воркшопи, а також надавали конструктивні поради стосовно запропонованих завдань.

Кожна команда була налаштована на перемогу, що додавало стимулу для вдосконалення своїх продуктів і самого себе.

Команда ПУЕТу у складі студентів спеціальності Право Величко Діани та Сергія Гаврильєва із задоволенням взяла участь у конкурсі. Його відкриття відбулося 30.10.2023 року. Цього ж дня учасникам було запропоновано 2 воркшопи і вебінар. Перший воркшоп на тему «Освітня кухня. Цікаві інгредієнти для створення сучасного уроку» від Андрія Олійника, директора ліцею, вчителя, автора, тренера НУШ, ТОП-10 Global Teacher Prize Ukraine 2020, TOP 30 Under30. Другий воркшоп – методологія Street law, провела Емі Уоллес, професор-ад?юнкт Нью Йоркської школи права, представниця міжнародної організації STREET LAW, INC. Вебінар присвячувався підслідності корупційних справ та особливостей розслідування топкорупції. Його провів Віталій Пісний, старший детектив-заступник керівника відділу НАБУ. Також у перший день Гакатону команди отримали завдання: підготувати конспект-чернетку майбутнього просвітницького продукту.

01.11.2023 року, другий день Гакатону Street law, був дуже насиченим, адже команди представляли суддям свої конспекти-чернетки. Цього ж дня учасники мали нагоду прослухати воркшоп «Прозора школа: вперед до доброчесності», який провели Людмила Слива, заступниця керівниці Офісу доброчесності НАЗК, керівниця відділу просвітницької роботи та Альона Хилько, менеджерка Офісу доброчесності НАЗК. Не менш цікавий вебінар у цей день провела Ганна Ткаченко, експертка Офісу доброчесності НАЗК, на тему «Антикорупційні месники: хто і як бореться з корупцією в Україні». У кінці дня команди отримали друге завдання: підготувати графічне доповнення до розробленого уроку та презентувати його.

Гакатон продовжився 03.11.2023 року з воркшопу «Великий тест-драйв антикорупційних інструментів для роботи з молоддю у закладах освіти» від Алли Рябухи, амбасадорки програми доброчесності EdCamp Ukraine, начальниці управління Державної служби якості освіти у Сумській області. Далі відбувся воркшоп «Як використовувати мультимедіа для геймифікації освітнього процесу?», який провів Петро Лапчак, менеджер з відбору студентів Української академії лідерства, фахівець у створенні освітніх програм та геймифікації навчального процесу. Команди отримали третє завдання: підготувати правопросвітній відеосюжет або ігрові форми правопросвіти. 

Четвертий день Гакатону припав на 08.11.2023 року і розпочався з представлення третього завдання суддям. Потім були воркшопи «Лайфхаки для проведення інтерактивних уроків: взаємодія зі шкільною аудиторією» від Світлани Бацюкової, координаторки проєкту неформальної освіти «Уроки Європи для шкіл України», проєктної менеджерки, екс-експертки Світового Банку з питань освіти та «Кар’єра комплаєнс офіцера в Україні» від Гліба Бакалова, голови Виконавчого комітету UNIC. Завершився день підведенням підсумків змагання.

Команда ПУЕТу - Easy law за час проходження Гакатону Street law підготувала новий, цікавий просвітницький продукт, наповнений різними інтерактивами, презентаціями, відео та іграми.

Дуже вдячні кожному, хто причетний до організації Гакатону, за можливість взяти участь у такому конкурсі, за неймовірні емоції,  позитив,  приділений час і за збагачення знань у сфері Street law.

Студентка-практикантка Величко Діана

          

УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНО ВРАЗЛИВИХ ГРУП: МІЖНАРОДНИЙ ТА НОЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ»

19 жовтня 2023 року студенти-практиканти навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Вікторія Баклан та  Марина Білодід, керівник навчальної практики Вікторія Орел взяли участь у науково-практичній конференції «Захист соціально вразливих груп: міжнародний та національний виміри», що відбувався в онлайн формі на платформі ZOOM.

Конференцію організував Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України та ГО «Інкубатор демократичних ініціатив».

Вітальними словами під час Конференції виступили:

 • Боярський Назарій Федорович, правозахисник та експерт у сфері освіти з прав людини, член тренерського пулу Ради Європи, незалежний експерт Східноєвропейської мережі громадянської освіти, куратор курсу підвищення кваліфікації для правників «Сила права: захист соціально вразливих груп населення».
 • Оніщенко Наталія Миколаївна, заступниця директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України.

На науково-практичній конференції обговорювались досить важливі теми, які безпосередньо стосуються сьогодення:

1) Надання безоплатної правничої допомоги постраждалим від сексуального насильства;
2)  Як допомогти дітям, яких було депортовано за межі України без дозволу на це батьків та рідких;
3) Рівність жінок та чоловіків
та інші.

Вже під закінчення конференції розпочалася дискусія на якій кожен учасник міг висловити свою думку; кожен міг задати питання доповідачу, яке його цікавило.

За результатами роботи конференції планується видання збірника тез доповідей її учасників.

Студентка-практикантка Марина Білодід

          

УЧАСТЬ У ОНЛАЙН-ТРЕНІНГУ «РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІХ ПРОЦЕСАХ» ШКОЛИ АДВОКАТІВ ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ЛІДЕРІВ В УКРАЇНІ ТА САКАРТВЕЛО

17 жовтня 2023 року студентка-практикантка Навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Марина Білодід взяла участь у онлайн-тренінгу «Роль громадянського суспільства в євроінтеграційних процесах.

Даний захід був третім у серії тренінгів для школи адвокатів громадських лідерів в Україні та Сакатрвело в межах програми «Світ толерантності» (Сакартвело) і громадською організацією «Вектор Прав Людини» (Україна).

Участь в обговорення важливих тем взяла:
Кеті Бахтадзе, досвідчена юристка, захисниця прав жінок з великим досвідом роботи в сфері громадських організацій. Спеціалістка в сфері цивільного права, законодавстві про громадянські права, міжнародного права, аналізі політик, питань прав людей з обмеженими можливостями, гендерної рівності. Юристка в організації "Танадгома" та Women's Initiatives Supporting Group (WISG).
На онлайн-тренінгу обговорено такі питання:

 1.  Неурядові організації та їх види;
 2. Східне партнерство;
 3. CSO Meter;
 4. Робота в групах;
 5. Шлях України та Грузії до європейського союзу.

На цьому заході експерт надавала корисну інформацію про організації в цілому; про партнерство, що є досить важливим аспектом у суспільстві і для організацій; було розглянуті аспекти роботи у групах, дана інформація є досить корисною для саморозвитку; був розглянутий шлях України та Грузії до європейського союзу. В загальному всі питання які розглядалися були досить цікавими та корисними.

Студентка-практикантка Марина Білодід

          

У навчальному юридичному центрі «Правова СТУДІЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі відбувся тренінг, присвячений інтеграційному воркшопу від АЮКУ для юридичних клінік

У вересні 2023 року студентки-практиканти навчального юридичного центру «Правова СТУДІЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі взяли участь у інтеграційному воркшопі Асоціації юридичних клінік України.

12 жовтня 2023 року за результатами інтеграційного воркшопу у навчальному юридичному центрі «Правова СТУДІЯ» ПУЕТ був проведений ознайомчий тренінг. У заході взяли участь студенти-практиканти Вікторія Баклан, Марина Білодід, Олександр Бутенко, завідувач Сергій Гаврильєв,  студенти групи ПР мб-21 Аліна Єрматова, Олександр Рудченко, Мар’яна Утепбергенова, керівник навчальної практики Вікторія Орел.

На тренінгу обговорювалися питання:

 1. Базові документи, які регулюють діяльність юрклінік України
 2. Організація діяльності ЮК та документообіг в ЮК
 3. Основні напрями діяльності ЮК
 4. Модельний силабус ЮК
 5. Система моніторингу якості ЮР
 6. Брендові заходи АЮКУ та як на них потрапити (турнір та Олімпіада з консультування, Фестиваль (Гакатон) зі Street Law, Конкурс студентського есе / міжнародне стажування UP, Конкурс «Кращий клініцист», Антикорупційний квест)
 7. Навчальні можливості для кураторів та консультантів ЮК
 8. Основні доступні ресурси для організації діяльності ЮК

Тренінг став корисним для всіх присутніх, здобувачі вищої освіти осучаснили знання щодо діяльності юридичних клінік та готові опанувати Інструмент оцінювання стандартної якості діяльності юридичних клінік України, що є ефективним джерелом самооцінювання та організації якісної роботи навчального юридичного центру «Правова СТУДІЯ».

Детальніше про інтеграційний воркшоп на сайті Асоціації юридичних клінік України:

Студентка-практикантка Вікторія Баклан

          

УЧАСТЬ У ОНЛАЙН ТРЕНІНГУ «МІФИ ТА ФАКТИ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ І РОБОТУ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗІЦІЙ» ШКОЛИ АДВОКАТІВ ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ЛІДЕРІВ В УКРАЇНІ ТА САКАРТВЕЛО

9 жовтня 2023 року студентка-практикантка навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Марина Білодід взяла участь у онлайн-тренінгу «Міфи та факти про права людини і роботи неприбуткових організацій».

Захід був другим у серії тренінгів для школи адвокатів для громадських лідерів в Україні та Сакартвело в межах програми «Роль правозахисників(-ць) у євроінтеграції України та Сакартвело» за підтримки Human Rights House Foundation та фінансується Європейським Союзом.

Участь в обговоренні важливих тем взяла: Саломе Мезурнішвілі, засновниця та голова Фонду розвитку прав людини, членкиня Комітету з прав людини та міжнародного права асоціації адвокатів Сакартвело, а також досвідчена та віддана своїй справі спеціалістка неурядового сектору.

На онлайн-тренінгу обговорено такі питання:

 1. Боротьба з міфами про права людей;
 2. З’ясувати звідки взялися громадські організації;
 3. Роль громадських організацій;

На цьому заході експерт надавала корисні поради як боротися з міфами, та як правильно їх розвіювати; розповіла про важливість не прибуткових громадських організацій у житті суспільства та держави;

Студентка-практикантка Білодід Марина

          

УЧАСТЬ В ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВОРКШОПІ АЮКУ

28 та 29 вересня 2023 року студентка-практикантка Навчального юридичного центру «Правова СТУДІЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Вікторія Баклан взяла участь у Інтеграційному воркшопі АЮКУ. Він орієнтований на керівників, лаборантів та інших. Участь у ньому передбачав попередню підготовку.

На воркшопі розглядалися такі питання:

 1. Базові документи, які регулюють діяльність юрклінк в Україні 
 2. Організація діяльності ЮК та документообіг в ЮК 
 3. Основні напрями діяльності ЮК
 4. Модельний освітній силабус ЮК 
 5. Систему моніторингу якості юридичних клінік 
 6. Брендові заходи АЮКУ та як на них потрапити (турнір та Олімпіада з консультування,  Фестиваль (Гакатон) зі Street Law, Конкурс "Кращий клініцист", Антикорупційний квест)
 7. Навчальні можливості для кураторів та консультантів ЮК 
 8. Основні доступні ресурси для організації діяльності ЮК 

Захід був досить пізнавальним та корисним, вході якого було розглянуто безліч питань. Було висловлено зауваження та запитання, на які експерти дали кожному учаснику ґрунтовну відповідь.

          

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО ЦЕНТРУ «ПРАВОВА СТУДІЯ» ПОЛТАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ СТУДЕНТАМ ПОЛТАВСЬКОГО ФАХОВОГО КООПЕРАТИВНОГО КОЛЕДЖУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО»

6 вересня 2023 року відбулося знайомство студентів Полтавського фахового кооперативного коледжу спеціальності 081 Право з діяльністю Навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі, котрий з 2017 року є членом Асоціації юридичних клінік України.

Презентацію навчального юридичного центру здійснювала студентка-практикантка групи ПР б-21 Вікторія Баклан та студенти групи ПР мб-21 Аліна Єрматова та Мар’яна Утепбергенова.

Студентів коледжу ознайомлено з такими поняттями як «первинна правова допомога», «юридична клініка», «клініцист», а також окреслювалися основні напрямки та принципи роботи, мета та завдання Навчального юридичного центру.

Було з’ясовано, що навчальний юридичний центр «ПРАВОВА СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі є його структурним підрозділом та здійснює надання безоплатної первинної правової допомоги з питань захисту конституційних прав і свобод громадян та організацій; цивільного, житлового, сімейного, трудового права та права соціального забезпечення; правового регулювання підприємницької та інвестиційної діяльності; захисту прав молоді, осіб похилого віку та інших представників соціально вразливих груп суспільства. Студенти групи ПРмб-21 розповіли детальніше про участь представників «ПРАВОВОЇ СТУДіЇ» у з’їзді Асоціації юридичних клінік України.

Примітка. Якщо у Вас виникли питання щодо діяльності навчального юридичного центру «Правова СТУДІЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі або Ви потребуєте правової допомоги – звертайтеся за адресою: ТРЦ Київ (Зіньківська 6/1а, ТРЦ «», 4 поверх) або онлайн (e-mail: pravo.studiapuet@ukr.net чи Google-форма).

Керівник навчальної практики Вікторія Орел

          

УЧАСТЬ У ОНЛАЙН ТРЕНІНГУ «РЕСУРСИ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ СТІЙКОСТІ» ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ТА СПЕЦІАЛІСТОК, ЯКІ НАДАЮТЬ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ПОТЕРПІЛИМ ВІД ВІЙНИ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ

5 та 6 вересня 2023 року студентка-практикантка юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Вікторія Баклан взяла участь у онлайн-тренінгу «Ресурси для подолання стійкості». Цей захід був фінальним у серії онлайн тренінгів для спеціалістів та спеціалісток, які надають правову допомогу потерпілим від війни рф проти України в межах Програми «Допомога допомагаючим». Тренінг складався з лекційної та практичної частини.

Участь в обговоренні важливих тем взяли:

 • Лілія Олійник, адвокатка, медіаторка, юристка лінії психологічної та правової допомоги від ГО «Вектор прав людини»
 • Наталя Підкалюк, лікарка-психіатриня, тренерка з Травмафокусу (інститут нейропсихотерапії, Австрія), голова ГО «IPSI»
 • Ірина Ратцке-Рибак,психологиня, психоаналітикиня, групаналітикиня, тренінг-аналітикиня, супервізорка
 • Руслана Руденко, психоаналітично орієнтована психологиня у роботі з дітьми, підлітками, дорослими та сім’ями.

На онлайн-тренінгу обговорено такі питання:

 1. Інформована згода у контексті права на приватність, культурних вимірів та клієнта
 2. Психічне здоров’я в громаді та її вплив на здоров’я, послуги в сфері психічного здоров’я
 3. Довготривалі стреси, кризи та перенавантаження.
 4. Ресурсноорієнтована модель стресодолання BASIC Ph, її основи та частини
 5. Основні умови лікування ПТСР

На цьому заході експерти надавали практичні завдання, корисні поради щодо стресостійкості у найрізноманітніших ситуаціях; пояснювали як зібратися та відпустити злість, не здаватися і рухатися тільки вперед.

Студентка-практикантка Баклан Вікторія

          

Матеріали Гакатону Street Law: матеріали для правопросвітніх занять з теми «Забезпечення правових людей в умовах війни» від АЮКУ.

          

Нагадування для відвідувачів навчального юридичного центру Полтавського університету економіки і торгівлі «ПРАВОВА СТУДіЯ»

Шановні відвідувачі навчального юридичного центру Полтавського університету економіки і торгівлі «ПРАВОВА СТУДіЯ»! Звертаємо Вашу увагу, що 1 липня по 16 серпня 2023 року надання консультацій здійснюється ОНЛАЙН:

або 

За безоплатною правовою допомогою з 16 серпня 2023 року Ви можете звернутися за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Зіньківська 6/1А (ТРЦ «Київ», 4 поверх, навпроти конференц-залу).

          

ПРАВНИКИ ПУЕТ ДОЄДНАЛИСЬ ДО ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО ОБГОВОРЕННЯ ПЛАНУ ПОДОЛАННЯ ПЕРЕШКОД В ЗАДОВОЛЕННІ ПРАВОВИХ ПОТРЕБ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ВІЙНИ

7 липня 2023 року студент-практикант юридичного центру Полтавського університету економіки і торгівлі «ПРАВОВА СТУДіЯ» Марко Кольченко доєднався до загальнонаціонального обговорення Плану подолання перешкод в задоволенні правових потреб українського суспільства в умовах війни. Захід організований Всеукраїнською коаліцією з надання правової допомоги.3

Цей захід мав на меті виявити та знайти шляхи до покращення ситуації з правами громадян, посилення їх захисту та створення стійкої правової системи в умовах конфлікту.

У рамках обговорення плану учасники з різних сфер, включаючи представників освітніх закладів, правників Всеукраїнського центру, правозахисників та інших експертів права обмінюються ідеями, статистикою та досвідом та розробляють кроки для подолання викликів, пов'язаних із війною.

Головною проблемою зараз є недосконалість механізму відшкодування збитків постраждалим людям та бізнесу через війну з РФ. Але в реальних ситуаціях складно домогтись отримання компенсації через органи державної влади та місцевого самоврядування.

Сподіваємось, що результати обговорення Плану подолання перешкод в задоволенні правових потреб українського суспільства в умовах війни стануть важливим кроком для подальшого вдосконалення законодавства та реформування правової системи. Держава та суспільство мають намір вирішити проблеми, з якими стикається українське суспільство, та забезпечити сталість правових гарантій для всіх громадян.

Обговорення Плану подолання перешкод в задоволенні правових потреб українського суспільства в умовах війни відображає сильний дух співробітництва та рішучість української правової спільноти подолати складнощі та забезпечити справедливість та дотримання прав. Це ще один крок на шляху до будівництва міцної та демократичної України, яка ґрунтується на принципах правової держави та захисту прав людини.

Студент-практикант Марко Кольченко

          

Студенти-практиканти навчального юридичного центру Полтавського університету економіки і торгівлі «Правова СТУДіЯ» взяли участь у національному конкурсі юридичних есе UP 2023

27 червня 2023 року відбулася фінальна частина національного конкурсу юридичних есе UP 2023, під час якої 10 команд українських клініцистів презентували свої ідеї та висновки.

Конкурс юридичного есе є національним етапом Міжнародного стажування для студентів юридичних клінік, який Асоціація юридичних клінік України організовує кілька років поспіль. Зосередившись цьогоріч на питаннях доброчесної публічної служби, конкурс мав на меті познайомити університетську спільноту з особливостями публічної служби, а також сприяти поширенню практик доброчесності та антикорупції. Партнерами АЮКУ в проведенні UP 2023 виступили Національне агентство України з питань державної служби та Проєкт USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія». 

Учасників та учасниць привітали організатори конкурсу – голова АЮКУ Юлія Ломжець; керівник департаменту розробки законодавства та розвитку політик Проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія» Роберт Сіверс, а також голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина, яка розповіла про ініціативи, що реалізуються на державному рівні, щодо підвищення рівня доброчесності у публічній службі.

«Доброчесна публічна служба: міф чи реальність?» – головне питання, над яким розмірковували учасники та учасниці Національного конкурсу юридичного есе UP 2023, шукаючи відповіді у площині права, публічного управління та етики, аналізуючи кейси та пропонуючи несподівані кути зору на цю проблему. Участь у конкурсі взяли 10 команд, які презентували есе та відповідали на запитання експертів, а також пропонували свої рішення щодо того, як зробити доброчесну публічну службу реальністю. 

У національному конкурсі юридичних есе UP 2023  взяли участь студенти-практиканти навчального юридичного центру Полтавського університету економіки і торгівлі «Правова СТУДіЯ».

Зокрема, Єлизавета Таценко, здобувачка вищої освіти групи ПРб-21 та Валерія Іващенко, здобувачка вищої освіти групи ПРм-11, (Вікторія Орел, науковий керівник, старший викладач) представили есе на тему: «Доброчесність як правило поведінки державних службовців».

Марко Кольченко, здобувач вищої освіти групи ПРм-11, Аліна Пінчук, здобувачка вищої освіти групи ПРм-11 (Галина Лаврик, науковий керівник, завідувач (начальник) кафедри правознавства, д.ю.н., проф.) представили есе на тему: «Доброчесність публічного службовця: як її підтримувати в контексті воєнного стану».

Презентації команд оцінювала Експертна комісія, яка попередньо оцінила й самі есе. До складу комісії увійшли:

Андрій Галай – заступник керівника в’язничної системи України, член Правління Асоціації юридичних клінік України, д.ю.н., професор 
Юлія Матвеєва – керівниця навчальної лабораторії «Правнича клініка» Національного університету «Києво-Могилянська академія», членкиня Правління АЮКУ, к.ю.н., доцентка 
Марина Іванова – адвокатка, директорка Центру розвитку професійних компетентностей Академії адвокатури України, членкиня Правління Асоціації юридичних клінік України. 
Анастасія Вапнічна – державна експертка експертної групи з питань стратегічного розвитку управління персоналом Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі та в органах місцевого самоврядування Національного агентства з питань державної служби .
Олена Карпова – консультантка з питань антикорупційної політики і захисту викривачів Проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія»

За результатами презентації було обрано 5 команд, які візьмуть участь в офлайн конкурсі вирішення правових кейсів у межах VІ Міжнародного наукового конгресу «Society of Ambient Intelligence 2023». Ці команди стануть учасниками офлайн конкурсу вирішення правових кейсів за темою «Доброчесна публічна служба: міф чи реальність», який відбудеться у межах VІ Міжнародного наукового конгресу Society of Ambient Intelligence 2023. Учасники двох етапів отримали сертифікати Міжнародного студентського науково-практичного стажування. Всі юридичні есе, які були подані на національний конкурс, будуть опубліковані в електронному збірнику студентських матеріалів Міжнародного Конгресу. 

Детальніше: https://legalclinics.in.ua/vyznacheno-5-najkrashhyh-komand-za-rezultatamy-natsionalnogo-konkursu-yurydychnyh-ese-up-2023/

          

ОНЛАЙН-ЗАХІД «ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ НАЦІОНАЛЬНИХ СУДІВ УКРАЇНИ ПО СТЯГНЕННЮ ЗБИТКІВ З РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНИХ ЮРИСДИКЦІЯХ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

22 червня 2023 року студент-практикант юридичного центру Полтавського університету економіки і торгівлі «ПРАВОВА СТУДіЯ» Олександр Шишкін взяв участь у онлайн-заході «Виконання рішень національних судів України по стягненню збитків з Російської Федерації в іноземних юрисдикціях: виклики та перспективи».

Участь в обговоренні взяли:

Дмитро Гудима, Суддя Верховного Суду, Україна
Марія Костицька, партнер в паризькому і вашингтонському офісах Winston & Strawn LLP, баристер Англії та Уельсу
Тетяна Нестерчук, баристер Англії та Уельсу, Fountain Court Chambers, Лондон
Світлана Старосвіт, S.J.D., Гарвардський університет, США

Модераторкою заходу виступила Юлія Атаманова, доктор юридичних наук, адвокат, партнер LCF Law Group, Україна.

На онлайн-заході були обговорені такі актуальні та важливі питання:

1. Деякі аспекти відмови у судовому імунітеті рф у практиці Верховного Суду
2. Як і де обійти судовий імунітет:  порівняльний аналіз судового імунітету держави-відповідача в правових системах Великобританії, США та Франції в контексті визнання та виконання рішень українських судів про відшкодування збитків, спричинених війною.
3.Як забезпечити dueprocess/naturaljustice при розгляді справ про відшкодування збитків, спричинених війною:  перспектива Англії. Чи існують перспективи виконання рішень українських судів, визнаних в Англії, за рахунок заморожених російських активів.
4. Перспективи виконання українських судових рішень проти рф в США. Основні питання та аргументи для доведення  дотримання due process в Україні.  Чи є підстави для використання заморожених російських активів для стягнення за українським судовим рішенням проти рф?

На цьому заході спікери поділилися досвідом в цих питаннях запропонували механізми подолання труднощів, пов’язаних із виконанням рішень національних судів України по стягненню збитків з російської федерації в іноземних юрисдикціях.

Студент-практикант Олександр Шишкін

          

УНІВЕРСИТЕТИ БЕЗ КОРУПЦІЇ

Корупція є  однією з найактуальніших проблем в системі вищої освіти. Наслідки даної проблеми впливають не тільки на якість надання освітніх послуг, а й на економіку, довкілля.  Боротьба з корупцією складний і тривалий шлях до якого ми повинні прагнути разом. Тому Управління ООН з наркотиків і злочинності розробило серію навчальних модулів університетського рівня з анти корупції (https://bit.ly/435OzLd).

USAID  в рамках Програми «Справедливість для всіх» підтримали ініціативу УНЗ ООН «Глобальний ресурс з антикорупційної освіти та розширення прав і можливостей молоді» (GRACE), здійснили переклад не тільки модулів, але й провели конференцію.  Яка розкрила основні проблеми та їх вирішення.

Студентка-практикантка Валерія Хмельниченко

          

ЗУСТРІЧ ЗДОБУВАЧІВ ПУЕТ ІЗ ГОЛОВОЮ АСОЦІАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК УКРАЇНИ

12 травня 2023 року до студентів-правників Полтавського університету економіки і торгівлі завітала Голова Асоціації юридичних клінік України Юлія Ломжець. У ході зустрічі було відзначено роботу навчального юридичного центру Полтавського університету економіки і торгівлі «Правова СТУДіЯ».

Пані Юлія анонсувала події, які організовує АЮКУ та закликала студентів до активної участі:

та інших.

Насамкінець гостя побажала майбутнім правникам плідної роботи та успішного проходження моніторингу навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ».

Старший викладач Вікторія Орел

          

УЧАСТЬ У ВЕБІНАРІ «ІННОВАЦІЙНІ ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО РЕКЛАМУ»

11 травня 2023 року студентка-практикантка навчального юридичного центру «ПРАВОВА СТУДіЯ» Єлизавета Таценко взяла участь у вебінарі «Інноваційні зміни до Закону України «Про рекламу». Приведення у відповідність до вимог законодавства Європейського Союзу» від Комітету Асоціації Правників України з питань ЗМІ та рекламного права.

До участі в обговоренні запрошені

 • Микита Потураєв, народний депутат, Голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.
 • Євгенія Кравчук, народна депутатка, Заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, Голова Підкомітету з питань інформаційної політики та європейської інтеграції.
 • Олександр Божков, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.
 • Олександр Бурмагін, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
 • Олена Андрієнко, Chief LegalTech Officer, Publicis Groupe Ukraine, Ph.D., членкиня Наглядової ради Всеукраїнської рекламної коаліції.
 • Сергій Сьомкін, Виконавчий директор Асоціації «Індустріальний телевізійний комітет», адвокат, Ph.D.

2 травня 2023 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо імплементації норм європейського законодавства у національне законодавство України шляхом імплементації окремих положень acquis ЄС у сфері аудіовізуальної реклами (Європейської конвенції про транскордонне телебачення, Директиви Європейського парламенту та Ради 2010/13/ЄС про аудіовізуальні медіа послуги від 10 березня 2010 року зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/1808 від 14 листопада 2018 року) та до деяких інших законів (реєстраційний № 9206). Адаптація законодавства України у сфері аудіовізуальної реклами до законодавства ЄС є одним з євроінтеграційних зобов’язань України.

На вебінарі спікери поділилися своїми знаннями і досвідом та обговорили найважливіші новації законопроєкту. Були розкритті різноманітні питання, а саме; нове визначення поняття «реклама»; регулювання цифрової реклами; запровадження у законодавство України термінів «продакт-плейсмент» та «користувацький контент» (“user generated content”); можливість використання державної символіки у рекламі; запровадження само- і співрегулювання у рекламній галузі, тощо.

Студентка-практикантка Єлизавета Таценко

          

Веб-семінар «Штучний інтелект в юридичній професії»

Викладачі кафедри правознавства та студенти-правники, представниця навчального юридичного центру «ПРАВОВА СТУДіЯ» Морозова Юлія 26 квітня взяли участь у веб-семінарі «Штучний інтелект в юридичній професії» від секції юрисконсультів Асоціації Правників України.

Були обговорені такі питання:

 1. ChatGPT для юристів
 2. Аналіз контрактів за допомогою штучного інтелекту
 3. AI в прогнозі рішення судів
 4. M&A угоди та штучний інтелект
 5. AI в юридичному аналізі
 6. Майбутнє професії юриста в епоху штучного інтелекту

Спочатку було обговорено разом з усіма учасниками можливості штучного інтелекту, його сфера діяльності, завдання тощо.

Спікер демонстрував нам дієвість ШІ, на прикладі запитань чату GBT:

Було з’ясовано, що компанія Open AI у своїй статистиці визначає, що лише 1 відсоток  юристів використовують штучний інтелект.

Нашу увагу було акцентовано на те, що певні задачі чат GBT намагається вирішувати... Але головним є ось ця ремарка у кінці: ...it is crucial to use AI tools as a SUPPLEMENT to human decision-making NOT AS REPLACEMENT. Технології технологіями, а розраховувати варто на власний інтелект!

Студентка-практикантка Морозова Юлія

          

УЧАСТЬ У РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ: ІНСТРУМЕНТИ І ДОБРІ ПРАКТИКИ»

21 квітня 2023 року викладачі кафедри правознавства взяли участь у роботі віртуального круглого столу «Забезпечення якості юридичної освіти: Інструменти і добрі практики», організованого НАЗЯВО та Програмою USAID «Справедливість для всіх» - USAID Justice for All Activity.

Захід відбувся задля обміну досвідом між науковцями та практиками Великої Британії та України, які працюють над розробкою і постійним вдосконаленням стандартів юридичної освіти.

          

Веб-семінар «Тактичні та процесуальні особливості розслідування воєнних злочинів. Практичні аспекти застосування процесуального інтерв’ю»

Студентка-практикантка навчального юридичного центру «ПРАВОВА СТУДіЯ» Морозова Юлія 4 квітня взяла участь у веб-семінарі «Тактичні та процесуальні особливості розслідування воєнних злочинів. Практичні аспекти застосування процесуального інтерв’ю»» від Комітету Асоціації Правників України з кримінального та кримінально-процесуального права.

Спікерами заходу були:

 • Юрій Бєлоусов, Начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора України.
 • Денис Овчаров, член Ради Комітету АПУ з кримінального та кримінально-процесуального права, партнер Legal House.

На веб-семінарі були обговорені різноманітні питання: щодо кримінального процесу у сфері воєнних злочинів, оскільки за воєнний час, надходить багато звернень про факт вчинення таких злочинів, щодо складність внесення даних до ЄРДР тощо.

Наприкінці заходу прозвучала теза про те, що збройний конфлікт на території України став непростою перевіркою стійкості кримінального процесуального законодавства та його практичного застосування. З 24 лютого 2022 року до КПК України вже неодноразово були внесені зміни. Зокрема, стаття 615 Кодексу, яка встановлює особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану, встигла трансформуватись декілька раз.

Також було детально обговорено наслідки воєнних змін до КПК у розрізі дотримання права на захист, роздуми про те, що варто обов’язково скасувати та обов’язково залишити після війни в редакції статті 615 КПК України, про зміну у стратегії захисту на основі змін у статті 615 КПК України, про процесуальні строки та зловживання прокурорами своїми повноваженнями під час досудового розслідування говорили експерти першої сесії.

Студентка-практикантка Морозова Юлія

          

Конференція "Співпраця задля забезпечення доступу до правосуддя в умовах воєнного стану"

Студентка-практикантка навчального юридичного центру «ПРАВОВА СТУДіЯ» Морозова Юлія 7 квітня взяла участь у конференції "Співпраця задля забезпечення доступу до правосуддя в умовах воєнного стану", яку організувала ГО "Асоціація юридичних клінік України за підтримки Програми USAID "Справедливість для всіх".

На цій зустрічі Асоціація юридичних клінік України (АЮКУ) презентувала результати дослідження правових потреб українців, що залишили свій дім через війну.

На основі опитувань, інтерв’ю, роботи фокус-груп експерти АЮКУ зібрали та проаналізували інформацію щодо основних проблем, з якими стикаються переміщені українці в Україні та за кордоном. Таким чином, результати дослідження допоможуть українським та іноземним юридичним клінікам, а також іншим державним і недержавним організаціям, що працюють з переміщеними українцями, краще розуміти та враховувати їхні правові потреби задля забезпечення людиноцентричного підходу у наданні послуг.

Дослідження проводилося в межах проєкту «Посилення спроможності юридичних клінік із забезпечення доступу до правосуддя в умовах воєнного стану», який реалізується за сприяння Програми USAID «Справедливість для всіх». Проєкт від АЮКУ спрямований на підтримку діяльності українських юридичних клінік в умовах воєнного стану, зокрема, через їхнє залучення до надання юридичної допомоги переміщеним українцям, координацію взаємодії у цьому напрямку між українськими та іноземними клініками, методичну та організаційну підтримку тощо.

На конференції також були презентовані проміжні результати за ключовими напрямами реалізації проєкту:

Студентка-практикантка Юлія Морозова

          

Дискусії з медіаюристами та розробниками закону “Про медіа”

Студентка-практикантка навчального юридичного центру «ПРАВОВА СТУДіЯ» Морозова Юлія 7 квітня взяла участь у онлайн-зустрічі з медіаюристами Платформа прав людини  та розробниками Закону України “Про медіа”.

Спікер Олександр Бурмагін зазначив, що новий Закон визначає: процедуру ліцензування та реєстрації суб’єктів у сфері медіа; процедуру реєстрації іноземних лінійних медіа; відповідальність суб’єктів у сфері медіа за порушення вимог законодавства; особливості правового регулювання в умовах дії збройної агресії; статус національного регулятора; впроваджує механізм співрегулювання і розробки разом з органом спільного регулювання актів.

Окрім закону «Про медіа», було обговорено:

 • особливості роботи журналістів і журналісток у зоні проведення бойових дій і на деокупованих територіях;
 • права медійників і медійниць у період воєнного стану;
 • питання етики у висвітленні вразливих тем;
 • доступ до публічної інформації та інші актуальні проблеми галузі та інші запитання від учасників 

Відповідати на запитання будуть наші незмінні експерти:

 • Євген Воробйов – медіаюрист, адвокат. Має понад 10 років юридичної практики – як приватної, так і на державній службі.
 • Микола Гринишак – медіаюрист-практик, адвокат. Більше 15 років успішно допомагає медійникам у цивільних, кримінальних та адміністративних справах.
 • Ольга Вдовенко – адвокатеса, експертка з питань доступу до публічної інформації. 20 років займається правозахисною діяльністю та консалтингом неурядових організацій.
 • Олександр Бурмагін – медіаексперт, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Брав участь у розробці закону «Про медіа».

Студентка-практикантка Юлія Морозова

 

          

Тренінг для кураторів та консультантів юридичних клінік «Консультування в сфері захисту прав споживачів фінансових послуг: практичний інструментарій для юридичних клінік»

Студентка-практикантка навчального юридичного центру  «ПРАВОВА СТУДіЯ» Морозова Юлія 7 квітня взяла участь у тренінгу для кураторів та консультантів юридичних клінік «Консультування в сфері захисту прав споживачів фінансових послуг: практичний інструментарій для юридичних клінік». Захід відбувся в рамках реалізації проекту «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг» за програмою Еразмус+ напрям Жана Моне.


Під час тренінгу було отримано знання про практику консультування у сфері фінансових послуг, методи роботи з клієнтами під час надання консультацій, практичні аспекти комунікації із клієнтом, про досвід практикуючого адвоката щодо допомоги клієнтам у вирішенні питань пов’язаних із шахрайськими схемами у сфері фінансових послуг, про особливості розкриття переддоговірної інформації та її значення для захисту прав споживачів фінансових послуг.

Програма тренінгу передбачала участь команд у груповому обговоренні кейсу та підготовки консультацій з питань захисту прав споживачів фінансових послуг.

Групі було надано такий кейс:

Між Коваленко Іриною Петрівною та Акціонерним товариством комерційний банк «ПриватБанк» було укладено договір надання банківських послуг та відкрито картковий рахунок «Картка Універсальна Голд».

Внаслідок воєнної агресії російської федерації вона з малолітньою донькою була вимушена виїхати до Республіки Польща. Під час перебування у Республіці Польща у соціальній групі Viber «Українці у Польші» вона побачила посилання на сайт АТ КБ «ПриватБанк» з пропозицією оформлення матеріальної допомоги для осіб, які знаходяться під тимчасовим прихистком за кордоном.

При переході за посиланням вона ввела свій номер мобільного телефону, оскільки сайт виглядав як сайт АТ КБ «ПриватБанк». Проте не вводила інформацію щодо персонального ідентифікаційного номеру або іншої конфіденційної фінансової інформації, окрім номеру мобільного телефону. Після введення номеру мобільного телефону, сторінка перезавантажилася і у неї виникли сумніви щодо належної роботи сайту. Вона вирішила перевірити стан карткового рахунку і виявила відсутність грошових коштів у розмірі 24 697,9  грн. 

Кваліфікуйте дії невстановленої особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку Коваленко Ірини Петрівни.

Визначте алгоритм дій Коваленко Ірини Петрівни для захисту її прав.

Було визначено такий варіант вирішення справи:

Першочергові кроки: заблокувати банківську карту, з якої було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів. Звернутись до служби підтримки банківської установи в телефонному режимі чи онлайн та повідомити про проблему. Звернутися до правоохоронних органів із заявою про відкриття кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами.

          

Дискусія «Ефективність механізмів арешту і конфіскації російських активів в Україні»

Студентка-практикантка навчального юридичного центру «ПРАВОВА СТУДіЯ» Морозова Юлія 4 квітня 2023 року взяла участь у дискусії «Ефективність механізмів арешту і конфіскації російських активів в Україні» від Центру Дністрянського, за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проєкту «#Compensation4UA/Відшкодування воєнних збитків для України. Фаза ІІ: забезпечення ефективності механізмів на національному й міжнародному рівні» за підтримки Асоціації правників України.

Ключовим питанням дискусії звучало так: «Наскільки прозорим є процес арешту й управління російськими активами в Україні та чи потрібен особливий суспільний контроль щодо цього питання?».

Спікери дискусії:

 • Юліан Хорунжий, партнер Ario Law Firm, член Робочої групи Асоціації правників України по відшкодуванню збитків;
 • Олександр Лємєнов, юрист, голова правління StateWatch;
 • Іван Городиський, адвокат, директор Центру Дністрянського.

Під час заходу обговорювалися такі тези:

 • Наскільки український уряд і правова система були готовими до масової роботи з російськими активами після 24 лютого? Які головні проблеми й ризики можна виокремити?
 • Конфіскація майна відповідно до Законів «Про санкції» і «Про примусові засади вилучення майна в громадян РФ»: наскільки ефективні ці механізми, які зміни/вдосконалення потрібні?
 • Зловживання під час арешту й конфіскації: які є ризики рейдерства та як їм запобігти?
 • Право власності й арешт і конфіскація активів: як досягнути балансу, щоб у майбутньому не допустити зловживань?
 • АРМА як центральний елемент системи управління й арешту активів: які є інституційні проблеми? Чи можна їх вирішити, чи потрібне перезавантаження?

Студентка-практикантка Юлія Морозова

          

Вебінар “Професійна відповідальність правника: основні виклики”

9 березня 2023 року студентка-практикантка 2 курсу спеціальності 081 «Право» навчального юридичного центру Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» Мазур Милана та керівник навчальної практики Вікторія Орел взяли участь у вебінарі “Професійна відповідальність правника: основні виклики”. Організатором заходу виступила «ПРАВНИЧА КЛІНІКА» НАУКМА.

Вебінар провів Сущенко Володимир Миколайович – перший декан і засновник факультету правничих наук, Правничої клініки НаУКМА, член робочих груп з підготовки проектів Адміністративно-процесуального і Кримінально-процесуального кодексів України, декількох законопроектів в галузях адміністративного і фінансового права, розробник і викладач навчальних програм з криміналістики, юридичної психології, юридичної деонтології та професійної відповідальності юриста, методології правознавства.

Мета вебінару − з’ясувати процес формування юриста як професіонала, проаналізувати основи педагогічної підготовки юридичних кадрів в Україні та здійснити порівняльну характеристику з зарубіжними країнами.

Досвід діяльності правників у розвинутих країнах світу засвідчує, що правничі асоціації цих країн приділяють вагому увагу визначенню та підтримці високого рівня професіоналізму серед своїх членів. Теоретичний аналіз підвалин професійної відповідальності взагалі і правників зокрема, поки що залишається поза увагою сучасної філософії права. Володимир Миколайович відзначив, що такий аналіз і відповідні висновки та практичні рекомендації не можливі без розгляду загальної теорії «відповідальності», її принципових засад, видів, особливостей тощо.

Отже, до особи юриста висуваються особливі вимоги. Бути юристом далеко не кожному під силу. Звичайно, при розбудові правової Української держави ця професія набуває все більшого значення. Тому слід добре дбати про правильний добір абітурієнтів, якість навчання у вищих навчальних юридичних закладах, створення умов для наукової організації праці представників славної професії юриста.

Студентка-практикантка Милана Мазур

          

18 січня 2023 року студентка-практикантка 2 курсу спеціальності 081 «Право» навчального юридичного центру Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» Кириленко Валерія взяла участь у заході Форуму молодих юристів на тему: «Правове майбутнє та іновації».

У фокусі заходу було висвітлено такі питання як:1. Індустрія відеоігор (шляхи, мейнстріми); 2. Роль юриста в галузі; 3. Правові відеоігри як інструмент підвищення правової культури та правової свідомості; 4. Хто він, юрист майбутнього? Якими навичками повинен володіти?; 5. Чи настав час вчитися програмуванню?; 6. Метавсесвіт і юридична професія (віртуальний офіс чи щось більше); 7. Legal Tech і майбутній юрист (чи потрібно нам знати, як створювати юридичні продукти?).

Модератором заходу Форуму став Микита Жуков, керуючий ZHUKOV LEGAL FAMILY OFFICE, співзасновник проекту Legal Design, голова Комітету АПУ з питань конституційного права, адміністративного права та прав людини, координатор Форуму молодих юристів АПУ. А доповідачем виступила Ізабель Дейвіс, юристка у сфері медіа, технологій та інтелектуальної власності юридичної фірми Wiggin. Ізабель спеціалізується в області інтерактивних розваг, включаючи відеоігри та кіберспорт. До роботи у Wiggin, Ізабель працювала в юридичній фірмі Purewal & Partners, а також юрисконсультом Disney Interactive and King.

Форум допоміг з’ясувати як саме можна пов’язати відеогру з правовою культурою особи. Доповідач чітко охарактеризувала користь новітніх технологій в юриспруденції. Так як правова база продукту є його невід’ємною складовою та виконує одну з найважливіших функцій на стадії його впровадження.

Студентка-практикантка Валерія Кириленко

          

19 січня 2023 року студентка-практикантка 2 курсу спеціальності 081 «Право» навчального юридичного центру Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» Кириленко Валерія взяла участь у вебінарі «Роль і функції Європейського суду з прав людини».

На даному заході було запропоновано ознайомитися з такими питаннями як: 1. Роль і функції Європейського суду з прав людини; 2. Регіонального судового органу з прав людини, що базується у Страсбурзі, Франція та створений під егідою Ради Європи.

Модератором вебінару була Наталія Тужеляк, членкиня Ради Комітету АПУ з міжнародного права, White & Case LLP, Associate, Solicitor. Цього разу гостем стала Ольга Дмитренко, юристка Європейського суду з прав людини.  

Під час доповіді лектора було обговорення питання головного тезису заходу, а саме суть Європейського Суду з прав людини. А отже, Європейський Суд з прав людини за своєю суттю є юрисдикційним органом у сфері захисту прав людини (ст. 32 ЄКПЛ). Це означає, що цей суд розглядає всі питання щодо трактування і застосування Конвенції і протоколів до неї, а також розглядає індивідуальні спори, які стосуються порушення прав людини.

Рішення Європейського суду з прав людини (далі − ЄСПЛ) вже давно є звичним атрибутом при розгляді справ національними судами. Посилатись на них при подачі скарги чи клопотання стало «правилом гарного тону» для адвокатів та прокурорів. 

Серед практиків існує впевненість, що факт зазначення у документі якогось рішення ЄСПЛ може посилити позицію цієї сторони у справі. Насправді ж це не так і посилання на рішення ЄСПЛ ще не гарантує успіху. 

Рішення ЄСПЛ мають двояку природу, однак, самі по собі не є джерелом права, хоча й нерозривно пов’язані із положеннями та конкретизують застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод від 1950 року (далі, Європейська Конвенція з прав людини, ЄКПЛ, Конвенція).

Студентка-практикантка Валерія Кириленко

          

17 січня 2023 року студентка-практикантка 2 курсу спеціальності 081 «Право» навчального юридичного центру Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» Кириленко Валерія взяла участь у заході для штатних юристів в сфері міжнародного права під назвою «Як захистити українських та іноземних інвесторів від наслідків російської агресії в Україні?».

Комітет міжнародного права АПУ запросив приєднатися до серії вебінарів, спрямованих на те, щоб допомогти штатним юристам міжнародних і місцевих компаній зрозуміти, як міжнародне право може допомогти захистити права та інтереси їхніх компаній. Модераторами заходу стали Владислав Бандровський , заступник голови Комітету міжнародного права АПУ, міжнародний юрист Sayenko Kharenko.

Всупне слово взяла Ольга Кучмієнко, Голова Комітету міжнародного права АПУ з нагальним питанням: «Чи можна зараз застосувати позитивну практику попередніх «кримських справ» на користь України?: територіальний аспект ». Наступний лектор Аліна Данилейко, старший юрист Міжнародної арбітражної групи Sayenko Kharenko, «Кримські арбітражі після повторного російського вторгнення у 2022 році: вони знову інструментальні?: процесуальний аспект».


Після ознайомлення з проблемними питаннями, діяльність заходу перейшла на з’ясування поточних перспектив інвестиційних арбітражів проти Росії щодо збитків, завданих війною в Україні. Задля більш детального роз’яснення цього розділу такі лектори як: Юлія Атаманова , доктор права, партнер LCF, Україна, член Комітету міжнародного права АПУ, виступила з темою «Війна Клаузула в російських бітах – чи є шлях застосування?». Лоррейн де Жерміні , партнер Lalive  наступним презентував свою доповідь «Інвестиційними претензіями, що виникають у зв’язку з російським вторгненням в Україну: перші уроки. Рекомендація резолюції ООН про створення реєстру збитків».

Владислав Бандровський, заступник голови комітету міжнародного права АПУ, юрист Sayenko Kharenko Int' Arb', розповів про безпекові гарантії та захист інвестиційного арбітражу, за темою його презентації: « Як підготувати свій інвестиційний арбітраж проти Росії: що потрібно зробити та зібрати докази перед початком арбітражу: український досвід ». Наприкінці заходу фінальне слово взяли Gordon Nardell KC , Twenty Essex, з питаннями «ЄСПЛ та арбітраж між інвесторами та державою: як закон про права людини впливає на зобов’язання арбітражних судів і національних судів?»

Головна мета даного заходу полягала в розробці критично важливої стратегії компенсації збитків та вибору належного форуму для розгляду відповідних спорів та стягнення компенсації (наприклад, ЄСПЛ, інвестиційний арбітраж, суди в Україні та закордоном). Незважаючи на повномасштабну війну, міжнародне право продовжує діяти та надає щонайменше кілька інструментів захисту прав інвесторів у ході війни. Війна спричинила гігантську шкоду Україні, яку рф має компенсувати.

Особисто для мене, важливою стала думка Ольги Кучмієнко. Яка наголосила на тому, що міжнародне співтовариство не визнає російську анексію Криму, оскільки така зміна території України є незаконною з точки зору міжнародного права. Те ж саме стосується нещодавно анексованих територій чотирьох областей України – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської. Росія не тільки контролює ці території, але й офіційно відобразила це в чисельних нормативно-правових актах, таких як наказ президента рф Путіна про анексію українських територій та передачу Запорізької атомної електростанції у власність рф. Можна сміливо стверджувати, що для цілей компенсації збитків, спричинених війною, міжнародне співтовариство вважатиме ці території такими, що перебувають під ефективним контролем рф. Це дасть змогу притягнути рф до відповідальності за завдання таких збитків.

Також привернуто увагу до анексії Криму. Лектори наголосили на  тому, що кожна ситуація, коли російська збройна агресія завдала збитків, має розглядатися індивідуально, оскільки правовий статус українських територій різниться. Наприклад, Крим вважається таким, що перебуває під російським ефективним контролем з 2014 року, в той час як нещодавно анексовані території, які наразі контролює рф, ймовірно будуть визнані такими, що також перебувають під її ефективним контролем. Водночас, є інші типи територій – міжнародно визнані як території міжнародного конфлікту (Луганська та Донецька області з 2015 року), окуповані території, нещодавно звільнені території та території, які ніколи не були окупованими, проте зазнали шкоди від обстрілів та подібних дій.

Можу зробити висновок, що такі держави як рф можуть не бажати виконувати рішення ЄСПЛ. Однак, звернення в ЄСПЛ та навіть отримання рішення на користь заявника не завжди позбавляє його можливості спробувати стягнути завдані рф збитки в інший спосіб, в тому числі в арбітражних спорах проти рф за міжнародними угодами про захист інвестицій та подібними інструментами міжнародного публічного права. Яскравим прикладом цього є справа Юкосу, в якій інвестори експропрійованого рф нафтогазового гіганту Юкос звернулися водночас і в ЄСПЛ і до ad hoc арбітражного трибуналу на підставі Договору до Енергетичної Хартії.

Все вказане вище свідчить про те, що компанії мають зважено розглянути ЄСПЛ як механізм компенсації збитків, завданих рф в Україні.

Студентка-практикантка Валерія Кириленко

          

Участь студентів-правників у Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA

8 листопада 2022 року студенти спеціальності «Право» долучилися до перегляду і обговорення документального фільму "Зламані гілки"* (реж. Аяла Шарот) від Мережі DOCU/CLUB, яка є частиною Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

Своїми враженнями поділилась студентка групи  ПРмб-21 Альбіна Заєць: «Я переглянула документальний фільм "Зламані гілки". Чесно кажучи, емоції переповнюють.

Насамперед дуже позитивні і приємні організатори. Щодо фільму, то мені важко було його сприймати, так як з перших хвилин в мене пішли сльози... Потрібно мати велику мужність, щоб відпустити свою дитину в іншу країну. Цей фільм змусив задуматися над цінностями нашого життя.. Що НАСПРАВДІ важливе!

Мені запам'яталося одне речення, яке сказала Міхаль: "Врятуйте мою душу від життя, яке мене тут чекає". 

Ця 14-річна дівчинка боролася, сама.. Плакала щоночі, розвивалася без своїх рідних. 

5 червня 1939 року дівчинка прочитала лист від свого батька, в якому він написав: "Мама була права, ми більше не побачимось". 

Фільм насправді був цікавим, пізнавальним, змусив задуматися над цінностями нашого життя. Потрібно бути сильними і мужніми. 

Я думаю, що не дуже добре все сформульовано, але мене досі емоції не відпускають, занадто близько до серця сприйняла». 

*"Зламані гілки" - анімаційний документальний фільм розповідає історію Міхаль Рехтер. Дівчині було лише 14 років, коли вона покинула свою домівку в Польщі і сама поїхала до Ізраїлю напередодні Другої світової війни. Родина повинна була приєднатися до неї наступного року, але з початком війни усе змінилося. Спогади Міхаль оживають у барвистій анімації, що змальовує її самотню подорож із дитинства у доросле життя.
Країна: Ізраїль
Рiк виробництва: 2014
Тривалість: 25 хв.

          

25 жовтня 2022 року студент-практикант Гришенко Максим долучився до зустрічі з нагоди завершення кампанії з надання безкоштовних юридичних консультацій та підтримки, з підвищення правової обізнаності внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від російської військової агресії, переселених у Львів та Львівську область щодо доступу до правосуддя, порушень прав людини та способів їх захисту через національні або міжнародно-правові механізми в рамках співпраці з Офісом Ради Європи в Україні яку організувала Юридична клініка Школи права Українського католицького університету.

Спікерами заходу були куратори та клініцисти Юридичної клініки Школи права Українського католицького університету.

          

24 жовтня 2022 року студент-практикант Максим Гришенко взяв участь у заході форуму молодих юристів АПУ “СЕКРЕТИ ВИВЧЕННЯ МОВ”.

Була влаштована онлайн зустріч із Стівом Кауфманном, який володіє десятками мов та точно знає секрети їх вивчення.

Стів переконаний, що кожен може вивчити нову мову. Вам просто потрібно мати мотивацію та мати правильний метод. Під час зустрічі, Стів поділився своїм методом, який він відкрив і вдосконалював протягом років, вивчаючи нові й нові мови.

          

З'ЇЗД АСОЦІАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК УКРАЇНИ

30 червня 2022 року відбувся З'їзд Асоціації юридичних клінік України «Стратегічні цілі розвитку мережі юридичних клінік України», в якому взяли участь представники навчального юридичного центру Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

«Правова СТУДіЯ». На з'їзді було заслухано звіт про діяльність юридичних клінік – членів АЮКУ, до якого ввійшли показники діяльності «Правової СТУДіЇ».

Представники від нашого юридичного центру долучилися до голосування у виборах Голови та Правління Асоціації Під час З'їзду (https://legalclinics.in.ua/vybory-ayuku-2022-10-kandydativ-u-chleny-pravlinnya-ta-2-na-posadu-golovy/).

Окрім того, було заслухано інформацію про стратегічні цілі та завдання АЮКУ на найближчі роки.

Старший викладач Вікторія Орел

          

СТУДЕНТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО» ВЗЯВ УЧАСТЬ У ПЕРШІЙ ЗИМОВІЙ ШКОЛІ АСОЦІАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК УКРАЇНИ ТА ПРЕЗЕНТУВАВ «ПРАВОВУ СТУДІЮ» ПУЕТ

31 січня - 1 лютого 2022 року відбулася перша Зимова Школа Асоціації юридичних клінік України (АЮКУ), присвячена основам консультування та інтерв’ювання. Місцем проведення організаторами було обрано м. Чернігів (Освітній дім з прав людини в Чернігові).

На заході я презентував роботу навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ. У Освітньому домі з прав людини, відбувалися цікаві заходи, впродовж двох днів ми удосконалили свої вміння та навики з консультування клієнтів.

Познайомившись із організаторами та іншими студентами, що завітали з різних областей, в мене залишилися приємні враження та неабиякий досвід.

У цілому все було чудово. Рекомендую Вам брати участь у подібних заходах.

Студент ПРб-21 Дмитро Мельченко

          

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО ЦЕНТРУ: ВІД СТАРШИХ ДЛЯ МОЛОДШИХ

10 грудня 2021 року відбулося знайомство студентів-юристів першого курсу з роботою навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ  «Правова СТУДіЯ». Захід присвячений річниці прийняття Загальної декларації прав людини (10 грудня 1948 року).

Презентацію навчального юридичного центру здійснювали практиканти групи ПРб-21 Мельченко Дмитро та Кондратьєва Єлизавета. Мета заходу - висвітлення діяльності та завдань навчального юридичного центру, прав та обов’язків практикантів.

Практикантам «Правової СТУДіЇ» поставлено низку питань від гостей, що мотивувало їх до подальшої діяльності.

Якщо у вас виникли питання щодо діяльності навчального юридичного центру або ви потребуєте правової допомоги - запрошуємо звернутися за адресою:  ТРЦ Київ (Зінківська 6/1а, ТРЦ «Київ», 4 поверх) або онлайн (е-mail: pravo.studiapuet@ukr.net).

Практикант Дмитро Мельченко,
керівник навчальної практики Вікторія Орел

          

СТУДЕНТИ 3 КУРСУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У Х ПРАВНИЧІЙ ШКОЛІ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК

Студенти ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» беруть активну участь у різноманітних наукових заходах, які відкривають перед ними можливості отримати нові знання, орієнтуватися в останніх тенденціях розвитку законодавства в Україні та відіграють важливу роль у становленні майбутніх фахівців.

28 жовтня 2021 року студенти 3 курсу спеціальності 081 «Право» освітня програма «Право» взяли участь у Х Правничій школі для юридичних клінік. Юридичною клінікою Академії адвокатури України було проведено науковий захід на тему «Законодавчі зміни в земельному законодавстві: сучасні тенденції та судова практика». Метою даного заходу було покращення правової обізнаності та ознайомлення присутніх зі змінами в земельному законодавстві. Були обговорені питання щодо порядку укладання договорів купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, особливостей розірвання договорів оренди землі. Під час заходу науковці та практики обговорили низку актуальних питань судової практики, пов’язаних із земельними спорами.

Студенти з великим зацікавленням взяли участь у науковому заході та поглибили свої знання. Бажаємо всім учасникам освітнього процесу наснаги, завзяття і успіхів.

Доцент кафедри правознавства Яна Волошина

          

УЧАСТЬ ПРАВНИКІВ У КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ ЕСЕ

У травні–червні 2021 року Громадська спілка “Українська Гельсінська Спілка з прав людини” у партнерстві з Громадською організацією “Асоціація юридичних клінік України”  провели конкурс студентських есе «Перехідне правосуддя: механізми переходу від війни до миру – дороговкази для України». До конкурсу долучилися студенти спеціальності 081 «Право» Бондаренко Ірина та Репов Сергій.

Мета конкурсу – виявлення творчо обдарованих молодих людей, зацікавлених у правозахисній діяльності, а також показати їх активну життєву позиції щодо актуальних викликів, пов’язаних із подоланням наслідків збройного конфлікту, формування в суспільстві розуміння механізмів переходу від війни до миру в Україні та інструментів соціального примирення.

Під час підведення підсумків конкурсу, студенти вели дискусії з членами журі на багато тем, а саме:

 • Чи потрібно розпочинати суспільний діалог про примирення в умовах триваючого збройного конфлікту? Якщо так, то що може бути "дороговказом"?
 • Чому важливо для молоді солідаризуватися навколо проблеми подолання конфлікту?
 • Як можна  використовувати досвід постконфліктного врегулювання у світі і які можуть бути уроки для України?
 • Яка  роль юридичних клінік України у поширенні інформації та роз’ясненні термінології правосуддя перехідного періоду?

Члени журі висловили велику подяку за участь в Конкурсі та за ґрунтовні роздуми на тему майбутнього постконфліктного періоду України. Також журі наголосили на тому, що студенти мають високий рівень обізнаності, саме це дало їм можливість отримати високі результати у Конкурсі.

 За результатами Конкурсу студенти були нагороджені Дипломами Лауреатів та пам’ятними подарунками.  

Студентка групи ПРб-31 Ірина Бондаренко

 

          

ПРАКТИКАНТИ НАВЧАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО ЦЕНТРУ «ПРАВОВА СТУДІЯ» ПУЕТ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ПРЕЗЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ

Студент спеціальності 081 Право – Сергій Репов 7 червня 2021 року долучився до презентації Міжнародної комунікаційної платформи «Prototype KyivLePP» для студентів, викладачів та клієнтів юридичних клінік Асоціації юридичних клінік України спільно з Польською фундацією юридичних клінік.

Основна мета даної платформи полягає у тому, що студенти матимуть більше можливостей співпраці, ставатимуть розумнішими і набиратимуться практичного досвіду з надання безоплатної первинної правової допомоги, використовуючи досвід європейської країни – Республіки Польщі.

«Prototype KyivLePP» дозволить українцям, які живуть в Польщі, і полякам, які живуть в Україні, отримувати юридичну допомогу в питаннях оподаткування, сімейних спорах, проблемах, які можуть виникати при перетині кордону тощо. З іншого боку – це дозволить студентам обмінюватися досвідом, практикуватися під керівництвом кураторів юридичних клінік. Також платформа включатиме найкращі приклади роботи it-платформ від юридичних клінік України та Польщі, а також додаткові опції.

Станом на 07.06.2021 до платформи під’єднано 6 юридичних клінік (3 з України та 3 з Польщі). Участь у заході взяли близько 20-ти осіб, як з нашої держави, так і країни-партнера.

Це було дуже цікаво та пізнавально!

Студент групи ПРб-21 Сергій Репов

          

Тренінг для консультантів та кураторів юридичних клінік та участь у ньому студентів ПУЕТ

27 березня 2021 року студенти IV курсу ПУЕТ - майбутні юристи взяли участь у тренінгу для консультантів та кураторів юридичних клінік “Практика консультування щодо захисту прав споживачів фінансових послуг”, який відбувся на базі Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету в рамках реалізації проекту 619998-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг» за програмою Еразмус+ напрям Жана Моне.

Студенти Гук Ірина, Батицький Владислав, Бойко Вадим, Бугаєвський Андрій, Піднебесна Юлія, Тимошенко Крістіна, Фещенко Карина, Чорнобай Вікторія, Ященко Микола під керівництвом професора кафедри правознавства О. Солдатенко ознайомилися з судовою практикою у сфері фінансових послуг, забезпечення виконання кредитних зобов’язань, особливостями розрахунку платежів, штрафних санкцій за кредитними зобов’язаннями та захисту прав споживачів фінансових послуг через платформу «ФінСкарга». Крім того, команда ПУЕТ долучилася до обговорення результатів роботи з кейсами онлайн - консультування команд -учасників.

За результатами тренінгу учасники отримали сертифікати про участь у тренінгу “Практика консультування щодо захисту прав споживачів фінансових послуг” (4 академічні години).

Професор Оксана Солдатенко

          

Участь Весняному Форумі Асоціації юридичних клінік України 2021: презентація розробок юридичних клінік для споживачів фінансових послуг

19-20 березня 2021 року у Києві відбувся Весняний Форум Асоціаіцї юридичних клінік України 2021. Тема цьогорічного Форуму: “Розробки юридичних клінік у сфері захисту споживачів фінансових послуг”. У ньому взяв участь заступник керівника навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» «Правова СТУДіЯ» студент спеціальності 081 «Право» Вадим Бойко.

Під час Форуму відбулося обговорення результатів роботи юридичного клінічного руху України, актуальних питань функціонування юридичних клінік та їх участі у суспільних процесах, презентація навчального посібника “Основи правничої клінічної практики”, 7 нових посібників з консультування та методичного посібника для проведення занять Street Law, огляд настільних та комп’ютерних ігор з фінансової грамотності, представлення прототипу ІТ платформи для спільної роботи юридичних клінік України та Польщі, а також цікаві воркшопи та конкурси.

Варто зазначити, що шляхом голосування відбулося приєднання  5 юридичних клінік до АЮКУ.

Студент групи ПРб-31 Вадим Бойко

          

Участь другокурсників-юристів у онлайн-презентації «Надання правових послуг в Україні та можливості їх цифровізації»

25 листопада 2020 року з використанням платформи Zoom відбулася онлайн-презентація «Надання правових послуг в Україні та можливості їх цифровізації», в якій взяли участь студенти груп ПРмб-21, ПРб-21.

В процесі проведення онлайн-презентації були висвітлені результати дослідження даної теми її представниками, а також відбулося  обговорення подальших кроків щодо розробки/вдосконалення цифрових рішень у сфері надання правової допомоги в Україні. У результаті були висвітленні такі пропозиції щодо вдосконалення надання правових послуг:

 • автоматизація процесів обміну інформацією;
 • розробка алгоритму для автоматичного розподілу справ між адвокатами, що надають безоплатну правову допомогу;
 • створення можливості онлайн-запису на прийом до центрів БПД;
 • розробка інтерактивної мапи всіх центрів БПД;
 • створення електронних шаблонів документів;
 • забезпечення можливості проведення консультацій у формі відеозв`язку.

Наприкінці було представлено додатки: «Безоплатна правова допомога» та «standards Just».

Автор Неля Голобородько

          

Юристи спеціальності «Право» ПУЕТ взяли участь у представленні результатів проекту юридичної клініки Школи права Українського католицького університету

20 листопада 2020 року студенти та викладачі спеціальності «Право» взяли участь представленні результатів проекту юридичної клініки Школи права Українського католицького університету "Захист прав споживачів та безкоштовна правова допомога споживачам фінансових послуг", що впроваджувався за підтримки Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору». 

Організатори презентації: Юлія Ломжець, голова Асоціації Юридичних клінік України; Світлана Хилюк, академічний директор Школи права УКУ; Христина Ковцун, менеджерка Юридичної клініки Школи права УКУ; Ганна Карачевська, менеджерка проекту "Захист прав споживачів та безкоштовна правова допомога споживачам фінансових послуг"; представники адміністрації УКУ.

Учасники події дізналися про результати діяльності юридичної клініки УКУ, зокрема:

 • про результати роботи, а також з яких фінансових питань найчастіше зверталися українці по юридичну допомогу, які прийоми найчастіше використовують фінансові установи та успішні історії захисту їхніх клієнтів;

 • презентували посібник з рекомендаціями з надання правової допомоги для споживачів фінансових послуг;

 • презентували онлайн-гру “Ти і фінанси: Хто кого”: спосіб ненудно навчати школярів та студентів фінансовій грамотності;

 • презентували Чатбот Клініциста Юрка - першого в Україні бота, який консультує з питань кредитів.

Також організатори поділилися неочевидними проблемами, з якими зіткнулися в процесі роботи над таким проектом, та як їх вдалося вирішити. Учасникам з ПУЕТ було цікаво перейняти досвід колег.

Старший викладач Вікторія Орел

          

Студенти «Правової СТУДІЇ» взяли участь у вебінарі «Порядок набуття статусу адвоката в Португалії»

17 листопада 2020 року Академія адвокатури України спільно з Адвокатським об’єднанням «Адвокатська компанія «Арцео» провела вебінар на тему: «Порядок набуття статусу адвоката в Португалії». До заходу залюбки долучився практикант і керівник навчального юридичного центру Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» Гаврильєв Сергій і Піднебесна Юлія.

Модератором заходу виступив адвокат, старший партнер АО «АК «Арцео» Дмитро Сакалюк. Доповідачем заходу стала член Ордена Португальських Адвокатів - Катерина Ілечко.

Під час вебінару було обговорено, питання щодо правового регулювання діяльності адвокатів в Португалії, зазначено умови для реєстрації в Ордені Адвокатів Португалії та вимоги до адвокатів у Португалії.

По завершенню доповіді учасники мали змогу задавати запитання щодо можливості отримання статусу адвоката в Португалії після закінчення закладів вищої освіти в Україні.

Під час дискусії, адвокат, Ігор Світличний здійснив порівняння порядку набуття статусу адвоката в Португалії та в Україні.

У заході взяли участь представники студентської спільноти, практикуючі юристи, адвокати, представники судової влади України.

Автор Юлія Піднебесна

          

І Всеукраїнський Форум для викладачів/кураторів юридичних клінік

12 жовтня відбувся І Всеукраїнський Форум для викладачів/кураторів юридичних клінік з використанням платформи Zoom. У ньому брала участь керівник навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» «Правова СТУДіЯ» студентка групи ПРб-41 Піднебесна Юлія.

Форум проведено під слоганом «Юридичні клініки – провайдери безоплатної правової допомоги». Він розпочався з вітального слова Юлії Ломжець - голови Асоціацїї юридичних клінік України та Петра Пацурківського - професора, декана юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Під час Форуму відбулась презентація звіту про результати реалізації проєкту «ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ-ПРОВАЙДЕРИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ». Голова АЮКУ разом із представниками Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» висвітлили перспективи співпраці з донорами.

Варто зауважити, в процесі проведення Форуму, відбулась презентація посібника «Захист прав споживачів фінансових послуг», автором якої  є Петро Пацурківський. Були отриманні знання щодо запровадження викладання дисципліни «Захист прав споживачів фінансових послуг» та її методик. Відбувся інтенсив на тему: «Якщо не суд, тоді ХТО? Запрошення до фінансової медіації».

Наприкінці Форуму відбулось обговорення питань, зокрема, щодо проблем врегулювання роботи юридичних клінік під час карантину та інших.

Автор Юлія Піднебесна

          

На гостину до Олександра Івановича …

Студенти 5 листопада цього року завітали до директора Регіонального центру з надання вторинної правової допомоги в Полтавській області, доктора наук з державного управління Олександра Івановича Черчатого, котрий є активним учасником розробки освітньо-професійної програми «Право» ступеня вищої освіти молодший бакалавр спеціальності 081 «Право» освітня программа «Право».

Під час онлайн зустрічі молодші бакалаври детальніше ознайомилися з діяльністю Регіонального центру з надання вторинної правової допомоги на території області, дізналися про його основні завдання та майбутню співпрацю.

Онлайн зустріч розпочався з презентації про ключові напрями діяльності, етапи розвитку та функціонування центру, перелік категорій громадян, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги тощо. Під час розповіді директор звернув увагу на те, що Центр постійно розвивається, удосконалюється. В ньому діє  довідково-інформаційна платформа правових консультацій «WikiLegalAid», спрямована на підвищення правової свідомості та освіченості населення. На цій платформі можна знайти необхідну інформацію з тих чи інших актуальних правових питань.

На завершення Олександр Іванович подякував аудиторії, запросив до співпраці та побажав студентам міцного здоров’я. Студенти з цікавістю ставили йому питання за питанням …

Завідувач кафедри Галина Лаврик

          

Юристи переглянули фільм в рамках 17-го Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA та поділилися відгуками

Асоціація юридичних клінік України, членом якої є навчальний юридичний центр Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ», 28 жовтня 2020 року продемонструвала документальний фільм «Хороша смерть».

У рамках 17-го Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA у Львівській області до перегляду фільму долучилися студенти груп ПРмб-11, ПРмб-21, практиканти «Правової СТУДіЇ» з подальшим обговоренням фільму з експертками Боженою Будько, Іриною Радюк, Йош на платформі Zoom.

Організаторами кінофестивалю виступили Громадська організація «Докудейз», Українська Гельсінська спілка з прав людини, Благодійна організація «Фонд милосердя та здоров’я», ГО «Центр сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв».

Під час дискусії порушувалися питання про право людини на життя, медичну допомогу, право померти на основі самовизначення, обговорювалося неоднозначне ставлення у світі до евтаназії, акцентувалася увага на цілях і завданнях паліативної медичної допомоги.

Гаврильєв Сергій, практикант «Правової СТУДіЇ», поділився відгуком про фільм «Хороша смерть»: «Хочу сказати, що я був дуже задоволений переглядом даного фільму. В ньому постає досить актуальна проблема — самогубство. З одного боку, головна героїня даним способом (тобто асистованою смертю)  позбувається страждань, а з іншого… а чи має вона на це право? Цей фільм змушує замислитися над життям і надовго залишає гарне враження про нього. Саме тому я рекомендую фільм до перегляду».

Старшй викладач кафедри правознавства Вікторія Орел

          

До Вашої уваги щомісячна юридично-просвітницька газета «Правовий вісник» (червень 2020) від наших партнерів:

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/shhomisyachna-yurydychno-prosvitnytska-gazeta-pravovyj-visnyk/

          

УЧАСТЬ студентів-практикантів навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» У ВЕБІНАРІ «Практичні аспекти отримання фінансових послуг»

29 травня 2020 року, продовжуючи традицію поглиблення юридичних знань під час навчальної практики за допомогою Інтернет-технологій, студентка спеціальності 081 «Право» Бут Вероніка  дистанційно долучилась до участі у вебінарі на тему «Практичні аспекти отримання фінансових послуг» на сервісі відеоконференцій Zoom.

Online-зустріч зібрала понад 20 представників юридичних клінік, була організована Правничою клінікою НаУКМА за сприяння Асоціації юридичних клінік України та Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору». Модераторами вебінару стали Анна Ворисова, Яна Гембаровська, Ольга Лобач, Юрій Колос та інші.  

Для зручності тематично оnline-зустріч розподілили на дві частини. Під час першої («Фінансові послуги online») обговорювали отримання електронного цифрового підпису; оплату комунальних платежів в режимі онлайн; дистанційне відкриття рахунок в банку; здійснення платежів з використанням QR-коду (прикладами слугували послуги Ощадбанку, Приватбанку, Монобанку та Укргазбанку).

Друга частина «Допомога фізичній особі у відкритті провадження про її неплатоспроможність» була присвячена етапам підготовки заяви до суду; переліку додатків долучених до заяви; витратам на ведення такої справи. Не оминули увагою учасники боротьбу з колекторами та особливості застосування Кодексу України з процедур банкрутства.

          

ДИСТАНЦІЙНА УЧАСТЬ майбутніх юристів У ВЕБІНАРІ «Як відкриті дані можуть допомогти створити безпечне середовище у громаді»

21 травня 2020 року студентка спеціальності 081 «Право» Геворкян Рузана з метою формування цілісного бачення діяльності з консультування та ознайомлення із особливостями застосування Інтернет - ресурсів в юридичній діяльності під час навчальної практики у навчальному юридичному центрі ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» «Правова СТУДіЯ» дистанційно долучилась до участі у антикризовому вебінарі «Як відкриті дані можуть допомогти створити безпечне середовище у громаді» на сервісі відеоконференцій Zoom. Online-зустріч зібрала понад 40 представників юридичних клінік та була організована Ресурсним центром ГУРТ за сприяння  Асоціації юридичних клінік України, в якій юридична клініка є учасником.

Модераторами вебінару стали Павло Худ (Український католицький університет) та Яків Рогалін (Донецький міський благодійний фонд «Доброта»).

Під час вебінару учасники обговорили певні життєві ситуації, спричинені поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України. Були проаналізовані статистичні дані впливу даного явища на ведення підприємницької діяльності в Україні та певні особливості організації роботи працівників в умовах карантину. Модераторам були запропоновані ефективні способи використання відкритих даних для проведення інформаційних кампаній та роз’яснювальної роботи серед населення для формування безпечного середовища у громаді.

          

ДИСТАНЦІЙНА УЧАСТЬ ПРАВОВИКІВ У СЕРІЇ ВЕБІНАРІВ

«Захист прав споживачів в фінансовій сфері» 

4 травня 2020 року студенти спеціальності 081 «Право» Геворкян Рузана та Піднебесна Юліяразом зі ст.викл. кафедри правознавства Боберською К.Г. дистанційно долучились до участі у двох вебінарах юридичного спрямування, перший з яких був присвячений захисту прав споживачів в фінансовій та страховій сфері на сервісі відеоконференцій Google Meet. Online-зустріч зібрала понад 60 представників юридичничних клінік та була організована юридичною клінікою Академії адвокатури України спільно з юридичною консультацією «Юридична клініка» Національного авіаційного університету за сприяння   Асоціації юридичних клінік України, в якій навчальний юридичний центр ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» «Правова СТУДіЯ» є учасником.

Модераторами обох вебінарів стали Наталія Хоцянівська (Національний авіаційний університет) та Марина Цимбал (Академія адвокатури України).

Головним спікером першого вебінару був Дмитро Сакалюк – адвокат, постійний лектор на заходах з підвищення кваліфікації адвокатів (м.Київ), який, маючи 10-річний досвід у сфері страхових послуг, протягом години пояснював алгоритм дій під час захисту порушених прав, особливості перепрофілювання під час карантину, страхові спори, страхове шахрайство, міжнародні страхові накопичувальні системи та їх перспективи в Україні тощо.

Другий вебінар стосувався різних аспектів сфери кредитування. Ключовим лектором виступив адвокат Андрій Трофімов, який надав цінні поради, активно використовуючи приклади з практики. Зокрема, дотично обговорювались питання належних доказів, прогалин у правовому регулюванні діяльності колекторів та електронного цифрового підпису тощо.

Вищевказані заходи здійснювались за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Асоціації юридичних клінік України Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».

Насамкінець зустрічі організаторами були анонсовані майбутні онлайн-зустрічі, а учасники з новими знаннями та корисними контактами продовжили реалізацію власних проектів!

          

УЧАСТЬ ПРАВОВИКІВ У ВЕБІНАРІ

«Громадянська участь у час фізичного дистанціювання» 

2 квітня 2020 року студенти 2 курсу спеціальності 081 «Право» Міхальова Альбіна та Пономаренко Альона разом зі ст.викл. кафедри правознавства Боберською К.Г. долучились до участі у  антикризовому вебінарі «Громадянська участь у час фізичного дистанціювання». Даний захід зібрав понад 100 учасників та був організований Громадською організацією «Ресурсний центр ГУРТ» за сприяння  Асоціації юридичних клінік України, в якій навчальний юридичний центр ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» «Правова СТУДіЯ». є учасником.

Головним спікером вебінару був Джо Тьопфер (Jo Toepfer) – соціальний педагог, консультант з розвитку організацій та менеджменту (Берлін, Німеччина). Модератором став виконавчий директор  організації-ініціатора Маслич Богдан. Активними доповідачами стали Фоменко Ірина (ГО «Фонд «Професійний розвиток Харкова») та Харченко Іван (ГО "ПРОЛІСОК-БЕРДЯНСЬК").

Протягом години учасники активно дискутували щодо  поточних викликів про забезпечення принципу участі громадськості у суспільних процесах в Україні та світі та випрацьовували рекомендації стосовно посилення соціальної згуртованості на рівні організації, громади та суспільства в цілому. Паралельно в чаті всі бажаючі могли підняти та обговорити регіональні проблеми (нечесна економічна конкуренція, цифрова трансформація, sharing economy, безкоштовні транспортні перевезення медиків, прогнози ОБСЄ тощо). Головний спікер активно підтримував розмову та відповідав на запитання партисипантів. Зокрема, щодо німецьких реалій та діяльності органів державної влади.

Після підбиття підсумків організатори окреслили тему та проблематику наступного семінару, а учасники з новими знаннями та корисними контактами повернулися до втілення власних проектів!

          

Участь студентів спеціальності «Право» у «Форумі Асоціації юридичних клінік України 2020: Відповідальний бізнес та права людини»

 13-14 березня 2020 року  у ІТ-Hub Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (м. Кривий Ріг) відбувся «Форум Асоціації юридичних клінік України 2020: Відповідальний бізнес та права людини». Студентка спеціальності 081 «Право» Піднебесна Юлія була представлена як керівник навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» «Правова СТУДіЯ».

Під час Форуму відбулося проведення виборів Голови та членів правління Асоціації юридичних клінік України, обговорення результатів роботи юридичного клінічного руху України, актуальних питань функціонування юридичних клінік та їх участі у суспільних процесах. Також було проведено майстер-класи, котрі відбувались блоками від українських та іноземних експертів з питань відповідального ведення бізнесу по відношенню до прав людини. Варто зазначити, що шляхом голосування відбулося приєднання 8 юридичних клінік до АЮКУ.


Під час другого дня було проведено онлайн воркшоп на тему «Ведення бізнесу в аспекті прав людини». Закінчився захід проведенням оглядової ексурсії по Криворізькому економічному інституту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»  та музею найбільшого виробника сталі в світі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

З новими вміннями та незабутніми враженнями всі учасники Форуму повернулися до рідних alma mater!

          

Правоосвітня лекція про засади діяльності юридичних клінік в Україні

Продовжуючи знайомство майбутніх правників з особливостями надання правової допомоги  в рамках проведення Всеукраїнського тижня права 12 грудня 2019 року старший викладач кафедри правознавства Боберська К.Г.  провела відкриту лекцію на тему «Поняття та організаційно-правові засади діяльності юридичних клінік в Україні (на прикладі навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ»)» українською та англійською мовами.

Студенти 2-3 курсу спеціальності 081 «Право» мали можливість поглибили свої знання про витоки та зарубіжні відповідники поняття «юридична клініка», перші історичні приклади даних закладів на території України та США, законодавче регулювання їх діяльності та організаційно-правові форми.

Особливу увагу було приділено  статистичному аналізу результатів за попередній рік, структурі та пропозиціям щодо покращення роботи юридичної клініки ПУЕТ(навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ»).

          

Презентація звіту роботи З’їзду юридичних клінік України 2019 року

11 грудня 2019 року у приміщеннях навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» в рамках проведення Всеукраїнського тижня права студентки спеціальності 081 «Право» Піднебесна Юлія та Гук Ірина представили звіт роботи З’їзду юридичних клінік України (4-5 жовтня 2019 року, Білоцерківський аграрний університет), який було започатковано в новому форматі конференції та розпочато з вітального слова Голови Асоціації –  Андрія Галая, представника ректора Білоцерківського аграрного університету – Ольги Настіної і декана факультету права та лінгвістики Валентини Боршевської. Під час З’їзду відбулось обговорення питань стосовно роботи Правління Асоціації у 2019 році, проведено та затверджено голосуванням оновлену редакції  Статуту  АЮКУ та Стандартів діяльності юридичних клінік України, також було прийнято Положення про дорадчі органи АЮКУ.

Учасники З’їзду мали можливість прийняти участь у панельних дискусіях, зокрема, «Про захист прав споживачів фінансових послуг», котра проводилась представниками Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» та іншими. Також серед спікерів крім України, були представники з Польщі, Німеччини та Великої Британії, котрі поділились досвідом розвитку юридичних клінік.  

Під час презентації до обговорення результатів роботи юридичного клінічного руху України, актуальних питань функціонування юридичних клінік та їх участі у суспільних процесах долучились студенти академічної групи ПРб-21 та старший викладач кафедри правознавства Боберська К.Г.

Особливими гостями заходу стали англомовні студенти ІІ курсу спеціальності «Бізнес-адміністрування», які озвучили деякі проблемні аспекти надання безоплатної правової допомоги іноземним студентам в м. Полтава та провели паралелі з досвідом африканських країн.

          

Участь студентів спеціальності «Право» у дев’ятій Правничій школі для юрклінік

25 жовтня 2019 року студенти спеціальності 081 «Право» Метлушенко Валерій та  Патьома Владислав вперше представили навчальний юридичний центр ВНЗ Укоопспілки "ПУЕТ" "Правова СТУДіЯ"  у дев’ятій Правничій школі для юрклінік, організатором якої став Центр розвитку професійних компетентностей Академії адвокатури України (м.Київ).

Спікерами заходу на тему «Дії особи при ДТП. Правові аспекти» стали Дмитро Сакалюк – старший партнер АО “Адвокатська компанія “АРЦЕО” та Дмитро Євдокимов – заступник начальника Управління патрульної поліції у м. Києві Департамента патрульної поліції. Учасників ознайомили зі статистикою ДТП за останнє півріччя, видами відповідальності за вчинення ДТП, випадками оформлення Європротоколу, правилами взаємодії зі страховиком тощо.

По закінченню правничої школи всі учасники отримали сертифікати.

                                                                 Автор тексту – ст.викл. Боберська К.Г.

          

26 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ «КОНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ»

26 червня 2019 року  Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області у рамках відзначення Дня Конституції України проводився круглий стіл на тему «Конституційні механізми захисту прав людини в Україні».

До участі в заході долучилися студенти першого курсу спеціальності  «Право» старший викладач Боберська К.Г. а також доцент кафедри правознавства Харченко Т.О.

Урочисто відкрив круглий стіл директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області Черчатий О.І. Далі з короткими доповідями виступали представники системи безоплатної правової допомоги, патрульної поліції, Головного управління Національної поліції в Полтавській області, Територіального управління державної судової адміністрації у Полтавській області, філії Державної установи «Центр пробації» у Полтавській області та громадських організацій.

Кожна доповідь на конституційну тематику викликала жваву дискусію між учасниками та спікерами круглого столу.

Майбутні правники з неабияким інтересом слухали всіх доповідачів, поглиблюючи свої знання про конституційну складову захисту прав людини та особливості безоплатної правової допомоги в Україні, адже вже з вересня 2019 року кожен з них спробує себе в ролі консультанта в одному з центрів надання безоплатної правової допомоги  під час проходження навчальної практики.

Автор тексту – ст.викл. Боберська К.Г.

          

Презентація звіту роботи З’їзду юридичних клінік України

13 грудня 2018 року у приміщенні навчального юридичного центру Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» магістрант спеціальності 281м2 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування» Котов Євгеній та магістрант спеціальності 081 «Право» Петренко Максим представили звіт роботи З’їзду юридичних клінік України.

До обговорення результатів роботи юридичного клінічного руху України, актуальних питань функціонування юридичних клінік та їх участі у суспільних процесах долучились студенти ІІ курсу спеціальності «Право», а також магістрант спеціальності 081 «Право» Малига Ігор. Під час зустрічі були проаналізовані вдалі та неефективні практики, тренди в організації діяльності юридичних клінік в Україні, факти з моніторингу 2018 року тощо. Також старший викладач кафедри правознавства Боберська Крістіна Григорівна окреслила основні положення Інструменту оцінювання стандартної якості діяльності юридичних клінік України та Стандартів діяльності юридичних клінік України, затверджених Асоціацією юридичних клінік України (https://legalclinics.in.ua), серед яких особлива увага була спрямована на Критерії та показники системи оцінювання юридичної клініки. Насамкінець заходу всі учасники спробували змоделювати «уявний моніторинг» навчального юридичного центру Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» з метою виявлення слабких та сильних сторін в його діяльності.

          

ВІДБУВСЯ ЧЕРГОВИЙ З’ЇЗД АСОЦІАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК УКРАЇНИ

30 листопада 2018 р. відбувся черговий З’їзд Асоціації юридичних клінік України, який зібрав представників 37-ми юридичних клінік України. Організатором цього заходу виступив юридичний факультет Тернопільнького національного економічного університету.

Юридична клініка «Правова студія» Полтавського університету економіки і торгівлі на З’їзді була представлена керівником – Котовим Є.О. та його заступником – Петренком М.О.

На зібранні розглядалася низка важливих питань для подальшої роботи та розвитку Асоціації юридичних клінік України, а саме:

1. Про прийняття в члени Асоціації.          
2. Про звіт Голови Асоціації щодо результатів діяльності Правління Асоціації за звітний період.
3. Про обрання членів Правління Асоціації.         
4. Про затвердження Положення про Раду Старійшин Асоціації.           
5. Інші питання:

 • Комунікаційна стратегія АЮКУ: стан, інструменти та можливості;
 • Результати моніторингів юридичних клінік;
 • Моніторинг і висновки: організація та управління юридичних клінік;
 • Моніторинг і висновки: навчальний процес;
 • Моніторинг і висновки: правова допомога;
 • Моніторинг і висновки: правова просвіта.

При розгляді першого питання – про прийняття в члени Асоціації юридичних клінік України – учасники проголосували за включення до складу організації трьох юридичних клінік таких університетів, як: Український католицький університетНаціональний університет водного господарства та природокористування та Волинський інститут імені В’ячеслава Липинського Міжрегіональної академії управління персоналом.

Окрім питання про членство, учасники З’їзду заслухали Голову Асоціації Віктора Янишена, який звітував про роботу Правління АЮКУ за попередній рік. Після його виступу кожен член Правління презентував результати власної роботи. У цілому звіт було затверджено з певними рекомендаціями.

Головною подією З’їзду стало обрання членів Правління та переобрання Голови Асоціації юридичних клінік України. Після напруженого обговорення Головою обрано Галая Андрія. До складу Правління обрано:

 • Миколу Удода – керівника найпершої в Україні юридичної клініки при Донецькому національному університеті;
  Юлію Матвєєву, яку переобрано до складу Правління. Пані Юлія є завідувачкою ЮК Національного університету “Києво-Могилянська академія” та опікується переважно освітнім компонентом у діяльності Асоціації;
 • Марію Цип’ящук. Вона також належала до попереднього складу Правління та є менеджеркою з комунікаційного розвитку Асоціації, а також координаторкою Всеукраїнської Олімпіади з консультування клієнтів;
 • Серед новообраних учасниць Правління З’їзд затвердив кандидатури Наталії Цюприк, керівниці ЮК «Захист» ННІ №1 Національної академії внутрішніх справ, та Тетяни Шолкової, яка керує юрклінікою Університету державної фіскальної служби України.

Заключним питанням було  затвердження Положення про Раду Старійшин, однак  через його складність та брак часу обговорення положення відкладено до наступного з‘їзду.

Автори тексту – студенти групи ПР-51 Петренко Максим, Котов Євгеній.

          

Участь ПУЕТ у З’їзді юридичних клінік України 2017

У стінах Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича 1-2 грудня 2017 року проведено З’їзд юридичних клінік України, в якому взяли участь представники 56 юридичних клінік. Відкривали захід ректор університету Степан Мельничук та декан юридичного факультету Петро Пацурківський, виконавчий директор Асоціації юридичних клінік України – Андрій Галай та Директор Української Фундації правової допомоги – Микола Сіома. Щорічний З’їзд проводився за ініціативи Асоціації юридичних клінік України за підтримки Української фундації правової допомоги та Міжнародного фонду «Відродження».

У з’їзді Асоціації юридичних клік взяв участь студент 4-го курсу напряму підготовки «Правознавство» (група ПР-41) Котов Євгеній Олександрович, який представив асоціації юридичну клініку Полтавського університету економіки і торгівлі "Правова СТУДіЯ". Зокрема, він прозвітував про діяльність юридичної клініки за 2016 рік.

За результатами звіту юридичну клініку "Правова СТУДіЯ" було прийнято до Асоціації юридичних клінік України!

Детальніше тут.

          

Навчальний юридичний центр
ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ»
«Правова СТУДіЯ»
Надання безоплатних
Юридичних консультацій

Громадянам

У разі якщо Ви бажаєте урегулювати будь-яку форму суспільних відносин на перспективу свого майбутнього, встановлення та з’ясування форми прав і обов’язків, що у Вас виникли під час урегулювання проблем у реалізації своїх прав та інтересів, то першим кроком у їх вирішенні має бути звернення до юридичної консультації!

Ми обіцяємо:

 • вивчити та проаналізувати судову практику, у т.ч. з юридичної періодики,
 • здійснити моніторинг та кодифікацію законодавства,
 • роз’яснити законодавство,яке потрібно використовувати та на яке потрібно посилатися для урегулювання суспільних відносин,
 • надати усні тлумачення з питань застосування права та виконання обов’язків.

У трихотомії до викладеного вище, ми можемо:

 1. Допомогти вжити заходів щодо оформлення субсидій, спадкування, звільнення з роботи та невиплата заробітної плати, та неповернення коштів кредитними установами, та інших актуальних питань;
 2. Проконсультувати щодо реалізації права на звернення та отримання відповіді відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 3. Роз’яснити суть та змісті правових документів (позовних заяв, виконавчих листів) та специфіки судового процесу.

А у агрегації до викладеного вище, у разі потреби напишемо статтю на правову тематику.

За безоплатною юридичною допомогою
Ви можете звернутися до

Навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ «Правова СТУДіЯ»

За адресою:36000, м. Полтава, Вул. Зіньківська 6/1А
(ТРЦ «Київ», 4 поверх)

Працюємо з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00

          

9 лютого  2017 року студенти  ІІІ курсу напряму підготовки «Правознавство» ПУЕТ відвідали Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області, основним завданням якого є створення рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги, а саме забезпечення надання таких видів правових послуг: захист; здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складання документів процесуального характеру.

Під час зустрічі перший заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області д.н. держ. упр., проф. Лахижа М.І. ознайомив студентів-правників із результатами діяльності Центру за 2016 рік, пояснив різницю між наданням первинної та вторинної правової допомоги в Україні, особливостями функціонування довідково-інформаційної on-line платформи типових правових консультацій системи безоплатної правової допомоги “WikiLegalAid” тощо.

          

БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА ДЛЯ МЕШКАНЦІВ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ

17 жовтня 2016 року на базі Територіального центру соціального обслуговування виконкому Київської районної в м. Полтаві ради в рамках Меморандуму про співпрацю працював виїзний дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги. В роботі мобільної групи взяли участь фахівці Другого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та студентка-практикантка навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» Віталія Холостова.

Громадяни зверталися з питань зняття з реєстрації місця проживання та розірвання договору надання комунальних послуг, на які фахівцями надано консультації та роз’яснення відповідно до чинного законодавства.

В подальшому виїзний дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги проводитиме прийом громадян кожного третього понеділка місяця (21.11.16, 19.12.16) з 13:30 до 14:30 за адресою: м. Полтава, вул. М.Бірюзова,76.

Також реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни можуть звернувшись до навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» за адресою: вул. Зінківська 6/1а, ТРЦ «Київ», 4 поверх;

е-mail: pravo.studiapuet@ukr.net, офіційна сторінка на facebook: https://www.facebook.com/groups/1726112490988230/.

          

23 березня 2016 року у приміщенні Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області відбулося засідання круглого столу на тему: «Становлення та розвиток системи надання правової допомоги в Україні з урахуванням світового досвіду: 2016-2020 роки».

Метою круглого столу було обговорення проблемних питань щодо становлення й розвитку системи надання правової допомоги та вивчення і впровадження світового досвіду у відповідній сфері.

У заході взяли участь вчені полтавських вищих навчальних закладів, представники органів державної виконавчої влади, громадські активісти, адвокати, представники правоохоронних органів, директори та працівники Регіонального і місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також студенти ВНЗ.

ВНЗ Укоопспілки представили студентка групи ПР-21 Олійник Аліна, керівник практики студентів навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» Купченя Лідія Іванівна.

Під час обговорення стратегії реформування системи безоплатної правової допомоги директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Полтавській області Олександр Черчатий наголосив на актуальності проблематики круглого столу, відзначив високий професійний рівень його учасників та закликав до співпраці різних установ у процесі реалізації проекту. Було відзначено, що Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Полтавській області уже підписано низку угод з органами влади та навчальними закладами (зокрема й ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ»), що має сприяти реалізації проекту.

Ініціаторами та розробниками Плану реалізації проекту є Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області, Полтавське обласне відділення Української асоціації європейських студій та Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Під час засідання круглого столу перший заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області, доктор наук з державного управління, професор Микола Лахижа презентував План реалізації проекту «Становлення та розвиток системи надання правової допомоги в Україні з урахуванням світового досвіду: 2016-2020 роки», акцентував увагу на його основних етапах, ресурсах та учасниках. Було розкрито вузлові наукові напрями вивчення проблеми, наголошено на актуальності даної проблематики та практичній користі від впровадження результатів дослідження.

Автор тексту - студентка групи ПР-21 Аліна Олійник

          

3-4 березня 2016 року в Полтаві відбулася конференція «Забезпечення дотримання прав внутрішньо переміщених осіб в Полтавській області»

Захід відбувся за підтримки Полтавської обласної державної адміністрації, благодійної організації «Світло надії», програми Розвитку ООН в Україні проект «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми ВПО в Україні».

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» представили д.ю.н., професор, завідувач кафедри правознавства Лаврик Галина Володимирівна, керівник практики навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» Купченя Лідія Іванівна.

Лаврик Г. В. доповіла про надання освітніх та юридичних послуг в Полтавському університеті  економіки і торгівлі.

Купченя Л. І. представила роботу студентів навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» з питань надання первинної допомоги ВПО.

Учасники конференції обговорили стан дотримання прав ВПО, обмінялися досвідом та розробили варіант стратегії побудови ефективного партнерства та комунікації.

За словами координатор Проекту ПРООН Надії Тимошенко, починаючи із жовтня 2015 у п’яти містах області — Полтаві, Кременчуці, Комсомольську, Миргороді та Пирятині розпочав свою роботу Центр надання первинної безоплатної правової допомоги, послугами якого скористалися 1424 особи. Юристи, окрім представлення інтересів ВПО в державних органах в Полтавській області, складання документів, проводили право просвітницькі заходи та здійснили 10 мобільних виїздів у віддалені райони області.

Питання, підняті на конференції викликали жваву дискусію її учасників, робота виявилася плідною.

          

Відповідно до Угоди між ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та Другим полтавським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги до роботи мобільної групи з правових питань було залучено Дениса Музиченка - студента-практиканта навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» (група ПР-22).

Зокрема, 21 січня 2016 року на базі Територіального центру соціального обслуговування виконкому Октябрської районної в м. Полтаві ради працював виїзний мобільний консультаційний пункт з правових питань.

Мобільною групою надано консультації мешканцям Октябрського району з питань пов’язаних зі спадковим та земельним правом.

Під час другого виїзду, 26 січня 2016 року, в приміщенні Полтавської обласної ради юристи  Другого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та студент напряму підготовки «Правознавство» надавали консультації та роз’яснення особам, які звернулися за допомогою.

Актуальними питаннями для полтавців були оформлення субсидій та порядок реєстрації місця проживання.

Виїзний мобільний консультаційний пункт з правових питань проводить прийом громадян кожного третього четверга місяця.

          

4 грудня 2015 року на базі навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» було проведено майстер-клас з питань захисту прав біженців «Біженці в Україні та за кордоном: права та можливості».

До ХІІ Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA долучилися студенти Полтавського університету економіки і торгівлі та Полтавського кооперативного технікуму. Одночасно з переглядом стрічки, у якій розповідається історія політичного біженця, правознавці отримали змогу обговорити із спеціально запрошеним експертом – юристом Ресурсного центру для допомоги вимушеним переселенцям Ольгою Куришко (м. Київ) питання правового статусу біженців в Україні.

Як слушно зауважила О. Ю. Марченко, проректор з науково-педагогічної роботи Полтавського університету економіки і торгівлі, зараз дуже багато українців змушені покинути рідні домівки, вимушені переїздити на іншу територію, і там починати нове життя. Які вони мають права? До кого вони можуть звертатись? Як їм можуть допомогти? Це все на сьогодні дуже актуальні питання.

Модератор заходу, викладач Полтавського університету економіки і торгівлі, регіональний координатор Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS в Полтавській області Тетяна Білоброва ознайомила учасників заходу із правоосвітніми заходами у рамках проведення фестивалю DOCUDAYS в Україні.

Відтепер майбутні юристи матимуть змогу долучатись до низки правоосвітніх заходів, які щороку проводяться в Полтаві у рамках фестивалю-показу документальних фільмів та завжди супроводжуються активним обговоренням правових питань важливих для світової спільноти загалом та українського суспільства зокрема. Дякуємо учасникам заходу за слушні питання та влучні коментарі.

          

20 жовтня 2015 року в приміщенні Полтавського університету економіки і торгівлі відбулось виїзне засідання Мобільного Консультативного пункту з правової допомоги.

Участь в заході взяли Міністр юстиції України Павло Петренко, директор Координаційного центру з надання правової допомоги Андрій Вишневський, радник Міністра юстиції України, народний депутат України Андрій Помазанов, голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Головко, ректор Полтавського університету економіки і торгівлі Олексій Нестуля, завідувач кафедри правознавства ПУЕТ Галина Лаврик, директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у полтавській області Олександр Черчатий, директори та юристи місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, адвокати системи безоплатної вторинної правової допомоги, представники громадських організацій, внутрішньо переміщені особи – жителі  Донецької, Луганської областей та АР Крим, студенти та викладачі Луганського національного  університету імені Т.Г. Шевченка.

Під час зустрічі, з метою забезпечення відкритості інформації про діяльність органів влади з питань виконання Закону України «Про безоплатну правову допомогу», створення зручних і сприятливих умов для отримання мешканцями Полтавської області безоплатної правової допомоги, сприяння захисту соціально незахищених верств населення, учасників АТО та членів сімей загиблих, внутрішньо переміщених осіб,  розвитку співпраці суб’єктів надання правових послуг, між Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області та ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» підписано Меморандуму про співробітництво.

Цей договір сприятиме ефективному функціонуванню Навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ «Правова СТУДіЯ».

По закінченню виступів відбулись жваві обговорення питань поглиблення співпраці структур системи надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатського самоврядування, презентовано підходи до проблеми удосконалення надання безоплатної правової допомоги та її новий етап,  пов'язаний із розширенням представництва інтересів, поінформовано про проведену роботу в Полтавському регіоні та вироблено бачення шляхів створення системи надання первинної та вторинної правової допомоги, намічено шляхи вирішення питань організації допомоги учасникам АТО і внутрішньо переміщеним особам.

Адвокатами та юристами системи надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено консультації та надано правову допомогу внутрішньо переміщеним особам, які звернулись із проблемними питаннями.

          

4 вересня 2015 року у рамках святкування Дня підприємця України відбулося урочисте відкриття навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» «Правова СТУДіЯ».

Метою його діяльності буде надання юридичних консультацій людям, у яких є проблеми, однак недостатньо коштів на оплатні послуги адвоката.

Основними завданнями Юридичного центру є: надання усних роз’яснень з питань застосування права; правова допомога внутрішньо переміщеним особам; роз’яснення законодавства про вибори, внесення змін до Конституції України, оформлення субсидій, спадкування, звільнення з роботи та невиплати заробітної плати, неповернення коштів кредитними установами, звернення до Європейського суду з прав людини, з інших актуальних питань; консультування щодо реалізації права на звернення відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про доступ до публічної інформації»; роз’яснення суті правових документів (позовних заяв,  виконавчих листів) та специфіки судового процесу (порядку розгляду справи, строків оскарження рішень тощо); моніторинг законодавства; вивчення та аналіз судової практики, юридичної періодики; написання статей на правову тематику; співпраця з юристами-практиками та студентами інших вищих навчальних закладів, які бажають долучитись до такої важливої діяльності, особливо у контексті побудови правової держави та формування громадянського суспільства.

Основні форми роботи Юридичного центру – індивідуальне консультування відвідувачів, бесіди та обговорення актуальних правових питань, моніторинг законодавства та юридичної періодики, узагальнення та аналіз результатів діяльності Юридичного центру.

В межах роботи навчального юридичного центру ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» «Правова СТУДіЯ» адвокатську контору очолить к.ю.н., доцент кафедри правознавства Бова Є.Ю.

Юридичною консультацією в навчальному юридичному центрі ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» «Правова СТУДіЯ» керуватиме к.ю.н., доцент кафедри правознавства Купченя Л.І.

Для Юридичного центру спеціально відведено офісне приміщення на четвертому поверсі престижного торгово-розважального центру «Київ», де майбутні юристи, нині студенти напряму підготовки «Правознавство» (під керівництвом кваліфікованих викладачів та фахівців у галузі права) з готовністю вислухають та проконсультують Вас із важливих правових питань.

          

Написати звернення https://forms.gle/6DqR8YY33wspNYb56